Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основнi сфери прояву гендерної нерiвностi 

Сучасне суспiльство сприяє iснуванню гендерних ролей, хоча вони за останнi 100 рокiв змiнилися. Жiнки на рiвнi з чоловiками зайнятi в найманому виробництвi. Це вiдбулося через розширення ринку робочих мiсць. Вiдкриття пастеризацiї молока, поширення штучного вигодовування, розвиток мережi дошкiльних дитячих установ, груп продовженого дня в школi призвели до того, що в жiнок вже немає гострої життєво важливої необхiдностi бути увесь час поруч з дитиною.

 

З розвитком демократiї в суспiльнiй свiдомостi вiдбувається пом’якшення iдеалiв чоловiка i жiнки. У жiнки цiнується розум, активнiсть, комунiкабельнiсть, у чоловiкiв — емоцiйнiсть, вмiння спiвчувати, йти на поступки.

 

З розвитком технiки все менше стає таких видiв робiт, виконання яких вимагало б великої фiзичної сили, властивої чоловiкам.

 

Жiнки все частiше починають виконувати традицiйно чоловiчi справи: стають льотчиками, полiцейськими, водiями, полiтичними дiячами. Вiдбувається поступовий вiдхiд вiд патрiархату. На змiну йому приходить сiм’я з демократичними стосунками, зi спiльною участю у вихованнi дiтей та веденнi домашнього господарства, хоча до рiвностi ще дуже далеко.

 

Поява контрацептивних засобiв дозволила регулювати сексуальну поведiнку i народження дiтей. Це призвело до бiльшої сексуальної активностi жiнок. Нинi застосування методiв контрацепцiї стало нормою, тому сексуальнi потреби обох статей задовольняються без потреби народження дiтей.

 

У сучасному українському суспiльствi дискримiнацiя жiнок проявляється в таких сферах:

1) сiмейного життя:

 

— значнi витрати часу на ведення домашнього господарства в сiмейних жiнок (жiнки в буднiй день витрачають на хатню роботу 3 години, у вихiднi — 5-6 годин, чоловiки — до 1 години);

— насильство в сiм’ї (побої з боку чоловiкiв або спiвмешканцiв довелося пережити кожнiй п’ятiй жiнцi);

 

2) працi:

 

— жiнки частiше програють у конкурентнiй боротьбi через поширенiсть стереотипу, що роботою необхiдно забезпечити в першу чергу чоловiкiв;

— можливостi для пiдприємницької дiяльностi жiнок обмеженi;

— загальна структура зайнятостi жiнок має форму пiрамiди: чим вищий соцiальний статус посади, тим менше на цих посадах жiнок;

— заробiтна плата становить близько 70% вiд заробiтної плати чоловiкiв (2002 р.);

 

3) суспiльно-полiтичнiй:

 

— серед депутатiв парламенту жiнки становлять 5,1% (у Швецiї — 45,3%, Норвегiї — 36,4%, Фiнляндiї — 37,5% (2004 р.));

— в Українi немає жодної жiнки — голови обласної ради народних депутатiв i обласної державної адмiнiстрацiї, а також як представника Президента на мiсцях.

 

Нiде у свiтi жiнки не можуть похвалитися рiвноправнiстю з чоловiками, хоча за даними Програми розвитку ООН жiнки створюють 55% свiтового багатства (з урахуванням неоплачуваної домашньої працi), витрачають 2/3 робочого часу, але одержують 1/10 свiтового доходу i володiють 1/100 власностi (за даними мiжнародної органiзацiї працi). У середньому в свiтi вони займають лише 13% мiсць у парламентах i 14% вищих управлiнських посад у компанiях i на пiдприємствах.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...