Главная Обратная связь

Дисциплины:


У процесі економічного кругообігу домогосподарства виконують таку функціюа) отримують податки

б) постачають ресурси

в) купують ресурси

г) отримують трансферти

Згідно з кейнсіанською моделлю сукупної пропозиції падіння сукупного попиту викликає

а) зниження лише зарплати

б) зниження цін за незмінної зарплати

в) збільшення прибутковості

До нецінових чинників сукупної пропозиції належать

а) зміна ресурсних цін

б) зміни у світовій економіці

в) ефект чистого експорту

Кейнсіанський відрізок на кривій сукупної пропозиції

а) має позитивний нахил

б) має негативний нахил

в) представляє горизонтальну лінію

г) представляє вертикальну лінію

Ціни впливають на сукупний попит

а) обернено

б) прямо

в) безпосередньо

Задачі

1.За даними таблиці розрахуйте обсяг ВВП, ЧВП і НД за потоком витрат, млрд. грн.:

Чистий експорт товарів і послуг 11

Заробітна плата 120

Державна закупівля товарів і послуг 90

Амортизація 70

Валові приватні інвестиції 210

Непрямі податки 35

Споживчі витрати 480

Проценти за кредит 40

2.Рівень фактичного безробіття становить 10%, рівень природного безробіття — 6 %. Фактичний ВВП — 180 млрд. гр. од. Розрахуйте втрати ВВП від циклічного безробіття або втрати ВВП від недовикористання виробничих можливостей країни за законом Оукена (коефіцієнт Оукена дорівнює 2,5).


ВАРІАНТ 4

Основні питання

1. Одночасна рівновага на товарному та грошовому ринках у моделі „ІS-LМ”. Обґрунтування кривої IS та її рівняння. Обґрунтування кривої LM та її рівняння.

2. Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП. Інфлювання та дефлювання ВВП.

Тести

У тестах може бути не тільки одна вірна відповідь

 

1. Межа можливого обсягу ВВП, виробленого за рік, визначається:

а) доходами споживачів;

б) інвестиціями в бізнес;

в) обсягом виробничих ресурсів;

ґ) попитом на товари та послуги.

2. Припустимо, що ціни зростають, а випуск продукції не зменшується. В цих умовах ВВП, що вимірюється в поточних цінах, буде:

а) збільшуватися;

б) залишиться незмінним;

в) буде зменшуватися;

г) буде служити причиною падіння цін.

3. Якщо держава має намір збільшити рівень реального ВВП, то вона може:

а) зменшити податки;

б) зменшити трансфертні платежі;

в) збільшити податки;

г) зменшити державні закупівлі товарів і послуг.

4. Що з наведеного нижче при розрахунку ВВП вважається інвестицією:

а) придбання виробником устаткування;

б) придбання робітником акцій своєї компанії;

в) купівля легкового автомобіля;

г) купівля телевізора?

5. ВВП, розрахований за сумою витрат, не включає:

а) валові інвестиції;

б) чистий експорт товарів і послуг;в) заробітну плату;

г) державну купівлю товарів і послуг.

6. У процесі економічного кругообігу підприємства виконують таку функцію:

а) сплачують податки в) купують ресурси

б) постачають ресурси г) купують споживчі товари

Рух економіки вправо уздовж горизонтальної ділянки кривої сукупної пропозиції супроводжується

а) підвищенням зайнятості

б) зменшенням зайнятості

в) зростанням цін

г) зниженням цін

8. До нецінових чинників сукупного попиту належать:

а) зміни в продуктивності ресурсів

б) ефект багатства

в) зміни в економічній політиці

г) ефект відсоткової ставки

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...