Главная Обратная связь

Дисциплины:


В умовах повної зайнятості зростання сукупного попиту супроводжуєтьсяа) зменшенням безробіття

б) збільшенням номінального ВВП

в) збільшенням реального ВВП

г) зниженням цін

Згідно з класичною моделлю сукупної пропозиції падіння сукупного попиту спричинює

а) зменшення прибутковості

б) зниження лише цін

в) збільшення прибутковості

г) зниження цін і зарплати

 

Задачі:

1.Далі перелічено компоненти валового внутрішнього продукту країни за певний рік (млрд. грн):

Особисті видатки на споживання складають 50; чисті інвестиції — 6; державні закупівлі товарів і послуг — 20; рента — 3; прибуток акціонерних підприємств — 10; відрахування на споживання капіталу —16; процент складає 8 млрд. грн.; непрямі податки на бізнес — 4; заробітна плата — 42; трансферні платежі — 6; доходи індивідуальних власників — 12; чистий експорт — 3; чисті іноземні факторні доходи, зароблені за кордоном — 2. Обчисліть: 1. ВВП як суму видатків і суму доходів. 2. Внесіть необхідні поправки до ВВП, щоб отримати валовий національний продукт

 

2.Економіка країни описується рівняннями:

Y=С + І, С = 80 + 0,8Y, I=20 + 0,1Y

Визначте рівноважний рівень ВВП.


ВАРІАНТ 5

Основні питання

 

1. Сутність та цілі грошово-кредитної політики. Основні інструменти регулювання грошової пропозиції. Політика „дешевих” та „дорогих” грошей.

2. Модель економічної рівноваги за методом „витрати - випуск”.

 

Тести

У тестах може бути не тільки одна вірна відповідь

1. Національний дохід дорівнює:

а) різниці між ВНП і амортизацією.

б) різниці між ЧНП і амортизацією.

в) різниці між ЧНП і посередніми податками.

г) різниці між ВНП та сумою податків.

2. Що з переліченого включається до ВВП:

а) послуги домашньої господарки;

б) придбання у сусіда автомобіля, який був у використанні;

в) вартість нового посібника у книжковій крамниці;

г) придбання облігацій в корпорації?

3. Відрахування на споживання капіталу - це:

а) чисті інвестиції;

б) чисті іноземні інвестиції;

в) амортизація;

г) фонди, які не використовуються для придбання споживчих товарів.

4. Повторний рахунок при відзначенні ВВП та ЧВП виникає при складанні:

а) чистої доданої вартості, яка створюється у видобувній та металургійній промисловості;

б) доданої вартості, яка утворюється в пекарній промисловості та її торговельній мережі;

в) виробництва залізної руди та чавуна.

5. Валовий внутрішній продукт – це:

а) сума всіх кінцевих товарів і послуг

б) сума всіх реалізованих товарів і послуг

в) сума всіх вироблених товарів і послуг

г) сукупна ринкова вартість кінцевої продукції та послуг, що вироблені резидентами за рік.6. Якщо виникає загальне падіння попиту в економіці, то:

а) фактичне безробіття більше за природне

б) циклічне безробіття більше фактичного

в) фактичне безробіття менше природного

7. До яких форм безробіття відносять наступні його прояви:

а) звільнення з роботи у зв’язку з доглядом за дитиною

б) звільнення в період кризи перевиробництва

г) звільнення у зв’язку з початком навчання

8. Інфляція викликає в економіці такі наслідки:

а) підвищення інвестиційної активності

б) збільшення попиту на матеріальні активи

в) підвищення реальних доходів

г) зниження реальних доходів

9. Повна зайнятість забезпечується в умовах:

а) раціонального розподілу робочої сили

б) відсутності безробіття

в) відсутності циклічного безробіття

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...