Главная Обратная связь

Дисциплины:


Карта обліку небезпечних виробничих факторів№ з/п Небезпечні фактори     Необхідні засоби захисту     Фактичне забезпечення засобами захисту
Так Ні
Машини та механізми, що рухаються     1.1. Огороджувальні пристрої    
1.2. Сигналізація безпеки    
1.3. Запобіжні та блокувальні при­строї    
1.4. Система гальмування робочих органів    
Незахищені рухомі елементи виробничого обладнання 2.1. Огороджувальні пристрої    
2.2. Запобіжні та блокувальні пристрої    
Вироби, заготовки, ма-теріали, що пересу­ваються 3.1. Сигналізація безпеки    
3.2. Огороджувальні пристрої    
Підвищена або пони­жена температура по­верхонь обладнання, матеріалів 4.1. Огороджувальні пристрої    
Підвищений рівень статичної електрики 5.1. Заземлення    
Небезпечний рівень на-пруги в електричній мережі, замикання якої може статися че­рез тіло людини 6.1. Захисне заземлення    
6.2. Огороджувальні пристрої    
6.3. Запобіжні та блокувальні при-строї    

 

 

Таблиця 2 складається тільки на обладнання, що не забезпечено засобами захисту. Якщо нормативними актами не передбачені перелічені у карті засоби захисту, у графах 4, 5 ставиться «х».

Для ідентифікації подій, що призвели до мікротравм або могли призвести до нещасного випадку чи аварії, застосовуємо такі таблиці:

 

Таблиця 3

Карта обліку мікротравм

 

№ з/п Обставини Причини Вжиті заходи
       

 

Таблиця 4

Карта обліку виходу з ладу інструменту, обладнання, захисних приладів

 

№ з/п Інд. № Елемент, що вийшов з ладу Причина Небезпечні фактори, які з’явилися внаслідок виходу з ладу інструменту тощо Вартість заміни, грн.
           

 

Таблиця 5

Карта обліку виконання робіт підвищеної небезпеки за нарядом-допуском

 

№ з/п Дата видачі наряду-допуску Види робіт Небезпечні фактори, що діють Небезпечні фактори, що виникли під час виконання робіт
3 4 5
         

 Таблиця 6

Карта обліку осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки

 

№ з/п Прізвище, ініціали Шкідливі та небезпечні виробничі фактори Дата проведення останньої перевірки знань
       

 

Таблиця 7

Карта обліку працівників, які підлягають медичним оглядам

№ з/п Професія Прізвище, ініціали Шкідливі та небезпечні Виробничі фактори Примітки
         

 

Після погодження форм карт обліку комісією, їх слід надіслати кожному керівникові структурного підрозділу для апробації протягом одного кварталу.

Для оцінки на підприємстві рівня можливого ризику виникнення нещасних випадків зі смертельними наслідками і прийняття відповідних управлінських рішень визначаємо базові показники ризиків та погоджуємо їх на засіданні комісії.

Приймаємо такі види та розміри ризиків: незначний ризик — <10-6 ; припустимий ризик — 1,001 × 10-6- 5 × 10-5; терпимий ризик — 5,001 × 10-5 - 5 × 10-4 ; неприпустимий ризик — і 5,001 × 10-4 .

(Наведені види та розміри ризиків визначені на підставі вивчення міжнародного досвіду).

Щомісяця та щоквартально служба охорони праці узагальнює дані табл. 1-7, а також вивчає дієвість існуючої системи: проектування робочих місць, нестандартного обладнання, пристроїв, технологічних процесів; монтажу, технічного обслуговування, ремонту обладнання; вхідного контролю продукції, що засто­совується у технологічних процесах.

 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...