Главная Обратная связь

Дисциплины:


Обов'язки та дії працівників у разі пожежіУ разі виявлення ознак пожежі на ХХХ праців­ник, який їх помітив, повинен:

- негайно повідомити про це державну пожежну охорону (номер телефону для виклику пожежної охо­рони 01), вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

- повідомити про пожежу керівника (власника);

- вжити заходів щодо евакуації людей та матеріаль­них цінностей, гасіння пожежі з використанням наяв­них вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

Керівник (власник) , якому повідомлено про виникнення пожежі, повинен:

- перевірити, чи викликано державну пожежну охорону;

- перевірити здійснення оповіщення людей про по­жежу;

- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;

- у разі загрози життю людей негайно організува­ти їх рятування (евакуацію), вивести за межі небез­печної зони всіх працівників, які не беруть участь у ліквідації пожежі;

- забезпечити дотримання техніки безпеки праців­никами, які беруть участь у гасінні пожежі;

- організувати зустріч підрозділів державної по­жежної охорони, надати їм допомогу у її локалізації та ліквідації.

Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів по­винен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла пожежа.


Рис. 6.3. Блок-схема основних порушень правил пожежної безпеки на підприємстві

Рис. 6.4. Блок-схема загальних заходів запобігання пожежам у сільському господарстві

 

Рис. 6.5. Розподіл суб’єктів господарювання щодо ризику виникнення у них пожежі

¨ ¨ ¨ ¨ ¨


sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...