Главная Обратная связь

Дисциплины:


МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 

Методичні вказівки до виконання індивідуального навчального завдання

 

для студентів заочної форми навчання

 

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавра

галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво»

напрям підготовки – 6.030503 «Міжнародна економіка»

 

 

Укладачі: Писін В.М., к.е.н., професор

Єчина Л.В., старший викладач

Ярмак О.В., к.е.н., доцент кафедри

 

 

Розглянуто та ухвалено

на засіданні кафедри

Протокол від 28.08.2012 № 1

 

Харків

 

Варіант 1.

 

Теоретичні питання:

1. Предмет, об’єкт та методи дослідження міжнародної економіки.

2. Іноземні інвестиції в Україні.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,01 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 2.

 

Теоретичні питання:

1. Особливості сучасного етапу міжнародної економіки.

2. Співробітництво України з міжнародними кредитними організаціями.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,05 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,01 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 3.

 

Теоретичні питання:

1. Міжнародні економічні відносини, їх рівні і форми.

2. Валютний курс та валютні котування.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,03 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,07 1,08 1,01 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,6 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 4.

 

Теоретичні питання:

1. Міжнародний поділ праці, його форми і особливості.

2. Операції на валютних ринках.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,88 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,05 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,6 81,2 80,8 79,8 79,6

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 5.

 

Теоретичні питання:

1. Місце України у міжнародному поділі праці.

2. Валютна політика держави.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,01 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,09 1,08 1,01 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 82,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 6.

 

Теоретичні питання:

1. Світове господарство, основні етапи його розвитку.

2. Митна політика держави та її наслідки для національної економіки.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,9 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,01 0,9 1,06 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 80,6

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 7.

 

Теоретичні питання:

1. Показники оцінки участі країни у міжнародній економічній діяльності.

2. Європейська валютна система.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,05 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,01 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 8.

 

Теоретичні питання:

1. Переваги і недоліки відкритої та закритої економіки

2. Торгівля валютою на валютних ринках.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,10 1,01 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 9.

 

Теоретичні питання:

1. Світовий ринок, його особливості.

2. Платіжний баланс: його визначення та структура.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,9 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 80,8 79,6

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 10.

 

Теоретичні питання:

1. Класифікація груп країн, які працюють на світовому ринку.

2. Теорії рівноваги платіжного балансу.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,01 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 11.

 

Теоретичні питання:

1. Міжнародна торгівля, її значення для економіки країни.

2. Макроекономічна рівновага у відкритій економіці.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,01 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 12.

 

Теоретичні питання:

1. Зовнішньоторговельна політика держави.

2. Міжнародні розрахунки.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,10 1,01 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 81,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 13.

 

Теоретичні питання:

1. Класичні теорії міжнародної торгівлі.

2. Міжнародна економічна інтеграція, її зміст, еволюція та форми.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,01 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

Варіант 14.

 

Теоретичні питання:

1. Теорії зовнішньоекономічних мотивацій стратегічної діяльності фірм (М. Портера та інших).

2. Європейська інтеграція, основні її етапи та результати.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,01 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 15.

 

Теоретичні питання:

1. Торговельна політика держави, напрямки та інструменти.

2. Економічні наслідки вступу країни до інтеграційних об’єднань.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,01 0,10 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 16.

 

Теоретичні питання:

1. Світовий ринок праці, особливості його окремих сегментів.

2. Регіональні інтеграційні об’єднання країн Азії та Північної Америки.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,01 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 17.

 

Теоретичні питання:

1. Форми міжнародної торгівлі товарами і послугами.

2. Шляхи інтеграції України у світове господарство.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,01 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 18.

 

Теоретичні питання:

1. Особливості міжнародної торгівлі послугами.

2. Сутність та наслідки світових глобалізаційних процесів.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,01 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 19.

 

Теоретичні питання:

1. Міжнародні науково-технічні відносини.

2. Валютний курс та його наслідки для економіки країни.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,09 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 20.

 

Теоретичні питання:

1. Нетарифні бар’єри міжнародної торгівлі.

2. Міжнародні товарні біржі, їх роль на товарних ринках.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,01 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 21.

 

Теоретичні питання:

1. Причини і наслідки міжнародної міграції робочої сили.

2. Міжнародні валютні біржі, особливості їх діяльності.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,01 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 22.

 

Теоретичні питання:

1. Міграційна політика держави, її вплив на національну економіку і світове господарство.

2. Країни з перехідною економікою, специфіка їх залучення до світо господарських зв’язків.

 

Задача:

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,01 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 23.

 

Теоретичні питання:

1. Сутність та передумови міжнародного руху капіталу. Форми міжнародних потоків капіталу. Форми міжнародних потоків капіталу.

2. Країни, що розвиваються, їх склад та особливості розвитку.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,01 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 24.

 

Теоретичні питання:

1. Прямі іноземні інвестиції, їх наслідки для економік країн.

2. Промислово розвинуті країни, їх роль у світовій економіці.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,01 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 25.

 

Теоретичні питання:

1. Міжнародне інвестування в Україні.

2. Глобалізаційні процеси та їх наслідки для економіки України.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,01 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 26.

 

Теоретичні питання:

1. Предмет, об’єкт та методи дослідження міжнародної економіки.

2. Конвертованість національних валют.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,01 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 27.

 

Теоретичні питання:

1. Сутність і форми міжнародного кредиту.

2. Конвертованість національних валют.

 

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,01 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 28.

1. Міжнародні кредитні організації, економічні наслідки міжнародного кредитування.

2. Технологічні теорії міжнародної торгівлі.

Теоретичні питання:

 

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,01 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 29.

 

Теоретичні питання:

1. Етапи формування міжнародної валютної системи.

2. Показники міжнародної торгівлі.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,85 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,01 0,9 1,05 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,6

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

 

Варіант 30.

 

Теоретичні питання:

1. Міжнародний кредит, його роль та форми.

2. Європейська валютна система.

 

Задача:

 

Результати господарської діяльності умовної країни наведені у таблиці.

 

Показники Роки
Валовий внутрішній продукт (ВВП), млрд. дол.
Експорт млрд., дол
Імпорт, млрд., дол
Індекс експертних цін 1,0 1,05 1,02 0,7 1,10 1,20
Індекс імпортних цін 1,0 1,08 1,01 0,9 1,08 1,10
Чисельність населення, млн. 80,1 80,5 81,2 80,8 79,8 79,9

 

1. Зробіть висновки про результати міжнародної економічної діяльності країни за допомогою показників:

а) експертна квота;

б) зовнішньоторговельна квота;

в) сальдо зовнішньої торгівлі;

г) умови торгівлі.

2. Проаналізуйте динаміку міжнародної торгівлі графіком.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...