Главная Обратная связь

Дисциплины:


Завдання №2. Моделювання операцій складання та віднімання синусоідальних струмів засобами EW5.12ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ №1

Тема: «Засоби моделювання електричних кіл»

Завдання №1. Моделювання електричного кола постійного струму

1. Загальні формулювання

Перший закон Кірхгофа: алгебраїчна сума усіх струмів, що втікають у будь-який вузол, дорівнює нулеві. Струми, що втікають у вузол, умовно приймаються додатніми, а ті, які витікають – від’ємними (або навпаки). Якщо наприклад у вузол втікає струм І1, а витікають струми І2 та І3, то перший закон Кірхгофо може бути записаний у вигляді виразу: І1-І2-І3=0.

Другий закон Кірхгофа: алгебраїчна сума ЕРС будь-якого замкнутого контуру доріанює алгебраїчній сумі падінь напруг на всіх ділянках контуру.

При застосуванні другого закону Кірхгофа необхідно враховувати знаки ЕРС і обрані напрямки струму на всіх ділянках контуру. Напрямок обходу контуру обирається довільно; при запису лівої частини рівняння ЕРС, напрямок яких співпадає з обраним напрямком обходу незалежно від напрямку струму, що крізь них протікає, приймають додатніми, а ЕРС зворотного напрямку від’ємними. При запису правої частини рівняння з додатнім знаком беруть падіння напруг на тих ділянках, в яких додатній напрямок струму співпадає з напрямком обходу контуру, незалежно від напрямку ЕРС на цих ділянках, і від’ємним знаком – на ділянках, в яких додатній напрямок струму протилежний обходу контуру.

2. Порядок виконання

Згідно з порядковим номером за журналом (Додаток А) необхідно зібрати задану схему засобами Electronics Workbench 5.12 (EW5.12). Використовуючі два закони Кірхгофа скласти систему рівнянь для визначення невідомих струмів. Розв’язати систему рівнянь засобами Mathcad. За методом контурних струмів скласти рівняння та визначити невідомі струми. Порівняти отримані дані з програми EW5.12, Mathcad і дані при розрахунку за методом контурних струмів. Результати звести до таблиці 1.

Таблиця – Результати розрахунків кола постійного струму

Засоби Струм, А Напруга, В
І1 І2 І3 І4 І5 І6 U1 U2 U3 U4 U5 U6
EW5.12                        
Mathcad                        
м.к.с.                        

 3. Зміст завдання №1:

3.1 Вихідні дані.

3.2 Схема електричного кола (засобами EW5.12).

3.3 Складання системи рівнянь за законами Кірхгофа.

3.4 Розв’язок системи рівнянь засобами Mathcad.

3.5 Розв’язок схеми за методом конутрних струмів.

3.6 Висновки

Завдання №2. Моделювання операцій складання та віднімання синусоідальних струмів засобами EW5.12

1. Загальні формулюванння

Відомо, що при складанні двох коливань синусоідальної форми:

і , (1)

утворюється синусоідальний сигнал тієїж частоти:

,

де

. (2)

. (3)

2. Порядок виконання

Згідно з порядковим номером за журналом (Додаток Б) необхідно зібрати задану схему засобами EW5.12. Виконати операції складання та віднімання двох синусоідальних сигналів, використовуючі співвідношення (1-3).

3. Зміст завдання №2

3.1 Вихідні дані.

3.2 Схеми складання та віднімання синусоідальних сигналів засобами EW5.12.

3.3 Осцилограми першого, другого та сумарного сигналів, з зображенням експериментального отримання сумарної фази засобами EW5.12.

3.4 Розрахунки сумарного сигналу та фази при складанні та відніманні та їх порівняння з пунктом 3.3.

3.5 Опис роботи складених схем (складання та віднімання).

3.6 Висновки

 

 

ДОТАТОК А

1 ВАРІАНТ

2 ВАРІАНТ

3 ВАРІАНТ

 

4 ВАРІАНТ

5 ВАРІАНТ

6 ВАРІАНТ

 

7 ВАРІАНТ

8 ВАРІАНТ

9 ВАРІАНТ

10 ВАРІАНТ

11 ВАРІАНТ

12 ВАРІАНТ

 

13 ВАРІАНТ

14 ВАРІАНТ

15 ВАРІАНТ

 

16 ВАРІАНТ

17 ВАРІАНТ

18 ВАРІАНТ

 

19 ВАРІАНТ

20 ВАРІАНТ

21 ВАРІАНТ

 

 

22 ВАРІАНТ

23 ВАРІАНТ

24 ВАРІАНТ

 

25 ВАРІАНТ

26 ВАРІАНТ

27 ВАРІАНТ

 

 

28 ВАРІАНТ

29 ВАРІАНТ

30 ВАРІАНТ

 

31 ВАРІАНТ

32 ВАРІАНТ

33 ВАРІАНТ

 

ДОДАТОК Б

Приклад побудови схеми складання двох синусоідальних струмів засобами EW5.12

Тут: мА, мА.

Приклад осциллограми сигналу І1 та сумарного сигналу

 

Вихідні дані

№ вар. І1, мА І2, мА

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...