Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які умови необхідні для виникнення адміністративно-процесуальних відносин?Завдання для виконання контрольних робіт

З адміністративного права

Для студентів заочної і післядипломної форми навчання

Варіант 1.(А-Д)

Теоретичне завдання: Поняття посадової особи

Практичне завдання:

1. Назвіть складові механізму адміністративно-правового регулювання:

1) норми адміністративного права, адміністративно-правові відносини, акти реалізації норм адміністративного права;

2) акти тлумачення норм адміністративного права, адміністративна розпорядливість;

3) акти реалізації норм адміністративного права, адміністративна відповідальність.

 

Які відомості вносяться до протоколу про адміністративний проступок?

1) місце, дата і сутність скоєного проступку, стаття КпАП, що передбачає відповідальність за даний проступок, відомості про правопорушника, дата і місце складання протоколу, прізвище і посада особи, яка склала протокол та інше;

2) детальний опис скоєного проступку.

3. Адміністративно-правовий статус суб’єкта включає:

1) адміністративну деліктоздатність;

2) адміністративну дієздатність;

3) сукупність прав та обов’язків, урегульованих адміністративним правом.

4. До учасників провадження у справах про адміністративні проступки відносяться:

1) компетентні органи і посадові особи, які розглядають справу, адвокат, потерпілий, правопорушник;

2) перекладач, потерпілий, правопорушник, адвокат, експерт;

3) особа, що притягується до адміністративної відповідальності, адвокат, потерпілий.

 

5.Об’єктом адміністративного проступку є:

1) норми адміністративного законодавства;

2) громадяни, засоби виробництва, інші матеріальні цінності;

3) суспільні відносини, що охороняються нормами адміністративного права.

 

6. Адміністративне затримання можливе на термін до:

1) 3 годин;

2) 3 тижнів;

3) 3 місяців.

 

7. До методів державного управління належать:

1) профілактика, покарання;

2) примус, переконання, заохочення, стимулювання;

3) покарання, квотування.

Варіант 2. (Е-К)

Теоретичне завдання: Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування.

Практичне завдання:

1. Суб’єктивна сторона адміністративного проступку характеризується такими ознаками:

1) вина, мотив, мета проступку;

2) мотив, дії правопорушника;

3) деліктоздатність, мета дії правопорушника.

 

Як співвідносяться між собою поняття «законність» і «дисципліна»?

1) це ідентичні поняття, що співпадають за сутністю та за обсягом;

2) поняття «законність» є ширшим за обсягом ніж поняття «дисципліна»;3) співвідносяться як загальне з частковим, причому «дисципліна» включає в себе поняття «законність».

 

3. Під контролем розуміють:

1) застосування до осіб, що винні у скоєні проступку, заходів державного впливу, що завдає їм позбавлень особистого або майнового характеру;

2) систему нагляду і перевірки функціонування об’єкту з метою усунення його відхилень від заданих параметрів.

Чи може одночасно одне і теж діяння бути адміністративним проступком та злочином?

1) так, може бути;

2) ні, не може бути;

3) адміністративний проступок може бути кваліфікований як злочин.

 

Які умови необхідні для виникнення адміністративно-процесуальних відносин?

1) адміністративно-правова норма і юридичний факт;

2)матеріальна адміністративно-правова норма, процесуальна адміністративно-правова норма, адміністративна правосуб’єктність учасників правовідносин та юридичний факт;

3) адміністративно-правова норма, адміністративна правосуб’єктність учасників правовідносин.

 

6. У відповідності із Законом України «Про державну службу» державною службою є:

1) діяльність в структурі державних організацій;

2) професійна розумова діяльність в органах державної влади, на державних підприємствах і в державних установах;

3) професійна діяльність осіб, які обіймають посади в державних органах та їх апараті та одержують заробітну платню за рахунок бюджетних коштів.

 

Варіант 3.(Л-П)

Теоретичне завдання: Поняття та види методів державного управління Практичне завдання:

1. Загальні строки накладення адміністративних стягнень:

1) 2 місяці з моменту вчинення адміністративного проступку;

2) 3 місяці з моменту виявлення адміністративного проступку;

3) 2 тижні з моменту складення протоколу про адміністративний проступок.

 

2. У відповідності із Законом України «Про державну службу» посадовими особами є:

1) державні службовці, що обіймають посаду;

2) державні службовці, які мають у своєму підпорядкуванні інших працівників;

3) керівники та заступники керівників державних органів та їх апаратів, інші державні службовці, на яких покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

3. Підстави адміністративної відповідальності передбачаються:

1) Конституцією України;

2) підзаконними нормативними актами;

3) КпАП України та іншими законами України.

4. Місцеве самоврядування це:

1) державний орган;

2) громадська організація;

3) орган державного управління.

 

5. Характерними ознаками адміністративних правовідносин є:

1) державно-владний характер, наявність спеціального суб’єкту, виникнення їх всупереч бажанню іншої сторони;

2) рівність сторін, виникнення за ініціативою сторін;

3) диспозитивність.

6. Структуру адміністративного процесу у широкому розумінні складають:

1) адміністративно-процедурні та адміністративно-юрисдикційні провадження;

2) адміністративно-юрисдикційні провадження;

3) провадження у справах про адміністративні проступки, які здійснюються у судовому порядку.

Варіант 4.(Р-Я)

Теоретичне завдання: Поняття та види форм державного управління.

Практичне завдання:

1. Обставинами що виключають адміністративну відповідальність є:

1) недієздатність;

2) необхідна оборона;

3) мирна угода з потерпілим;

4) явка з повинною.

 

2. Об’єктивна сторона адміністративного проступку, це:

1) діяння;

2) діяння, протиправний результат, причинний зв’язок між ними;

3) вина правопорушника.

-

3. Державний службовець має право:

1) займатися підприємницькою діяльністю;

2) приймати подарунки чи послуги від юридичних чи фізичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю;

3) займатися викладацькою, педагогічною, науковою діяльністю у поза робочий час.

 

4 До адміністративно-правового примусу належать:

1) адміністративне запобігання, адміністративне попередження, адміністративне стягнення;

2) відшкодування шкоди;

3) адміністративна відповідальність.

5. До системи органів державної виконавчої влади в Україні відносяться:

1) Президент України, Кабінет Міністрів України, міністерства;

2) Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації;

3) Кабінет Міністрів України, міністерства, органи місцевого самоврядування.

 

6. Звернення громадян до органів державної виконавчої влади поділяють на такі види:

1) позови, скарги;

2) скарги, заяви, позови;

3) пропозиції, заяви, скарги.

Примітка:

варіант 1 виконують студенти, чиї прізвища починаються на «А» - «Д»;

варіант 2 виконують студенти, чиї прізвища починаються на «Е» - «К»;

варіант 3 виконують студенти, чиї прізвища починаються на «Л» - «П»;

варіант 4 виконують студенти, чиї прізвища починаються на «Р» - «Я».

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...