Главная Обратная связь

Дисциплины:


Художній конфлікт у літературно-художньому творі. Типи конфліктівКонфлікт- зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження і крайнє загострення суперечностей, що призводить до активних дій, ускладнень боротьби. Конфлікти:

  • локальні та глобальні (соціальні)
  • виробничі, політичні, побутові-за сферою життєдіяльності
  • зовнішні і внутрішні(психологічні)

А.Погрібний займався проблемою конфлікту: худ конфлікт- це багатошаровий компонент ідейно-образної структури, який реаліз в колізіях і становить собою худ. вираження суперечливого руху ідей, характерів, подій, поглядів, почуттів і втілюється у стильовому розвитку твору.

Худ конфлікт об’єднує усі компоненти літ. твору. Він найчастіше виступає у вигляді колізії.

Конфлікт-2 форми .колізія і інтрига.

Худ конфлікт- це жива основа розвитку сюжету літ твору.

14.Фабула і сюжет. Співвідношення понять. Різні стадії розгортання сюжету.

У літературі є кілька підходів до визначення і співвіднесенню таких понять (термінів), як "сюжет" і "фабула". Різниця з-поміж них визначається дуже по-різному, але багатьом критиків "фабула" — це послідовність подій, як вони тривають, а "сюжет" — це те послідовність, де їх має автор (де він розповідає про неї чи зображує їх драматично).

Спочатку термін "фабула" мав значення - байка, баєчка, казка, т. е. твір певного жанру. Надалі терміном "фабула" позначають те, що зберігається як "основа", "ядро" розповіді, змінюючись по викладу.

Науковому вивченню фабули зазнали, насамперед у ролі фактів поетичної традиції у світовій літературі (гол. чином давньої і середньовічної) і особливо - в усній народної словесності. У цьому відношенні певна трактування традиційних фабул, процесу їх розвитку і поширення становила основний зміст послідовносменявшихся фольклористичних теорій - міфологічної, міграційної, антропологічної. Причому у російської наукову літературу до подібного роду традиційним утворенням застосовувався зазвичай термін "сюжет", а чи не фабула. Пізніше питання фабулою і сюжеті розглядався у плані вивчення структури поетичного твори (переважнолитературоведами-формалистами). Деякі дослідники, ототожнюючи поняття сюжету і фабули, зовсім скасовують останній термін.

Фабула– подієва основа твори,отвлекаемая від конкретних художніх деталей і доступнавнехудожественному освоєння, переказу (нерідко запозичена з міфології, фольклору, попередньої літератури, історії, газетної хроніки тощо.). Нині у науці прийнято таке розмежування: фабула служить матеріалом для сюжету, тобто., фабула як сукупність подій і мотивів у тому логічного причинно-наслідкового зв'язку; сюжет як сукупність тієї ж подій і мотивів у тому послідовності та зв'язку, у якій про неї розповідається у творі у мистецькій (композиційною) послідовності в усій повноті образності. 

Про співвідношенні фабули і сюжету прийнято у основному стосовно епічного твору. Бо у класичної драмі пряме слово автора в драматургічному тексті незначно, те й сюжет драматичного твори максимально наближений до фабульному ряду. Фабула можна як матеріал, попередній композиції п'єси (наприклад, міф для античної трагедії), чи як вже структуровані події п'єси – мотивації, конфлікти, дозвіл, розв'язка – в драматичному (умовному) просторі часу. Але фабула у разі не покриває текст самої п'єси, що у ХХ в. в діалогічну і монологічну мова персонажів дедалі активніше вторгається нарративний елемент, на яких стоїть образ коригувального фабулу автора.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...