Главная Обратная связь

Дисциплины:


Чистий поліс для заповненняМІЖНАРОДНИЙ СТРАХОВИЙ ПОЛІС страхування відповідальності громадян перед третіми особами за непередбачені медичні та інші витрати під час перебування за кордоном
Тривалість(днів)   Знижки/надбавки (%)   Франшиза (USD)   Територія дії   E   W Тип покриття  
Термін страхування з по    
Особливі умови   Страхова сума на кожну Застраховану особу (USD)  
Адреса, телефон Страхувальника   Страховий тариф  
Страхувальник   Паспорт Дата народження Страхова премія, грн ,
           
Застрахована особа        
Застрахована особа        
Застрахована особа        
З правилами страхування ознайомлений , з умовами згідний   Загальна премія, грн  
Підпис Страхувальника/ Застрахованої особи Підпис страховика (Агента) Поліс виданий  
При страхуванні групи додається список, який є невід’ємною складовою цього поліса Місце печатки
Страховик (повна назва страхової компанії)  
                           

Додаток Н

Зразок ваучера

 


Додаток П

Приклад оформлення бібліографічного опису в списку використаних джерел

Характеристика джерела Приклад оформлення
Один автор Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник. – М.: Финанасы и статистика, 2001. – 400 с.
Два автори Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учеб.пососбие. – М.: Финанасы и стаистика, 2000. – 176 с.
Три автори Мальська М.П., Худо В.В, Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
П’ять і більше авторів Менеджмент туризма: Основы менеджмента: Учебник / Л.И. Лукичева, В.А. Квартальнов, В.А. Исаев и др. – М.: Финанасы и статистика, 2002. – 352 с.
Перекладні видання Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учеб. пособие / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 607 с.
Стандарти ДСТУ № 4268 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги»
Словники (Довідники) Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії / Укл. О.О. Бейдик. – К.: Палитра, 1997. – 130 с.
Складові частини  
Окремий том (частина) Плотникова Н.И. Комплексная автоматизация туристского бизнеса. В 2-х частях. Ч. ІІ: Информационные технологии в сфере гостеприимства: Учебно-методическое пособие. / Н.И. Плотникова.– М.: Советский спорт, 2001. – 208 с.
Книги Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004. – С. 258-168.
Словники (енциклопедії, довідники) Виды туризма // Энциклопедия туризма: Справочник / Зорин И.В., Квартальнов В.А. –М.: Финанасы и статистика, 2003.- С.269-282.
Журнал Сидоренко В. Фрістайл Вашої зими: Австрія, Андорра, Польща, Словаччина, Словенія, Україна, Туреччина, Фінляндія, Україна / Сидоренко В. // Міжнародний туризм. – 2005. – 6 (66). – С.42-51.
Газета UITT 2005: выставка как шоу // Весь мир в кармане. Украинская туристическая газета. – 2005.- № 149 май. – С. 4.
Статті з конференцій, семінарів, тези доповідей Поколодна М.М. Глобалізація міжнародного туризму та її наслідки / М.М. Поколодна // Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Харків, 21-22 листопада 2003 р. – Харків: ХДАК, 2003. – С. 33-34.
Карти, атласи Україна. Туристична карта. – 1 : 1 000 000. ДНВП “Картографія”, 2001 р.
Ресурси локального доступу Туристический атлас Кирила и Мефодия [Электронный ресурс] – Электронный справочник. – М.: 2001. – 2 электрон. диск. (CD-ROM).–
Internet Туризм сільський зелений. Особливості організації. [Електронний ресурс] / ССРСЗТ в Україні – Режим доступу: http: // www/ greentour.com.ua

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...