Главная Обратная связь

Дисциплины:


Цілі маркетингових дослідженьЦілями маркетингових досліджень є зниження ступеня невизначеності при прийнятті маркетингових рішень і забезпечення безперервного контролю за їх реалізацією. У ході досліджень вирішуються наступні групи завдань:

- Оцінка стану і тенденцій розвитку кон'юнктури ринку;

- Дослідження поведінки споживачів, аналіз діяльності конкурентів, постачальників і посередників організації;

- Аналіз маркетингової діяльності організації, що включає управління товарним асортиментом, ціноутворення та розробку стратегії зміни цін, організацію каналів збуту продукції та використання засобів стимулювання реалізації.

Необхідні для вирішення цих завдань маркетингові дослідження можуть бути стандартними, призначеними для різних фірм, і спеціальними, проведеними за індивідуальними замовленнями. Залежно від форми фінансування виділяють мультікліентний і мультіспонсіруемие (омнібусні) дослідження. Перші фінансуються групою різних компаній, зацікавлених у вирішенні однієї і тієї ж аналітичної задачі. Вартість результатів таких досліджень для одного клієнта знижується, так як відповідні витрати розподіляються між кількома замовниками. Другі проводяться для клієнтів, яких цікавлять різні проблеми, але їх рішення можна об'єднати в одне комплексне дослідження. У результаті замовники фінансують окремі етапи комплексного (омнібусного) дослідження.

За ступенем періодичності виділяють постійні і разові дослідження.

Якщо необхідно пояснити спостережувані явища, проводяться якісні дослідження. Отримання і аналіз достовірних фактичних даних, а також перевірка точності гіпотез, висунутих у процесі якісного аналізу, - мета кількісних досліджень. Залежно від характеру інформації, що використовується маркетингові дослідження можуть бути кабінетними, заснованими на опублікованої інформації, і польовими, що використовують спеціально зібрану для аналізу первинну інформацію.

Особливе місце в системі маркетингових дослідженні займають панельні дослідження, проведені на основі періодичних опитувань спеціально виділеної групи осіб та (або) організацій.

При організації маркетингових досліджень керуються такими правилами:

- Аналіз повинен відповідати поставленої мети і виконуватися для її реалізації;

- Використовувана інформація повинна відображати всю сукупність процесів, тенденції і явище, а також містити не лише опубліковані дані, але й інформацію, зібрану за допомогою опитувань, спостережень і експериментів;

- При проведенні аналізу оцінюється не тільки розробляється ринок, а й ринок безпосередніх конкурентів і кінцевих споживачів;

- Завжди приймається до уваги постійна необхідність вдосконалення товарів та інших елементів маркетингу, враховуються аналогічні дії конкурентів;

- Ринок необхідно досліджувати постійно для своєчасної адаптації до його вимог;

- Під час аналізу важливо враховувати рівень надійності інформації, можливість явною дезінформації.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...