Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вивчити морфологічні особливості картопліКартопля SOLANUM TUBEROSUM належить до родини пасльонових — Solanaceae. Корене­ва система її мичкувата. Основна маса коренів розмі­щується в орному шарі, незначна частина проникає на глибокогумусних ґрунтах на глибину 80—120 см. У ра­діусі коренева-система розгалужується до 50 см.

При вирощуванні картоплі з насіння коренева систе­ма стрижнева. Частина стебла розміщується в ґрунті на певній глибині. Від міжвузлів підземної частини стебла відростають горизонтальні пагони-столони (видозмінені стеблові пагони) довжиною від 10 до 50 см. На столоні, як іна звичайному стеблі, є бруньки і видозмінені лист­ки у вигляді лусочок. У міру нагромадження рослиною продуктів асиміляції кілька кінцевих міжвузлів на кож­ному столоні розростаються в товщину, утворюючи бульбу. Місце з'єднання бульби із столоном називають пуповиною бульби. З боку пуповинної частини тканини бульби старіші і вічка (заглиблення з розміщеними вних бруньками) сидять на більшій відстані одне від од­ного. У верхівковій частині бульби вічка розміщені гус­тіше. У кожному вічку, як правило, є три бруньки. Кож­на з них дає початок стебловому пагону при висаджу­ванні бульби в грунт. Першою проростає центральна брунька.

 

За формою розрізняють округлі, видовжені, приплюснуті бульби. Забарвлення бульб різне: біле, жов­тувате, рожеве, червоне, фіолетове. Залежно від сорту внутрішня частина бульби буває білою, жовтою, іноді фіолетовою. Молоді бульби зверху покриті шкірочкою — епідермісом. При достиганні бульби покриваються щіль­ною окорковілою шкіркою, яка складається з кількох шарів клітин. Поверхня шкірки бульб буває гладенькою шершавою, що злущується, або сітчастою.

Під окорковілою шкіркою бульби розміщується шар корової паренхіми товщиною 3—4 мм. Клітини корової паренхіми багаті на білок.

Під коровою паренхімою роз­міщуються камбіальні клітини і судинно-волокнисті пуч­ки (провідна тканина бульби), які зв'язують пуповину бульби з усіма бруньками, розміщеними у вічках. Глиб­ше шару судинно-волокнистих пучків до центра бульби розміщена крохмаленосна паренхіма. В центральній частині бульби розміщені найбільш водянисті мало крохмальні клітини, так званий стрижень. Маса бульб — 30—100 г і більше.

Стебло картоплі на поперечному розрізі має три- або чотиригранну форму, висота його від 35 до 90 см і більше. Стебло соковите, розгалужене. Уздовж граней має облямівку - крилатість. Забарвлення стебел зелене або фіолетово-пігментоване.

Бульба картоплі проростає кількома стебловими па­гонами, утворюючи кущ. Він буває прямостоячий, розло­гий, напіврозлогий. На стеблі спірально розміщені лист­ки. В місцях їх прикріплення до стебла є прилистки.;3а формою залежно від сорту розрізняють серпоподібні іпроміжні прилистки. Листки у картоплі прості непарно-перисторозсічені. Вони складаються з кінцевої частини; З—7 пар дрібних часток, що розміщуються на основно­му черешку між 3—4 парами великих часток. Сорти картоплі визначають за формою кінцевої частки, її ос­новою і способом прикріплення часток. Залежно від кількості часток листки бувають сильно- або слаборозсіченими.Суцвіття картоплі за будовою — завиток на довгому квітконосі, іноді з пігментацією. Квітки картоплі з по­двійною оцвітиною. Віночок складається з 5, іноді 6 пе­люсток, що зрослися в трубочку. Віночок білий, черво­но-фіолетовий, синьо-фіолетовий. Чашечка складається з п'яти чашолистків, що зрослися внизу, біля основи. Пиляки великі, жовто-оранжевого кольору на коротких потовщених ниточках. Навколо стовпчика зав'язі вони утворюють колонку. Маточка складається із зав'язі, стовпчика і рильця. Зав'язь двогнізда багатонасінна, на розрізі може бути забарвленою і не забарвленою. Рожево забарвлена зав'язь на розрізі є корелятивною озна­кою рожевого або червоно-фіолетового забарвлення бульб.

Плід у картоплі — соковита двокамерна ягода, ясно-зелена, жовта або фіолетова. Деякі сорти картоплі цві­туть слабко або зовсім не цвітуть і не утворюють плодів. В умовах помірного клімату при достатній водозабезпе­ченості цвітіння буває інтенсивнішим. В таких сприят­ливих умовах картопля краще плодоносить.

Насіння картоплі — плоско-округле, ясно-жовте. Ма­са 1000 насінин —0,5-0,6 г.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...