Главная Обратная связь

Дисциплины:


Передпосівний обробіток грунтуНа незрошуваних землях, як і на зрошуваних, починають з боронування зябу в два сліди агрегатом Т-150Г з С-11У і боронами ЗБЗТС-1,0 та райборінками ПБ-0,6. При доспіванні грунту проводять першу культивацію культиватором КПС-4 із стрілчастими лапами на глибину 10—12 см з боронами в агрегаті з трактором Т-150Г. Другу культи­вацію здійснюють безпосередньо перед висаджуванням розсади на глибину 8—10 см тим самим агрегатом. При використанні гербіцидів агрегат для другої культивації укомплектовують обприскувачем ПОУ із штангою, виве­деною на раму культиватора для одночасного розбриз­кування і загортання гербіцидів (1,5 кг/га трефлану).

На важких грунтах у правобережному Лісостепу і західних областях України замість першої культивації проводять переорювання зябу на глибину 22—25 см ор­ним агрегатом з боронуванням, а до переорювання розкидають мінеральні добрива. Другу передпосівну культивацію проводять так само, як зазначено вище.

На зрошуваних землях після закриття вологи боро­нами проводять шлейфування поля шлейф-бороною ШБ-2,8 у зчіпці СП-16 з трактором Т-150Г. Першу куль­тивацію здійснюють з появою сходів бур'янів на гли­бину 10—12 см стрілчастими лапами культиватором КПН-4 з боронами. Другу передпосівну культивацію проводять на глибину 14—16 см комплексним комбіно­ваним агрегатом для суцільного внесення гербіцидів. При локальному внесенні гербіцидів комплектують агре­гат з культиватора КОР-4,2, ПОУ, трактора МТЗ-80. Культиватор обладнують щілинорізами, слідопокажчиками, маркерами, пристроєм для розприскування і за­гортання гербіцидів смугою 35 см на глибину 5 см. Ви­користовують цей агрегат відразу після другої культи­вації. Розчин гербіцидів готують на стаціонарі агрега­том АПР «Темп» і підвозять на заправку до агрегату трактором МТЗ-80 з РЖТ-4.

Садіння

При вибиранні розсаду сортують за розмі­ром і транспортують до місця висаджування. Висаджу­ють її розсадосадильними машинами СКН-6 або СКН-6А. Перерослу і горщечкову розсаду садять вручну. Ширина міжрядь — 90 + 50, 110 + 50 або 120 + 60 см (стрічкові схеми розміщення). За астрахан­ською технологією вирощування томатів рекомендують широкорядні схеми з міжряддям 90 чи 140 см. Залежно від сорту відстань між рослинами в рядку становить 20—25 см для ранніх і штамбових сортів, 25—30 см — для середньостиглих і середньопізніх сортів. Густота на­садження — 30—70 тис. шт./га залежно від способу зби­рання і сили росту надземної частини рослин різних сортів. Сорти з детермінантним кущем, призначені для комбайнового збирання, висаджують густо, а у разі за­стосування ручного збирання з транспортерами чи платформами — рідко.При висаджуванні розсади на площах, де гербіциди внесено локально смугами, розсадосадильні машини СКН-6А обладнують щілинорізами і слідопокажчиками, а маркери знімають. Заїжджають агрегатом у борозни, нарізані слідопокажчиками, при внесенні гербіциду так, щоб щілинорізи увійшли в зроблені раніше щілини, а розсадосадильні секції стали по центру смуг внесених гербіцидів. Одночасно з висаджуванням розсади здій­снюють полив нормою 0,5 л води на рослину. Заправка розсадосадильних агрегатів водою і розсадою прово­диться на поворотних смугах або на дорогах.

Ранні сорти томатів у південному Степу України висаджують у другій-третій декаді квітня, у північному Степу — 25 квітня, в Лісостепу — 5—15 травня, на Поліссі— 10—20 травня; середньостиглі сорти — відповід­но 1 —15 травня, 10—20 травня і 15—25 травня. Масові строки висаджування розсади для пізнього достиган­ня — на тиждень пізніше.

В умовах зрошення відразу після висаджування або одночасно з висаджуванням розсади томатів проводять полив дощувальними агрегатами ДДА-100МА нормою не менш як 250 м3/га. Для розміщення тимчасових зро­шувачів і доріг уздовж них проти кожного гідранта залишають не засаджені смуги шириною 6 м. Зрошувачі нарізують трактором Т-150К з канавокопачем Д-716, дороги вирівнюють для дощувального агрегату грейдером Д-241А з трактором Т-150Г.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...