Главная Обратная связь

Дисциплины:


Догляд за рослинамиПочинають після першого після-садивного поливу через 3-5 днів, а без зрошення — при появі сходів бур'янів або ущільненні грунту в міжряд­дях. Найчастіше перший міжрядний обробіток на незрошуваних землях, проводять через 10-12 днів після висаджування розсади. Перше розпушування міжрядь проводять культиваторами КОР-5,4, КОР-4,2 або КРН-4,2 в агрегаті з трактором МТЗ-80. Глибина роз­пушування – 6-8 см. Широкі міжряддя при стрічкових схемах розпушують стрілчастими і односторонніми плоско різальними лапами, вузькі міжряддя — долотоподіб­ними лапами. Друге розпушування здійснюють через 10-12 днів після першого на глибину 10-12 см. Захисна смуга при перших двох обробітках повинна бути не більш як 7-10 см, а при наступних-12-15 см. Для присипання сходів бур'янів у фазі сім'ядольних листків або ниточки культиватори обладнують односторонніми плоско різальними лапами з полицями. Такі лапи став­лять робочою частиною до рядка, тому вони мають бути лівосторонніми і правосторонніми. Під час руху агрега­ту полиці відкидають пухкий грунт на захисні смуги, присипають сходи бур'янів шаром грунту 2-2,5 см, і бур'яни гинуть. До змикання рослин у вузьких міжряддях їх розпушують 1-2 рази, а в широких міжряддях - ще 2-3 рази. На зрошуваних землях грунт розпушують після кожного поливу. У разі потреби грунт в рядках у захисних смугах 1-2 рази обробляють вручну.

Зрошення томатів у Степу і південному Лісостепу за інтенсивною технологією є обов'язковою умовою одер­жання високого врожаю. В Лісостепу вологість грунту, при якій рослини треба поливати, становить 70 % НВ. Тому перший полив проводять на 3—4-й день після ви­саджування розсади нормою 300 м3/га, а через 5—6 днів після підсаджування розсади на місце рослин, що не прижилися, полив повторюють такою самою нормою. Третій полив здійснюють у фазі цвітіння нормою 300- 350 м3/га. У період плодоношення поливають 2—3 рази нормою 450—500 м3/га, за період достигання плодів залежно від погоди — ще 1—2 рази нормою 500 м3/га. Всього за вегетацію проводять 6—8 поливів.

У Степу на початку вегетації проводять 1-2 поливи при зниженні вологості грунту до 70 % НВ нормою 400 м3/га. У період зав'язування і достигання плодів, при зниженні вологості до 80 % НВ у південному Степу проводять 6—8 поливів, у північному — 3—5 нормою 400—450 м3/га. Переважно в зоні Степу поливи здійсню­ють агрегатом ДДА-100МА з трактором Т-150Г. В Лі­состепу використовують дощувальні агрегати «Днепр», «Волжанка», які приєднуються до гідрантів і не потре­бують нарізування тимчасових зрошувачів і доріг. За астраханською технологією при вирощуванні томатів, де просапні агрегати працюють по напрямних щілинах, ефективність зрошення підвищується за рахунок опти­мального розподілу води в зоні кореневої системи. За звичайною технологією вирощування перед третім і чет­вертим вегетаційними поливами у міжряддях проводять щілювання грунту щілинорізом ЩУН-2,5 на глибину 22-24 см.Щоб томати не уражувалися фітофторозом, сухою (макроспорюзом), білою (септоріозом) і чорною пля­мистістю, стовбуром, стриком, верхівковою гниллю та іншими хворобами, у полі через 12-15 днів після садіння проводять перше обприскування, через 10—12 днів після першого проводять друге обприскування і при перших ознаках хвороб на картоплі — третє обприску­вання. У роки, сприятливі для фітофторозу, рослини 3— 4 рази до появи ознак захворювань обприскують 0,1 % розчином мідного купоросу, 1 % розчином бордоської рідини, 0,4 % розчином хлорокису міді, 0,5 % розчином купрозану, 0,4 % розчином полікарбацину. При появі личинок колорадського жука проводять 2—3 обприскування. До розчину фунгіцидів додають 0,2—0,25 % роз­чину інсектициду волатону, 0,4—0,5 % розчину фозалону. Обприскують рослини тракторними обприскувача­ми ПОУ, ОН-400. Для підвезення води і приготування розчинів застосовують агрегати АПЖ-12 і СТК-5. Витрати робочого розчину становлять 400—500 л/га. Ос­таннє обприскування бордоською рідиною проводять за 7—9, а іншими препаратами — за 20—30 днів до почат­ку збирання.

Для прискорення достигання плодів томатів, коли 10—15 % рослин перебуває у фазі бурої стиглості, про­водять суцільне обприскування розчином фізіологічно активного препарату 2-хлорфосфорової кислоти. У Сте­пу для ранньостиглих сортів норма витрати препарату становить 1,2—1,6 кг/га, для середньо- і пізньостиглих— 1,6—2; у Лісостепу і на Поліссі—1,6—2 кг/га. При обприскуванні вранці або ввечері норма витрати робочого розчину становить 400 л/га. Якщо через 3— 4 години після обробки пройшов дощ, обприскування-треба повторити. Застосування такого препарату сприяє швидкому достиганню плодів, прискорює початок зби­рання плодів на 8—10 днів, забезпечує приріст урожаю товарних плодів на 85—100 ц/га, збільшує вихід червоних плодів на 28—34 % і не погіршує їх біохімічного складу.

Збирання врожаю

Урожай помідорів збирають вибірково через 3—5 днів залежно від достигання. При ручному збиранні до 30 % ручної праці затрачається на ви­несення плодів з поля і сортування. Щоб зменшити ці затрати, використовують пересувні платформи ПОУ-2, АУС-1, ТПО-50, ТШ-30, ПШ-25. За збиральною плат­формою залежно від її марки і ширини захвату закріплюють 50—70 збирачів. За 1 год роботи за допомогою ПОУ-2 8 робітників збирають плоди з площі 0,25 га, за допомогою ТПО-50 55 робітників за 1 год збирають плоди з площі 0,7—1 га. Платформи підвищують про­дуктивність збирання в 2—2,5 раза.

Для збирання томатів комбайном СКТ-2 застосовують сорти різних строків достигання і висаджені в різні строки розсадою різного віку, що створює своєрідний конвейєр достигання плодів і дає можливість проводити збирання протягом 20—30 днів комбайнами при достиганні 75-80 % плодів. За 2-3 дні до початку збирання поле готують для роботи томатозбйрального комплексу. Якщо грунт пересох, то здійснюють полив нормою 50- 75 м3/га. Потім зарівнюють тимчасові зрошувачі агрегатом ЗОР-500 з наступним вирівнюванням автогрейде­ром Д-241А, відділяють на торцях поля поворотні смуги шириною 15-20 м. На смугах плоди збирають за допо­могою платформ.

Збиральний комплекс складається з комбайна СКТ-2А, тракторного причепа для перевезення контей­нерів ПТ-3,5 або тракторного причепа 2ПТС-4, контейнероперекидачів КОН-0,5 і сортувального пункту СПТ-15. Для одноразового комбайнового збирання реко­мендовано сорти томатів: Волгоградець (середньостиг­лий, кущ напіврозлогий, плоди округлі); Єрмак (серед­ньопізній, кущ детермінантний, плоди округло-овальні)-Леб'яжинський (середньоранній, кущ детермінантний, плоди овальні); Новичок (ранньостиглий, кущ детермі­нантний, плоди овальні), Призер (середньостиглий, кущ детермінантний, плоди овальні); Салют (середньостиг­лий, кущ детермінантний, плоди сливоподібні); Факел (середньопізній, кущ детермінантний, плоди округлі). Для роботи комбайнів поле має бути рівним, без схилів, довжина гонів — не менш як 300—400 м, схема садін­ня — стрічкова або широкорядна з шириною міжрядь 90 або 140 см.

Під час руху по полю комбайн дисковими ножами зрізує рослини з двох зближених рядків. Щоб не пошко­дити плоди, які лежать на поверхні грунту, дискові ножі заглиблюють у грунт на 3—5 см. Кущі з плодами і верх­нім шаром грунту подаються дисками і транспортерами-знімальниками на похилий елеватор. На прутковому похилому елеваторі земля просипається, а кущі з плода­ми надходять на перекидний транспортер. Опалі плоди і грудки землі падають через щілину між елеватором і переносним транспортером на поперечний транспортер, з якого ворох надходить на перебиральний стіл.

Сортувальники вибирають цілі плоди і перекладають їх на транспортер, з якого вони надходять у загальний потік стиглих плодів. Грудки землі і непридатні плоди скидаються з перебирального стола на зібране поле. Кущі з невідокремленими плодами подаються з перенос­ного транспортера на клавішний відокремлювач плодів.

Відокремлені від кущів плоди надходять на попереч­ний сортувальний стіл. Зелені плоди відбирають і пере­кладають їх на зворотний транспортер, з якого вони по­трапляють на ківшовий барабан, а з нього — в бункер зелених плодів.

Стиглі плоди виносним транспортером потрапляють в контейнери або в причіп. Бадилля викидається на по­верхню поля, дрібні домішки видуваються вентилято­ром.

Тракторний причіп з повними контейнерами відво­зить плоди на сортувальний пункт або на консервний завод. На сортувальному пункті СПТ-15 з при­чепа ПТ-3,5 контейнери розвантажуються автоматична і скочуються по рольгангу на землю. При цьому трак­торист гідросистемою піднімає передню частину причепа і відкриває із задньої частини платформи упор, який утримує контейнери.

Для розвантаження плодів з контейнерів навантажу-вач КОН-0,5 і пристрій для перекидання АВН-0,5, змонтований на тракторі Т-25, охоплює контейнер полозами знизу, притримуючи спеціальним затискачем зверху, підвозить його до приймального бункера, заповненого водою, піднімає - над бункером, перевертає контейнер догори дном, і плоди висипаються у воду. Плоди у приймальному бункері СПТ-15 обмиваються від пилу і землі. На ревізійних столах їх відсортовують за стиглістю. Стиглі плоди відразу переробляють на пульпу і цистер­нами відвозять на консервний завод. Зелені плоди став­лять на дозарювання в ящиках.

Комбайн обслуговують 18-20 робітників. Продуктивність комбайна - 50 т за зміну при врожайності 500 ц/га. Сезонна норма збирання на комбайн - 500-1200 т.

Якщо врожайність не перевищує 300-350 ц/га, то плоди доцільно сортувати на комбайні, а якщо переви­щує- на сортувальному пункті СПТ-15.

Щоб підвищити продуктивність комбайна на збиран­ні червоних плодів і зменшити кількість робітників на його обслуговуванні, спочатку проводять одне вибіркове збирання зелених і бурих плодів вручну з використанням широкозахватних транспортерів ТШ-30, ТПО-50, збиральних платформ ПШ-25, АУС-1. Па площі зали­шаються для збирання комбайном СКТ-2А тільки чер­воні плоди. При цьому комбайн обслуговують 6—8 робітників, які на ревізійних транспортерах з потоку стиглих плодів відбирають плоди, не придатні для використання. Плоди, що надходять з вивантажувального транспортера комбайна, вже не потребують обробки на сортувальних пунктах СПТ-15, а відразу транспортуються на консервний завод. При далеких перевезеннях плоди з контейнерів, вивезені з поля до дороги, пересипають контейнероперекидачами КОН-0,5 і АВН-0,5 у великовантажні, спеціально обладнані причепи ПТТ-8 або вантажні автомобілі КамАЗ із спеціальним суціль­нометалевим кузовом типу «гондола». Розвантажують причепи ПТТ-8 і кузови типу «гондола» гідроспособом, тобто кузов у місці розвантаження заповнюють водою і відкривають бічні люки, через які плоди водою зливаються в приймальні ємкості консервного заводу. Інтенсивна технологія вирощування спеціальних сортів і збирання плодів прямим комбайнуванням СКТ-2А розроблена для переробки томатів на консервних заводах.

Для збирання томатів з площі 100 га потрібно 3 комбайни СКТ-2А, 9 платформ для перевезення контейнерів ПТ-3,5, 2 розвантажувачі АВН-0,5 і один сортувальний пункт ПФГ-20 продуктивністю 100-150 т за зміну.

 

Таблиця.1 Агрономічна частина технологічної карти

Вид роботи Агротехнічні вимоги Строки проведення робіт Марка
Трактора Знаряддя
Основний обробіток грунту
         
Внесення добрив
           
Передпосівний обробіток грунту
           
Посів
           
Догляд за посівами
           
Збирання врожаю
             

Контрольні запитання

1. Основний обробіток грунту під помідори.

2. Особливості удобрення помідорів.

3. Схеми садіння помідорів різних строків достигання.

4. Особливості комбайнового збирання помідорів.

Література:

 

1.ЛихацькийВ.І. / Овочівництво-практикум./ Ю.Є. Бургарт -К.: Вища школа,1994.-352с.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...