Главная Обратная связь

Дисциплины:


Агротехніка вирощування ранньої білоголової капустиРанню білоголову капусту до­цільно вирощувати в полі сівозміни, виділеному для вирощування ранніх овочевих культур. Попередниками можуть бути однорічні бобові культури, картопля, то­мати, огірки, цибуля, коренеплоди. Після збирання по­передників поле лущать на глибину 6-8 см, а при за­сміченні багаторічними бур'янами - на 14-16 см.

У зоні зрошення проводять експлуатаційне розпланування грунту в двох напрямах планувальником ПА-3 в агрегаті з трактором ДТ-75. Після цього вносять 20- 25 т/га перегною і мінеральні добрива в дозах, розра­хованих за виносом із запланованим урожаєм. Орієнтовні норми діючої речовини добрив при врожаї 200- 300 ц/га ранньої капусти на вилугуваних чорноземах такі, кг/га: N45-60, Р60-80, К60-90. В агротехнічному плані слід передбачити подрібнення аміачної селітри та інших добрив, що злежуються, змішування, навантаження і транспортування їх до місця внесення, навантаження перегною тощо.

Рання капуста на кислих і слабокислих грунтах позитивно реагує на вапнування. Оранку із загортанням добрив проводять на глибину 27-30 см, торфо-перегнійні грунти орють на глибину 30-35 см плугом ПН-4-35 з трактором ДТ-75.

Під час ранньої осінньої оранки до замерзання грун­ту проводять напівпаровий обробіток. Першу осінню культивацію здійснюють на глибину 10-12 см. Другу культивацію проводять тоді, коли грунт ущільниться чи появляться сходи бур'янів. Незадовго до замерзан­ня грунт після зяблевої оранки чизелюють на глибину 16-18 см. Узимку для нагромадження вологи проводять валкування снігу агрегатом СВУ-2,6 з трактором ДТ-75.

Рано навесні проводять боронування зябу в два слі­ди агрегатом ДТ-75 із зчіпкою С-11У, боронами ЗБЗТ-1,0 і райборінками ЗБП-0,6, а при доспіванні грунту- передсадивну культивацію на глибину 10-14 см культиватором КПС-4 з боронами БЗСС-1 в агрегаті. В районах Полісся, де грунт за зиму сильно ущільнюється, зяб переорюють навесні і боронують. Висока якість передпосівного обробітку забезпечується при викорис­танні фрези КФТ-3,6 або ФПУ-4,2.

Строки висаджування ранньої капусти визначають залежно від доспівання грунту і температурних умов. У південному Степу календарні строки садіння - 20- 25 березня, в центральному і північному Степу Украї­ни-1-5 квітня, в Лісостепу - 5-10 квітня, на Поліс­сі-в другій декаді квітня. Температура грунту на гли­бині висаджування повинна становити не менше як 6 °С. Розсаду капусти висаджують розсадосадильною машиною СКН-6А з трактором МТЗ-80. Технологія ма­шинного садіння, догляду і збирання потребує уніфіка­ції схем розміщення рослин. За базисне міжряддя бе­руть 70 см, але застосовують і стрічкові схеми -90+50 см при відстані в рядку 30-35 см. Густота насадження при цьому становить 40-48 тис. рослин на 1га. В умовах високого агрофону відстань між росли­нами в рядку зменшують до 25 см (55-56 тис. рослин на 1 га). Розсаду висаджують на глибину 7-9 см, горщечкову - на 3-4 см нижче рівня грунту, щоб горще­чок був засипаний. Одночасно з висаджуванням розса­ди розсадосадильна машина здійснює полив по 0,5 л води на рослину.При висаджуванні безгорщечкової розсади з поливною водою вносять 10 кг/га азоту, 20 кг/га фосфору і 10 кг/га калію. Після висаджування на зрошуваних ді­лянках ранню капусту поливають нормою 150-250 м3 води на 1 га площі агрегатом ДДА-100 МА. Для поливу спочатку нарізують тимчасові зрошувачі агрегатом МК-16 з трактором Т-150, грейдерують дорогу для до­щувального агрегату грейдером Д-241М з трактором ДТ-75.

Догляд за рослинами включає міжрядні обробітки грунту на 6-10 см культиватором КОР-4,2, обприску­вання рослин проти шкідників і хвороб, поливи. За ве­гетацію ранньої капусти в Лісостепу проводять 3-4,в Степу -7-8 вегетаційних поливів і розпушування міжрядь. Норма поливу – 350-400 м3/га. При перших міжрядних обробітках доцільно використовувати лапи зполицями для присипання сходів бур'янів. На початку інтенсивного росту листків ранню капусту підгортають, що підвищує врожай в умовах достатнього зволоження.

Капусту підживлюють мінеральними добривами одночасно зміжрядним розпушуванням через 20 днів піс­ля висаджування дозою 20-30 кг діючої речовини на 1га. Добрива треба вносити на глибину 12 см. Друге підживлення слід проводити тільки фосфорними і ка­лійними добривами. Це зменшує вміст нітратів у голов­ках. Якщо зрошення немає, то здійснюють одне піджив­лення.

Збирають ранню капусту за 3-4 прийоми у міру формування товарних головок. Перше вибіркове збиран­ня планують на першу декаду червня і останнє суцільне збирання - в середині липня. Зрізують головки вручну, коли вони досягають маси 400-500 г, пізніше - 1 кг. Для вивезення врожаю з рядків на міжпольові дороги використовують платформи ПНСШ-12А, ПОУ-2 що підвищує продуктивність праці в 1,5-2 рази. З плат­форм капусту перекладають у контейнери, які ванта­жать навантажувачем КОН-0,5 з трактором Т-25 на платформу 2ПТС-4 і відвозять на реалізацію. Середній урожай ранньої капусти при своєчасному збиранні становить 200- 300 ц/га.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...