Главная Обратная связь

Дисциплины:


Агротехніка вирощування капусти безрозсадним способомПізньо- і середньостиглі сорти білоголової, червоноголової, савойської капусти в умо­вах Лісостепу і Степу України можна вирощувати без­розсадним способом на чистих від бур'янів грунтах зхорошою структурою, щоб не утворилася ґрунтова кірка після дощу. При безрозсадному вирощуванні у капусти розвивається велика коренева система, яка глибоко про­никає у грунт. У зв'язку з цим рослини більш стійкі проти хвороб, шкідників і при менших затратах дають високий урожай порівняно з розсадним способом вирощування. При вирощуванні середньостиглих сортів ка­пусти безрозсадним способом можна зібрати врожай укінці серпня — на початку вересня.

При безрозсадному способі у весняний період грунт підготовляють відповідно до строку сівби. Після ранньовесняного боронуванні в два сліди проводять шлейфування зчіпкою СП-16 з шлейф-боронами ШБ-2,5 і трактором ДТ-75. З початком доспівання грунту здійснюють культивацію на глибину 8—10 см культиватором КПС-4 з боронами БЗСС-1,0. Для проростання насіння бур'янів проводять коткування грунту трактором МТЗ-80 із зчіп­кою С-11У з котками СКГ-2.

В умовах зрошення при підсиханні грунту до сівби іноді проводять передпосівний полив дощувальною ма­шиною ДДА-100МА нормою 200 м3/га. Для поливу спо­чатку нарізують тимчасові зрошувачі уздовж зрошувачів вирівнюють дороги агрегатом ДТ-75 з Д-241А. Якщо грунт після поливу не налипає, проводять передпосівну культивацію на глибину 3-4 см культиватором КОР-4,2 або УСМК-5,4 з борінками ЗОР-0,7 на тязі трактора МТЗ-80.

Для одночасного передпосівного обробітку грунту і внесення гербіцидів комплектують комплексний агрегат з культиватора КОР-4,2 з боронами БЗСС-1,0 і обприс­кувача ПОУ, який монтують на трактор МТЗ-80. Культиватор обладнують лапами-бритвами, які створюють ущільнене ложе для насіння. Такий агрегат розпушує грунт, вносить і загортає розчинені гербіциди. При застосуванні астраханської технології для локального внесення гербіцидів агрегат обладнують відповідними робочими органами з комплекту ППР-5,4 для нарізання напрямних щілин, внесення і загортання гербіциду, нарі­зання борозен-слідопокажчиків.

У південних районах України у період сівби капусти нерідко буває суха погода і поверхневий шар грунту недостатньо вологий. В такому разі нарізують тимчасові зрошувачі, вирівнюють уздовж них дороги для дощу­вальної машини ДДА-100МА і здійснюють полив нор­мою 200—250 м3/га.

Орієнтовними строками сівби капусти при безроз­садному вирощуванні на зрошуваних землях Степу для пізньостиглих сортів є перша і друга декади травня, а для середньопізніх сортів—15—25 травня. У Лісостепу пізньостиглі сорти висівають 25 квітня—10 травня, середньопізні — 10— 15 травня, на Поліссі — відповідно 5—10 травня і 10— 15 травня.Вегетаційний період капусти при безрозсадному вирощуванні зменшується на 10—15 днів порівняно з ви­рощуванням розсадою, тому при ранніх посівах головки капусти розтріскуються до початку їх збирання, тобто до першої декади жовтня.

Строк сівби середньостиглих сортів капусти визна­чають залежно від бажаного строку одержання продук­ції і вегетаційного періоду сорту. При цьому від кален­дарного строку збирання врожаю віднімають вегетацій­ний період сорту (в днях вегетації), зменшений на 10—15 днів. Наприклад, розсадно­му вирощуванні має вегетаційний період від висівання до визрівання головок 140 днів, а при безрозсадно­му 140—15=125 днів. Якщо потрібно зібрати врожай 10 серпня, то дату сівби визначають так: від 10 серпня віднімають 125 днів. Дата сівби — 8—10 квітня. Сіють капусту тракторними агрегатами МТЗ-80 з овочевими сівалками СО-4,2, СУПО-6. Якщо догляд за рослинами проводиться за астраханською технологією вирощування, то сівалки обладнують щілинорізами і слідопокажчиком, а маркери знімають. Ширина міжрядь — 70 або 90 см, глибина загортання насіння — 2,5—3 см, норма його висіву—1,2—1,5 кг/га. Насіння до сівби калібрують на решетах з отворами 1,5— 1,75 мм, протруюють. Для рівномірності висіву насіння змішують з 4—5 частинами баласту (гранульованим суперфосфату, розмеленою крейдою).

Після сівби поле прикочують широкозахватним агре­гатом з трактором МТЗ-80, зчіпкою С-11У і гладенькими котками СКГ-2, а якщо грунт підсох, то використовують шпорові котки ЗККШ-6.

З появою сходів проводять перше міжрядне розпушу­вання культиваторами КРН-4,2 чи КОР-4,2, які обладнані плоскорізальними лапами. Глибина обробіт­ку— 4—5 см із захисною зоною 10—12 см при малій швидкості руху агрегату, щоб запобігти присипанню рослин землею. За астраханською технологією вирощу­вання культиватори обладнують робочими органами комплекту ППР-5,4 з щитками проти присипання, рота­ційними розпушувачами, плоскорізальними лапами з пружинними прутками, щілинорізами. Для знищення хрестоцвітих блішок сходи обприскують інсектицидом за допомогою агрегату МТЗ-80 і обприскувача ОП-1600-2. У суху погоду з поя­вою першого справжнього листка полив нор­мою 150-200 м3/га .

З появою 2-го справжнього листка посіви букетують уздовжрядковим культиватором-проріджувачем УСМП 5,4 або звичайними просапними культиваторами. Напрям руху при букетуванні звичайними культивато­рами - впоперек рядків. Виріз рядка залежно від гус­тоти сходів 35-40 см і довжина букета 10-15 см. У фазі утворення 4-5 листка вручну розпушують грунт навколо букетів і залишають по одній рослині на відстані 40—50 см.

У період утворення 2-3-го листка посіви проти бу­р'янів обприскують розчином гербіциду.

 

Таблиця.1 Агрономічна частина технологічної карти (див. лаб. роботу № 12).

Контрольні запитання

1. Які прийоми входять в систему основного обробітку грунту при вирощуванні капусти білоголової.

2. Строки сівби капусти різних строків достигання.

3. Особливості вирощування капусти безрозсадним способом.

4. Особливості збирання урожаю ранніх та пізніх строків достигання.

Література:

 

1.ЛихацькийВ.І. / Овочівництво-практикум./ Ю.Є. Бургарт -К.: Вища школа,1994.-352с.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...