Главная Обратная связь

Дисциплины:


Проектування рішення щодо вибору місця розташування розподільчого складуУ виборі місця розташування розподільчого складу найбільша увага відводиться транспортним витратам, пов’язаним з доставкою вантажів на склад і зі складу споживачам. Чим нижчими є ці загальні витрати, тим вищим є прибуток фірми, а, отже, тим ефективнішим є обраний варіант місця розташування складу. При цьому витрати, пов’язані з будівництвом і подальшою експлуатацією складської споруди, в даному випадку не враховуються. Умовно вважають, що вони більшою мірою залежать від особливостей конструкції складу і його технічного оснащення, ніж від місця розташування на полігоні обслуговування.

З метою вирішення цього завдання застосовується метод накладання сітки координат на карту потенціальних місць розташування розподільчого складу. Система сітки дає можливість оцінити вартість доставки вантажів від кожного постачальника до розподільчого складу і від розподільчого складу до кінцевого споживача, а вибір зупиняється на тому варіанті, котрий визначається як центр маси, або центр рівноважної системи транспортних витрат, і котрий визначається за такою моделлю (формула 2):

(формула 2)

де M – центр маси, або центр рівноважної системи транспортних витрат, т*км;

Rpi-відстань від початку осей координат до точки, котра позначає місце­розташування постачальника, км;

Rki- відстань від початку осей координат до точки, котра позначає місце­розташування клієнта, км;

Tpi-транспортний тариф для постачальника на перевезення вантажу, грн./т*км;

Tki- транспортний тариф для клієнта на перевезення вантажу, грн./т*км;

Qpi-маса(обсяг) вантажу, котрий закуповується від і-го постачальника;

Qki- маса(обсяг) вантажу, котрий реалізовується і-му клієнтові.

Під час розв’язання завдання визначення місця розташування розподільчого складу, котрий забезпечує товаропостачання дрібних клієнтів і роздрібної тор­го­вельної мережі міста, із загальної формули (2) можна виключити транспорт­ний тариф на перевезення, оскільки в межах міста він буде практично одна­ко­вим. Тоді формула центру маси набуде такого вигляду (формула 3):

(формула 3)

Для вирішення завдання визначення місця розташування розподільчого складу в наведеній контрольній роботі необхідно виконати такі дії:

А/ визначити з врахуванням відстаней по осі Х :

1) загальні витрати на транспортування партії вантажів, що перевозяться

від постачальників до умовного розподільчого складу, розташованого в центрі осей координат :

å Tpi х Rpi х Qpi = Tp1 х Rp1х Qp1 + Tp2 х Rp2 х Qp2 + Tp3 х Rp3 х Qp3;

2) загальні витрати на транспортування партій вантажів клієнтам з умовного розподільчого складу, розташованого в центрі осей координатåTki х Rki х Qki = Tk1 х Rk1 х Qk1 + Tk2 х Rk2 х Qk2 + Tk3 х Rr3 х Qk3 + Tк4 х Rp4 х Qp4 + Tк5 х Rp5 х Qp5;

3) розрахувати умовні транспортні витрати (в розрахунку на 1 км перевезень) з перевезень вантажів від постачальників до умовного розподільчого складу, розташованого в центрі осей координат, за формулою :

å Tpi х Qpi = Tp1 х Qp1 + Tp2 х Qp2 + Tp3 х Qp3;

4) розрахувати умовні транспортні витрати (в розрахунку на 1 км перевезень) з перевезень вантажів клієнтам з умовного розподільчого складу, розташованого в центрі осей координат, за формулою :

å Tki х Qki = Tk1 х Qk1 + Tk2 х Qk2 + Tk3 х Qk3 + Tк4 х Qp4 + Tк5 х Qp5;

5) визначити координати оптимального місця розташування розподільчого складу по осі Х (за формулою 2):

.

Надалі, після встановлення оптимального місця розташування розпо­діль­чого складу по осі Х, за аналогічним алгоритмом слід:

Б/ провести розрахунки з врахуванням відстаней по осі У, а саме :

6) визначити загальні витрати на транспортування партії вантажів, що пере­возяться від постачальників до умовного розподільчого складу, розташованого в центрі осей координат:

å Tpi х Rpi х Qpi = Tp1 х Rp1 х Qp1 + Tp2 х Rp2 х Qp2 + Tp3 х Rp3 х Qp3;

7) визначити загальні витрати на транспортування партій вантажів клієнтам з умовного розподільчого складу, розташованого в центрі осей координат:

åTki х Rki х Qki= Tk1 х Rk1 х Qk1 + Tk2 х Rk2 х Qk2 + Tk3 х Rr3 х Qk3 + Tк4 х Rp4 х Qp4 + Tк5 х Rp5 х Qp5;

8) визначити координати оптимального місця розташування розподільчого складу по осі У (за цією ж формулою 2, але з врахуванням результатів розрахунків транспортних витрат по осі ОУ).

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...