Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які промислові сектори утворять ядро майбутнього 6-го ТУ?а) біотехнології;

б) космічна техніка;

в) нафтопереробка;

г)нанотехнології.

29. Промислова технологія це:

а) сукупність усіх дій людей і знарядь виробництва для розробки технологій;

б) частина виробничого процесу спрямована на виготовлення продукції;

в) сукупність способів обробки, виготовлення, зміну стану, властивостей, форми, сировини та інш. з метою виготовлення певної продукції;

г) наука (знання) про отримання сировини та виготовлення з неї продукції.

30. За сферою застосування інновації поділяють на:

а) продуктові, технологічні, організаційно-управлінські, інфраструктурні;

б) локальні, регіональні, державні, міжнародні;

в) базові, покращуючи, псевдоінновації;

г) локальні, регіональні, державні, базові.

31. У випадках повної зміни технологій і виробництва мають місце :

а) технологічні інновації;

б) локальні інновації;

в) державні інновації;

г) інфраструктурні інновації.

32.Визначити технологічні роботи з наведених нижче:

а) маркетингові дослідження;

б) розробка ескізного проекту;

в) розробка техпроцесу ;

г) розробка нормативної бази.

33.Визначити мінеральну сировину з наведених нижче:

а) нафта;

б)насіння ;

в) хутро;

г) пластмаса.

34.Визначити рослинну сировину з наведених нижче:

а) нафта;

б)насіння ;

в) хутро;

г) пластмаса

35.Визначити тваринну сировину з наведених нижче:

а) нафта;

б)насіння ;

в) хутро;

г) пластмаса.

36.Визначити штучну сировину з наведених нижче:

а) нафта;

б)насіння ;

в) хутро;

г) пластмаса.

37.Якість продукції характеризується:

а) технічним рівнем показників якості;

б) економічною ефективністю;

в) конкурентноздатністю;

г) метрологічним забезпеченням.

38.Виконання яких функцій передбачено системою розроблення та поставлення продукції на виробництво:

а) розроблення технічного завдання (ТЗ);

б) розроблення наукової і нормативно-технічної документації;

в) виготовлення і впровадження зразків продукції;

г) підготовка і освоєння виробництва.

39.Чавуни виплавляють у печах :

а) мартенівських ; б) дугових ; в) доменних ; г) індукційних

Які з названих металів відносять до чорних ?

а) титан ; б) цинк ; в) залізо ; г) мідь

41.Основними способами отримання виробів із металевих порошків є :

а) формування заготівок ;

б) спікання виробів ;

в) зварювання виробів;

г) обробка виробів

42.Основними видами обробки металів тиском є :

а) свердління ;

б) точіння ;

в) пресування ;

г) фрезування.

Які з названих способів обробки металів є способами механічної

обробки різанням ?

а) прокатка ;

б) точіння ;

в) кування ;г) штампування.

В якому процесі відбуваеться часткове випаровування рідини з наступною конденсацією утвореної пари.

а) абсорбція;

б) адсорбція;

в) дистиляція;

г) кристалізація.

45.Який спосіб розробки родовищ твердих корисних копалин є ефективним:

а) підземний ;

б) замкнутий ;

в) відкритий ;

г) незамкнутий

46. Які з названих технологічних властивостей притаманні чавунам:

а) ливарні ;

б) ковкість ;

в) зварюваність ;

г) здатність працювати за умов різних некритичних параметрів

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...