Главная Обратная связь

Дисциплины:


Юридичного факультету 2 страница- розпорядок дня засуджених;

- зразок квартального плану роботи відділу нагляду і безпеки;

- зразки матеріалів для поміщення засудженого в дисциплінарний ізолятор та переведення до приміщень камерного типу;

- зразки матеріалів про постановку засудженого на профілактичний облік;

- зразки матеріалів про вилучення у засудженого заборонених предметів або речовин;

- зразки рапортів про застосування спецзасобів;

- зразок картки обліку побачень, видачі посилок (передач) і бандеролей.

4.1.3 Завдання навчальної практики на посаді інспектора відділу контролю за виконанням судових рішень УВП:

Вивчити:

-нормативно-правове регулювання, структуру, порядок організації діяльності відділу контролю за виконанням судових рішень;

- функції відділу контролю за виконанням судових рішень;

- порядок оформлення документів на засуджених при їх прийманні до УВП;

- порядок ведення персонального та кількісного обліку засуджених в УВП;

- порядок оформлення та ведення особової справи засуджених;

- порядок оформлення на засуджених матеріалів щодо: умовно-дострокового звільнення від відбування покарання; заміни не відбутої частини покарання більш м’яким; встановлення адміністративного нагляду, переведення засуджених; помилування;

- порядок оформлення обліково-реєстраційних матеріалів;

- організацію роботи щодо направлення звернень засуджених;

- порядок організації та діяльності Регіональної комісії з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі;

- порядок оформлення документів на переміщення під вартою;

- порядок оформлення документів про звільнення засуджених;

- архівну роботу.

Набути практичних навиків у:

- прийнятті та реєстрації особових справ та попутних списків на засуджених при прийманні їх до УВП;

- веденні персонального обліку засуджених: за особовою справою засудженого, за обліковою карткою;

- веденні кількісного обліку: за журналом обліку переміщення засуджених та реєстрації особових справ;

- заповненні алфавітних карток та облікових карток; складанні архівної, контрольно-строкової картотеки;

- веденні відомості про наявність та пересування засуджених за добу;

- веденні особових справ засуджених;

- здійсненні контролю за своєчасним звільненням засуджених, оформленням документів на звільнення засуджених та скорочення строку покарання;

- оформленні на засуджених обліково-реєстраційних матеріалів для направлення їх до Департаменту інформаційних технологій при МВС та відповідних управлінь (відділів) оперативної інформації при ГУМВС;

- підготовці питань про подання до суду – матеріалів щодо застосування до засуджених ст.ст. 81, 82 КК України, встановлення адміністративного нагляду;- підготовці питань про подання до Апеляційної комісії матеріалів щодо переведення засуджених на підставі ст. 101 ч.3, 147 КВК України;

- оформлення документів про смерть засудженого;

- підготовці особової справи до передання в архів;

- проведенні прийому засуджених з особистих питань, наданні допомоги в оформленні документів;

- веденні обліку та зберігання наказів та вказівок ДПтСУ;

- ведення обліку та оформленні матеріалів на помилування засуджених;

- веденні та складанні звітності;

- оформлення документів в зв’язку з короткочасним виїздом засудженого за межі установи;

- розгляді скарг, заяв та листів з питань, віднесених до компетенції ВКВСР.

Зібрати копії документів та матеріалів до звіту:

- зразок попутного списку;

- зразок добової відомості обліку доставлених осіб;

-зразок особової справи засудженого;

- зразок облікової картки;

- зразок алфавітної картки;

- зразок контрольно-строкової картки;

- зразок матеріалів щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання;

- зразок матеріалів щодо заміни невідбутої частини покарання більш м’яким;

- зразок матеріалів щодо встановлення адміністративного нагляду;

- зразок матеріалів за клопотаннями про помилування;

- зразок довідки про звільнення;

- зразок постанови про переведення засудженого в іншу структурну дільницю УВП;

- зразок акта звірки особових справ;

- зразок постанови про надання засудженому короткострокової відпустки або дозволу на

виїзд в зв’язку з винятковими обставинами.

4.2 Завдання навчальної практики в слідчому ізоляторі.

При проходженні практики курсанти повинні ознайомитись з:

- місцем розташування, розпорядком дня, завданнями СІЗО;

- нормативно-правовою базою, яка регламентує діяльність СІЗО;

- метою та підставами застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою;

- структурою, чисельністю та функціональним призначенням частин та служб СІЗО, умовами роботи працівників;

- категоріями осіб, які тримаються в СІЗО та вимогами щодо їх роздільного тримання;

- правами та обов’язками осіб, взятих під варту та засуджених в СІЗО;

- вимогами режиму в СІЗО та засобами його забезпечення;

- організацією охорони і нагляду за особами, взятими під варту та засудженими;

- порядком тримання осіб, взятих під варту та засуджених в СІЗО, їх матеріально-побутовим та медико-санітарним забезпеченням, організацією харчування, роботи лазні, пральні;

- порядком забезпечення права осіб, взятих під варту на участь у кримінальному провадженні;

- особливостями тримання взятих під варту неповнолітніх та жінок в СІЗО;

- організацією роботи адміністрації щодо прийому з особистих питань осіб, взятих під варту, засуджених та інших громадян;

- підставами та порядком звільнення осіб взятих під варту та засуджених з СІЗО.

4.2.1. Завдання навчальної практики на посаді начальника відділення соціально-психологічної служби СІЗО.

Вивчити:

- Правила внутрішнього розпорядку СІЗО;

- нормативно-правову базу, яка регламентує діяльність начальника відділення соціально-психологічної служби СІЗО;

- структуру, організацію діяльності та основні завдання відділення соціально-психологічної служби СІЗО;

- функціональні обов’язки начальника відділення СПС;

- підстави та порядок залишення засуджених для роботи з господарського обслуговування СІЗО;

- чисельний, соціально-демографічний, кримінально-правовий та персональний склад засуджених відділення СПС;

- права і обов’язки засуджених відділення господарської обслуги СІЗО;

- порядок планування роботи начальником відділення СПС та проведення звітних заходів;

- документацію, яку веде начальник відділення СПС;

- порядок складання та реалізації індивідуальної програми соціально-психологічної та виховної роботи із засудженими;

- види, підстави та порядок застосування заходів заохочення та стягнення до засуджених;

- основні напрямки, форми та методи соціально-виховної роботи із засудженими;

- порядок залучення засуджених до суспільно-корисної праці, особливості праці засуджених відділення господарчої обслуги СІЗО, умови та оплату праці;

- порядок організації та діяльності самодіяльних організацій засуджених;

- основі форми участі громадськості в процесі виправлення та ресоціалізації засуджених;

- підстави та порядок застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення від відбування покарання та заміни не відбутої частини покарання більш м’яким;

- порядок організації та проведення обшуків та технічних оглядів приміщень СІЗО;

- порядок виявлення та постановки на профілактичний облік осіб, схильних до різних протиправних проявів та проведення профілактичної роботи з даною категорією.

- порядок надання засудженим побачень, отримання посилок (передач), бандеролей, телефонних розмов; реалізації права купувати в магазині установи продукти харчування та предмети першої потреби; порядок листування засуджених;

- організацію підготовки засуджених до звільнення, підстави та порядок звільнення та переведення із СІЗО для подальшого відбування покарання до УВП.

Набути практичних навиків у:

- веденні документації начальника відділення СПС;

- здійсненні обходів відділення з метою огляду технічного стану приміщень, виявлення предметів, виробів і речовин, зберігання яких засудженим заборонено, організації робіт з підтримання належних побутових умов у відділенні, дотримання чистоти і порядку у приміщеннях та на прилеглій території, збереження майна відділення;

- підборі засуджених до відділення господарчої обслуги СІЗО;

- при надходженні до відділення новоприбулих засуджених складати індивідуальну програму соціально-психологічної та виховної роботи;

- вивченні особистості засуджених, аналізі ходу виконання індивідуальних програм соціально-психологічної та виховної роботи, здійсненні оцінки ступеню виправлення;

- проведенні ознайомчих, виховних та профілактичних бесід із засудженими;

- прийомі засуджених з особистих питань, вирішенні їх заяв та скарг, наданні допомоги в захисті їх законних прав та інтересів;

- спостереженні за поведінкою засуджених;

- забезпеченні виконання засудженими встановленого в установі розпорядку дня, дотримання режиму відбування покарання;

- виявленні та попередженні конфліктних ситуацій та протиправних дій між засудженими;

- проведенні поіменних перевірок наявності засуджених та зовнішнього вигляду;

- виявленні осіб, що потребують підвищеного контролю за їх поведінкою, та проведенні з ними індивідуально-профілактичної роботи;

- застосуванні до засуджених заходів заохочення та стягнення;

- залученні засуджених до праці та здійсненні контролю;

- організації та проведенні серед засуджених просвітницьких, культурно-масових, фізкультурно-оздоровчих та інших заходів, які забезпечують їх корисну зайнятість у вільний час;

- складанні необхідних матеріалів на засуджених для вирішення питань заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, умовно-дострокового звільнення від покарання, застосування амністії або помилування та в інших необхідних випадках;

- роз’ясненні засудженим основних положень законодавства про зайнятість та соціальний захист населення, сприянні попередньому вирішенню питань їх побутового та працевлаштування після звільнення; сприянні відновленню та підтримці соціально-корисних зв'язків засудженими;

- оформленні наочної інформації у приміщеннях відділення.

Зібрати копії документів та матеріалів до звіту:

— зразок квартального плану роботи відділення СПС;

— зразок індивідуальної програми соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими;

— зразок характеристики на засудженого;

— зразок постанови про накладення дисциплінарного стягнення на засудженого, поміщення засудженого в карцер;

— зразок постанови про заохочення засудженого;

— зразок картки обліку побачень, видачі посилок (передач) та бандеролей;

— зразок протоколу вилучення заборонених предметів у засуджених;

— зразок заяви засудженого на придбання товарів у магазині установи;

— копію розпорядку дня засуджених.

4.2.2. При проходженні практики на посаді інспектора відділу нагляду і безпеки СІЗО:

Вивчити:

-нормативно-правове регулювання, структуру, порядок організації діяльності та завдання відділу нагляду і безпеки СІЗО;

- функціональні обов’язки інспектора відділу нагляду і безпеки СІЗО;

- зміст планування та порядок організації і проведення заходів з охорони та нагляду в СІЗО;

- документацію, що ведеться у відділі нагляду і безпеки;

- порядок несення служби черговою зміною СІЗО;

- завдання і обов’язки посадових осіб, які входять до складу чергової зміни, оперативну обстановку в установі, особливості розміщення та залучення до праці осіб, взятих під варту та засуджених;

- розпорядок дня, правила внутрішнього розпорядку СІЗО;

- підстави та порядок приймання та розміщення осіб, взятих під варту та засуджених в СІЗО;

- порядок забезпечення перепускного режиму в СІЗО;

- порядок організації та проведення обшуків та технічних оглядів приміщень СІЗО;

- підстави та порядок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї;

- способи, прийоми та засоби, які застосовують особи, взяті під варту та засуджені для вчинення втечі, зберігання заборонених предметів, а також інших порушень установленого порядку;

- дисциплінарну практику та проаналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень в СІЗО.

- підстави та порядок застосування заходів заохочення та стягнення до осіб, взятих під варту та засуджених;

- підстави і порядок надання побачень та листування особам, що тримаються під вартою та засудженим в СІЗО;

- порядок прийому та вручення посилок, передач та грошових переказів особам, що тримаються під вартою та засудженим в СІЗО;

- порядок залучення до праці осіб, взятих під варту та засуджених в СІЗО;

- порядок проведення прогулянки осіб, взятих під варту в СІЗО;

- особливості організації нагляду за особами взятими під варту та засудженими, які перебувають на профілактичному обліку як схильні до самогубства, втечі, нападу на адміністрацію, захоплення заручників, членоушкодження тощо;

- порядок та умови відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими залишеними для роботи з господарського обслуговування СІЗО;

- підстави та порядок залишення засуджених для відбування покарання СІЗО.

Набути практичних навиків у:

-складанні плану роботи відділу охорони та нагляду СІЗО та реалізації запланованих заходів;

- організації служби чергових змін, перевірці їх знань, і якості виконання ними своїх службових обов’язків;

- здійсненні контролю за роботою чергових змін щодо організації нагляду, роздільного тримання, ізоляції та охорони осіб взятих під варту і засуджених;

- розводі чергової зміни, прийомі та здачі чергування;

- забезпеченні перепускного режиму в СІЗО;

- прийманні та розміщенні по камерах осіб, взятих під варту та засуджених в СІЗО;

- проведенні технічних оглядів і обшуків камер, прогулянки та санітарної обробки ув’язнених;

- оформленні матеріалів про накладення дисциплінарних стягнень на осіб, взятих під варту та засуджених;

- проведенні роботи з порушниками режиму тримання, вирішенню заяв та скарг ув’язнених та засуджених;

- виводі на побачення осіб, що тримаються під вартою та засуджених в СІЗО;

- прийомі та врученні посилок, передач та грошових переказів особам, що тримаються під вартою та засудженим в СІЗО;

- виводі на роботу осіб, взятих під варту та засуджених в СІЗО;

- виводі осіб, взятих під варту для проведення слідчих дій;

- здійсненні прогулянки особами, взятими під варту та засудженими в СІЗО;

- здійсненні контролю за технічним станом, обладнанням прогулянкових двориків, санпропускника та камер, де утримуються особи, взяті під варту та засуджені;

- забезпеченні охорони осіб, взятих під варту в умовах лікувальних закладів за межами СІЗО.

Зібрати копії документів та матеріалів до звіту:

- камерна картка;

- протокол особистого обшуку ув’язненого;

- постанова про переведення ув’язненого (засудженого) в одиночну камеру;

- розпорядок дня ув'язнених і засуджених, які тримаються в СІЗО;

- постанова про передачу заборонених для зберігання речей та предметів у дохід держави;

- постанова про накладення дисциплінарного стягнення;

- рапорт про порушення ув'язненими і засудженими встановленого режму тримання;

- постанова про поміщення ув'язненого у карцер;

- постанова про поміщення засудженого у дисциплінарний ізолятор;

- акт вилучення у осіб, взятих під варту та засуджених заборонених предметів.

4.2.3. При проходженні практики на посаді інспектора відділу контролю за виконанням судових рішень СІЗО:

Вивчити:

- нормативно-правове регулювання, структуру, порядок організації діяльності відділу контролю за виконанням судових рішень;

- функції відділу контролю за виконанням судових рішень СІЗО;

- порядок приймання осіб до СІЗО та оформлення документів;

- порядок ведення обліку, формування та зберігання особових справ осіб, взятих під варту та засуджених в СІЗО;

- порядок ведення персонального та кількісного обліку в СІЗО;

- порядок оформлення та ведення особової справи осіб, взятих під варту та засуджених в СІЗО;

- облік у СІЗО осіб, які тимчасово вибули;

- порядок оформлення на засуджених матеріалів щодо: умовно-дострокового звільнення від відбування покарання; заміни невідбутої частини покарання більш м’яким; встановлення адміністративного нагляду, переведення засуджених; помилування;

- порядок оформлення обліково-реєстраційних матеріалів;

- порядок організації та діяльності Регіональної комісії з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі;

- порядок здійснення контролю за дотриманням строків тримання під вартою осіб, взятих під варту в СІЗО;

- порядок оформлення документів про звільнення з СІЗО;

- архівну роботу.

Набути практичних навиків у:

- контролі за дотриманням строків тримання під вартою стосовно осіб, які тримаються під вартою в СІЗО;

- прийнятті та реєстрації особових справ та попутних списків на осіб, взятих під вару та засуджених при прийманні їх до СІЗО;

- веденні персонального обліку засуджених: за особовою справою особи, взятої під варту, засудженої, за алфавітною карткою;

- веденні кількісного обліку: за добовими відомостями обліку доставлених осіб;

- заповненні алфавітних та облікових карток; складанні архівної картотеки;

- складанні контрольно-строкової картотеки;

- веденні відомості про наявність та пересування ув’язнених за добу;

- підготовці матеріалів для засідання Регіональної комісії з розподілу, направлення та переведення осіб, засуджених до позбавлення волі;

- підготовці документів до переміщення під вартою (конвоювання) ув'язнених та засуджених;

- веденні особових справ ув’язнених та засуджених;

- здійсненні контролю за своєчасним звільненням ув’язнених та засуджених, оформленням документів на звільнення;

- оформленні на засуджених обліково-реєстраційних матеріалів для направлення їх до Департаменту інформаційних технологій при МВС та відповідних управлінь (відділів) оперативної інформації при ГУМВС;

- підготовці питань про подання до суду – матеріалів щодо застосування до засуджених ст.ст. 81, 82 КК України, встановлення адміністративного нагляду;

- контролі за дотриманням строків тримання під вартою, встановлених КПК України щодо осіб, які тримаються під вартою;

- оформлення документів про смерть ув’язнених та засуджених;

- підготовці особової справи до передання в архів;

- проведенні прийому ув’язнених та засуджених з особистих питань, наданні допомоги в оформленні документів;

- веденні обліку та зберіганні наказів та вказівок ДПтСУ;

- веденні обліку та оформленні матеріалів на помилування засуджених;

- оформлення документів в зв’язку з короткочасним виїздом засудженого за межі установи;

- розгляді скарг, заяв та листів з питань, віднесених до компетенції ВКВСР.

Зібрати копії документів та матеріалів до звіту:

- зразок попутного списку;

- зразок добової відомості обліку доставлених осіб;

-зразок особової справи ув’язненого, засудженого;

- зразок облікової картки;

- зразок алфавітної картки;

- зразок контрольно-строкової картки;

- зразок матеріалів щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання;

- зразок матеріалів щодо заміни невідбутої частини покарання більш м’яким;

- зразок матеріалів щодо встановлення адміністративного нагляду;

- зразок матеріалів за клопотаннями про помилування;

- зразок довідки про звільнення;

- зразок акта звірки особових справ;

- зразок постанови про надання засудженому короткострокової відпустки або дозволу на виїзд в зв’язку з винятковими обставинами.

5. Зміст і порядок оформлення звітних матеріалів.

Проходження навчальної практики здійснюється за індивідуальним планом, розробленим курсантом на основі програми навчальної практики, під керівництвом керівника навчальної практики від Інституту. План затверджується керівником установи за місцем проведення практики.

Індивідуальний план складається з трьох розділів, в яких вказуються організаційні, практичні та звітні заходи навчальної практики.

Організаційні заходи: курсант повинен вивчити програму проходження практики; скласти індивідуальний план проходження практики; прибути до місця проходження практики; відрекомендуватися керівнику установи, безпосередньому керівнику практики за місцем її проходження; затвердити індивідуальний план проходження практики; скласти план роботи на час проходження практики.

Практичні заходи: визначаються на підставі завдань практики за посадами, що визначені програмою практики;

Звітні заходи: підготовка щоденника практики; написання звіту про проходження практики; складання характеристики на курсанта за результатами проходження практики; захист звіту за результатами проходження практики.

Помітки в індивідуальному плані проходження практики робить курсант на підставі плану роботи та інших виконаних заходів.

План роботи курсанта на час проходження практики, складається на підставі затвердженого індивідуального плану проходження практики і включає в себе конкретні заходи, які повинен виконати курсант під час проходження практики. План роботи є одним із розділів щоденника практики.

План роботи складається курсантом за участю безпосереднього керівника практики і затверджується керівником установи.

Після затвердження плану роботи всі помітки в ньому здійснює тільки безпосередній керівник практики.

План роботи є підтверджуючим документом щодо виконання заходів, що заплановані індивідуальним планом проходження практики.

Щоденник проходження навчальної практики регулярно ведеться курсантом і відображає хід виконання запланованих заходів, а також причини їх невиконання. Курсант повинен звітувати безпосередньому керівнику про стан виконання завдань практики та узгоджувати з ним свою подальшу діяльність. Щоденник складається на підставі програми практики і включає в себе: організаційні вказівки щодо його ведення; індивідуальний план проходження практики; план роботи курсанта під час проходження практики; нотатки (стислі записи, помітки для пам’яті з питань проходження практики); звіт про проходження практики.

Усі розділи щоденника практики повинні заповнюватися кульковою ручкою (синіми або чорними чорнилами), розбірливо і акуратно. Помилково записані відомості повинні бути перекреслені і переписані тими посадовими особами, які визначені для заповнення відповідних розділів щоденника.

У щоденник забороняється вносити відомості, що містять державну або службову таємницю.

Перед закінченням навчальної практики курсант повинен погодити зміст виконаної та відображеної у щоденнику роботи з начальником установи та скласти звіт за встановленою формою. Звіт про проходження практики складається курсантом і затверджується начальником профілюючої кафедри Інституту. Звіт про проходження практики є одним із розділів щоденника практики.

У тексті звіту повинні бути відображені такі питання: назва установи, в якій курсант проходив практику, її коротка характеристика; підсумки виконання індивідуального плану проходження практики (що конкретно зроблено, вивчено, практично відпрацьовано); труднощі і недоліки, що виникали в період проходження практики; пропозиції щодо удосконалення навчального процесу та поліпшення організації практики; найменування документів, що додаються до звіту за підсумками проходження практики.

У звіті, після слів: “Висновки та зауваження безпосереднього керівника практики” необхідно вказати на те, в якому обсязі виконані курсантом завдання практики, його ставлення до дисципліни та доручень, особисті якості, що сприятимуть або ні його подальшій роботі, а також те, як оцінюється практика. Наприклад: “Завдання практики виконані в повному обсязі. Курсант проявив вміння організовувати свою роботу, сумлінне ставлення до виконання своїх обов’язків, добру теоретичну підготовку, дотримання вимог дисципліни та такі особисті якості як витримка, вимогливість, допитливість. Практика оцінюється на 5 (відмінно)”.

Висновки безпосереднього керівника практики узгоджуються з начальником установи та затверджуються печаткою.

Після закінчення навчальної практики курсанти подають такі документи: план, щоденник, звіт, характеристику.

Характеристика за результатами проходження практики курсантами складається безпосереднім керівником практики та затверджується начальником установи (не пізніше ніж за три дні до закінчення практики). Затверджені характеристики додаються до особових справ курсантів.

У характеристиці має бути відображено:

- обсяг і якість виконання індивідуального плану;

- рівень підготовленості курсанта до виконання службових обов’язків і вміння реалізовувати набуті знання в роботі;

- уміння правильно використовувати та застосовувати спеціальні, технічні засоби;

- уміння складати оперативно-службові документи;

- особисті морально-вольові якості, дисциплінованість, старанність;

- загальний культурний і професійний рівень розвитку;

- підсумкова оцінка за практику.

Висновок за результатами проходження практики складається керівником практики від навчального закладу на підставі наданих курсантом матеріалів (заповненого щоденника практики, характеристики за результатами проходження практики та інших додаткових матеріалів). Звіт з навчальної практики захищається курсантом на диференційованому заліку.

Висновок за результатами проходження практики в установленому порядку долучається до особової справи курсанта.

Курсанти, які не виконали програму практики без поважних причин, зобов’язані проходити її в період канікулярної відпустки. У разі повторного невиконання програми практики незалежно від причин, курсанти вважаються такими, які не виконали навчальний план відповідного курсу. Результати захисту практики відображаються в атестаціях курсантів та фіксуються в особових справах випускників.

 

Зміст програми навчальної практики курсантів 3-го курсу юридичного факультету Інституту кримінально-виконавчої служби в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної пенітенціарної служби обговорено та схвалено на засіданні кафедри кримінально-виконавчого права і затверджено рішенням Вченої Ради Інституту кримінально-виконавчої служби від _______________, протокол № _____.

Укладачі:

Старший викладач кафедри

кримінально-виконавчого права

кандидат юридичних наук

майор внутрішньої служби В.І. Пазиніч

 

Начальник кафедри

кримінально-виконавчого права

кандидат юридичних наук

майор внутрішньої служби В.А. Кирилюк

УЗГОДЖЕНО

Перший заступник начальника

Інституту кримінально-виконавчої служби

з навчально-методичної роботи

доктор юридичних наук, професор

полковник внутрішньої служби С.Г.Стеценко

 

“______“ _______________ 20___ року

 

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

ЩОДЕННИК

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

курсанта __ курсу ______ навчальної групи

______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Київ – 20__

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

ЩОДЕННИК

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

курсанта __ курсу ______ навчальної групи

______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Період проходження практики: ___________________________________

Проходить практику на посаді:____________________________________

Місце проходження практики: ____________________________________

Керівник практики: ______________________________________________

(посада)

__________________________________________________________________

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...