Главная Обратная связь

Дисциплины:


ФРАНЦУЗЬКА МОВА, 1 КЛАСКласи

загальноосвітніх навчальних закладів

НІМЕЦЬКА МОВА 1 КЛАС

Сфера спілку-вання Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістична компетенція Соціо-культурна компетенція Загальнонав-чальна компетенція
лексична граматична фонетична
Особистісна   Публічна     Освітня   Я, моя сім’я і друзі     Дозвілля (іграшки)     Природа (Тварини)     Свята і традиції (Свята. Вітання)     Школа (Шкільне приладдя)     - привітатися; - попрощатися; - представити себе / когось; - називати щось / когось; - виконувати прості інструкції; - подякувати; - вітати зі святом;   Ich heiße … Ich bin … Jahre alt. Ist/Sind das …? Das ist ein/eine/ mein/ meine / … . Das sind … / Das sind meine … … ist/sind rot/jung/… Ich male / lese / … Er/sie/es malt / liest / … (nicht).   Числа 1 – 10. Члени родини Кольори Іграшки Тварини Дії Шкільне приладдя. Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур. Іменник: множина іменників Дієслово: Дієсловo-зв’язкa sein у Präsens. Прикметники, Коротка форма прикметників. Займенник: Особові займенники ich, er, sie, es. Присвійні займенники mein, sein, ihr. Числівник: кількісний (1 – 10). Заперечення nicht. Сполучник und.   Дотримання апроксимова-ної вимови з урахуванням особливостей німецької мови під час промовляння слів і виразів. - обирати і вживати відповідні до ситуації спілкування привітання; - обирати і вживати відповідні до ситуації спілкування ввічливі слова і фрази; - розуміти особливості привітань зі святом і вживати їх відповідно до ситуації спілкування;   - стежити за презентованою інформацією; - розуміти і відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя; - розуміти і виконувати прості інструкції вчителя; - співпрацю-вати у парі / групі

 

 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА, 1 КЛАС

 

Сфера спілку-вання Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістична компетенція Соціо-культурна компетенція Загальнонав-чальна компетенція
лексична граматична фонетична
Особистісна   Публічна     Освітня   Я, моя сім’я і друзі     Дозвілля (іграшки)     Природа (Тварини)     Свята і традиції (Свята. Вітання)     Школа (Шкільне приладдя)     - привітатися; попрощатися; - представити себе / когось; - називати щось / когось; - виконувати прості інструкції; - подякувати; - вітати зі святом;   Salut! Je suis… Mon prénom est… … Bonjour! Bonne nuit! Au revoir! C’est mon... Qu’est-ce que c’est ? C’est un /une … As-tu …? Oui, j’ai… Non, je n’ai pas. Ouvre/Ferme.../Prends / Donne-moi Lève-toi. Assieds-toi. Voilà. Merci Je peux … Peux-tu…? Oui, je peux./ Non, je ne peux pas. Joyeux anniversaire ! Joyeux Noël ! Bonne et heureuse Année ! Числа 1 – 10. Члени родини Кольори Іграшки Тварини Дії Шкільне приладдя. Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур. Іменник: множина іменників, жіночий рід (закінчення –s; -е). Дієслово: être, avoir; pouvoir; Прикметник: якісні, відносні, що вказують на розмір і колір. Займенник: особові (Je,tu, il, elle, nous, vous, ils, elles), присвійні (ma, mon, ta, ton…. Числівник: кількісний (1 – 10). Дотримання апроксимова-ної вимови з урахуванням особливостей англійської мови під час промовляння слів і виразів. - обирати і вживати відповідні до ситуації спілкування привітання; - обирати і вживати відповідні до ситуації спілкування ввічливі слова і фрази; - розуміти особливості привітань зі святом і вживати їх відповідно до ситуації спілкування;   - стежити за презентованою інформацією; - розуміти і відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя; - розуміти і виконувати прості інструкції вчителя; - співпрацю-вати у парі / групі

  

ІСПАНСЬКА МОВА, 1 КЛАС

Сфера спілку-вання Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістична компетенція Соціо-культурна компетенція Загальнонав-чальна компетенція
лексична граматична фонетична
Особистісна   Публічна     Освітня   Я, моя сім’я і друзі     Дозвілля (іграшки)     Природа (Тварини)     Свята і традиції (Свята. Вітання)     Школа (Шкільне приладдя)     - привітатися; попрощатися; - представити себе / когось; - називати щось / когось; - виконувати прості інструкції; - подякувати; - вітати зі святом;   ¡Hola! ¿Qué tal? Bien, mal. ¡Buenos(as) días, tardes! ¡Hasta luego! Me llamo… Soy bueno(a) ... Vivo en ... Estudio en ... ¡Levántate! ¡Levantaos! ¡Siéntate! ¡Sentaos! ¡Dame, por favor...! ¡Feliz Año Nuevo (Navidad)! Vale. Bien. ¡Perdón! ¡Perdóneme! ¡Gracias! Числа 1 – 10. Члени родини Кольори Іграшки Тварини Дії Шкільне приладдя. Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур. Дієслово: ser, hacer, haber (hay), estar, tener; Числівник: кількісні до 10 Займенники: особові, питальні, присвійні Прийменники: (a, en, de, con, sobre) Артикль: Стягнені форми артиклів al, del. Сполучник: y (e).   Дотримання апроксимова-ної вимови з урахуванням особливостей іспанської мови під час промовляння слів і виразів. - обирати і вживати відповідні до ситуації спілкування привітання; - обирати і вживати відповідні до ситуації спілкування ввічливі слова і фрази; - розуміти особливості привітань зі святом і вживати їх відповідно до ситуації спілкування;   - стежити за презентованою інформацією; - розуміти і відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя; - розуміти і виконувати прості інструкції вчителя; - співпрацю-вати у парі / групі

 

МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

На кінець 1-го класу учні:

Аудіювання Говоріння Читання Письмо
Монологічне Діалогічне
- розрізняють (на слух) вивчені слова і фрази; - сприймають на слух і виконують прості інструкції; - розуміють короткі елементарні повідомлення підтримані невербальними опорами (малюнками, жестами тощо) в межах тематики спілкування.   - представляють себе, членів родини, друзів; - називають предмети; - рахують до 10; - розповідають короткі римівки та лічилки, співають дитячі пісні; - називають і описують предмети / тварин відповідно до навчальної ситуації в межах тематики програми. Обсяг висловлювання 2-3 речення.   - вітаються та прощаються; - знайомляться; - ставлять запитання, засвоєні у мовленнєвих зразках, і відповідають на запитання однокласників / вчителя; - висловлюють подяку, пробачення. Обсяг висловлювання кожного не менше 2-х реплік.     Називають букви алфавіту. Озвучують засвоєні в усному мовленні слова, словосполучення.     Пишуть літери алфавіту відтворюють графічний образ букв, слів, словосполучень, коротких речень.  

 

НІМЕЦЬКА МОВА, 2 КЛАС

Сфери спілкува ння Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Особистісна   Моя сім’я, я і мої друзі   Відпочинок і дозвілля   Людина   Природа     називати когось/ щось; ставити запитання і відповідати на них; повідомляти про когось/щось; давати елементарну характеристику комусь/чомусь; повідомляти про належність когось/чогось; повідомляти про спроможність виконувати дії; вітати зі святом; просити вибачення / висловлювати подяку та реагувати на них Ich habe einen/eine/ ein/keinen/keine/ kein … Hast du Hefte /…? – Ja,/ Nein, ich habe ein/ einen / eine / kein/ keinen/ keine … Gib/Geben Sie mir bitte … Ich/er/sie kann/kann nicht… Kann ich ...? / Kannst du ...? Das ist kein/keine … Das sind keine … Ist/Sind das …? Wie ist/sind …? … ist/sind rot/ jung/… Wo ist …? … ist hier/da. Der Junge ist ... aber ... .   Члени сім’ї Вік Іграшки Числа від 11 до 20 Частини тіла Предмети одягу Тварини Пори року Погодні явища Місяці Дні тижня Назви свят Предмети в класній кімнаті Шкільне приладдя   Складені іменники. Іменники в Akk. Дієсловo-зв’язкa haben у Präsens. Наказовий спосіб (Imperativ). Модальне дієслово können у Präsens. Особові займенники du, wir, ihr, sie, Sie. Присвійні займен-ники dein, unser, euer, ihr, Ihr. Числівники від 11 до 20. Заперечення nein i kein. Прислівники hier, da. Сполучник aber. Прямий і зворотній порядок слів. Питальні речення з питальними словами wie?, wer?, was?, wie viel(e)?, wo? Удосконалення навичок і вмінь набутих у перший рік навчання   Вибір та вживання привітань / форм звертання / вигуків.   Правила ввічливості     розрізняти і продукувати незнайомі звуки; розуміти і зв'язувати незнайомі звукові відрізки; уважно стежити за презентованою інформацією; ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи  
Публічна       Свята та традиції
Освітня   Школа

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...