Главная Обратная связь

Дисциплины:


ФРАНЦУЗЬКА МОВА, 2 КЛАССфери спілкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Особистісна Публічна     Освітня Я, моя сім’я і друзі Відпочинок і дозвілля Людина Природа   - привітатися; - попрощатися; - представити себе/когось; - називати когось/щось; - ставити запитання і відповідати на них; - повідомляти про когось/щось; - давати елементарну характеристику комусь/чомусь; - розуміти та виконувати вказівки (команди); - вітати зі святом;   Salut ! Bonjour! Bonne journée! Au revoir ! À bientôt ! Bonne nuit ! Mon prénom est …Mon nom est… Je suis… C’est / C’est mon / ma (père, mère, ami…) Tu t’appelles comment ? Quel âge as-tu ? D’où es-tu ? Où est …? Est-ce que je peux …? Puis-je … ? Entrez s’il vous plaît. Je peux … Bonne Année ! Joyeux Noël ! Joyeux Anniversaire ! Pardon ! Excusez-moi !. Ça va ! Comment ça va ?. Merci ! . Soyez les bienvenus ! Члени сім’ї Вік Іграшки Числа від 1 до 20 Кольори Частини тіла Предмети одягу Тварини Пори року Місяці Дні тижня Назви свят Шкільне приладдя Меблі в класній кімнаті Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур. Дієслово:être, avoir,pouvoir, aller. Наказовий спосіб дієслів (команди) Іменник: множина іменників, жіночий рід Прикметник: якісні, відносні, що вказують на розмір, колір, вік. Прийменник: місця, напрямку (à, chez, sur, dans ) Займенник: вказівні ( з іменниками), особові присвійні. Числівник: кількісні (1−20) Сполучник: mais, et   Дотримання апроксимованої вимови з урахуванням особливостей французької мови під час промовляння слів і виразів     - вживання та вибір привітань; - вживання та вибір форм звертання; - вживання та вибір вигуків   Правила ввічливості     - розрізняти і продукувати окремі звуки та звукові відрізки; - уважно стежити за презентованою інформацією; - ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи

 

 

ІСПАНСЬКА МОВА, 2 КЛАС

Сфери спилкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Особистісна   Публічна   Освітня   Я, моя сім’я і друзі Відпочинок і дозвілля Людина Природа   Свята та традиції     Школа     - привітатися; - попрощатися; - представити себе/когось; - називати когось/щось; - ставити запитання і відповідати на них; - повідомляти про когось/щось; - давати елементарну характеристику комусь/чомусь; - розуміти та виконувати вказівки (команди); - вітати зі святом;   ¡Hola! ¿Qué tal? Bien, mal. ¡Buenos(as) días, tardes, noches! ¡Adiós! ¡Hasta luego(mañana)! Me llamo… Soy ucraniano(a). Soy bueno(a), alegre. ¿Qué es(son)? Es una mesa. Son mesas. ¿De qué color es (son)? Es (son) grande(s), pequeño(a, os, as). ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Quién es? Es mi amigo. Vive en… Estudia en… ¡Levántate! ¡Levantaos! ¡Siéntate! ¡Sentaos! Vete (ven) al encerado. Abre…Abrid… Lee…Leed… ¡Dame, por favor...! Vamos a jugar (leer…) ¿Sabes cantar? Sí, yo sé cantar. ¿Te gusta…? Sí, me gusta… No, no me gusta… ¡Feliz cumpleaños (Año Nuevo, Navidad)! Vale (Bien) ¡Qué bien! ¡Vaya!¡Ojo! ¡Hurra! ¡Perdón! ¡Perdóneme! ¡Gracias!   Члени сім’ї Вік Іграшки Числа від 1 до 20 Кольори Частини тіла Предмети одягу Тварини Пори року Місяці Дні тижня Назви свят Шкільне приладдя Меблі в класній кімнаті Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур. Дієслово: ser, hacer, haber (hay), estar, tener; Іменник: рід, число, місце в реченні. Прикметник: рід, число, місце в реченні. Числівник: кількісні 1 до 20 Займенники: особові, питальні, присвійні Прийменники: (a, en, de, con, sobre) Артикль: (не)означений cтягнені форми артиклів al, del. Сполучник: y (e). Дотримання апроксимованої вимови з урахуванням особливостей іспанської мови під час промовляння слів і виразів     - вживання та вибір привітань; - вживання та вибір форм звертання; - вживання та вибір вигуків   Правила ввічливості     - розрізняти і продукувати окремі звуки та звукові відрізки; - уважно стежити за презентованою інформацією; - ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи

 Мовленнєва компетенція

На кінець 2-го класу учні:

 

Аудіювання Говоріння Читання Письмо
Монологічне мовлення Діалогічне мовлення
- розрізняють загальновживані слова, які проговорюються дуже повільно з високою якістю артикуляції та підтверджуються невербальними засобами; - реагують невербально на запитання, які вимагають простих відповідей; - демонструють розуміння ключових слів у висловленні, які проговорюються дуже повільно та з довгими паузами; - розуміють короткі прості вказівки, сформульовані повільно; - розуміють основну ідею адаптованого аудіо/відео запису.   - представляють себе, своїх друзів, батьків, продукуючи прості, здебільшого ізольовані речення; - описують предмет шкільного вжитку, іграшку, тварину, погоду; - повідомляють про здатність виконувати певні дії учнем чи іншими особами; Обсяг висловлювання – не менше 4-х – 5-ти речень. - ставлять загальні та нескладні спеціальні питання, засвоєні як мовленнєві зразки та відповідають на них; - відповідають на них згідно з мовним матеріалом і ситуацією спілкування та з опорою на вивчений мовний матеріал; - реагують на прості, в дещо уповільненому темпі, репліки вчителя і однокласників; - обмінюються репліками на рівні мікродіалогу; Висловлення кожного - не менше 3-х реплік.   - знають букви алфавіту; - читають про себе та вголос і розуміють слова, словосполучення, речення, тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні. Обсяг – не менше 100 друкованих знаків.   - за зразком відтворюють графічний образ букв, слів, словосполучень, речень; - пишуть букви алфавіту ( в т.ч. під диктовку); - самостійно пишуть своє ім’я; - пишуть окремі вивчені слова по темі самостійно та під диктовку.    

 

НІМЕЦЬКА МОВА, 3 КЛАС

Сфери спілкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Особистісна     Моя сім’я, я і мої друзі Відпочинок і дозвілля Людина Природа і навколишнє середовище     запрошувати інформацію про співрозмовника / третю особу; описувати когось / щось; запитувати та відповідати на запитання; повідомляти про когось / щось; виражати своє ставлення до когось / чогось; робити пропозицію та реагувати на неї; повідомляти про дії, що відбуваються в момент мовлення; висловлювати схвальну / несхвальну оцінку комусь / чомусь   Mein Vater ist ... . Ich bin .../... . Ich werde im Sommer baden / ... . Ich fahre mit … Dieses Auto ist das schnellste / ... . Es fährt am schnellsten / ... . Ich helfe dir / ... . Heute ist der 12. Novem-ber / ... . Ich möchte ... . Möchtest du ... ? Sie ... und der Vater ... . ... du oder ...?   Професії, види діяльності людини Опис зовнішності Числа до 100 Щоденні обов’язки Дім, квартира Захоплення Навчальні предмети Свята   Bіддієслівні іменники. Вживання іменника без артикля. Futurum I. Ступені порів-няння прикмет-ників. Особові займенники в Dat. Вказівний займенник dieser. Числівники від 21 до 100. Порядкові числівники до 31. Прийменник mit. Речення з дієсловом möchte. Складносурядне речення зі сполуч-никами und і oder. Удосконалення навичок і вмінь набутих у попередніх роках навчання   Знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних з повсякденним життям.   Вибір та вживання привітань / форм звертання / вигуків.   Правила ввічливості     розрізняти і продукувати незнайомі звуки; розуміти і зв'язувати незнайомі звукові відрізки; уважно стежити за презентованою інформацією; усвідомлювати мету поставленого завдання; ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; активно застосовувати мову, що вивчається сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції, для того щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам'ятовування тощо)
Публічна   Свята та традиції
Освітня   Школа

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...