Главная Обратная связь

Дисциплины:


ФРАНЦУЗЬКА МОВА, 4 КЛАССфери спилкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Особистісна Я, моя сім’я і друзі (Місцепроживан-ня) Помешкання Відпочинок і дозвілля Природа і навколишнє середовище     Подорож Свята і традиції   Шкільне життя - запрошувати та надавати інформацію про особи / об’єкти / явища / події / факти; - описувати особи/ місця / об’єкти / явища / події / факти; - характеризувати та оцінювати когось / щось; - розповідатипро прочитане, почуте, побачене; - запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення; - висловлювати враження, думки, ставлення Où habites-tu ? J’habite à / en … Quelle est ton adresse ? Mon adresse est … Quel jour sommes-nous aujourd’hui ? Quelle date est-ce ? Quel temps fait-il aujourd’hui ? Où es-tu allé? Quand tu y es allé ? C’est / c’était intéressant. Il est plus grand que… Elle est la plus jeune dans sa famille. Tu es content ! As-tu aimé ? Oui, j’ai beaucoup aimé. Non, je n’ai pas aimé du tout. Qu’est-ce que tu fais ? Je fais…   Населені пункти Покупки Види дозвілля Види помешкань Умеблювання Подорожування Види транспорту Вільний час Улюблені дитячі герої Природа Дикі та свійські тварини Довкілля Свята   Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур.   Структурa il fait. Іменник: однина, множина, рід. Прикметник ступені порівняння Займенники:особові, присвійні, вказівні. Артикль: означений, неозначений. Числівник1-100, порядкові числівники. Питальні слова (в складі структур) : Où ? D’où ? Quand ? Comment ? Combien ? Сполучник: que, ou, parce que, mais. Безособові речення:Il fait chaud.   Вимова вивчених слів та виразів достатня для розуміння   Наголос у словах і реченнях.   Особливості інтонації   - знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами: - повсякденне життя; - умови життя; - норми поведінки та соціальні правила поведінки   Правила ввічливості   - вживання та вибір привітань; - вживання та вибір форм звертання; - вживання та вибір вигуків     - уважно стежити за презентованою інформацією; - усвідомлювати мету поставленого завдання; - ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; - активно застосовувати мову, що вивчається - сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції, для того щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо)    
Публічна
Освітня    

 ІСПАНСЬКА МОВА, 4 КЛАС

Сфери спилкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Особистісна Я, моя сім’я і друзі (Місцепроживан-ня) Помешкання Відпочинок і дозвілля Природа і навколишнє середовище     Подорож Свята і традиції Шкільне життя   - запрошувати та надавати інформацію про особи / об’єкти / явища / події / факти; - описувати особи/ місця / об’єкти / явища / події / факти; - характеризувати та оцінювати когось / щось; - розповідатипро прочитане, почуте, побачене; - запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення; - висловлювати свої враження, думки, ставлення ¿Cuál es tu dirección? ¿Qué hay en tu ciudad (barrio) ? ¿Dónde está la plaza? ¿Cómo es tu piso (tu habitación)? Es bonito, confortable. ¿Qué muebles hay en...? Creo/pienso/me parece que es cómodo. ¿A qué eres aficionado? Mi fiesta (asignatura) preferida es… Prefiero (más)... Me gusta/encanta … ¿Por qué (no) te gusta…? (No) Me gusta porque… Tengo que/hay que Estamos en invierno/es el invierno. Hoy (no) hace sol... ¿Sí? ¿De verdad? ¡Qué va!¡Qué interesante! ¡Qué divertido! ¡Qué pena!¡Qué suerte! ¡Oye!¡Oiga! Perdón/perdone/ Perdona ¡Cuidado!, ¡Silencio! ¡Ajá!, ¡Oh! ¡Uf! ¡Ay!   Населені пункти Покупки Види дозвілля Види помешкань Умеблювання Подорожування Види транспорту Вільний час Улюблені дитячі герої Природа Дикі та свійські тварини Довкілля Свята   Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур. Дієслово: Presente, Pretérito Perfecto, Futuro Simple de Indicativo Займенникові дієслова Дієслівні конструкції: hay que, tener que. Дієслова індивідуального дієвідмінювання у Presente de Indicativo Іменник: рід, число Прикметник: рід, число, узгодження з іменником. Прийменник: місця, напрямку, часу Прислівник: місця, напрямку, часу Займенник: особові, присвійні, вказівні (aquel, aquella, aquellos(as) Артикль: (не)означений. Числівник: кількісні (1 - 1000), порядкові (1º - 10º) Сполучники: y(е) Безособові речення: nieva ... в Presente de Indicativo.   Вимова вивчених слів та виразів достатня для розуміння   Наголос у словах і реченнях.   Особливості інтонації   - знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами: - повсякденне життя; - умови життя; - норми поведінки та соціальні правила поведінки   Правила ввічливості   - вживання та вибір привітань; - вживання та вибір форм звертання; - вживання та вибір вигуків     - уважно стежити за презентованою інформацією; - усвідомлювати мету поставленого завдання; - ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; - активно застосовувати мову, що вивчається - сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції, для того щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо)    
Публічна
Освітня  

 

 

Мовленнєва компетенція

На кінець 4-го класу учні:

 

Аудіювання Говоріння Читання Письмо
Монологічне мовлення Діалогічне мовлення
- розуміють мовлення в дещо уповільненому темпі, ретельно артикульоване; - розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру побудованих на засвоєному мовному матеріалі; - розуміють запитання та інструкції     - роблять короткі повідомлення про повсякденні і минулі дії/події; - роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал; - описують свій клас, кімнату, ігри і забави, погоду, сім’ю, свято, людей, тварин; - коментують зображене на малюнку або фото; - порівнюють особи, предмети відносно певної ознаки; - висловлюють своє ставлення до об’єктів, явищ, подій/ Обсяг висловлювання – не менше 7-8 речень. - ініціюють і закінчують діалог; - ведуть короткі діалоги етикетного характеру; - підтримують спілкування, використовуючи діалоги різних типів; - розігрують короткі сценки виступаючи у певних ролях; - беруть участь у розмові на прості та звичні теми, використовуючи при цьому всі різні види запитань (загальні, альтернативні, спеціальні), побудовані самостійно відповідно до ситуації спілкування; - емоційно забарвлюють діалог використовуючи відповідну інтонацію, жести, міміку, вигуки, характерні для мовленнєвої поведінки носіїв мови. Висловлення кожного – не менше 6 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні. - читають вголос та про себе з повним розумінням короткі тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні; - розуміють основний зміст різнопланових текстів, пов’язаних із повсякденним життям; - читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки. Обсяг – не менше 300 друкованих знаків.   - пишуть слова, словосполучення, речення; - оформлюють лист, листівку-вітання; - пишуть самостійно та під диктовку до 8 речень.    

 


 

 

Англійська мова

Класи

Загальноосвітні навчальні заклади

Англійська мова

Клас

Сфери спілкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальні компетенції
Лексична Граматична Фонетична
    Особистісна     Я , моя сім’я та мої друзі Дозвілля (іграшки)   Природа (тварини)     · привітатися; · попрощатися; · представляти себе / когось · називати щось/когось · виконувати прості інструкції · подякувати · вітати зі святом Hello! I am… My name is … How old are you? How old is he/she? It is a … I have got … Open … / Close … / Take … / Give me … Stand up. Sit down. Thank you. I can … Happy birthday! Merry Christmas! Happy New Year! Good morning! Good night! Good-bye! Числа 1-10. Члени сім’ї. Кольори. Іграшки. Тварини. Дії. Шкільне приладдя   Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур. Іменник: множина іменників (закінчення –s; -es). Дієслово: to be, have got, can y Present Simple. Прикметники. Займенник: вказівні (this), особові (I, we, you, he, she, they) присвійні (my, your, his, her). Числівник: кількісні (1-10) Спонукальні речення у стверджувальній формі (Stand up. Stop it. Repeat, please.) Дотримання апроксимованої вимови з урахуванням особливостей англійської мови під час промовляння слів і висловів   Розуміння і відтворення відповідних до ситуації спілкування елементарних: · привітань, · форм звертання, · ввічливих слів і фраз, · вітань зі святом.   · Стежити за презентованою інформацією; · розуміти і відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя; · розуміти і виконувати прості інструкції вчителя; · співпрацювати з вчителем та однокласниками під час гри.
    Публічна   Свята та традиції (Свята. Вітання)
Освітня Школа (шкільне приладдя)

Англійська мова

Клас

Сфери спілкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальні компетенції
Лексична Граматична Фонетична
    Особистісна     Я , моя сім’я і друзі     Відпочинок і дозвілля (мої іграшки) Людина     · Привітатися; · попрощатися; · представляти себе / когось; · називати когось/щось; · ставити запитання і відповідати на них; · повідомляти про когось / щось; · давати елементарну характеристику комусь/чомусь; · розуміти та виконувати вказівки (команди); · вітати зі святом   Hi! Hello! Good morning / aftertnoon / evening! Goodbye! Bye-bye! Bye! My name is … I am … This / That is my (dad, friend …) What is your name? How old are you? Where are you from? Where is …? It is in / on / under … Can I …? Please, come in. Don’t do this. I can… I have got … She has got … This is Ted’s car. Happy New Year! Merry Christmas! Happy birthday! I’m sorry. – That’s OK. Thank you. – You are welcome. Члени сім’ї. Вік. Іграшки. Числа від 1до 20. Кольори. Частини тіла. Предмети одягу. Тварини. Пори року. Дні тижня. Назви свят. Шкільне приладдя. Меблі в класній кімнаті.   Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур.   Дієслово: to be, have got у Present Simple. Mодальне дієслово can. Іменник: множина іменників. Присвійний відмінок. Прикметник: якісні, відносні, що вказують на розмір, колір, вік, якість предмета. Прийменник: місця (on, in, under) та напрямку (to) Займенник: вказівні (this, that, з іменниками), особові, присвійні. Числівник: кількісні (1-20) Сполучник: and Вигуки: Oh! Wow! OK! Спонукальні речення у стверджувальній та заперечувальній формах. (Stand up. Don’t stand up.)   Дотримання апроксимованої вимови з урахуванням особливостей англійської мови під час промовляння слів і висловів   Вживання та вибір: · привітань, · форм звертання, · ввічливих слів та фраз, · вітань зі святом, · вигуків.   Дотримання правил ввічливості.     · Стежити за презентованою інформацією; · розуміти і відтворювати мовленнєві зразки, наслідуючи вчителя; · розуміти і виконувати прості інструкції вчителя; · співпрацювати у парі. · співпрацювати з іншими у команді під час ігрової діяльності;
    Публічна   Природа Свята та традиції  
Освітня Школа  

 

 

Англійська мова

Клас

Сфери спілкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальні компетенції
Лексична Граматична Фонетична
Особистісна   Я, моя сім’я і друзі.   Відпочинок і дозвілля.   Людина.     · Представляти співрозмовників/ третіх осіб; · запрошувати інформацію про співрозмовника / третю особу; · описувати когось / щось; · запитувати про відчуття/самопочуття та відповідати на запитання; · повідомляти про смаки, уподобання; · виражати своє ставлення до когось / чогось; · запрошувати та реагувати на запрошення; · робити пропозицію та реагувати на неї; · визначати час; · висловлювати схвальну/ несхвальну оцінку предметам, діям, ситуаціям тощо His/Her name is … They are … Are you from …? Is he from … ? How are you? I am fine. Have you got …? I like … I don’t like … He likes / doesn’t like it. Can you come to …? – Yes, sure. Let’s go to … Sorry, I can’t. Can I have …? Thanks. Whose … is that? It’s Amy’s. It’s five o’clock / half past two. It’s quarter to… In the morning / afternoon / evening. I played football yesterday. She wasn’t at home. It is December now. It’s snowy in winter.     Людина. Опис зовнішності. Професії. Числа до 100. Час за годинником. Щоденні обов’язки. Їжа, напої. Дім, квартира. Меблі. Захоплення. Свята. Місяці року. Погода. Навчальні предмети.   Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур. Дієслово: Present /Past Simple. Модальні дієслова: can, may, must. Структура:There is / There are Іменник: злічувані, незлічувані, присвійний відмінок. Прикметник: якісні, відносні. Прийменник: місця (on, in, under), напрямку (to, up, down), часу (before, after) Займенник: особові, присвійні, вказівні Безособові речення: It’s sunny.   Вимова вивчених слів та висловів, достатня для розуміння   Наголос у словах і реченнях. Знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних з повсякденним життям;   Вживання та вибір: · привітань; · форм звертання; · вигуків.   Дотримання правил ввічливості     · Розрізняти і продукувати звуки та звукові відрізки; · Уважно стежити за презентованою інформацією; · ефективно співпрацювати у парі; · ефективно співпрацювати з одноклассниками під час ігрової діяльності; · активно застосовувати мову, що вивчається; · сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того щоб діяти у навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам'ятову-вання тощо)
Публічна   Природа і навколишнє середовище   Свята та традиції
Освітня Школа

Англійська мова

Клас

Сфери спілкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальні компетенції
Лексична Граматична Фонетична
Особистісна   Я, моя сім’я і друзі (місце проживання)     Помешкання     Відпочинок і дозвілля   · Запрошувати та надавати інформацію про особи / об’єкти / явища / події / факти; · описувати осіб / місця / об’єкти / явища / події / факти; · характеризувати та оцінювати когось/щось; · розповідати про прочитане, почуте, побачене; · запитувати про чиїсь враження; · висловлювати свої враження, думки, ставлення.     Where do you live? I live in … What is your address? My address is … The museum is opposite the cinema. I am …ing now. What is he doing? How many balloons do you need? – Ten, please. How much is that? – Five hryvnyas, please. It is / was interesting. Did you like it? Yes, I did. / No, I didn’t. When did you go there? He is taller than … She is the youngest in the family. You / They are going to … Are they / you going to …? He will go there by plane.   Населені пункти. Громадські споруди. Покупки. Види дозвілля. Улюблені дитячі герої. Види помешкань. Подорожування. Види транспорту. Довкілля. Дикі та свійські тварини. Свята.   Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур. Дієслово: Present / Past / Future Simple, Present Continuous. Cтруктура: to be going to Іменник: однина, множина Прикметник ступені порівняння Займенники:особові, присвійні, вказівні Артикль: означений, неозначений. Числівник Кількісні (1-100), порядкові. Питальні слова (в складі структур) : What? Where? When? How? How much? How many? Прийменник: місця та напрямку (over, across, opposite etc.) Сполучник: than,or, but, because   Вимова вивчених слів та висловів, достатня для розуміння   Наголос у словах і реченнях.   Особливості інтонації   Знання культурних реалій спільноти, мова якої вивча­ється, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами: · повсякденне життя · умови життя · норми та соціальні правила поведінки.   Дотримання правил ввічливості.   Вживання та вибір: · привітань; · форм звертання; · вигуків.   · Уважно стежити за презентованою інформацією; · усвідомлювати мету поставленого завдання; · ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; · активно застосовувати мову, що вивчається; · сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції, для того щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам'ятову-вання тощо)    
Публічна   Природа і навколишнє середовище   Подорож.   Свята і традиції  
Освітня   Шкільне життя

 

 


Авторський колектив:

Редько В. Г. ,керівник творчого колективу,завідувач лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук; Басай Н. П.,старший науковий співробітник лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України; Крючков Г. Г.,завідувач кафедри методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики Житомирського педагогічного університету імені. Івана Франка, професор, доктор філологічних наук; Калініна Л. В, завідувач кафедри французької філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Коваленко О.Я.,головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту України Клименко Ю.М.,вчитель французької мови гімназії № 1 м. Білої Церкви Київської області, вчитель-методист;
Несвітм А. М.,вчитель англійської мови навчально-виховного комплексу «Аріадна» м. Києва, вчитель-методист; Карпۥюк О. Д., вчитель англійської мови загальноосвтньої школи № 2 м. Тернополя, вчитель-методист Плієнко В. П.,заступник директора з навчально – виховної роботи гімназії № 76 м. Києва, вчитель-методист; Горбач Л. В.,вчитель німецької мови спеціалізованої загальноосвітньої школи № 14 м. Києва, вчитель-методист.  
 

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...