Главная Обратная связь

Дисциплины:


Орієнтовні навчальні нормативиРік вивчення Навчальні нормативи Рівень компетентності
6 рік вивчення 10 верхніх (хл.); нижніх (дів.) прямих подач на влучність в зазначену викладачем зону.   Низький Середній Достатній високий
Хл.
Дівч.
6 передач на точність через сітку із зони 2,3,4 ( в зазначену зону) Хл.
Дівч.
7 рік вивчення 10 прямих верхніх подач на точність в зазначену зону (хл.); ігровий майданчик (дів.)   Хл.
Дівч.
6 передач на точність через сітку із зони 2, 3, 4 (в зазначену зону).   Хл.
Дівч.
               

 

Варіативний модуль

 

ГАНДБОЛ

Автор: В.Гусєв

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Варіативний модуль «Гандбол» є однією із основних складових навчальної програми з фізичної культури для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Модуль складається зі змісту навчального матеріалу, державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, орієнтовних навчальних нормативів та переліку обладнання. До розділу «Зміст навчального матеріалу» увійшли теоретичні відомості, спеціальна фізична та техніко-тактична підготовка. Розділ « Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки передбачає якісне засвоєння учнями базових знань умінь та навичок поданого навчального матеріалу.

Зміст модуля спрямований на вдосконалення фізичних, морально-вольових та психологічних якостей учнів, виховання у них стійкого інтересу та позитивного ставлення до занять фізичною культурою, дотримання норм здорового способу життя та можливого вибору професійної діяльності у майбутньому.

Основна мета модуля — формування фізичного, духовного та соціального здоров’я школярів; розвиток основних фізичних якостей; навчання техніки рухових дій; підвищення рівня фізичної підготовленості учнів; опанування гандболом як базовим модулем.

При складанні модуля були враховані вікові, анатомо-фізіологічні та статеві особливості учнів; визначені пріоритетні завдання щодо рівня загальноосвітньої підготовки, безперервності та наступності вивчення поданого матеріалу.

Головною перевагою даного модуля є те, що гандбол можна проводити як у спортивному залі так і на відкритому майданчику який має відповідну розміткою. Основною відмінністю гри в старших класах є висока швидкість переміщення гравців, швидкі та раптові дії з м’ячем, взаємодія з партнерами, колективний характер гри, ведення спортивної боротьби за м’яч, ігрову позицію тощо.З метою профілактики та недопущення спортивного травматизму необхідно на кожному уроці проводити інструктаж з безпеки життєдіяльності, перевіряти надійність спортивного обладнання, дотримуватись методики навчання, застосовувати загально розвивальні, спеціальні, підготовчі та підвідні вправи, здійснювати особистісно - зорієнтоване навчання.

Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні складають випробування (орієнтовні навчальні нормативи) для контролю якості засвоєння ними технічних прийомів та тактичних дій у гандболі.

Рік вивчення

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів
Теоретичні відомості
Досягнення Українських гандболістів на міжнародній арені. Гандбол як засіб вдосконалення фізичних і психологічних якостей. Фактори, що визначають ефективність змагальної діяльності гравців. Попередження травматизму. Суддівство змагань. Склад суддівської бригади. Жести та суддівська термінологія. Ведення протоколу гри.   Учень, учениця: аналізує досягнення Українських гандболістів на міжнародній арені; характеризує гандбол як засіб вдосконалення фізичних та психологічних якостей; характерні травми гандболіста , правила безпечної поведінки. Називає та пояснюєфактори, які визначають ефект змагальної діяльності гравців; склад та обов’язки суддівської бригади; основні поняття та правила гри у гандбол. Виконуєпоказосновних суддівських жестів; ведення спрощеного протоколу гри; Дотримуєтьсяправил безпеки життєдіяльності
Спеціальна фізична підготовка
Вправи на розвиток навичок швидкої протидії: за сигналом (переважно зоровим) прискорений біг на 10, 15 м. з різних вихідних положень; біг із зупинками та зміною напрямку руху. В упорі лежачі пересування на руках по колу, кидки набивного м’яча від грудей обома та однією рукою вперед, над собою. Різновидності стрибків. в и к о н у є:повторне про бігання відрізків 10 – 15 м із різних вихідних положень, зі зміною напрямку та швидкості руху за зоровим та голосовим сигналом. Стрибки через скакалку, багатоскоки. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи, переміщення в упорі лежачи вправо, вліво, по колу; передача м’яча в парах, в трійках, в русі;
Техніко-тактична підготовка
Пересування різними способами. Кроком, приставним кроком, прискорення, в захисній стійці. Зупинки одним та двома кроками. Постановка заслонів, блокування та затримка суперника. Виконання заслонів на місці та в русі. Ведення м’яча без зорового контролю. Кидки м’яча в опорному положенні з протидією суперника: кидки м’яча на точність, у ворота з пасивним захисником, кидки з виконанням дій, що відволікають увагу суперника, кидки у ворота після ведення та передачі партнера. Колективні дії в нападі. Напад з ходу. Гра воротаря: визначення напрямку можливого кидка, ловіння та відбивання м’яча. Навчальна та двостороння гра. виконуєрізні способи пересувань в поєднанні з технічними прийомами у нападі та захисті. Ведення м’яча без зорового контролю. Кидки м’яча в опорному положенні з протидією суперника., кидки на точність. застосовуєпостановку заслонів, блокування та затримку суперника. Дії, що відволікають увагу суперника. Зупинки одним та двома кроками. здійснюєузгоджені дії у нападі з ходу (швидким проривом), визначає напрямок можливого кидка, ловіння та відбивання м’яча знаходячись на позиції воротаря.    

Рік вивчення

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...