Главная Обратная связь

Дисциплины:


Орієнтовні навчальні нормативи. Рік вивчення Навчальні нормативи Рівні компетентності низький середній достатній високий 6 рік вивчення 

Рік вивчення Навчальні нормативи Рівні компетентності
низький середній достатній високий
6 рік вивчення Підтягування (кількість разів) хл. у висі до 4
дівч. у висі лежачи до 6
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів) хл. від під-логи до 15
дівч. від лави до 7
Нахил уперед з положення сидячи (см) хл. до 3
дівч. до 11
Піднімання тулуба в сід за 60 с   хл. до 20
дівч. до 18
Стрибки зі скакалкою за 30 с. дівч. до 50
7 рік вивчення Підтягування (кількість разів) хл. у висі до 5
дівч. у висі лежачи до 8
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів) хл. від під-логи до 15
дівч. від лави до 9
Нахил уперед з положення сидячи (см) хл. до 4
дівч. до 7
Піднімання тулуба в сід за 60 с хл. до 20
дівч. до 20
Стрибки зі скакалкою за 30 с. дівч. до 55

Обладнання, необхідне для вивчення

модуля «Гімнастика»

 

№ п/п Обладнання Кіль-кість
Гімнастичний козел 1 шт.
Гімнастичний міст 1 шт.
Гімнастичний мат 6 шт.
Канат 2 шт.
Гімнастична лава 6 шт.
Гімнастична колода 1 шт.
Перекладина 1 шт.
Низька колода 1 шт.
Паралельні бруси 1 шт.
Різновисокі бруси 1 шт.
Скакалки 30 шт.
Гантелі розбірні 10 шт.
Гімнастичні палиці 30 шт.
Шведські драбини 8 шт.
Канат для перетягування 1 шт.
Ваги 1 шт.
Еспандери 6 шт.
Магнезія  
Динамометр 1 шт.

 

Н. С. Кравченко — викладач кафедри життєвих компетентностей, Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, «Заслужений вчитель України».

 

 

Варіативний модуль

 

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Варіативний модуль «Легка атлетика» складається з таких розділів: зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесені теоретичні відомості, спеціальна фізична підготовка, легкоатлетичні види (спортивна ходьба, біг, стрибки, метання), навчальні нормативи та перелік обладнання.Розділ «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів» зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та навичок поданого матеріалу.

З метою профілактики травматизму на кожному уроці необхідно перевіряти місця проведення занять, дотримуватися вимог методики навчання легкоатлетичних вправ, застосовуючи спеціальні бігові, підвідні та спеціально-розвивальні вправи для виконання бігу, стрибків і метань.

Під час проведення уроків з легкої атлетики вчитель повинен застосовувати індивідуальний та диференційований підхід до учнів, враховуючи стать, стан здоров’я школярів.

Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні складають випробування (навчальні нормативи) для контролю якості засвоєння легкоатлетичних вправ.

При складанні навчальних нормативів у стрибках в довжину з розбігу учень (учениця) обирає найбільш ефективний для себе спосіб: чи способом «зігнувши ноги», чи «прогинаючись». При виконанні метання дівчата можуть складати навчальних нормативі з місця, юнаки з розбігу.

Рік вивчення

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
  Ознаки втоми під час занять легкою атлетикою. Надання першої медичної допомоги при отриманні травм. Правила техніки безпеки під час занять легкою атлетикою Учень, учениця: х а р а к т е р и з у єознаки настання втоми під час легкоатлетичних видів н а з и в а єправила надання першої медичної допомоги при різних травмах д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпеки під час занять легкою атлетикою;  
Спеціальна фізична підготовка
Спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи: багатоскоки, спеціальні вправи для метань, подолання перешкод в и к о н у єспеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеціальні вправи для метань, вправи з набивними м’ячами;
Біг
Біг 30 м, біг 100 м., серії бігу 3х30 м, 2х100 м, 2х200 м. Спортивна ходьба на відстань до 1000 м. Рівномірний біг 1500м, повільний біг 6 хв. в и к о н у єбіг 30 м, біг 100 м., серії бігу 3х30 м, 2х100 м, 2х200 м., спортивну ходьбу на 1000 м. Рівномірний біг 1500м, повільний біг 6 хв.  
Стрибки
Стрибки в довжину та висоту: стрибки в довжину з місця, стрибки в довжину з розбігу способами «зігнувши ноги» та «прогинаючись», стрибки у висоту з розбігу способом «переступання».   в и к о н у єстрибки в довжину та висоту: стрибки в довжину з місця, стрибки в довжину з розбігу способом «зігнувши ноги», стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»
Метання
Метання малого м’яча на дальність з розбігу. в и к о н у єметання малого м’яча на дальність з розбігу.  

Рік вивчення

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...