Главная Обратная связь

Дисциплины:


Орієнтовні навчальні нормативиРік вивчення   Навчальні нормативи   Рівні компетентності
низь-кий серед-ній достат-ній висо-кий
6 рік вивчення Біг 30 м (с) юн. біль-ше 5,7 5,7 5,3 4,7
дівч. біль-ше 6,6 6,6 5,9 5,5
Біг 100 м (с)   юн. біль-ше 15,9 15,9 15,3 14,5
дівч. більше 18,0 18,0 17,5 16,8
Рівномірний біг 1500 м (хв, с) юн. більше 7,30 7,30 7,00 6,20
дівч. більше 9,00 9,00 8,30 7,45
Стрибок у дов-жину з місця (см) юн. до 200
дівч. до 155
Стрибок у дов-жину з розбігу (см) юн. до 350
дівч. до 250
Стрибок у ви-соту з розбігу способом «пе-реступання» (см) юн. до 90
дівч. до 75
Метання мало-го м’яча на дальність (м) юн. до 35
дівч. до 16
7 рік вивчення Біг 30 м (с) юн. більше 5,5 5,5 5,1 4,5
дівч. більше 6,7 6,7 5,8 5,5
Біг 100 м (с)   юн. більше 15,8 15,8 15,0 14,3
дівч. більше 18,3 18,3 17,8 16,8
Рівномірний біг 1500(хв, с) юн. більше 7,20 7,20 6,50 6,10
дівч.   більше 8,50 8,50 8,20 7,40
Стрибок у дов-жину з місця (см) юн. до 205
дівч. до 150
Стрибок у дов-жину з розбігу см) юн. до 360
  дівч. до 250
Стрибок у ви-соту з розбігу способом «пе-реступання» (см) юн. до 95
  дівч. до 75
Метання мало-го м’яча на дальність юн. до 40
дівч. до 17

Обладнання, необхідне для вивчення

модуля «Легка атлетика»

 

№ п/п Обладнання Кіль-кість
Стадіон, бігова доріжка 1 шт.
Стрибкова яма 1 шт.
Сектор для стрибків у висоту 1 шт.
Сектор для метань 1 шт.
Набивні та тенісні м’ячі 10 шт. 20 шт.
Секундомір 1 шт.
Метромір 1 шт.
Рулетка 1 шт.
Граблі 1 шт.
Лопата 1 шт.

 

Автор:

Є. В. Столітенко — начальник Організаційного відділу Федерації футболу України, старший науковий співробітник Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук.Д.В.Дємєнков – методист Сумського інституту післядипломної педагогічної освіти

ВАРІАТИВНИЙ МОДУЛЬ

Ф У Т Б О Л

 

Пояснювальна записка

 

Варіативний модуль "Футбол" є важливою складовою навчальної програми з фізичної культури для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Основний зміст модуля відповідає головним завданням програми, формуючи через навчання футболу стійкий інтерес юнаків і дівчат до занять фізичною культурою зокрема та здорового способу життя взагалі.

При цьому навчальний матеріал модуля адаптований до занять з учнями різної підготовленості, передбачає загальноосвітню, а не спортивну спрямованість, і містить найпростіші елементи техніки та дій у нападі і захисті, теоретичні відомості, а також вправи з елементами футболу для розвитку фізичних якостей.

Окрім цього, контрольні навчальні нормативи, включені до змісту модуля, є орієнтовними, і оцінка за їх виконання не є домінуючою при здійсненні тематичного, семестрового чи річного оцінювання та дозволяє врахувати динаміку особистих результатів кожного учня.

Під час побудови навчального процесу варто використовувати різноманітні дидактичні методи, враховуючи вікові та статеві особливості учнів, матеріалу, що вивчається, а також наявні матеріальні можливості школи. При вивченні модуля «Футбол» з дівчатами необхідно враховувати особливості будови їхнього організму, фізіологічні процеси, які у них відбуваються, тому доцільно проводити вивчення матеріалу диференційовано, а ігри – окремо з дівчатами та хлопцями.

У процесі навчання футболу в 10-11 класах застосовуються такі групи методів:

- наочні (показ вправ, демонстрація вправ на схемі, макеті, екрані тощо);

- словесні (розповідь, пояснення, вказівка, зауваження, переконання, бесіда тощо);

- практичні (метод вправ та його варіанти – початкове вивчення прийомів у цілому або частинами), метод багаторазового повторення (перемінний, інтервальний, ігровий, змагальний тощо).

Під час вивчення елементів техніки та дій у нападі і захисті в учнів формуються певні рухові навички. Тому кожний прийом вивчають відповідно до стадій формування рухової навички. При цьому варто дотримуватися такої послідовності:

- ознайомлення з прийомом;

- вивчення прийому у спрощених умовах;

- вдосконалення прийому в умовах, близьких до ігрових;

- закріплення прийому у грі.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...