Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Варіативний модуль «Баскетбол» складається з змісту навчаль-ного матеріалу, державних вимог до рівня загальноосвітньої під-готовки учнівВаріативний модуль «Баскетбол» складається з змісту навчаль-ного матеріалу, державних вимог до рівня загальноосвітньої під-готовки учнів, орієнтовних навчальних нормативів та переліку обладнання.

До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесені теоретичні відомості, техніко-тактична підготовка.

Розділ «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготов-ки учнів» зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та на-вичок поданого матеріалу.

При навчанні технічних прийомів з баскетболу необхідно на кожному уроці використовувати вправи загальної та спеціальної фізичної підготовки, а також дотримуватися методики послідов-ності навчання атакуючих і захисних прийомів техніки гри. Ши-роко використовувати підвідні вправи. Під час навчання необхід-но застосовувати вправи ігрового характеру.

Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні складають випробування (навчальні нормативи) для контролю якості засвоєння технічних прийомів з баскетболу.

 

Рік вивчення

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...