Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Варіативний модуль «Настільний теніс» складається з таких розділів: зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рів-ня загальноосвітньої підготовкиВаріативний модуль «Настільний теніс» складається з таких розділів: зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рів-ня загальноосвітньої підготовки учнів.

До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесені теоретичні відомості, техніко-тактична підготовка, крім цього передбачені орієнтовні навчальні нормативи та перелік обладнання, яке необ-хідне для вивчення цього модуля.

Розділ «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготов-ки учнів» зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та на-вичок поданого матеріалу.

При навчанні технічних прийомів з настільного тенісу, необ-хідно на кожному уроці використовувати вправи спеціальної фізичної підготовки, такі як: прискорення з різних вихідних по-ложень, біг зі зміною швидкості та напрямку за сигналом, багато-разові стрибки через перешкоди різної висоти, стрибки із присіду вгору і т. д., а також дотримуватися методики послідовності ви-вчення підготовчих, захисних та атакуючих прийомів техніки гри, використовуючи підвідні вправи.

З метою профілактики травматизму, при вивченні підготов-чих, захисних та атакуючих прийомів техніки гри різними спосо-бами слід звертати увагу на правильне переміщення учнів біля тенісного столу. Під час першого та другого років навчання мо-жна застосовувати вправи ігрового характеру, зокрема — «кару-сель», «потяг», та ін.

Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні складають випробування (навчальні нормативи) для контролю якості засвоєння технічних прийомів з настільного тенісу: подачі з різним обертом м’яча, поштовховий удар, підрізка, накат, удар, топ-спін. Під час виконання даних навчальних нормативів оціню-ється виконання технічного елемента кожною дитиною окремо. При цьому в пару з учнем може стати вчитель чи дитина, яка займається в секції тенісу настільного у дитячо-юнацькій спор-тивній школі або учень, який володіє цими навичками на висо-кому рівні.

Рік вивчення

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...