Главная Обратная связь

Дисциплины:


Орієнтовні навчальні нормативи. Рік вивчення Навчальні нормативи Рівні компетентності низь-кий серед-ній дос-татній висо-кий 1 рік вивчення 

Рік вивчення Навчальні нормативи Рівні компетентності
низь-кий серед-ній дос-татній висо-кий
1 рік вивчення В’язання вузлів «простий», «простий проводник» хл.     1 вузол зав’я-заний з помил-кою або жод-ного 1 вузол зав’я-заний без по-милки 2 вузла зав’язані з помил-кою 2 вузла зав’я-зані без помил-ки
дівч.
Подолання умовного болота за допомогою купин 9 м (8 купин, d30–40 см) (с) хл.     більше
дівч. більше
2 рік вивчення   В’язання вузлів «булінь», «акаде-мічний» хл.     1 вузол зав’я-заний з помил-кою або жод-ного 1 вузол зав’я-заний без по-милки 2 вузла зав’язані з помил-кою 2 вузла зав’я-зані без по-милки
дівч.
Орієнту-вання за схемою (кількість пунктів) хл.   менше
дівч. менше
3 рік вивчення   В’язання вузлів «вісімка», «ткацький»   хл.   1 вузол зав’я-заний з помил-кою або жод-ного 1 вузол зав’я-заний без по-милки 2 вузла зав’язані з помил-кою 2 вузла зав’я-зані без по-милки
дівч.
Орієнту-вання за схемою у заданому напрямку (кількість пунктів) хл. менше
дівч. менше
В’язання самостра-ховки («пет-лі Прусіка») хл.     Не за-в’язана само-стра-ховка В’язан-ня са-мостра-ховки з помил- В’язання самостра-ховки без помилки (без ура- 20 сек В’язання са-мостра-ховки
дівч.
      або слабке уявлен-ня про техніку в’язання ками хування часу) без по-милки
Подолання умовного яру за допо-могою ма-ятника (см) хл.     менше
дівч. менше
4 рік вивчення   В’язання вузлів «зуст-річний», «брамш-котовий»     хл.     1 вузол зав’я-заний з помил-кою або жод-ного 1 вузол зав’я-заний без по-милки 2 вузла зав’язані з помил-кою 2 вузла зав’я-зані без по-милки
дівч.
Орієнту-вання по схемі за вибором 10 хв (кількість пунктів) хл.     менше
дівч. менше
10 етапів туристських змагань (на вибір), кількість хл. менше
дівч. менше
5 рік вивчення   В’язання туристських вузлів (на вибір), кількість хл.   менше
дівч.
10 етапів туристських змагань (на вибір), кількість хл.     менше
дівч. менше

Обладнання, необхідне для вивченнямодуля «Туризм»

№ п/п Обладнання Кількість
Намет 10 шт.
Рюкзак туристський на 75–90 літрів 30 шт.
Спальник 30 шт.
Карімат (килим) 30 шт.
Рукавиці брезентові 10 шт.
Шолом захисний 10 шт.
Індивідуальні системи страховки 15 шт.
Компас 15 шт.
Топографічні і спортивні мапи різні
Казанки на 6–8 літрів 4 шт.
Сокира мала 4 шт.
Мотузка основна 10 мм 500 м
Мотузка допоміжна 8 мм 200 м
Мотузка «репшнур» 6 мм 150 м
Карабін зі звичайною муфтою 50 шт.
Карабін з муфтою (автомат) 50 шт.
Спусковий пристрій «вісімка» 8 шт.
Блок (моно) 2 шт.
Блок (тандем) 2 шт.
Жумар 6 шт.
Блок-затискувач 6 шт.
Блок-затискувач грудний 6 шт.

 

Автори:

Є. В. Столітенко — начальник Організаційного відділу Фе-дерації футболу України, науковий співробітник Інституту проб-лем виховання Академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук.

Д. В. Деменков — методист з фізичної культури Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

для загальноосвітніх навчальних закладів

5–9 класи

 

Варіативний модуль

 

ФУТБОЛ

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист МОН України № 1/11-6353 від 30.07.2009 р.)

 

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...