Главная Обратная связь

Дисциплины:


Орієнтовні навчальні нормативи. Рік вивчення Навчальні нормативи Рівні компетентності низький серед-ній 

Рік вивчення   Навчальні нормативи   Рівні компетентності
низький серед-ній дос-татній висо-кий
1 рік вивчення 6 ударів по нерухо-мому м’ячу на точ-ність одним із ви-вчених способів у гандбольні або зада-ну половину фут-больних воріт з від-стані 7 м хл.   1 або жодного влучного удару 4–6
дівч. жодного влучного удару 3–6
6 передач м’яча з місця на точність партнеру одним із вивчених способів з відстані 7 м хл.     1 або жодної правильно виконаної передачі 4–6
дівч. жодної правильно виконаної передачі 3–6
2 рік вивчення   5 ударів по нерухо-мому м’ячу на точ-ність одним із вивче-них способів у ганд-больні або задану половину футболь-них воріт з відстані 7 м хл. 1 або жодного влучного удару 4–5
дівч. жодного влучного удару   3–5
  4 передачі м’яча з місця на точність партнеру одним із вивчених способів з відстані 7 м хл. 1 або жодної правильно виконаної передачі 4–5
дівч. жодної правильно виконаної передачі 3–5
3 рік вивчення   5 ударів по неру-хомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у гандбольні або зада-ну половину фут-больних воріт з від-стані 11 м хл. 1 або жодного влучного удару 4–6
дівч. жодного влучного удару 3–6
4 спроби ведення м’яча одним із вивчених способів на швидкості хл. 1 або жодної правильно виконаної спроби 4–5
    дівч. жодної правильно виконаної спроби 3–5
4 рік вивчення   5 ударів по неру-хомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у гандбольні хл. 1 або жодного влучного удару 4–5
або задану полови-ну футбольних во-ріт з відстані 11 м дівч. жодного влучного удару 3–5
5 спроб обведення стійок (фішок) хл. 1 або жодної правильно виконаної спроби 4–5
дівч. жодної правильно виконаної спроби 3–5
5 рік вивчення   5 ударів по нерухо-мому м’ячу на точ-ність одним із вивче-них способів у ганд-больні або задану половину футболь-них воріт з відстані 16,5 м (з-за меж штрафного майдан-чика) хл. 1 або жодного влучного удару 4–5
дівч. жодного влучного удару 3–5
5 ударів на точність одним із вивчених способів у гандболь-ні або задану полови-ну футбольних воріт з відстані 11 м після ведення м’яча хл. 1 або жодного влучного удару 4–5
дівч. жодного влучного удару   3–5
5 ударів по м’ячу серединою лоба на точність у руки партнерові хл. 1 або жодного правильно виконаного удару 4–5
дівч. жодного правильно виконаного удару 3–5
  Для воротарів: 5 ударів по м’ячу ногою з рук на даль-ність і точність з роз-бігу не більше 4 кро-ків, не виходячи за межі штрафного майданчика, в умов-ному коридорі ши-риною 10 м хл. 1 або жодного правильно виконаного удару 4–5
дівч. жодного правильно виконаного удару 3–5
Для воротарів: 5 кид-ків м’яча на даль-ність і точність од-ним із вивчених спо-собів з розбігу не більше 4 кроків, не виходячи за межі штрафного майдан-чика, в умовному ко-ридорі шириною 3 м хл. 1 або жод-ного пра-вильно виконаного кидку 4–5
дівч. жодного правильно виконаного кидку 3–5

Обладнання, необхідне для вивчення модуля «Футбол»(кількість обладнання розраховано на навчальний заклад,

який має один комплект класів)

№ п/п Обладнання Кіль-кість
М’ячі футбольні 40 шт.
Фішки 20 шт.
Жилетки футбольні 2 20
Ворота футбольні (замість них можна викорис-товувати фішки) 2 шт.
Сітки для футбольних воріт 2 шт.
Насос для надування м’ячів 1 шт.
Голки ніпельні 5 шт.
Рулетка 1 шт.
Секундомір 1 шт.
Свисток 1 шт.
Комп’ютер 1 шт.
Проектор 1 шт.
Екран 1 шт.
Макет футбольного поля 1 шт.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...