Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 5. Українська культура часiв визвольної боротьби та утворення гетьманської держави 1648-1764 рр 

Народна козацько-селянська культура ХVII ст. Національно-культурний і релігійний пафос козацьких рухів першої половини ХVII ст. і Визвольної війни. Розвиток самобутньої козацької культури: козацькі заняття та стиль життя, своєрідний світогляд, відчуття себе як оборонців народу від турецько-татарських нападів і шляхетсько-католицького гноблення. Народна пісенно-поетична творчість, розвиток її жанрів - історичні думи, ліричні пісні. Думи, в яких оспівано боротьбу з татарами і турками, тяжку неволю полонених та їх визволення. Думи, в яких відображена героїка Визвольної війни. Розвиток народної музично-вокальної майстерності. Народне малярство: іконопис і розвиток портретного жанру. Народна архітектура та її декор: козацькі церкви, домобудівництво, січова фортифікація. Селянсько-козацький побут. Народні звичаї та обряди.

Міська та церковна культура. Києво-Могилянській колегіум. Просвітницька діяльність київського братства, православно-просвітницька література першої третини ХVII ст. /Ставровецький, Копистенський, Зиза-ній/, початок лаврського друкарства /Плетенецький/. Релігійна та просвітницька діяльність Петра Могили, організація Києво-Могилянського колегіуму. Наука і філософія в Україні у ХVII ст. Філологія: «Граматика» Мелетія Смотрицького, словники. Полемічна література і захист православної віри: «Православне ісповідання віри» та «Лифос, або Камінь» Петра Могили, творчість Косова, Галятовського, Сафоновича, Барановича. Богословська, філософська, історична творчість Інокентія Гізеля, його «Мир людини з Богом» і «Синопсис» , викладацька діяльність. Початок книжкової поетичної творчості та драматургії. Український вертеп. Утвердження загального барочного науково-літературного стилю. Культурні зв'язки з європейськими країнами. Внесок української культури в культурне життя Московської держави в допетровські часи; Україна як ретранслятор європейських культурних досягнень на Схід. Симеон Полоцький.

Розвиток суспільно-політичної думки Гетьманщини наприкінці ХVII - на початку ХVIII ст. Кризові тенденції в розвитку гетьманської держави: посилення Московської влади на Лівобережжі за часів Самойловича, підпорядкування Київської митрополії Московському патріархатові. Гетьман Іван Мазепа: його життя, прихильність до культури, політична діяльність. Пилип Орлик та ідейно-політичний зміст його Конституції. Запорозька Січ та її розгромлення. Польське панування на західноукраїнських землях, становище в греко-католицькій церкві протягом ХVII ст. та посилення її впливу.

Києво-Могилянська академія та її культурно-просвітницьке значення в ХVIII ст. Культурне життя Києва на межі ХVII-ХVIII ст. Данило Туптало - Дмитро Ростовський: життя й духовна творчість, «Руно Орошенноє» і «Четьї Мінеї». Степан Яворський як ректор Київської Академії, церковний діяч і поет, його «Камінь віри». Феофан Прокопович, його діяльність в Академії, поетика та драматургія, драма "Володимир"; його церковно-реформаторська та культурно-просвітницька діяльність у Росії. Київська Академія як вищий навчальний заклад, її загальнослов'янське значення. Філософія в Києво-Могилянській академії. Рівень шкільної освіти в Україні за часів гетьманщини. Барочні поетика та драматургія в Україні, зокрема в Київській академії в ХVIII ст., їх вплив на формування російської літератури. Використання досягнень української філології та поетики Михайлом Ломоносовим, учнем Київської академії. Літературно-художнє та науково-філософське життя Академії в контексті загальноєвропейської культури, її гуманітарна спрямованість і брак розвитку природничих наук.Архітектура та образотворче мистецтво. Музика. Українське бароко мазепинських часів. Барочна архітектура Придніпровської України, зокрема Києва та Києво-Печерської лаври на межі ХVII-ХVIII ст. Церковне будівництво за часів Мазепи, його стилістичні особливості: розбудова Лаври і Софії, Микільський і Братський собори, спорудження нового будинку для Києво-Могилянської академії, церква Вознесіння в Переяславі. Барочне оздоблення іконостасів, ліпні декоративні елементи архітектурних споруд. Розвиток іконопису: лаврська школа, її стилістичні особливості. Київська книжкова графіка. Барочна архітектура Західної України, розбудова Львова. Західноукраїнський живопис другої половини ХVII - початку ХVIII ст. в контексті загальноєвропейського барочного стилю. Театр і музика на Західній і гетьманській Україні. Київський розспів. Елітарність галицько-волинського та демократизм придніпровського бароко. Своєрідність українського бароко в загальноєвропейському контексті.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...