Главная Обратная связь

Дисциплины:


Шкала оцінювання ІНДЗ 

Рівень виконання Кількість балів, що відповідає рівню Оцінка за традиційною системою
Високий 25-30 балів Відмінно
Достатній 20-24 балів Добре
Середній 15-19 балів Задовільно
Низький 1-14 балів Незадовільно

 

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Етнографія України».

 

 

Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни «Етнографія України»:

¨ Основні джерела з етнографії України.

¨ Особливості етногенезу українського народу.

¨ Антропологічна будова України.

¨ Німецька національна меншина в Україні – причини і шляхи формування.

¨ Єврейський етнос та Україна: регіони розселення й етнографічні особливості.

¨ Колонізація українських земель представниками польського етносу.

¨ Російське проникнення в Україну.

¨ Українська діаспора – етнографічні особливості.

¨ Значення мови в житті українського народу.

¨ Розвиток золотарської справи в Україні.

¨ Гончарні промисли сучасної України.

¨ Історія деревообробних промислів в Україні.

¨ Особливості житлової забудови у Слобідській Україні.

¨ Особливості житлової забудови у Карпатському регіоні.

¨ Регіональні особливості української вишивки.

¨ Традиційні засоби пересування українців.

¨ Буденні, обрядові та святкові напої українців.

¨ Місце хліба у весільних обрядах українців.

¨ Їжа та страви мешканців Карпатського регіону.

¨ Історичний розвиток водного транспорту в Україні.

¨ Український народний одяг Середнього Подніпров’я.

¨ Особливості українського народного одягу Волині.

¨ Український народний одяг Слобідської України.

¨ Своєрідність українського народного одягу Карпатського регіону.

¨ Літочислення в українців.

¨ Українська писанка.

¨ Язичницькі та християнські традиції в українській народній обрядовості.

¨ Чотири стихії природи і українські народні звичаї.

¨ Народні символи та знаки, пов’язані із ритуалізацією.

¨ Уявлення українців про світ духів і демонів.

¨ Українська народна медицина.

¨ Українська народна астрономія.

¨ Українські історичні думи.

¨ Усна народна творчість і українське весілля.

¨ Усна народна творчість і календарна обрядовість українців.

Студент має право запропонувати для узгодження свою тему реферату.


СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

Розрахунок рейтингових балівЗа видами поточного (модульного) контролю

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...