Главная Обратная связь

Дисциплины:


Навчальна програма дисципліниТема 1. Документи, їх роль і місце в комерційній діяльності

Документи, поняття, їх роль і місце в комерційній роботі. Класифікація документів по засобах фіксації, інформації, змісту, видах та ступені складності, строку виконання.

Порядок складання тексту документу. Узгодження документу з структурними підрозділами, окремими посадовими особами.

 

Тема 2. Інформаційні документи і документи колегіальних органів, їх характеристика

Інформаційна документація, порядок її застосування і складання. Перелік інформаційних документів та вимоги до їх оформлення. Службові листи, особливості написання. Телеграми, телефакси, доповідні, пояснювальні і службові записки, які інформують керівника підприємства чи структурного підрозділу про явища і факти, що сталися, про виконану роботу, про ситуацію, що склалася.

Характеристика документів колегіальних органів.

Тема 3. Розпорядчі документи, вимоги до їх складання і оформлення

Види розпорядчих документів і особливості їх використання в комерційних структурах фірм, підприємств.

Характеристика основних видів розпорядчих документів – наказів, визначень, постанов, вказівок, розпоряджень, ухвал. Вимоги до складання та оформлення розпорядних документів.

 

Тема 4. Організаційні документи, їх класифікація, вимоги до складання

Роль і значення організаційних документів в комерційній діяльності фірм, підприємств, установ.

Положення як правовий акт, що визначає основні правила організації державних підприємств, структурних підрозділів. Класифікація положень, вимоги до їх затвердження.

Статути, їх види і характеристика. Особливості складання і затвердження статутів. Зміст, формуляр статуту, порядок оформлення, погодження і затвердження.

Інструкції, вимоги до тексту, правила написання, оформлення і затвердження.

 

Тема 5. Договір, його структура, порядок складання та оформлення тексту договору

Поняття договору. Методологія заключення договору. Структура договору і його основні умови. Порядок складання тексту договору. Правила оформлення.

 

Тема 6. Переддоговірні документи, їх характеристика

Оферта, її різновиди, відмінні особливості, проходження оферти.

Протоколи розбіжностей, порядок їх складання, узгодження.

Супроводжувальні листи до проекту договору.

Попередня угода, порядок заключення, дієздатність попередньої угоди.

Тема 7. Договори купівлі-продажу товарів

Визначення, різновиди договору купівлі-продажу, їх особливості. Договір купівлі-продажу оптової партії товару.

Договір поставки товарів, його особливості, порядок заключення.Договір контрактації сільгосппродуктів.

Договір роздрібної купівлі-продажу товарів.

Договір купівлі-продажу квартир.

Договір купівлі-продажу Ноу-хау.

Договір купівлі-продажу акцій, валюти.

Договір на проведення товарооборотних цінних операцій.

 

Тема 8. Документальне оформлення комісійних та інших посередницьких операцій

Договір комісії на продаж продукції (договір про передачу товарів на реалізацію), його сутність, зміст, основні умови договору комісії.

Договір консигнації на продаж продукції (товарів), порядок оформлення.

Договір доручення на продаж продукції (товарів).

Договір на надання брокерських послуг.

Договір на надання посередницьких послуг.

Договір на надання маркетингових послуг.

Договір на технічне обслуговування і ремонт техніки.

 

Тема 9. Документальне оформлення орендних і лізингових операцій

Договір оренди будівлі, кімнати під офіс фірми.

Договір лізингу обладнання, вантажівок.

Договір оренди майна з правом викупу.

Договір суборенди.

 

Тема 10. Документальне оформлення сумісної діяльності комерційних підприємств

Договір про сумісну діяльність.

Договір про захист комерційної інформації (про конфіденційність).

Договір про участь в ярмарку, комерційній виставці.

Договір франчайзингу.

 

Тема 11. Документальне оформлення приймання продукції за кількістю та якістю

Акт розкриття вагона (контейнера, автофургона).

Акт прийняття продукції (товарів) за кількістю.

Акт приймання продукції (товарів) за якістю.

Акт відбору зразків (проб).

 

Тема 12. Документальне оформлення претензій та позовів.

Претензія про сплату неустойки за недопоставку (прострочення поставки) продукції.

Претензія про сплату вартості недопоставленої продукції (товарів).

Претензія про несвоєчасну доставку вантажу залізницею.

Претензія до автотранспортного підприємництва про недостачу вантажу при централізованій доставці.

Позовна заява про стягнення неустойки за недопоставку (прострочення поставки) продукції (товарів).

Позовна заява про стягнення вартості недостачі продукції (товарів).

 

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...