Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 21. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніхОсобливості кримінальної відповідальності неповнолітніх як вияв гуманізму кримінального законодавства України.

Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру. Підстави такого звільнення.

Види примусових заходів виховного характеру та особливості їх призначення. Наслідки ухилення неповнолітнього від застосування до нього примусових заходів виховного характеру.

Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх, особливості їх застосування (ст. ст. 98-102 КК).

Особливості призначення покарання неповнолітнім (ст. 103 КК). Призначення позбавлення волі неповнолітнім за сукупністю злочинів або вироків.

Особливості застосування до неповнолітніх звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 104 КК).

Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності (ст. 106 КК).

Особливості умовно-дострокового звільнення від покарання осіб, які вчинили злочини у віці до 18 років (ст. 107 КК).

Особливості погашення та зняття судимості щодо осіб, які вчинили злочин у віці до 18 років (ст. 108 КК).

 

Змістовий модуль № 12: Основні питання Загальної частини кримінального права зарубіжних держав

 

Тема 22. Основні питання Загальної частини кримінального права зарубіжних держав

Загальна характеристика кримінального законодавства Росії та інших держав СНД.

Кримінальне законодавство зарубіжних держав - Англії, США, Франції, Німеччини, Японії. Англо-американська і континентальна системи кримінального права. Реформи кримінального законодавства, які здійснюються протягом останніх десятиріч у деяких зарубіжних розвинутих державах.

Основні інститути Загальної частини кримінального права зарубіжних держав.

Наука кримінального права. Виникнення та основні етапи розвитку науки кримінального права. Глосатори (італійська школа), середньовічні доктрини кримінального права (Німеччина, Італія, Франція, Голландія). Класична школа кримінального права: її виникнення, сутність, етапи розвитку. Вплив творів Ш.-Л. Монтеск’є та Ч. Беккаріа на становлення класичної школи. Французький, німецький та російський напрями класичної школи кримінального права (А. Фейєрбах, К. Грольман, М.С. Таганцев, М.Д. Сергеєвський, О.Ф. Кистяківський). Значення класичної школи кримінального права, її вплив на кримінальне законодавство та на правозастосування.

Виникнення антропологічної школи кримінального права та її подальша еволюція. Основні погляди антропологів (Ч. Ломброзо, Е. Фері, Р. Гарофало) та їх вплив на науку кримінального права.

Виникнення соціологічної школи кримінального права та її подальша еволюція. Поширення поглядів цієї школи в Європі, Росії, Латинській Америці. Основні погляди соціологів (Ф. Ліст, Ван Гамель, А. Прінс, Г. Тард, І.Л. Фойницький, М.П. Чубинський та ін.). Вплив соціологічної школи на кримінальне законодавство кінця XIX та XX ст.ст.

Розвиток науки кримінального права в другій половині XX ст. Новий соціальний захист. Фінальна теорія кримінального права. Нормативізм. Неоантропологізм. Оцінка цих напрямків, їх вплив на кодифікацію кримінального законодавства другої половини XX ст., на законотворчі роботи та на правозастосування.


ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Модуль № 1.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...