Главная Обратная связь

Дисциплины:


Змістовий модуль № 4: Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав та свобод людини і громадянина 

Тема 6. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Загальна характеристика та види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

Злочини проти виборчих прав

Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача. Форми вчинення злочину. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.

Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.

Порушення таємниці голосування. Суб’єкт порушення таємниці голосування. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.

Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку). Форми вчинення злочину. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.

Порушення законодавства про референдум. Форми та кваліфікуючі ознаки цього злочину.

Злочини проти трудових прав

Грубе порушення законодавства про працю. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.

Грубе порушення угоди про працю. Кваліфікуюча обставина цього злочину.

Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших встановлених законом виплат. Кваліфікуючі ознаки цього злочину. Звільнення від кримінальної відповідальності за невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат.

Злочини проти інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки цього злочину.

Порушення недоторканності житла. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.

Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.

Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.

Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.

Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. Об’єктивні ознаки. Суб’єкт цього злочину.

Зловживання опікунськими правами. Види зловживань. Суб’єкт злочину.

Розголошення таємниці усиновлення. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння). Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки.

Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.

Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

Порушення авторського права та суміжних прав. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину.

Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

Перешкоджання здійсненню релігійного обряду. Кваліфікуючі ознаки цього злочину. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів. Кваліфікуючі ознаки злочину. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

Порушення недоторканності приватного життя. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

Порушення права на отримання освіти. Кваліфікуючі ознаки злочину. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

Порушення права на безоплатну медичну допомогу. Кваліфікуючі ознаки злочину. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

 

Модуль № 2.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...