Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльностіПоняття, загальна характеристика та види злочинів у сфері господарської діяльності.

Злочини у сфері грошового обігу, валютного регулювання та валютного контролю

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Види дій. Момент закінчення злочину. Мета збуту як ознака суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від шахрайства.

Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмету злочину. Види дій. Момент закінчення. Мета збуту як ознака суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від шахрайства та виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.

Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Види дій. Момент закінчення злочину. Характеристика суб’єктів. Кваліфікуючі ознаки.

Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття порушення незаконного відкриття або використання за межами України валютних рахунків. Особливості суб’єктів злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. Види дій: вчинення фінансових операцій та інших угод; використання для здійснення господарської діяльності; створення організованих груп для легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. Суб’єктивна сторона злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Вчинення злочину у великому розмірі як ознака його складу. Види дій. Особливості суб’єктивної сторони.

Злочини у сфері мобілізації коштів до бюджетів та державних цільових фондів

Порушення порядку зайняття господарською діяльністю діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Види діянь. Поняття отримання доходу у великих розмірах. Момент закінчення. Особливості суб’єктивної сторони та суб’єкта злочину.Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Види діянь. Мета збуту як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Поняття підпільних цехів та обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів. Вчинення таких діянь, що становить загрозу для життя і здоров’я людей, призвело до їх отруєння чи інших тяжких наслідків.

Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів): характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Умови кримінальної відповідальності за бездіяльність. Суспільно небезпечні наслідки. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину.

Ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Визначення предметів злочину. Умови кримінальної відповідальності за бездіяльність. Суспільно небезпечні наслідки. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину.

Злочини у сфері розподілу і використання бюджетних коштів

Порушення законодавства про бюджетну систему України: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття бюджетних коштів як предмета цього злочину. Визначення вчинення злочину у великому розмірі. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Види діянь. Особливості суб’єктивної сторони і суб’єкта злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від порушення законодавства про бюджетну систему України.

Злочини у сфері приватизації державного, комунального майна

Незаконна приватизація державного, комунального майна: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Види діянь. Момент закінчення злочину. Характеристика суб’єктивної сторони та суб’єкта. Кваліфікуючі ознаки.

Незаконні дії щодо приватизаційних паперів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Види діянь. Характеристика суб’єктивної сторони та суб’єкта. Кваліфікуючі ознаки.

Недотримання особою обов’язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Характеристика об’єктивної сторони. Характеристика суб’єктивної сторони та суб’єкта. Кваліфікуючі ознаки.

Злочини у сфері забезпечення свободи господарської діяльності, недопущення монополізму і недобросовісної конкуренції

Протидія законній господарській діяльності: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Види діянь. Потерпілий від злочину. Момент закінчення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від вимагання.

Примушування до антиконкурентних узгоджених дій: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Види діянь. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони та суб’єкта. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від протидії законній підприємницькій діяльності.

Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Поняття незаконного використання товарного знака. Отримання доходу у великому розмірі як ознака злочину. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину.

Порушення антимонопольного законодавства: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Характеристика предмета злочину. Види діянь. Визначення отримання доходу у великих розмірах. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину.

Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Види дій. Визначення суспільне небезпечних наслідків злочину. Відмежування цього злочину від адміністративного правопорушення, а також від шпіонажу.

Розголошення комерційної або банківської таємниці: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Види дій. Визначення суспільно небезпечних наслідків злочину. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину.

Розголошення або використання неоприлюдненої інформації про емітента або його цінні папери.

Злочини у сфері забезпечення прав і законних інтересів споживачів товарів і послуг

Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Характеристика об’єктивної сторони. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину. Співвідношення із шахрайством.

Обман покупців та замовників: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Види діянь. Поняття їх вчинення під час реалізації товарів або надання послуг та у значних розмірах. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки. Співвідношення цього злочину із шахрайством.

Фальсифікація засобів вимірювання: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Види дій. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки. Співвідношення цього злочину із шахрайством.

Випуск або реалізація недоброякісної продукції: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Види дій. Поняття їх вчинення у великих розмірах. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину.

Злочини у сфері виготовлення і використання документів у господарській діяльності

Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину.

Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Злочини, які вчиняються у процесі банкрутства суб’єктів господарської діяльності

Фіктивне банкрутство: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Види діянь. Визначення суспільне небезпечних наслідків. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину.

Доведення до банкрутства: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Види діянь. Суспільне небезпечні наслідки. Особливості суб’єктів злочину. Мотиви його вчинення.

Приховування стійкої фінансової неспроможності: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Види діянь. Визначення суспільно небезпечних наслідків. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину.

Незаконні дії у разі банкрутства: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Види діянь. Визначення суспільно небезпечних наслідків. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину.

Інші злочинну сфері господарської діяльності

Контрабанда: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Види діянь. Поняття вчинення контрабанди у великих розмірах. Визначення предметів злочину. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Зайняття забороненими видами господарської діяльності: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Характеристика видів господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона. Поняття заняття такою діяльністю. Момент закінчення злочину. Визначення предметів злочину. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак.

Фіктивне підприємництво: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття створення та придбання суб’єктів підприємницької діяльності. Прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона. Момент закінчення злочину. Визначення предметів злочину. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Шахрайство з фінансовими ресурсами: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Характеристика діянь. Суб’єктивна сторона. Мета злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від злочинів проти власності.

 

Модуль № 3.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...