Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 9. Злочини проти довкілляПоняття, загальна характеристика та види злочинів проти довкілля.

Злочинні посягання на живу природу

Знищення або пошкодження лісових масивів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Особливості предмета злочину. Момент закінчення злочину. Характеристика способу скоєння злочину. Суб’єктивна сторона цього злочину. Вік відповідальності. Кваліфікуючі ознаки. Поняття тяжких наслідків.

Незаконна порубка лісу: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак злочину. Об’єкт та предмет злочину. Місце скоєння злочину. Поняття істотної шкоди. Суб’єкт злочину.

Порушення законодавства про захист рослин: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Вид кримінально-правової норми. Момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину.

Незаконне полювання: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона незаконного полювання. Особливості суб’єкта незаконного полювання. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.

Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття промислу. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Злочинні посягання на об’єкти неживої природи

Забруднення або псування земель: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Основний та додатковий об’єкт забруднення або псування земель. Предмет злочину. Відмінність забруднення від псування. Момент закінчення злочину. Об’єктивна сторона злочинного забруднення та псування земель. Вік кримінальної відповідальності за цей злочин. Кваліфікуючі ознаки.

Безгосподарське використання земель: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину.

Забруднення атмосферного повітря: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Суб’єктивна сторона забруднення атмосферного повітря. Суб’єкт злочину.

Забруднення моря: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Основний та додатковий об’єкт злочину. Особливості предмета забруднення моря. Особливості об’єктивної сторони злочину. Суб’єктивна сторона забруднення моря. Види суб’єктів цього злочину.

Порушення законодавства про континентальний шельф України: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття континентального шельфу України. Вид кримінально-правової норми. Особливості об’єктивної сторони. Суб’єктивна сторона злочину. Вік, з якого наступає кримінальна відповідальність за вказаний злочин.

Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Особливості предмета злочину. Значення способу для кваліфікації цього злочину.Злочини, що порушують правові норми у сфері екології

Порушення правил екологічної безпеки: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття екологічної безпеки. Об’єктивна сторона. Наслідки злочину та їх значення для кваліфікації злочину. Суб’єкт цього злочину.

Порушення правил охорони надр: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття надр. Об’єктивна сторона. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона та суб’єкт злочину.

Порушення правил охорони вод: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Види об’єктів вказаного злочину. Види діянь та їх наслідки. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона цього злочину. Суб’єкт проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів.

Порушення ветеринарних правил: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття епізоотії. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт цього злочину.

Інші злочини проти довкілля

Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Види об’єктів злочину. Особливості об’єктивної сторони. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона та суб’єкт зазначеного злочину.

Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину і його спеціальні ознаки. Значення наслідків для кваліфікації злочину.

Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Види діянь. Значення наслідків для кваліфікації злочину. Суб’єктивна сторона вказаного злочину. Особливості особи, що вчинила цей злочин.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...