Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 22. Злочини проти миру, безпеки людстваТа міжнародного правопорядку

Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Злочини проти миру

Пропаганда війни. Види діянь. Момент закінчення злочину.

Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни. Види діянь, їх об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

Злочини проти безпеки людства

Застосування зброї масового знищення. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення. Види діянь. Момент закінчення злочину.

Геноцид. Поняття геноциду. Види діянь. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки діянь, передбачених статтею КК.

Екоцид. Поняття екоциду. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину.

Злочини проти міжнародного правопорядку

Порушення законів та звичаїв війни. Види діянь. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки, кваліфікуючі ознаки злочину.

Посягання на життя представника іноземної держави. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину. Мета як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони означеного складу злочину.

Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист. Види діянь. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки цих злочинів. Особливості мети як обов’язкової ознаки суб’єктивної сторони означеного складу злочину.

Найманство. Види діянь, їх об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

Піратство. Поняття піратства, об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину. Відмежування піратства від терористичного акту та угону або захоплення морського чи річкового судна.

Незаконне використання символіки Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Відмежування від певного злочину, скоєного військовослужбовцями.


Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни

Нормативна база

1. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 37-38. – Ст. 189.

2. Військове законодавство України: Збірник нормативних актів.–К.: Атіка, 1999. – 800 с.

3. Водний кодекс України від 06.06.1995 // Закони України. – К., 1997. – Т. 9. – С. 25-66.

4. Гірничий закон України: Закон України від 6 жовтня 1999 р. // Офіційний Вісник України. – 1999. – № 43. – Ст. 2125.

5. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV // www.rada.gov.ua.

6. Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Затверджений Законом України від 24 березня 1999 р. // Офіційний Вісник України. – 1999. – № 19. – Ст. 812.

7. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та Додатковий протокол 1978 року до Конвенції // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – С. 346-360.8. Європейська конвенція про видачу правопорушників, 1957 рік, Додатковий протокол 1975 року та Другий додатковий протокол 1978 року до Конвенції // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – С. 324-343.

9. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах, 15 травня 1972 р. // Україна в міжнародно-правових відносинах: Книга 1. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога: Збірник документів. – К.: Юрінком, 1996. – С. 1095-1116.

10. Житловий кодекс України від 30 червня 1983 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1983. – Додаток до № 28. – Ст. 573.

11. Звід відомостей, що становлять державну таємницю України (ЗВДТ): Затверджено наказом голови Служби безпеки України від 12 серпня 2005 р. № 440 // www.rada.gov.ua.

12. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

13. Декларація ООН про захист усіх осіб від насильницького зникнення від 18 грудня 1992 р. // www.rada.gov.ua, Права людини і професійні стандарти для працівників міліції та пенітенціарних установ в документах міжнародних організацій. – Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Амстердам-Київ, 1996.

14. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: Затверджена наказом МВС України від 21 серпня 1998 р. № 622 // Офіційний Вісник України. – 1998. – № 42. – Ст. 1574; 1999. – № 19. – Ст. 856.

15. Інструкція про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, господарським об’єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів: Затверджена наказом МВС України від 11 січня 1999 р. № 17 // Офіційний Вісник України. – 1999. – № 17. – Ст. 765; 2001. – № 21. – Ст. 970.

16. Інструкція про порядок виконання європейських конвенцій з питань кримінального судочинства: Затверджено наказом Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконання покарань 29 червня 1999 р. № 34/5/22/103/512/326/73 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 28. – Ст. 1435.

17. Інструкція про порядок використання маркувальних машин у поштовому зв’язку: Затверджена наказом Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 29 травня 2000 № 81 // Офіційний Вісник України. – 2000. – № 25. – Ст. 1074.

18. Інструкція про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини: Затверджена спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України від 10 жовтня 1997 р. № 306/680/21/66/5 // Офіційний Вісник України. – 1997. – Число 48. – С. 440-446.

19. Інструкція про порядок проведення операції штучного переривання вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення. Затверджено наказом МОЗ України від 20 липня 2006 р. № 508 // www.rada.gov.ua.

20. Інструкція про проведення державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них та здійснення перевірок реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції МВС України: Затверджена наказом МВС України від 10 квітня 2002 р. № 335 // www.rada.gov.ua. Рішення про державну реєстрацію Наказу скасовано на підставі Висновку Міністерства юстиції № 2/60 від 14.01.2006.

21. Інструкція про створення єдиної автоматизованої системи номерного обліку вогнепальної (стрілецької) зброї, яка зберігається й використовується в МВС, на об’єктах дозвільної системи та перебуває в особистому користуванні громадян: Затверджена наказом МВС України від 2 вересня 1998 р. № 659 // Офіційний Вісник України. – 1999. – № 9. – Ст. 368.

22. Інструкція щодо констатації смерті людини на підставі смерті мозку; Інструкція щодо вилучення органів людини в донора-трупа; Інструкція щодо вилучення анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів у донора-трупа; Перелік анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів і фетальних матеріалів, дозволених до вилучення у донора-трупа: Затверджені наказом МОЗ України від 25 вересня 2000 р. № 225 // Офіційний Вісник України. – 2000. – № 42. – Ст. 1804.

23. Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1971. – Додаток до № 50. – Ст. 375.

24. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

25. Кодекс про надра від 27 липня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 340.

26. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 // Закони України. – К., 1997. – Т. 8. – С. 292-392.

27. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 р. // Україна в міжнародно-правових відносинах: Книга 1. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога. – К.: Юрінком, 1996. – С. 1049-1082.

28. Конвенція про боротьбу із торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами від 21 березня 1949 року. УРСР приєдналася до Конвенції 15 листопада 1954 р // www.rada.gov.ua.

29. Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18 грудня 1979 р. Ратифікована СРСР 19 грудня 1980 р. // www.rada.gov.ua.

30. Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 р. Ратифікована Україною 27 лютого 1991 р. // www.rada.gov.ua.

31. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини від 4 листопада 1950 р. // Голос України. – 2001. – 10 січня.

32. Конвенція про передачу засуджених осіб від 21 березня 1983 р. // www.rada.gov.ua.

33. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

34. Кримінальний кодекс від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

35. Кримінально-виконавчий кодекс від 11 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 3-4. – Ст. 21.

36. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1961. – № 2. – Ст. 15.

37. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994р. // Закони України. – К., 1996. – Т. 7. – С. 3-37.

38. Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників від 17 грудня 1979 р. // Україна в міжнародно-правових відносинах. Книга 1. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога. – К.: Юрінком, 1996. – С. 321-329. Редакція від 08.05.1987.

39. Митний кодекс України від 11 липня 2002 р. // Закони України. – К., 1996. – Т. 2. – С. 377-424.

40. Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу (Таблиця 1). Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу (Таблиця 2). Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що перебувають у незаконному обігу (Таблиця 3): Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 1 серпня 2000 р. № 188 // ОВУ. – 2000. – № 34. – Ст. 1468.

41. Основи законодавства про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.

42. Перелік наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять комбінації малої кількості наркотичних засобів списку № 1 таблиці II, психотропних речовин списку № 2 таблиці III, прекурсорів списку № 1 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 квітня 2007 р. № 202 // www.rada.gov.ua.

43. Перелік органів ліцензування: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 // Офіційний Вісник України. – 2000. – № 46. – Ст. 2001.

44. Перелік особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носіїв збудників цих хвороб (ст. 28 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 р.): Затверджений наказом МОЗ України від 19 липня 1995 р. № 133 // Законодавство про охорону здоров’я: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К., 2000. – № 7. – С. 175-178.

45. Повітряний кодекс від 4 травня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 25. – Ст. 274.

46. Положення про дитячий будинок сімейного типу: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 565 // Офіційний Вісник України. – 2002. – № 19. – Ст. 925.

47. Положення про організацію роботи цілителя, який здійснює медичну діяльність в галузі народної та нетрадиційної медицини: Затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 лютого 1998 р. № 36 // Офіційний Вісник України. – 1999. – № 3. – Ст. 112.

48. Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352 // Офіційний Вісник України. – 2002. – № 13. – Ст. 656.

49. Положення про порядок виробництва, зберігання, продажу контрольних марок та маркування примірників аудіовізуальних творів чи фонограм; Положення про Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок; Положення про порядок зберігання та знищення немаркованих примірників аудіовізуальних творів чи фонограм: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2000 р. № 1555 // Офіційний Вісник України. – 2000. – №42. – Ст. 1792.

50. Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 січня 1996 р. № 6 // ЗП України. – 1996. – № 5. – Ст. 151.

51. Положення про порядок здійснення помилування: Затверджене Указом Президента України від 19 липня 2005 р. № 1118/2005 // www.rada.gov.ua.

52. Порядок видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. № 146 // Офіційний Вісник України. – 1997. – Число 6. – С 78; 2001. – № 13. – Ст. 556.

53. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116 // ЗП України. – 1996. – № 6. – Ст. 192; № 17. – Ст. 464; Офіційний Вісник України. – 1997. – Ч. 4. – С 29; Ч. 5. – С. 27.

54. Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 303 // Офіційний Вісник України. – 1999. – № 9. – Ст. 347.

55. Порядок декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. № 1375 // www.rada.gov.ua.

56. Порядок знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визнаних непридатними для подальшого використання або переробки, а також відходів, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. № 299 // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 13. – Ст. 558.

57. Порядок і умови організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом: Затверджені наказом Міністерства транспорту України 21 січня 1998 р. № 21 // Офіційний Вісник України. – 1998. – № 17. – Ст. 646. Редакція від 02.09.2005.

58. Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров’я України: Затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України 18 грудня 1997 р. № 356 // Офіційний Вісник України. – 1998. – № 8. – Ст. 307.

59. Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1994 р. №221 // ЗП України . – 1994. – №8. – Ст.190.

60. Порядок провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах та установах: Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 106 // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 6. – Ст. 226.

61. Правила безпеки у вугільних шахтах: Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16 листопада 2004 р. № 257 // www.rada.gov.ua.

62. Правила в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. № 1074 // ЗП України. – 1996. – № 4. – Ст. 148.

63. Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 // Офіційний Вісник України. – 1998. – № 36. – Ст. 1327; 1999. – № 16. – Ст. 650; 2000. – № 34. – Ст. 1433.

64. Правила дорожнього руху: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 // Офіційний Вісник України. – 2001. – №41. – Ст. 1852.

65. Правила забезпечення збереження ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання: Затверджені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 14 грудня 2000 р. № 241 // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 3. – Ст. 98.

66. Правила любительського і спортивного рибальства: Затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України 15 лютого 1999 р. № 19 // Офіційний Вісник України. – 1999. – № 19. – Ст. 847.

67. Правила медичного огляду з метою виявлення ВІЛ-інфекції, обліку ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та медичного нагляду за ними: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2026 // Офіційний Вісник України. – 1998. – № 51. – Ст. 1895.

68. Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України: Затверджені наказом Державної митної служби України від 17 листопада 2005 р. № 1118 // www.rada.gov.ua.

69. Правила надання послуг поштового зв’язку: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 р. № 1446 в редакції від 4 жовтня 2000 р. № 1515 // Офіційний Вісник України. – 2000. – №41. – Ст. 1748.

70. Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. № 720 // www.rada.gov.ua.

71. Правила опіки та піклування: Затверджені наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді. Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 р. № 34/166/131/88 // Офіційний Вісник України. – 1999. – № 26. – Ст. 1252.

72. Правила оформлення візових документів для в’їзду в Україну: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 р. № 227 // Урядовий кур’єр. – 1999. – 4 березня; Офіційний Вісник України. – 1999. – № 8. – Ст. 285.

73. Правила перетинання державного кордону громадянами України: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р № 57 // ЗП України. – 1995. – № 4. – Ст. 92.

74. Правила пожежної безпеки в Україні: Затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 червня 1995 р. № 400 // Пожежна безпека: Нормативні акти та інші документи. – К., 1997. – Т. 1. – С. 56-266; Офіційний Вісник України. – 2002. - № 14. – Ст. 774.

75. Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приводу статевих станів в бюро судово-медичної експертизи, затверджені наказом МОЗ України №6 від 17 січня 1995 р. Зареєстровані Міністерством юстиції України 26 липня 1995 р. за № 253/789. // www.rada.gov.ua.

76. Правила проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. № 30 // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 3. – Ст. 75.

77. Правила рубок головного користування в лісах України: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 559 // ЗП України. – 1995. – № 10. – Ст. 255; Офіційний Вісник України. – 2000. – № 48. – Ст. 2090.

78. Правила рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, та. інших рубок: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 р. № 566 // ЗП України. – 1996. – № 12. – Ст. 336.

79. Правила санітарної охорони території України: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 1999 р. № 696 // Офіційний Вісник України. – 1999. – № 17. – Ст. 740; 2001. – № 3. – Ст. 63.

80. Правила судово-медичного визначення тяжкості тілесних ушкоджень: Затверджені наказом МОЗ України від 17 січня 1995 р. // Юридичний Вісник України. – 1995. – 31 жовтня-7 листопада.

81. Правила технічної експлуатації залізниць України: Затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20 грудня 1996 р. № 411 // Офіційний Вісник України. – 1997. – № 8. – Кн. 2. – С. 212-298; 2002. – № 14. – Ст. 479.

82. Правила технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України: Затверджені наказом Міністерства транспорту України від 27 листопада 2000 р. № 654 // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 3. – Ст. 85.

83. Правила тримання осіб, узятих під варту і засуджених у слідчих ізоляторах Державного департаменту України з питань виконання покарань; Правила поведінки в слідчих ізоляторах осіб, узятих під варту і засуджених: Затверджені наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 20 вересня 2000 р. № 192 // Офіційний Вісник України. – 2000. – № 44. – Ст. 1910.

84. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. в редакції 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 43. – Ст. 214.

85. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. // Закони України. – К., 1997. – Т. 7. – С. 423-427.

86. Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби: Закон України від 15 вересня 1995 р. // Закони України. – К., 1997. – Т. 9. – С. 194-202; Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 26. – Ст. 168; 2000. – № 30. – Ст. 240.

87. Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12 грудня 1991 р. в редакції від 18 лютого 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 15. – Ст. 86; 2000. – № 25. – Ст. 200.

88. Про амністію з нагоди першої річниці Конституції України: Закон України від 26 липня 1997 р. // www.rada.gov.ua. – 1997. – № 37. – Ст. 202.

89. Про амністію: Закон України від 11 травня 2000 р. // www.rada.gov.ua.

90. Про амністію: Закон України від 16 липня 1999 р. // www.rada.gov.ua.

91. Про амністію: Закон України від 24 липня 1998 р. // www.rada.gov.ua.

92. Про амністію: Закон України від 5 липня 2001 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 182.

93. Про амністію: Закон України від 19 квітня 2007 р. // www.rada.gov.ua.

94. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

95. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 34. – Ст. 266; 1997. – № 19. – Ст. 136; 1998. – № 26. – Ст. 149; 1999. – № 16. – Ст. 97, № 26. – Ст. 213; 2000. – № 24. – Ст. 185.

96. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25 червня 1992 р. в редакції від 15 листопада 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 8. – Ст. 62.

97. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 6 квітня 2001 р. // www.rada.gov.ua.

98. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 18 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 51-52. – Ст. 265; 2002. – № 9. – Ст. 69.

99. Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 14. – Ст. 81; № 28. – Ст. 237; № 44. – Ст. 387; 2001. – № 9. – Ст. 38.

100. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: Закон України від 21 вересня 1999 р. // Офіційний Вісник України. – 1999. – № 42. – Ст. 2072.

101. Про видавничу справу: Закон України від 5 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 32. – Ст. 206.

102. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Закон України від 6 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 22. – Ст. 173; 1999. – № 37. – Ст. 334.

103. Про виконання судами України законодавства в справах про повторні злочини та постанов Пленуму Верховного Суду України з цього питання: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 жовтня 1989 р. № 7 // Постанови... Т. 2. – С. 65-68. Втратила чинність.

104. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 8 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 12. – Ст. 81; 2000. – № 30. – Ст. 236.

105. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 р. // Офіційний Вісник України. – 2002. – № 8. – Ст. 327.

106. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 р. в редакції від 30 червня 1999 р. // Офіційний Вісник України. – 1999. – № 33. – Ст. 1699; Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 42-43. – Ст. 378; 2001. – № 10. – Ст. 44; 2002. – № 17. – Ст. 117; Урядовий кур’єр. – 2002. – 13 квітня.

107. Про відходи: Закон України від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36-37. – Ст. 242.

108. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від З липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 33. – Ст. 443; 1992. – № 35. – Ст. 514.

109. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65.

110. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України під 18 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 9. – Ст. 34; 2000. – № 38. – Ст. 318.

111. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон України від 19 грудня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 46. – Ст. 345; 1996. – № 41. – Ст. 193, № 45. – Ст. 232; 1998. – № 26. – Ст. 158; 1999. – № 8. – Ст. 56; 2000. – № 30. – Ст. 240; 2001. – № 11. – Ст. 45.

112. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 36. – Ст. 339.

113. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 139-148.

114. Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 р. // Закони України. – К., 1996. – Т. 2. – С. 237-247.

115. Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення: Декрет Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23. – Ст. 247; 2000. – № 27. – Ст. 213; Офіційний Вісник України. – 2000. – № 27. – Ст. 1113.

116. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України від 23 вересня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 50. – Ст. 302; 2002. – № 2. – Ст. 5.

117. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 208.

118. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. в редакції від 21 вересня 1999 р. // Офіційний Вісник України. – 1999. – № 42. – Ст. 2075; Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 49. – Ст. 428.

119. Про державні нагороди України: Закон України від 16 березня 2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 21. – Ст. 162.

120. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 15 // www.rada.gov.ua.

121. Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює порядок і строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов'язаних з їх екстрадицією. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 08.10.2004 № 16 // www.rada.gov.ua.

122. Про деякі питання застосування судами України адміністративного та кримінального законодавства у зв’язку з набранням чинності Законом України від 22 травня 2003 р. „Про податок з доходів фізичних осіб”. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 травня 2004 року № 9. // www. rada. gov. ua.

123. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України: Роз’яснення Вищого арбітражного Суду України від 18 вересня 1997 р. № 02-5/289 // www.rada.gov.ua.

124. Про деякі питання практики застосування Закону України „Про підприємництво”: Роз’яснення Президії Вищого арбітражного Суду України від 6 серпня 1997 р. № 02-5/276 // Вісник Вищого арбітражного Суду України. – 1998. – № 1. – С. 72-74.

125. Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993 р. // Закони України. – К., 1996. – Т. 5. – С. 249-272.

126. Про дошкільну освіту: Закон України від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 49. – Ст. 259.

127. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листопада 1992 р. // www.rada.gov.ua.

128. Про екологічну експертизу: Закон України від 9 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 8. – Ст. 54; 2000. – № 27. – Ст. 213.

129. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 р. // Законодавство України про охорону здоров’я: Бюлетень законодавства та юридичної практики України. – 2000. – № 7. – С 112-135; Відомості Верховної Ради України. – 2001, № 9. – Ст. 38; Голос України. – 2002. – 16 березня.

130. Про загальний військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 р. в редакції від 18 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 33. – Ст. 270; 2000. – № 30. – Ст. 235.

131. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 28. – Ст. 230; 2000. – № 27. – Ст. 213.

132. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. в редакції 21 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 11–12. – Ст. 44.

133. Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення: Закон України від 12 грудня 1991 р. в редакції від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст. 235; Офіційний Вісник України. – 1998. – № 12. – С 432.

134. Про запровадження марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 567 // www.rada.gov.ua.

135. Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі: Указ Президента України від 21 січня 1998 р.// Урядовий кур’єр. – 1998. – 27 січня.

136. Про застосування амністії в Україні: Закон України від 1 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 48. – Ст. 263.

137. Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 4 // Постанови... Т. 1. – С. 33-40.

138. Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 червня 1999 р. № 10 // Постанови ... Т. 1. – С. 41.

139. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р № 9 // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000). Офіц. вид.: У 2 х т. / За заг. ред. В.Ф. Бойка – Т. 1. – С 23-28.

140. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 6 липня 1995 р. в редакції від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 38. – Ст. 315-316; 2001. – № 7. – Ст. 34-35.

141. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 р. № 2 // www.rada.gov.ua.

142. Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 червня 1992 р. № 8 // Постанови... Т. 2. – С. 208-216.

143. Про застосування судами України законодавства, що регламентує перегляд у порядку нагляду судових рішень в кримінальних справах: Постанова Пленуму ВСУ від 22 грудня 1989 р. № 11 // Постанови... Т. 2. – С. 363-372.

144. Про затвердження Інструкції про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про Апеляційну комісію Державного департаменту України з питань виконання покарань з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі. Затверджено наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 16 грудня 2003 р. № 261 // www.rada.gov.ua.

145. Про затвердження положень з питань державної таємниці та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1601 // www.rada.gov.ua.

146. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення: Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833 // www.rada.gov.ua.

147. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. // Закони України. – К., 1997. – Т. 10. – С. 303-311.

148. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

149. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 5 липня 1994 р. // Закони України. – К., 1997. – Т. 7. – С. 296-302.

150. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 6 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 29. – Ст. 228.

151. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України – 1994 – № 1. – Ст. 1; 1995. – № 14. – Ст. 90, № 23. – Ст. 182; 1999. – № 34. –Ст. 274; 2002. – № 17. – Ст. 120.

152. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 36. – Ст. 317.

153. Про Збройні Сили України: Закон України від 6 грудня 1991 р. в редакції від 5 жовтня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 48. – Ст. 410.

154. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650; 2000. – № 27. – Ст. 213.

155. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299, № 45. – Ст. 377; 2001. – № 10. – Ст. 44, № 11. – Ст. 45, № 49. – Ст. 259; 2002. – № 1. – Ст. 1, № 6. – Ст. 39, № 7. – Ст. 50.

156. Про металобрухт: Закон України від 5 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 25. – Ст. 212; 2001. – № 1. – Ст. 3.

157. Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України від 11 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 30-31. – Ст. 194.

158. Про мисливське господарство та полювання: Закон України від 22 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 18. – Ст. 132. Редакція від 14.05.2004.

159. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // www.rada.gov.ua.

160. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон України від 21 жовтня 1993 р. в редакції від 13 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №27. – Ст. 221.

161. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 29. – Ст. 238; 2000. – № 14-16 – Ст. 121, № 29. – Ст. 230, № 42. – Ст. 351; 2001. –— № 5-6. – Ст. 30; 2002. – № 17. – Ст. 117.

162. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 15. – Ст. 67.

163. Про об’єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р. // Закони України. – К.,1996. – Т. 3. – С. 298-309.

164. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: Закон України від 15 лютого 1995 р. в редакції від 8 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 36. – Ст. 317.

165. Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 49. – Ст. 420.

166. Про оплату праці: Закон України від 23 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121; 1997. – № 11. – Ст. 89; 2000. – № 35. – Ст. 288; № 50. – Ст. 436.

167. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України від 24 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 35; 1999. – № 4. – Ст. 35; № 36. – Ст. 318.

168. Про освіту: Закон України від 23 травня 1993 р. в редакції від 23 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 21. – Ст. 84.

169. Про основи національної безпеки України від 19.06.2003 Закон України зі змінами від 14.01.2006. // www.rada.gov.ua.

170. Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаних з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування: Закон України від 11 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 17. – Ст. 121.

171. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16 жовтня 1992 р. в редакції від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 252.

172. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

173. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. — № 39. – Ст. 333.

174. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546; 1996. – № 15. – Ст. 70; 1998. – № 11-12. – Ст. 41, № 34. – Ст. 230; 1999. – № 38. – Ст. 338; 2000. – № 5. – Ст. 34, № 27. – Ст. 213, № 38. – Ст. 318; 2001. – № 48. – Ст. 252.

175. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 р. в редакції 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 37. – Ст. 307; 2001. – № 8. – Ст. 37.

176. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – Ст. 267; 2001. – №8. – Ст. 37.

177. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36; 1999. – № 32. – Ст. 266; 2001. – № 8. – Ст. 37.

178. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 34; 2001. – № 8. – Ст. 37.

179. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21 квітня 1993 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 7. – Ст. 278.

180. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 8. – Ст. 28; 1999. – № 34. – Ст. 274; 2001. – № 8. – Ст. 37.

181. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668; 1996. – № 31. – Ст. 145; 1999. – № 34. – Ст. 274.

182. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 3. – Ст. 10; 1992. – № 32. – Ст. 459; 1993. – № 22. – Ст. 227; № 29. – Ст. 303; 1994. – № 24. – Ст. 179; 1995. – № 43. – Ст. 313; 2002. – № 10. – Ст. 71; 1996. – № 31. – Ст. 146; 1997. – № 45. – Ст. 283; 1998. – № 26. – Ст. 156; 1999. – № 52. – Ст. 465; 2000. – № 13. – Ст. 104.

183. Про Перелік посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць: Указ Президента України від 29 травня 2006 р. № 452/2006 // www.rada.gov.ua.

184. Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 2 березня 1995 р. // Закони України. – К., 1997. – Т. 8. – С. 182-193.

185. Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 р. //Закони України. – К., 1996. – Т. 1. – С. 191-201; Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 14. – Ст. 61, № 17. – Ст. 80, № 26. – Ст. 158; 1999. – № 36. – Ст. 317, № 38. – Ст. 350. – № 42-43. – Ст. 378, № 48. – Ст. 415; 2000. – № 5. – Ст. 34, № 6-7. – Ст. 37, № 13. – Ст. 110, № 32. – Ст. 256, № 36. – Ст. 298-299, № 38. – Ст. 318, № 41. – Ст. 341, № 45. – Ст. 377, № 46. – Ст. 393-397. Закон втрачає чинність з 01.01.2004 року, крім статті 4.

186. Про підтвердження відповідності: Закон України від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 169.

187. Про планування і забудову територій: Закон України від 20 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 31. – Ст. 250.

188. Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 15 грудня 1993 р. в редакції від 21 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 6-7. – Ст. 37.

189. Про поводження з радіоактивними відходами: Закон України від 30 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 27. – Ст. 198; 2000. – № 30. – Ст. 236.

190. Про податок на промисел: Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України: Законодавство України про податки і збори з громадян. – 2000. – № 3. – С 234-245.

191. Про пожежну безпеку: Закон України від 17 грудня 1993 р. // Закони України. – К., 1996. – Т. 6. – С. 246-261.

192. Про позашкільну освіту: Закон України від 2 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 46. – Ст. 393.

193. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 118.

194. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15 листопада 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 70.

195. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. // Закони України. – К., 1996. – Т. 5. – С. 238-248.

196. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227.

197. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 10. – Ст. 44; 2002. – № 17. – Ст. 117.

198. Про порядок штучного переривання вагітності від 12 до 28 тижнів: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1993 р. № 926 // ЗП України. – 1994. – № 4. – Ст. 75. Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 144 від 15.02.2006.

199. Про правовий режим воєнного стану. Закон України від 6 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 28. – Ст. 224.

200. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за спекуляцію: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 червня 1982 р. № 4 // Постанови... Т. 2. – С. 177-183. Втратила чинність на підставі Постанови Пленуму Верховного Суду України „Про визнання такими, що втратили чинність, деяких Постанов Пленуму Верховного Суду” від 28 березня 2008 р. № 4.

201. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 3 // www.rada.gov.ua.

202. Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1973 р. № 8 // Постанови... Т. 2. – С. 380-383.

203. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 р. № 5 // www.rada.gov.ua.

204. Про практику застосування судами законодавства щодо порушення правил про валютні операції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 квітня 1997 р. №5 // Постанови... Т. 2. – С. 93-97. Втратила чинність на підставі Постанови Пленуму Верховного Суду України „Про визнання такими, що втратили чинність, деяких Постанов Пленуму Верховного Суду” від 28 березня 2008 р. № 4.

205. Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 7 // www.rada.gov.ua.

206. Про практику застосування судами України законодавства і виконання постанови Пленуму ВСУ у справах, пов’язаних із порушеннями вимог законодавства про охорону праці: Постанова Пленуму ВСУ від 3 жовтня 1986 р. № 9 // Постанови... Т. 2. – С. 247.

207. Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 р. № 7 // www.rada.gov.ua.

208. Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості // Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 року № 16. // www. rada. gov. ua.

209. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5 // www.rada.gov.ua.

210. Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 вересня 1981 р. № 7 // Постанови ... Т. 2. – С. 97-103. Втратила чинність.

211. Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання продовольчих товарів, їх втрату і псування в системі державної торгівлі та споживчої кооперації: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 червня 1983 р. № 3 // Постанови... Т. 2. – С. 104-108.

212. Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна на підприємствах і в організаціях агропромислового комплексу: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1987 р. № 2 // Постанови... Т. 2. – С. 109-115.

213. Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 14 // www.rada.gov.ua.

214. Про практику застосування судами України законодавства у справах про порушення правил адміністративного нагляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 березня 1986 р. № 3 // Постанови... Т. 2. – С. 217-220.

215. Про практику застосування судами України законодавства, спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, викоренення самогоноваріння: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 жовтня 1985 р. № 7 // Постанови... Т. 2. – С. 158-165.

216. Про практику призначення військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.12.96 № 15. // www.rada.gov.ua.

217. Про практику призначення судами кримінального покарання: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 // www.rada.gov.ua.

218. Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 6 // Постанови... Т. 2. – С. 89-92.

219. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 13 // www.rada.gov.ua.

220. Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 2 //www.rada.gov.ua.

221. Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 травня 1998 р. № 13 // Постанови... Т. 2. – С. 284-291.

222. Про практику розгляду судами України клопотань про погашення і дострокове зняття судимості: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 травня 1975 р. № 4 // Постанови... Т. 2. – С. 69-72. Постанова втратила чинність на підставі Постанови Верховного Суду № 16 від 26.12.2003 „Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості”.

223. Про практику розгляду судами України кримінальних справ у касаційному порядку: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 жовтня 1989 р. № 8 // Постанови... Т. 2. – С. 354-362.

224. Про прибутковий податок з громадян: Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України: Законодавство України про податки і збори з громадян. – 2000. – № 3. – С 99-118; Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 25. – Ст. 211; 2000. – № 5. – Ст. 34, № 32. – Ст. 32; 2001. – № 10. – Ст. 44.

225. Про природні монополії: Закон України від 20 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 30. – Ст. 238.

226. Про прожитковий мінімум: Закон України від 15 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 38. – Ст. 348.

227. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397; 2002. – № 11. – Ст. 79.

228. Про професійно-технічну освіту: Закон України від 10 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 32. – Ст. 215; 1999. – № 26. – Ст. 218.

229. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 19. – Ст. 143.

230. Про ратифікацію Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 рік, та Додаткового протоколу 1978 року до Конвенції: Закон України від 16 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 23. – Ст. 130.

231. Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1957 рік, Додаткового протоколу 1975 року та Другого додаткового протоколу 1978 року до Конвенції: Закон України від 16 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 23 – Ст. 129.

232. Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах: Закон України від 10 листопада 1994 р. // www.rada.gov.ua.

233. Про ратифікацію Протоколу до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 р.: Закон України від 3 березня 1998 р. // www.rada.gov.ua.

234. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм: Закон України від 23 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 24. – Ст. 183.

235. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 283.

236. Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні: Закон України від 8 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 36. – Ст. 316.

237. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст.184; 1994. – № 20. – Ст. 64; 1995. – № 16. – Ст. 113; 1999. – № 37. – Ст. 334.

238. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 р. в редакції від 18 лютого 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 16. – Ст. 119, № 29. – Ст. 190; 1998. – № 35. – Ст. 239; 1999. – № 2-3. – Ст. 21, № 5-6. – Ст. 39, № 7. – Ст. 47, № 8. – Ст. 60, № 20-21. – Ст. 192, № 26. – Ст. 215, № 51. – Ст. 455; 2000. – № 36. – Ст. 298, № 39. – Ст. 333; 2002. – № 16. – Ст. 114, № 17. – Ст. 117.

239. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 3 // Юридичний вісник України. – 2002. – 29 червня-5 липня.

240. Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров’я людини: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 лютого 2003 р. // www.rada.gov.ua.

241. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 4 // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 4 (32).

242. Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 березня 1993 р. № 2 // Постанови... Т. 2. – С. 75-82.

243. Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного чи колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 1976 р. № 4 в редакції постанови від 3 березня 2000 р. № 3 // Постанови ... Т. 2. – С. 250-256.

244. Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 8 // www.rada.gov.ua.

245. Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 // www.rada.gov.ua.

246. Про судову практику в справах про обман покупців: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 березня 1973 р. № 2 // Постанови ... Т. 2. – С. 187-193.

247. Про судову практику в справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5 // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 3 (31).

248. Про судову практику у справах про хуліганство: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 10 // www.rada.gov.ua.

249. Про судову практику в справах, пов’язаних з порушеннями вимог законодавства про охорону праці: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 жовтня 1982 р. № 6 // Постанови... Т. 2. – С. 241-246. Постанова втратила чинність на підставі Постанови Пленуму Верховного Суду № 7 від 12.06.2009 „Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва”.

250. Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 5 // www.rada.gov.ua.

251. Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. №17 // www.rada.gov.ua.

252. Про судову практику у справах про необхідну оборону: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 1 // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 3 (31).

253. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень: Постанова Пленуму ВСУ від 26 грудня 2003 р. № 15 // www.rada.gov.ua.

254. Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1999 р. № 559 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 14. – Ст. 579.

255. Про тваринний світ: Закон України від 13 грудня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 14. – Ст. 97.

256. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 р. // Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 267-287.

257. Про телекомунікації: Закон України від 18 листопада 2003 р. № 1280-IV // www.rada.gov.ua.

258. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини: Закон України від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 41. – Ст. 377.

259. Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 2 // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 3 (31).

260. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. // Там само. – 2000. – № 40. – Ст. 338.

261. Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання: Закон України від 19 жовтня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 1. – Ст. 1.

262. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2002 р.//Відомості Верховної Ради України.– 2002. – № 1. – Ст. 1.

263. Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 17 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 5. – Ст. 17.

264. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 3 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 10. – Ст. 36, № 33. – Ст. 225; 1999. – № 24. – Ст. 210.

265. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. // www.rada.gov.ua.

266. Про Червону книгу України: Закон України від 7 лютого 2002 р. // www.rada.gov.ua.

267. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 19. – Ст. 98.

268. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність) від 27 жовтня 1999 р. // Офіційний пісник України. – 1999. – №44. – Ст. 2193.

269. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті 58 Конституції України, статей 6, 81 Кримінального кодексу України (справа про зворотну дію кримінального закону в часі) від 19 квітня 2000 р. № 6-рп/2000 // www.rada.gov.ua.

270. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 24, 58, 59, 60, 93, 190і Кримінального кодексу України в частині, що передбачає смертну кару, від 29 грудня 1999 р. № 11-рп/99 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 4. – Ст. 126.

271. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 66 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих закладах освіти” (справа про платні медичні послуги) від 25 листопада 1998 р. № 15-рп/98 // Конституційний Суд України. Рішення. Висновки: У 2-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 2001. Кн. 1. – С. 297-302.

272. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.

273. Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: Затверджений Законом України від 24 березня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 19. – Ст. 809.

274. Статут гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України: Затверджений Законом України від 24 березня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 19. – Ст. 809.

275. Типовий статут громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. № 1872 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 52. – Ст. 2259.

276. Цивільний кодекс від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

Основна література

1. Кримінальне право України (Загальна частина): Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 272 с.

2. Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В. Александров, В.А, Клименко. – К.: МАУП, 2004. – 328 с.

3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю.В. Александров, В.І. Антипов, М.В. Володько та ін.). За заг. ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. Вид. 3-тє, перероб. і допов. – К.: Юридична думка, 2004. – 352 с.

4. Кримінальне право України: Загальна та Особлива частини: Навч. посіб. / В.О. Кузнєцов, М.П. Стрельбицький, В.К. Гіжевський. – К.: Істина, 2005. – 380 с.

5. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закладів освіти / За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.-Х.: Юрінком Інтер-Право, 2002. – 416 с.

6. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник. / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін. За заг. ред. проф. В.В, Сташиса, В.Я. Тація. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496 с.

7. Кузнєцов В.В., Савченко А.В, Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. (2-е вид., перероб.); За заг. ред. професорів Є.М. Мойсеєва та О.М. Джужи, наук. ред. к.ю.н., доц. І.А. Вартилецька. – К.: КНТ, 2007. – 300 с.

8. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – М.: ИКД „Зерцало-М”, 2002. – 624 с.

9. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.

10. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2009. – 1236 с.

11. Уголовное право Украины: Общая часть. Ученик. / Отв. ред. Кондратьев Я.Ю. / Под ред. Клименко В.А., Мельника Н.И. – К.: Атика, 2002. – 448 с.

12. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Атіка, 2004. – 488 с.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...