Главная Обратная связь

Дисциплины:


III. Конфлікти в менеджменті 

СИТУАЦІЯ 1.

Ви дістали одночасно два термінових завдання: від Вашого безпосереднього керівника керівника більш високого рангу. Часу для погодження порядку виконання завдань немає Необхідно терміново почати роботу. Виберіть оптимальне рішення.

А. В першу чергу буду виконувати завдання того, кого більше поважаю.

Б. Спочатку буду виконувати найбільш важливе, на мій погляд, завдання.

В. Спочатку виконаю завдання керівника більш високого рангу.

Г. Буду виконувати завдання свого безпосереднього керівника.

 

СИТУАЦІЯ 2.

Між Вашими підлеглими виник конфлікт з приводу виступу одного з них з критикою іншого. Конфлікт заважає успішній роботі. Кожний з підлеглих звернувся до Вас з проханням, щоб Ви розібралися і підтримали його позицію.

Виберіть свій варіант поведінки в даній ситуації.

А. Я повинен припинити конфлікт на роботі, а особисті взаємовідносини - це їх власна

справа.

Б. Краще всього звернутися з проханням до представників громадських організацій з проханням розібратися у конфлікті.

В. Насамперед спробую особисто розібратися в мотивах конфлікту і знайти спосіб примирення.

Г. З'ясую, хто з членів колективу є авторитетом для конфліктуючих, і спробую через нього вплинути на них.

 

СИТУАЦІЯ 3.

Вам надана можливість вибрати собі заступника. Є декілька кандидатур. Кому б Ви віддали перевагу, якщо претенденти характеризуються такими якостями:

А. Перший прагне, насамперед, до того, щоб налагодити доброзичливі товариські стосунки в колективі, створити атмосферу взаємної довіри, уникати конфліктів, але це не всіма оцінюється належно.

Б. Другий припускає можливість в інтересах справи йти на загострення відносин відрізняється підвищеним почуттям відповідальності за доручену справу.

В. Третій вважає за необхідне суворо дотримуватися правил, завжди акуратний у виконанні своїх посадових обов'язків, вимогливий до підлеглих.

Г. Четвертий відзначається наполегливістю, особистою зацікавленістю в роботі зосереджений на досягненні своєї мети, завжди прагне довести розпочату справу до кінця, не надає великого значення можливим ускладненням у взаємовідносинах з підлеглими.

 

СИТУАЦІЯ 4.

Підлеглий ігнорує Ваші поради і вказівки, робить все по-своєму, не звертає увагу назауваження, не виправляє помилок, на які Ви йому вказуєте. Як Ви будете поводитись з цим підлеглим?

А. Розберуся у мотивах впертості, і якщо переконаюся у їх безпідставною застосую адміністративні засоби покарання.

Б. В інтересах справи постараюся викликати його на відверту розмову, спробую знайти з ним спільну мову, встановити діловий контакт.В. Звернусь до активу колективу з проханням дати належну оцінку поведінці підлеглого, застосувати щодо нього засоби громадського впливу.

Г. Спробую розібратися, чи не роблю я сам помилок у взаємовідносинах з цим підлеглим, а потім прийму остаточне рішення.

 

 

СИТУАЦІЯ 5.

Декілька керівників виробництва дискутують про те, як краще поводитися з підлеглими. Яку з висловлених в ході дискусії точок зору Ви підтримали б?

А. Перший: "Щоб підлеглий добре працював, необхідно підходити до нього індивідуально, враховуючи його індивідуальні особливості".

Б. Другий: "Все це дрібниці. Головне в оцінці людей - це їх ділові якості, виконавча дисципліна. Кожний повинен робити те, що йому належить".

В. Третій: "Я вважаю, що успіху в керівництві можна домогтися лише в тому випадку Якщо підлеглі довіряють своєму керівнику, поважають його".

Г. Четвертий: "Це вірно, але ж кращими стимулами в роботі є чіткий наказ, достатня заробітна плата, заслужена премія".

 

СИТУАЦІЯ 6.

На думку деяких членів бригади, при розподілі заробітку з врахуванням коефіцієнту трудової участі (КТУ), їм необгрунтовано знизили розмір оплати, що стало приводом для скарг начальнику цеха.

Як би Ви відреагували на ці скарги на його місці?

А. Відповідаю приблизно так: "КТУ затверджує і розподіляє ваша бригада, я не мак права втручатися".

Б. Пообіцяю: "Добре, я врахую Ваші скарги і постараюсь розібратися в цьому у питанні з вашим бригадиром".

В. Заспокою: "Не хвилюйтесь, Ви дістанете свої гроші. Викладіть свої претензії у письмовій заяві на моє ім'я".

Г. Пообіцяю допомогти встановити істину, зразу ж піду на дільницю і переговорю з бригадиром, майстром, активістами бригади. У випадку підтвердження скарг, запропоную бригадиру перерозподілити КТУ в наступному місяці.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 

1. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є., «Основи менеджменту» Львів «Світ» 1995р. 296с.

2. Кузьмін О., Алексєєв І. Проблеми дослідження розвитку підприємства // Регіональна економіка. - 2002. - №1. - 75-82 с.

3. Виноградький Д. М., Виноградська А. М., Шканова О. М. «Менеджмент в організації»: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей вузів. - K.: «Кондор» - 2004р. - 598 с.

4. Немцов В. Д., Довгань Л. Є., Сініок Г. Ф. Менеджмент в організації: Навчальний посібник, - К: ТОВ «УВПК «Екс Об», 2001. 392 с.

5. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. - K.: КНЕУ, 2001. - 227 с.

6. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. - K.:

7. Пушкар P.M., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 1997. - 456с.

8. Економіка та менеджмент: Навчальний посібник / Під ред. проф. О.Є.Кузьміна. -Львів: Державний університет ‘'Львівська політехніка”, 1996.

9. Баєва О. В., Новальська H. І., Згалат-Лозинська Л. О. «Основи менеджменту: практикум. Навч. посібник.: Центр учбової літератури, 2007р. - 52с.

10. Хміль Ф. І., Менеджмент: Підручник. - K.: Вища школа, 1995. - 351 с.

11. Використано деякі положення таких законодавчих актів: Закон України «Про власність» №697 - XII від 07.02.1991р. зі змінами та доповненнями, Закон України «Про підприємство» № 698 - XII від 07.02.1991р. зі змінами та доповненнями, Закон України «Про зовнішньополітичну діяльність» № 1576—XII від 19.09.1991р. зі змінами та доповненнями.

 

 

Теоретична частина

ІСЗ з предмету «Менеджмент» для студентів спеціальності «Економіка підприємства»

Кожен студент розкриває зміст запропонованого поняття. Наводить приклад. Варіант питання відповідає списковому номеру в навчальному журналі групи.

1. Конфлікт,його місце в управлінні.

2. Охарактеризуйте основні причини конфліктів. Чи можливо керувати без конфліктів?

3. Охарактеризуйте основні ознаки за якими класифікують конфлікти.

4. Охарактеризуйте основні етапи перебігу конфлікту.

5. Охарактеризуйте форми перебігу конфлікту.

6. Охарактеризуйте модель виникнення конфлікту та управління ним.

7. Охарактеризуйте методи вирішення конфліктних ситуацій.

8. Опишіть стилі поведінки у конкретній ситуації. До якої поведінки схильні Ви. Чому ?

9. Розкрийте сутність стресу. Стрес як об’єкт керівництва.

10. Охарактеризуйте фактори, які зумовлюють стреси. Як Ви реагуєте на фактори стресу.

11. Охарактеризуйте види стресів. Які види стресів зустрічались у вашому житті, як ви їх подолали ?

12. Поясніть етапи, які охоплює процес виникнення стресу.

13. Опишіть чинники, що формують стрес. Визначіть вашу пріоритетність цих чинників.

14. Опишіть фізіологічні та психологічні прояви стресу. Запропонуйте заходи, які допоможуть ліквідувати негативний вплив стресу.

15. Запропонуйте працівнику заходи для усунення стресу в процесі самоуправління.

16. Запропонуйте менеджеру заходи для управління стресами.

17. Управління без конфліктів-міф чи реальність? Як Ви думаєте ?

18. Як відображається на економічних показниках діяльності організації вміння менеджера використовувати психологічні методи впливу на підлеглих ? Наведіть приклад.

19. Поясніть,які основні психологічні якості особистості найважливіші для ефективного управління людьми. Наведіть приклад.

20. Наведіть конкретні приклади застосування моделі узгодженого керівництва в організації.

21. Охарактеризуйте на конкретних прикладах різновиди конфліктів, що виникають в організації та вкажіть методи якими Ви б їх подолали.

22. Проілюструйте на конкретних прикладах існуючі форми влади, наведіть переваги та недоліки їх застосування.

23. Поясніть роль лідерства в системі управління фірмою.

24. Поясніть заходи (методи) формування стресостійкості у менеджерів.

25. Розгляньте ситуацію як визначений чинник вибору оптимального стилю керівництва.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 

1. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту.Підручник.:К.:Академвидав 2003

2. Гірняк О.М., Лозоновський П.П. Менеджмент-теоретичні основи і практикум,2003

3. Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П., Менеджмент: теорія та практика: Підручник.-Тернопіль:Корт-Бланш,2003

4. Хміль Ф.І.,Основи менеджменту. Підручник.К.: Академвидав,2003

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...