Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ядерні сили. Енергія зв'язку атомних ядер. Спектр енергетичних станів ядра11. Для того щоб ядро дейтерію об'єдналося з таким же другим ядром, перше має наблизитись до нього (спочатку нерухомого) на відстань, на який починають діяти ядерні сили притягання 2·10–15 м. Яку найменшу енергію повинно мати перше ядро для такого зближення?

12. Визначити дефект маси ядра .

13. При утворенні ядра, яке складається з двох протонів і нейтрона, виділяється енергія 7,72 МеВ. Визначити масу нейтрального атому, що має це ядро. Який це атом?

14. Скільки енергії виділяється при утворенні одного граму гелію із протонів і нейтронів?

15. Визначити питому енергію зв'язку ядра (міцність ядра) ізотопу урану .

16. Визначити енергію зв'язку -частинки в ядрі бора .

17. Визначити найменшу енергію, яка необхідна для розділення ядра вуглецю на три однакові частинки.

18. Визначити різницю мас в збудженому та в основному станах. При переході із збудженого стану в основний берилій випромінює -квант з енергією І7,2 МеВ. Віддачею ядра знехтувати.

19. Збуджене ядро випромінює -квант з енергією 1,33 МеВ і переходить в основний стан, в якому його маса дорівнює 59,9338 а.о.м. Визначити масу збудженого ядра кобальту. Віддачею ядра знехтувати.

20. Визначити питому енергію зв’язку для ядра .

 

Радіоактивність

21. Впишіть в схему реакції частинки і ядра, яких не достає:
а) ; б) ,
в) , г) .

22. Період напіврозпаду складає 1620 років. Знайти постійну розпаду .

23. За 140 діб (період напіврозпаду) розпадається половина атомів, з яких складається один грам полонію. За який час розпадається половина атомів, якщо полонію взяти два грама?

24. Скільки атомів радону розпадається за добу з 1 млн. атомів?

25. За який час розпадається 1/4 початкової кількості ядер радіоактивного нукліда, якщо період його напіврозпаду 24 години?

26. Період напіврозпаду деякого елемента за рахунок -розпаду дорівнює Т1, а за рахунок -розпаду – Т2. Чому дорівнює період напіврозпаду Т, якщо обидва розпади відбуваються одночасно?

27. Маса радію складає 0,1 г. Період його напіврозпаду дорівнює 1590 років. За який час розпадеться 5 мг радію?

28. На скільки відсотків зміниться маса -радіоактивного препарату за два періоди напіврозпаду. Вважати, що -частинки не поглинаються в речовині, а залишають її.

29. При випромінені -частинки полоній перетворюється в стабільний свинець. Скільки свинцю утворюється в 1 мг полонію за 280 діб?

30. Визначити об'єм, який займає в нормальних умовах гелій, що утворився при -розпаді одного грама радію протягом двох періодів напіврозпаду. Універсальна газова стала 8,31 Дж/К·моль.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...