Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПСИХОМОТОРНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ5.1. Загальні положення

Психомоторний розвиток дитини відображає становлення різних відділів нервової системи дитини у певні періоди життя. Оцінка психомоторного розвитку дитини проводиться при кожному профілактичному огляді [B] з використанням таблиці, в якій визначено вікові особливості психомоторного розвитку дитини (Додаток 4 Протоколу).

Оцінка психомоторного розвитку дитини здійснюється за наступниками критеріями:

· моторика - цілеспрямована маніпулятивна діяльність дитини;

· статика- фіксація та утримання певних частин тулуба в необхідному положенні;

· сенсорні реакції-формування відповідних реакцій на світло, звук, біль, дотик;

· мова-експресивне мовлення та розуміння мови;

· психічний розвиток- позитивні та негативні емоції, становлення соціального віку.

5.2. Оцінка психомоторного розвитку дитини

Оцінка психомоторного розвитку дитини проводиться за критеріями, визначеними у таблиці (Додаток 4 Протоколу). При проведенні оцінки психомоторного розвитку дитини необхідно враховувати, що результати огляду залежать від ряду факторів, таких як настрій дитини, ступінь комфорту дитини, оточення, в якому проводиться огляд та інше. Щоб переконатись у відсутності функції або її зниженні, необхідно провести повторний огляд.

За результатами оцінки психомоторного розвитку дитини визначається тактика подальшого медичного спостереження. Якщо дитина виконує всі дії, притаманні для її віку, необхідно провести консультування по догляду з метою розвитку. Якщо дитина не може виконати запропоновані дії або є затримка в появі навичок, необхідно навчити матір, як проводити заняття з дитиною з метою розвитку та як використовувати додаткові стимули для розвитку навичок, які відстають.

Інтенсивність розвитку та змін у динаміці рухової, психічної, сенсорної сфер найбільше виражені на першому році життя, що вимагає регулярного медичного спостереження дитини.

Важливо знати, що не усі діти мають однакові темпи розвитку за усіма критеріями психомоторного розвитку. Вперше виявлене відставання появи певних навиків на першому році життя на 1 місяць, на другому на 3 місяці, на третьому на 6 місяців не є причиною для встановлення діагноз та консультації лікаря-невролога дитячого..

У цьому випадку необхідно провести консультування матері по догляду з метою розвитку та призначити огляд дитини в динаміці з повторною оцінкою психомоторного розвитку. Термін повторного огляду визначає лікар. При відсутності позитивної динаміки при повторній оцінці психомоторного огляду призначається обстеження дитини, яке включає консультацію лікаря-невролога дитячого.

Таблиця 4Тактика лікаря відповідно до результатів оцінки психомоторного розвитку дитини

Результати оцінки Тактика
Показники психомоторного розвитку відповідають віку дитини Подальше спостереження. Консультування по догляду з метою розвитку.
Виявлено відставання появи навиків у дитини на 1 місяць на першому році життя Консультування по догляду з метою розвитку та проведення корекційних занять. Повторний огляд через 1 місяць Якщо виявлене відставання зберігається при повторному огляді через 1 місяць, необхідна консультація лікаря-невролога дитячого
Відставання появи навиків на 3 місяці у дітей віком від 1 року до 2-х років Консультування по догляду з метою розвитку та проведення корекційних занять. Повторний огляд через 1- 3 місяці. Якщо виявлене відставання зберігається, необхідна консультація лікаря-невролога дитячого.
Відставання появи навиків на 6 місяців у дітей віком від 2 років до 3-х років Консультування по догляду з метою розвитку. Повторний огляд через 2- 6 місяців. Якщо виявлене відставання зберігається, необхідна консультація лікаря-невролога дитячого.

Примітка: Термін повторного огляду визначається лікарем індивідуально.


5.3. Консультування матері та сім’ї з метою розвитку дитини

 

Після проведення оцінки психомоторного розвитку необхідно проконсультувати та навчити матір та сім’ю догляду з метою розвитку дитини. Для цього необхідно з таблиць 5, 6, 7 вибрати рекомендації для тієї вікової групи, до якої відноситься дитина і провести консультування. Обов’язково необхідно пояснити матері важливість здійснення догляду з метою розвитку.

 

Важливо навчити матір спілкуванню з дитиною, показати , як можна привернути увагу дитини, як реагувати на її успіхи та досягнення. Слід рекомендувати матері розмовляти з дитиною, співати, обнімати, тримати дитину близько біля себе.

 

Під час консультування важливо розказати матері, як дитина може реагувати на звуки та дотик. Поясніть матері, якщо дитина у відповідь на її звернення усміхається, таким чином вона спілкується. Якщо дитина жестикулює або гулить, важливо, щоб мати повторювала ці дії, тим самим стимулюючи дитину до нових набутків.

 

Під час консультування необхідно продемонструвати як потрібно грати з дитиною. Важливо похвалити матір за добру практику по догляду з метою розвитку дитини. Після цього закріпити рекомендації з гри та спілкування, попросивши матір продемонструвати, як вона буде гратись з дитиною.

 

Якщо дитина перейшла в іншу вікову групу, необхідно обговорити з матір’ю рекомендації для іншої вікової групи.

 

Якщо мати відчуває, що в неї недостатньо часу, щоб забезпечувати догляд з метою розвитку, необхідно порекомендувати їй поєднувати цей догляд з іншим доглядом (годування, купання, одягання). Якщо в матері немає іграшок для дитини, можливо використовувати в якості іграшок безпечні для дитини предмети домашнього вжитку.

 

Якщо дитина не може виконати запропоновані дії, або є затримка в появі навичок, необхідно порекомендувати та показати матері, як проводити заняття з дитиною з метою розвитку та як використовувати додаткові стимули по розвитку навичок, які відстають.


Таблиця 5

Заняття по догляду з метою розвитку дитини віком до 6 місяців

Функції Дії матері
Крупна моторика Розвивати загальну рухову активність дитини, стимулювати виконання наступних дій: підтримувати спроби дитини змінити положення тіла, викладати дитину на живіт, перевертати із спини на живіт.
Дрібна моторика Проводити масаж пальців рук. Розвивати наступні навики у дитини: пропонувати дитині іграшку, щоб вона старалася тягнутися до неї та утримувати її, вчити перекладати предмети із однієї руки в другу. Запропонувати дитині дерев’яні ложки і показати, як можна ними стукати.
Зорове сприйняття Для стимуляції зорового сприйняття дитині необхідно пропонувати яскраві предмети, контрастні прості фігури, щоб вона могла тягнутися за ними і розглядати їх. Запропонуйте матері дивитися дитині в очі, намагатися зловити погляд дитини, усміхатися і розмовляти з нею.
Слухове сприйняття Для стимуляції слухового сприйняття необхідно, якомога більше розмовляти з дитиною, використовуючи різні інтонації, кликати по імені, спонукаючи до відповідної голосової реакції, пропонувати слухати різні звукові іграшки (колотунчики, дзвіночки тощо). Дитині подобається подавати різні звуки, сміятися, дитина імітує звуки, які чує, тому важливо «воркувати» з дитиною, копіювати звуки дитини. Виконуючи звичні дії з дитиною, обов’язково називати їх, наприклад: «будемо їсти», «дай ручку», артикуляція повинна бути виразною.
Імпресивна та експресивна мова Для стимулювання цього навику необхідно називати дитину по імені, називати предмети, до яких вона проявляє цікавість, імена людей. Мати повинна реагувати на спроби дитини говорити, виконуючи дії в побуті, коментувати їх словами.
Інтелекту- альний розвиток Для розвитку інтелекту важливо сприяти формуванню цілеспрямованих дій. Годувати, купати, гуляти з дитиною в певні години, продумати ритуал підготовки до сну для того, щоб виробити у дитини здатність встановлювати прості причинно-наслідкові зв’язки. Дитина починає встановлювати найпростіший зв’язок між своїми діями і їх результатом (наприклад, якщо плакати, то візьмуть на руки).
Гра Необхідно гратися з дитиною. Можна пропонувати в якості іграшок чисті та безпечні предмети домашнього вжитку, щоб дитина могла тримати їх в руці, гриміти ними, кидати їх. Підвішувати іграшки, картинки із зображенням квадратів, кілець на віддалі 45 – 50 см від очей дитини.
Емоції, соціальна поведінка Для встановлення емоційного, тактильного контакту з дитиною необхідно якомога частіше брати дитину на руки, погладжувати та лагідно розмовляти з нею.

Методичні посібники для проведення догляду з метою розвитку: дзвіночки (із різного матеріалу), колотунчики (зручні для відпрацювання навику захвату предмету), звукові іграшки, музикальні іграшки, металеві чашки, дерев’яні ложки, яскраві контрастні іграшки.

Таблиця 6

Заняття по догляду з метою розвитку дитини від 6 місяців до 1 року

Функції Дії матері
Крупна моторика Розвивати загальну рухову активність дитини. Підтримувати дитину, коли вона намагається сидіти, вставати на ніжки, ходити.
Дрібна моторика Пропонувати дитині іграшки, маленькі предмети для розвитку тонкої моторики. Наприклад, навчати дитину знімати із стержня пірамідки декілька кілець і нанизувати кільця на стержень пірамідки, опускати дрібні предмети у вузький отвір. Стискати пальчики в кулачок і розтискати їх, грати «дай-дай», «сорока ворона кашку варила», показувати «до побачення».
Зорове сприйняття Пропонувати знайти заховану в присутності дитини іграшку, запитувати де мама, показувати дитині іграшки та фотографії з чіткими контурами, дрібні предмети, словесно називати їх («му-му», «гав-гав», тощо).
Слухове сприйняття Необхідно розмовляти з дитиною, стимулювати малюка повторювати інтонацію мови дорослого, відтворювати нові почуті звуки, робити танцювальні рухи під веселу ритмічну музику.
Імпресивна та експресивна мова Стимулювати здібності дитини: за проханням показувати частини обличчя ляльки чи дорослого, впізнавати предмети на картинках. Вчити дитину повторювати нові склади, повторюючи дорослого, називати людей та предмети складами.
Інтелекту- альний розвиток Стимулювати пізнавальну активність, розвивати навички: шукати іграшку, сховану у присутності дитини ( дорослий накриває іграшку рушником або коробочкою, і просить дитину її знайти). Пізнавати значення коротких фраз: «Де м’ячик?», «Покажи носик» тощо. Навчати виконувати наступні дії: «Помахай ручкою», «Дай ручку» тощо.
Гра Знімати із стержня пірамідки декілька кілець, нанизувати кільця на стержень пірамідки, ставити кубик на кубик.
Самообслу- говування Формувати навики їсти густу їжу з ложки.
Емоції, соціальна поведінка Стимулювати розвиток у дитини наступних навичок: махати рукою на прощання, за проханням обнімати батьків. В тому випадку, коли спостереження за дитиною дозволяють думати про затримку розвитку емоційно-комунікативної сфери, можливе проведення холдинг-терапії: мати бере свою дитину на руки, тісно притискає до себе, при цьому мати повинна мати можливість дивитись дитині прямо в очі. Не послаблюючи обіймів, мати говорить про свої почуття та свою любов. Необхідно спонукати дитину до наслідування дій дорослого.

Методичні посібники для проведення догляду з метою розвитку:картонні книжки, лялька, пірамідка з великими та дрібними кільцями, фігурки тварин, м’які іграшки, машинка середніх розмірів з шнурочком, іграшковий металлофон, іграшковий телефон, коробочки різних розмірів, кольорів та форм з покришками, дрібні предмети, відерце, набір пластмасового посуду.

 

Таблиця 7

Заняття по догляду з метою розвитку дитини
від 1-го року до 3-х років

Функції Дії матері  
Крупна моторика Розвивати загальну рухову активність дитини: стимулювати дитину до виконання наступних дій: вставати з підлоги, ходити самостійно, із положення стоячи присідати і гратися в цій позі.  
Дрібна моторика Навчати дитину таким навичкам: роз’єднувати предмети, малювати каракулі, під контролем дорослих відкручувати маленькі гвинтові кришки, розгортати загорнуті в папір предмети, ставити кубики один на одного, перегортати по одній сторінці книжки, опускати дрібні предмети в маленькі отвори, нанизувати на шнурок велике намисто, переливати рідину із однієї ємності в іншу. Складати папір пополам, розкатувати пластилін, різати папір ножицями.  
 
 
Зорове сприйняття Стимулювати у дитини навички: обходити високі предмети (наприклад, стілець), впізнавати на фотографії себе, знайомого дорослого, показувати декілька названих предметів на картинці, запам’ятовувати, де лежать іграшки. Підбирати предмети до малюнку, знати 2–4 основні кольори, впізнавати предмети за малюнком його характерної частини. Впізнавати свої речі, одяг, підбирати парні картинки чи іграшки.  
Слухове сприйняття Стимулювати наступні навички: рухатися під звуки музики, відтворювати інтонації мови дорослих, співати, повторювати короткі слова, почуті при розмові дорослих, підбирати за назвою одну картинку із декількох. Вивчати короткі вірші, вставляти в них окремі слова. Гратися з дорослими в «голоси тварин», звуконаслідування: «гав-гав», «мяу» тощо.  
Імпресивна та експресивна мова Навчати дитину виконувати наступні дії: рухами голови показувати згоду чи незгоду, стверджувати чи заперечувати; використовуючи звуки, жести, окремі слова, щоб виразити свої побажання, повторювати у грі з лялькою знайомі дії (годувати з ложечки, вкладати спати). Стимулювати мовну активність, спонукати дитину повторювати фрази за дорослими, самостійно складати прості та складні речення.  
Інтелектуаль- ний розвиток Навчати встановлювати причинно-наслідковий зв’язок на прикладі багаторазово виконуваних спільних дій, розвивати конструктивний та вербальний інтелект. Вчити дитину використовувати допоміжні засоби для досягнення своєї мети, наприклад, витягувати за шнурочок захований предмет, будувати вежу із кубиків, складати розрізаний на дві частини малюнок, знаходити той із малюнків, на який показує дорослий.  
 
 
 
 
Гра Навчати у грі відтворювати засвоєні дії з предметами, використовуючи іграшки («годувати» та «купати» ляльку). У грі виступати в ролі другої людини – члена сім’ї, представника будь-якої професії, персонажу казки (сюжетно-рольова гра), сумісна сюжетна гра з іншою дитиною. Вчити дитину навичкам: збирати різні пірамідки, складати із кубиків «паровозик» та «місток» за зразком.  
Само- обслуговування Розвивати здібності: самостійно тримати чашку, із якої п’є, жувати тверду їжу, зачерпувати ложкою їжу із тарілки, їсти та пити самостійно, використовуючи ложку та чашку, знімати шкарпетки, черевики, куртку, штанці, просовувати руки в рукава, а ноги в штанці, з допомогою мити та витирати руки, чистити зуби.  
Емоції, соціальна поведінка Забезпечити дитину можливостями в процесі спілкування із дорослими навчитися проявляти співпереживання, втіху, допомагати в простій роботі за інструкцією.  

Методичні посібники для проведення догляду з метою розвитку:олівці, фломастери, набори кубиків для конструювання (різні за кольором та величиною); набори форм, які вставляються один в одного; м’які ляльки та іграшки, книжки з малюнками і короткими віршами для дітей; «поштовий ящик», матрьошки, іграшки, які складаються із двох-трьох частин; іграшки - моделі людей та тварин; парні малюнки, лото, набір для нанизування та шнурування, пластилін, «пазли» для складання цілого із частин, розрізані малюнки із 2-3 частин, хрестоматія для дітей від 2 до 4 років, фігурки тварин з малюнками, іграшковий транспорт, ляльки для театру.

 

Заступник начальника Управління

материнства, дитинства та санаторної справи В. Б. Педан


 

Додаток 1 до клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років

 

Характеристика досліджень, на основі яких базується Протокол (шкала рівнів доказовості)

А(I) – окреме високоякісне рандомізоване контрольоване дослідження, систематичний огляд рандомізованих контрольованих досліджень та/або високоякісний мета - аналіз.

Рекомендації цього рівня є найбільш достовірними і науково обґрунтованими. При здійсненні медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років згідно з Протоколом, використовуються методики та технології усіх рівнів доказовості з обов’язковим урахуванням дотримання вимоги поінформованої згоди матері.

В (II-III) - високоякісний систематичний огляд когортних досліджень або досліджень „випадок-контроль”, високоякісне когортне дослідження або дослідження „випадок-контроль”.

Рекомендації цього рівня мають високий рівень достовірності та можуть бути підґрунтям для прийняття клінічного рішення.

С(IV) - дослідження серії випадків, когортне дослідження або дослідження „випадок-контроль” без рандомізації.

Рекомендації цього рівня використовуються для обґрунтування певних клінічних рішень при відсутності доказів рівня А (I) і В (II-III).

D(V) – експериментальні дослідження або думка експертів. Рекомендації цього рівня використовуються для прийняття клінічних рішень у разі, якщо дослідження рівнів А(I), В(II-III), С(IV) не проводилися.

При здійсненні медичного догляду за здоровою дитиною віком до трьох років згідно з Протоколом, використовуються методики та технології усіх рівнів доказовості з обов’язковим урахуванням дотримання вимоги поінформованої згоди матері.

Заступник начальника Управління

материнства, дитинства та санаторної справи В. Б. Педан


 

Додаток 2 до клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років

 

Таблиця 7

Календарний план проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів здорової дитини віком до 3 років

Вік дитини Проводить Місце проведення
1. Не пізніше, ніж на другий день після виписки із пологового будинку (стаціонару) лікар вдома
2. Через день після огляду лікарем медсестра вдома
3. 2 тижні лікар вдома
4. 3 тижні медсестра вдома
5. 1 місяць лікар В амбулаторних умовах
6. 2 місяці лікар В амбулаторних умовах
7. 3 місяці лікар В амбулаторних умовах
8. 4 місяці лікар В амбулаторних умовах
9. 5 місяців лікар В амбулаторних умовах
10. 6 місяців лікар В амбулаторних умовах
11. 7 місяців медсестра В амбулаторних умовах
12. 8 місяців медсестра В амбулаторних умовах
13. 9 місяців лікар В амбулаторних умовах
14. 10 місяців медсестра В амбулаторних умовах
15. 11 місяців медсестра В амбулаторних умовах
16. 12 місяців лікар В амбулаторних умовах
17. 18 місяців лікар В амбулаторних умовах
18. 24 місяці лікар В амбулаторних умовах
19. 36 місяців лікар В амбулаторних умовах

 

Заступник начальника Управління

материнства, дитинства та санаторної справи В. Б. Педан


Додаток 3 до клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років

Таблиця 8

Основні завдання обов’язкових медичних профілактичних оглядів здорової дитини віком до 3 років відповідно до особливостей розвитку кожного вікового періоду

Первинний огляд дитини лікарем вдома після виписки дитини із родопомічного закладу
Мета Отримання первинної інформації про дитину та сім’ю, оцінка стану її здоров’я з наступним консультуванням.
Основні завдання 1.З’ясувати: акушерський анамнез (перебіг вагітності та пологів), уточнити інформацію про проведення в родопомічному закладі профілактичних щеплень та скринінгових обстежень на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз, наявність спадкових захворювань, цукрового діабету, соціально небезпечних хвороб (ВІЛ/СНІД, туберкульоз та інші) у сім’ї, шкідливих звичок у батьків, особливу увагу звернути на тютюнопаління матері під час вагітності та обох батьків після народження дитини.Зібрати алергологічний анамнез. Звернути увагу на соціальний стан сім’ї та наявність ознак щодо належності до сімей, які опинилися в складних життєвих умовах з метою визначення групи ризику за соціальними факторами та розробкою індивідуального плану медичного спостереження та інформування служби у справах дітей для здійснення соціального супроводу сім’ї. 2.Здійснити огляд по органам і системам, оцінити стан здоров’я дитини, особливу увагу звернути на: - наявність вроджених аномалій, стигм дисембріогенезу; - виділення із очей; - стан шкіри та слизових (ціаноз, блідість, ступінь інтенсивності та поширеності жовтяниці, наявність висипу); - оцінку реакції на звук та на світло; - оцінку пальпацію пульсу на стегнових артеріях; - оцінку м’язового тонусу та спонтанної рухової активності; - рефлекси новонародженого; - стан пупкової ранки, пуповинного залишку (пупкове кільце); - температуру тіла новонародженого; - оцінку кульшових суглобів на наявність вродженого вивиху, дисплазії [B]; -звернути особливу увагу на наявність яєчок в калитці 3.Оцінити вигодовування, правильність прикладання до грудей, ефективність, безпеку

Продовження додатка 3

Цільове консуль- тування 1. Виключно грудне вигодовування. 2. Основи догляду за новонародженим: - емоційний контакт сім’ї з дитиною; - дотримання теплового режиму з метою попередження гіпотермії новонародженого; - догляд за пупковою ранкою, пуповинним залишком; - інші питання гігієни. 3. Ознаки, загрозливі для життя дитини, при виникненні яких слід негайно звернутись за допомогою до медичних працівників. 4. Профілактика рахіту. 5. Батькам необхідно надати інформацію про графік роботи лікаря (фельдшера), медичної сестри, закладу охорони здоров’я, телефони невідкладної та швидкої допомоги.  

Повторний огляд лікарем вдома у віці дитини 2 тижні здійснюється з метою оцінки стану здоров’я дитини, оцінки вигодовування, оцінки фізичного розвитку та консультування матері з вигодовування та догляду.

Огляди дитини в періоді новонародженості медсестрою вдома
Мета Динамічне спостереження за станом здоров’я дитини, контроль виконання рекомендацій лікаря, оцінка вигодовування дитини, закріплення навиків матері та сім’ї з вигодовування та догляду за дитиною з метою розвитку, консультування.
Основні завдання 1. Збір даних для оформлення та заповнення історії розвитку дитини ( ф. 112о). 2. Оцінка стану здоров’я дитини. Особливу увагу звернути на: - стан шкіри, слизових (ціаноз, блідість, ступінь інтенсивності та поширеності жовтяниці, наявність висипу); - частоту дихання; - стан пупкової ранки (пуповинного залишку, пуповинного кільця); - оцінка м’язового тонусу та спонтанної рухової активності; - виділення із очей; - частота та характер випорожнень, сечовиділення. 3.Оцінка вигодовування, його ефективність та безпека.

 


Продовження додатка 3

Цільове консуль- тування 1.Профілактика синдрому раптової смерті. 2.Вигодовування дитини. 3.Догляд за новонародженим. 4.Ознаки, загрозливі для життя дитини, при виникненні яких слід негайно звернутись за допомогою до медичних працівників. 5.Догляд з метою розвитку.
Огляд дитини у віці 1 міс. лікарем в амбулаторних умовах
Мета Динамічне спостереження за станом здоров’я дитини, консультування та вакцинації.
Основні завдання 1.Огляд по органам і системам. Оцінити стан здоров’я дитини. Звернути увагу на: - стан шкіри та слизових (ціаноз, блідість, ступінь інтенсивності та поширеності жовтяниці новонародженого, наявність висипу); - клінічні ознаки інфекції. Особливу увагу звернути на: - наявність зригування, блювоти після годування (виключення пілоростенозу); - оцінку кульшових суглобів (виключення дисплазії, вивиху) - наявність яєчок в калитці; - наявність кривошиї; - оцінку м’язового тонусу та спонтанної рухової активності; - оцінку реакції на звук та світло. 2. Оцінка знаку БЦЖ. 3. Оцінка вигодовування. 4. Оцінка фізичного розвитку дитини. 5. Оцінка психомоторного розвитку дитини. 6. Контроль отримання та інтерпретація результатів скринінгу на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз, проведених у родопомічному закладі. 7. Вакцинація за умови поінформованої згоди матері. 8. Профілактика рахіту.
Цільове консуль-тування 1. Виключно грудне вигодовування. 2. Ознаки, загрозливі для життя дитини, при виникненні яких слід негайно звернутись за допомогою до медичних працівників. 3. Необхідність вакцинації та інформування щодо можливих ускладнень в поствакцинальному періоді. 4. Догляд за дитиною з метою розвитку 5. Профілактика рахіту


Продовження додатка 3

Огляди дитини у віці 2, 3, 4, 5 місяців лікарем в амбулаторних умовах
Мета Динамічне спостереження за станом здоров’я дитини, консультування та вакцинація
Основні завдання 1. Огляд по органам і системам. Оцінити стан здоров’я дитини. Звернути увагу на: - симетричність рухів, м’язовий тонус; - клінічні ознаки інфекції; - ознаки рахіту, анемії. Звернути особливу увагу на: - огляд кульшових суглобів в 2, 3, 4, 5 місяців, при підозрі на наявність патології - консультація лікаря-ортопеда-травматолога дитячого; - наявність яєчок в калитці, при підозрі на крипторхізм консультація лікаря-ендокринолога дитячого та лікаря-уролога дитячого; - наявність кил, при підозрі на їх наявність - консультація лікаря-хірурга дитячого. 2. Оцінка знаку БЦЖ. 3. Оцінка вигодовування. 4. Оцінка фізичного розвитку дитини. 5. Оцінка психомоторного розвитку дитини. 6. Вакцинація за умови поінформованої згоди матері.
Цільове консуль- тування 1. Вигодовування дитини. 2. Догляд з метою розвитку. 3. Ознаки, загрозливі для життя дитини, при виникненні яких слід негайно звернутись за допомогою до медичних працівників. 4. Попередження синдрому раптової смерті дитини. 5. Консультування з вакцинації 6. Попередження травматизму та нещасних випадків. 7. Профілактика рахіту. 8. Значимість профілактичних щеплень, перебіг поствакцинального періоду, можливі ускладнення, їх попередження та лікування.

 


Продовження додатка 3

Огляд дитини у віці 6 місяців лікарем в амбулаторних умовах
Мета Динамічне спостереження за станом здоров’я дитини, консультування, введення прикорму.
Основні завдання Огляд по органам і системам. Оцінити стан здоров’я дитини, звернути увагу на: - клінічні ознаки інфекції; - ознаки рахіту, анемії; - наявність зубів. Звернути особливу увагу на: - огляд кульшових суглобів, при підозрі на наявність патології - консультація лікаря-ортопеда-травматолога дитячого; - наявність яєчок в калитці, при підозрі на крипторхізм консультація лікаря-ендокринолога дитячого та лікаря-уролога дитячого. - наявність кил, при підозрі на їх наявність – консультація лікаря-хірурга дитячого. 2.Оцінка знаку БЦЖ. 3.Оцінка вигодовування, введення адекватного прикорму. 4.Оцінка фізичного розвитку дитини. 5.Оцінка психомоторного розвитку дитини
Цільове консуль- тування 1. Вигодовування та харчування дитини, введення прикорму 2. Догляд з метою розвитку. 3. Консультування з вакцинації. 4. Профілактика травматизму та нещасних випадків 5. Ознаки, загрозливі для життя дитини, при виникненні яких слід негайно звернутись за допомогою до медичних працівників. 6. Профілактика рахіту та анемії

Продовження додатка 3

Огляди дитини у віці 7, 8, 10, 11 місяців медсестрою в амбулаторних умовах
Мета Динамічне спостереження за станом здоров’я дитини, консультування.
Основні завдання 1.Оцінка стану здоров’я дитини. Особливу увагу звернути на: - стан шкіри та слизових (блідість, ціаноз); - частоту дихання; - клінічні ознаки інфекції; - ознаки рахіту, анемії; - частота та характер випорожнень, сечовиділення. 2.Оцінка вигодовування та харчування дитини. 3.Оцінка фізичного розвитку дитини. 4.Оцінка психомоторного розвитку дитини. 5. Негайне інформування лікаря у разі виявлення ознак відхилення від стандартних показників фізичного розвитку дитини, відставання у психомоторному розвитку та клінічних симптомів захворювання.
Цільове консуль- тування 1. Вигодовування та харчування. 2. Догляд з метою розвитку. 3. Профілактика травматизму та нещасних випадків. 4. Ознаки, загрозливі для життя дитини, при виникненні яких слід негайно звернутись за допомогою до медичних працівників. 5. Профілактичні щеплення.
Огляд дитини у віці 9 місяців лікарем в амбулаторних умовах
Мета Динамічне спостереження за станом здоров’я дитини, консультування, проведення скринінгового обстеження з метою виявлення анемії.
Основні завдання 1.Огляд по органам і системам. Оцінити стан здоров’я дитини, звернути увагу на: - клінічні ознаки інфекції; - ознаки рахіту, анемії; - наявність зубів. Звернути особливу увагу на: - огляд кульшових суглобів, при підозрі на наявність патології - консультація лікаря-ортопеда-травматолога дитячого; - наявність яєчок в калитці, при підозрі на крипторхізм консультація лікаря-ендокринолога дитячого та лікаря-уролога дитячого. - наявність кил, при підозрі на їх наявність – консультація лікаря-хірурга дитячого.

Продовження додатка 3

  2.Лабораторне обстеження: визначення рівня гемоглобіну крові за умови поінформованої згоди матері. 3.Оцінка знаку БЦЖ. 3.Оцінка вигодовування та харчування. 4.Оцінка фізичного розвитку дитини 5.Оцінка психомоторного розвитку дитини.
Цільове консуль- тування 1. Раціональне вигодовування та харчування. 2. Догляд з метою розвитку. 3. Профілактика травматизму та нещасних випадків. 4. Ознаки, загрозливі для життя дитини, при виникненні яких слід негайно звернутись за допомогою до медичних працівників.
Огляд дитини у віці 1 рік лікарем в амбулаторних умовах
Мета візиту Динамічне спостереження за станом здоров’я дитини, консультування.
Основні завдання візиту 1.Анамнез за перший рік життя. 2.Оцінка стану здоров’я дитини. Огляд по органам і системам. Особливу увагу звернути на: - клінічні ознаки інфекції; - ознаки анемії; - кількість зубів у разі порушення термінів прорізування зубів, патологічних змін формування прикус, тощо - консультація лікаря-стоматолога (ортодонта) дитячого за умови поінформованої згоди матері; - стан ступні, оцінка ходи; - ознаки урологічної та хірургічної патології (крипторхізм, фімоз, кили). 2.Оцінка знаку БЦЖ. 3.Оцінка вигодовування та харчування. 4.Оцінка фізичного розвитку дитини. 5.Оцінка психомоторного розвитку дитини 6.Оформлення етапного епікризу.
Цільове консуль- тування 1. .Раціональне вигодовування та харчування. 2. Догляд з метою розвитку 3. Профілактика травматизму та нещасних випадків 4. Ознаки, загрозливі для життя дитини, при виникненні яких слід негайно звернутись за допомогою до медичних працівників. 5. Профілактичні щеплення.

Продовження додатка 3

Огляд дитини у віці 18 місяців лікарем в амбулаторних умовах
Мета Динамічне спостереження за станом здоров’я дитини, консультування та вакцинація
Основні завдання візиту 1.Оцінити стан здоров’я дитини. Огляд по органам і системам. Особливу увагу звернути на: - ознаки інфекції; - ознаки анемії; - стан ступні; кількість і стан зубів, прикусу. ознаки урологічної та хірургічної патології (крипторхізм, фімоз, кили). 2.Оцінка вигодовування та харчування. 3.Оцінка фізичного розвитку дитини. 4.Оцінка психомоторного розвитку дитини.
Цільове консуль- тування 1. Раціональне вигодовування та харчування. 2. Догляд з метою розвитку 3. Ознаки, загрозливі для життя дитини, при виникненні яких слід негайно звернутись за допомогою до медичних працівників. 4. Профілактика травматизму та нещасних випадків. 5. Профілактичні щеплення.
Огляд дитини у віці 2 роки в амбулаторних умовах лікарем
Мета Динамічне спостереження за станом здоров’я дитини, консультування
Основні завдання візиту 1.Оцінити стан здоров’я дитини. Огляд по органам і системам. Особливу увагу звернути на: - клінічні ознаки інфекції; - ознаки анемії; - стан ступні; - кількість і стан зубів, прикусу; - ознаки урологічної та хірургічної патології (крипторхізм, фімоз, кили). 2.Оцінка харчування 3.Оцінка фізичного розвитку дитини. 4.Оцінка психомоторного розвитку дитини. 5.Оформлення етапного епікризу.
Цільове консуль- тування 1. Раціональне харчування. 2. Догляд з метою розвитку. 3. Профілактика травм та нещасних випадків. 4. Ознаки, загрозливі для життя дитини, при виникненні яких слід негайно звернутись за допомогою до медичних працівників. 5. Туберкулінодіагностика та профілактичні щеплення.

Продовження додатка 3

Огляд дитини у віці 3 років лікарем в амбулаторних умовах
Мета Динамічне спостереження за станом здоров’я дитини, консультування
Основні завдання візиту 1.Оцінити стан здоров’я дитини. Огляд по органам і системам. Особливу увагу звернути на: - клінічні ознаки інфекції; - ознаки анемії; - стан ступні; - постаа; - кількість і стан зубів, прикусу. ознаки урологічної та хірургічної патології (крипторхізм, фімоз, кили). 2.Оцінка харчування. 3.Оцінка фізичного розвитку дитини. 4.Оцінка психомоторного розвитку дитини. 5.Оформлення етапного епікризу.
Цільове консуль- тування 1. Раціональне харчування. 2. Догляд з метою розвитку. 3. Профілактика травм та нещасних випадків. 4. Ознаки, загрозливі для життя дитини, при виникненні яких слід негайно звернутись за допомогою до медичних працівників. 5. Туберкулінодіагностика та профілактичні щеплення.

Заступник начальника Управління

материнства, дитинства та санаторної справи В. Б. Педан


Додаток 4 до клінічного протоколу

медичного догляду за здоровою

дитиною віком до 3 років

 

ОЦІНКА ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ

Таблиця 9

Оцінка психомоторного розвитку дитини на першому році життя

Вікміс. Моторика Статика Сенсорні реакції Мова Емоції та соціальна поведінка
Фізіологічний гіпертонус мязів зменшується, атетозоподібні рухи кінцівок до кінця місяця згасають. Виражені безумовні рефлекси: хоботковий, смоктальний, хватальний, Моро, Бабкіна, повзання[1]. Починає тримати голову по декілька хвилин в горизонтальному положенні, лежить на животі наприкінці місяця. З’являється короткотривале розглядання зовнішнього середовища та слухове зосередження. Поява гуління поодинокими звуками наприкінці місяця, вимовляє голосні звуки між „а”, і „е”.   Реагує незадоволенням на сильні звукові та світлові подразники. Побачивши обличчя, на мить зупиняється на ньому.
Повертає головою в різні боки. Починає тримати голову декілька хвилин і в вертикальному положенні. Тривала зорова реакція за предметом, який рухається. Зосередження на звук. Часте коротке гуління. Реагує усмішкою на розмову. Фіксує погляд на обличчі, яке рухається.
Починають зникати більшість безумовних рефлексів (пошуковий, хоботковий, Бабкіна, хватальний). Тягнеться за іграшкою. Нормалізується м’язовий тонус. Добре тримає голову. У відповідь на звукові подразники та яскраві предмети з’являється зосередження, активна реакція. Часте, тривале гуління. Перші складові ланцюжки „ррр”. Відповідає комплексом пожвавлення у відповідь на емоційне спілкування. Соціальна посмішка.
З’являються спрямовані рухи рук: все краще бере іграшку. Повертається із спини на бік. Зникає більшість безумовних рефлексів (Моро, хватальний, повзання). В вертикальному положенні з’являються перші прояви опори ногами. В положенні на животі - впевнена опора на передпліччя. Окрім чіткої уваги на звук, предмети, характерним є комплекс пожвавлення при зустрічі з рідними людьми. Вперше починає пізнавати маму. Розглядає іграшку в своїй руці. Часте тривале, співуче гуління різними звуками. З’являються змично-губні приголосні „м” ,”б”, викрики радості. Голосно сміється у відповідь на емоційне словесне звернення.
Починає повертатися із спини на живіт. Тягнеться рукою до іграшки і торкається до неї. Стоїть при підтримці за підпашки, спирається на кінчики пальців. Окрім все більш чіткої реакції на звуки, характерним є оральна увага на яскравий предмет. Перші прояви розпізнавання своїх та чужих людей, радість при появі іншої дитини. Ритмічні складові ланцюжки. Радіє дитині, бере у неї з рук іграшку, реагує на строгі та ласкаві інтонації. Голосно сміється, коли до неї звертаються.
Активно повертається із спини на живіт, починає повертатися із живота на спину. Хапає цілеспрямовано, запропоновану іграшку, перекладає з однієї руки в іншу. В положенні на животі спирається на витягнуті руки або повністю відкриті долоні. Починає сідати через поворот набік, спираючись на руку. Все більш адекватна реакція при появі матері, батька та чужої людини. Слідкує за іграшкою, яка впала донизу. Балакання: послідовне приєднання різноманітних виразних складів із зміною сили звуку та висоти тону. Емоції диференційовані, тягне руки, щоб взяли на руки. По-різному поводить себе із знайомими та незнайомими.
Лежачи на спині, грається ногами (координація „рука-нога). Перекладає іграшки з одного місця на інше, з руки в руку. Сидить з прямою спиною. При підтримці за тулуб, на твердій основі пружинить (танцює). Намагається дістати предмет, якщо це можливо зробити, змінивши положення тіла. Продовжує балакання. Включається в гру, повторюючи дорослих, змучившись, починає вимагати уваги самої близької людини (найчастіше матері).
Хапає кожною рукою по кубику і довільно тримає їх нетривалий час. Повзає на животі (по-пластунськи, як тюлень), переставляючи вперед руки. Самостійно лягає, сідає, піднімається. При відповідному вихованні показує ручками „допобачення”, „тосі-тосі”, „ладушки”. Киванням голови показує згоду „так”, заперечення „ні”.   Добре лепече, ясно вимовляє звуки „ба”, „ма”, „да”. Адекватні емоційні реакції у відповідь на спілкування. Спостерігає за діями інших дітей, сміється, лепече.
З різними іграшками може самостійно гратися. Навмисне скидає предмет. Розгойдується на руках і колінах. Сидить вільно. При підтримці за руки, стоїть. Адекватно відповідає діями на прості запитання та прохання „дай мені ляльку”, „посидь тут”. Знає своє ім’я. Реагує на музикальні звуки танцювальними рухами. Чітке подвоєння складів. Легко вступає в контакт на емоційному, ігровому, словесному рівнях. Повторює дії інших дітей.
Кількість цілеспрямованих рухів збільшується: складає пірамідку, кладе іграшки на місце, закриває ящики та ін. ”Пінцетний” захват: бере маленький предмет витягнутим вказівним і великим пальцями. Можна вести, підтримуючи за одну руку. Повзає на поверхнях різної висоти, багато дітей самостійно стоять, підтримуючись за будь-який предмет. Все більш виражені та збагачені вказані прояви. Повторює рухи дорослих „розмовляє по телефону”, „помішує кашу”. Спеціально кидає іграшку. З’являються перші слова, які дитина розуміє, в словарному запасі декілька слів. Вступає в діалог, правильне в звуковому плані повторення відомих складів. Емоційний стан чітко проявляється різноманітними мімічними рухами, голосовими реакціями. Реагує на все нове дивується. Грається з дітьми однією іграшкою.
„Щипцевий” захват: захватує маленький предмет, подушечками зігнутого вказівного і великого пальців. Повзає на руках і колінах з перехресною координацією. Стоїть без опори. Робить кроки вперед, при підтримці за обидві руки. Виконує прості вимоги та просьби. Орієнтується в поняттях „можна”, „не можна”, розуміє заборони: „сиди тихо”, „не бери”. У дитини з’являються перші друзі, з якими вона грається. Кількість односкладових слів витісняється двоскладовими. Вживає слова спрощеного варіанту „ляля”, „нозя”, „цяця”. Махає рукою на прощання. Радіє приходу дітей. Вибіркове відношення до дітей.
Може гратися іграшками годину і більше. Ходить вздовж меблів, при підтримці за одну руку, або самостійно. Виконує все більш складні вимоги та прохання, розуміючи їх. Кількість проявів реакції на зовнішнє середовище збільшується. Мовний запас 8-12 слів. Протягує іншій дитині іграшку, супроводжуючи це сміхом та лепетом. Шукає іграшки, які заховані. За проханням обнімає батьків, прагне схвалення, підтвердження свого успіху близькою людиною.

 


Оцінка психомоторного розвитку дитини другого року життя

Віковий інтервал Розуміння мови Активна мова Сенсорний розвиток Гра Рухи Навички Емоції, соціальна поведінка
1 рік 1 місяць – 1 рік 3 місяці Реагує на схвалення або заборону. Шукає на прохання предмет, яким тільки що грались. Говорить подвійні або поодинокі склади зі змістом. Говорить осмислені слова з двома різними голосними. Орієнтується в двох контрастних величинах, формах предметів: „велике” і „маленьке”. Співвідносить, порівнює властивості предметів. За зразком дорослого з 2-3 кольорових кульок, кубиків обирає предмет потрібного кольору. Відтворює в грі раніше завчені дії з предметами: годує ляльку, нанизує кільця на стержень. Ходить тривало, не присаджується, міняє положення тіла нахиляється, повертається. Самостійно їсть густу їжу ложкою. Появляється співпереживання, втіха. Використовує слово „ні”, не погоджуючись.
1 рік 4 місяці - 1 рік 6 місяців Відбирає предмети за певними ознаками при словесному розумінні. Називає предмети та дії в момент зацікавленості. Орієнтується в 3-4 контрастних формах предметів (куля, куб, цеглини, призма). Відображує в грі окремі дії, які часто спостерігає. Возить за мотузку машинку, будує будиночок з кубиків. Переступає через паличку, яка лежить на підлозі (без підтримки). Переступає приставним чи почерговим кроком 3 палиці при підтримці за руку. Самостійно їсть рідку їжу ложкою. Використовує „так” . Починає розрізняти речі за приналежністю різним членам родини „бабусині окуляри”, „мамина сумка”. Починає уважно вдивлятися у своє зображення в дзеркалі , ідентифікує його з собою.
1 рік 7 місяців - 1 рік 9 місяців Розуміє питання дорослого про події, які зображені на картинці. Під час гри, словами та двослівними реченнями вказує свої дії Диференціює 3-4 форми предметів, орієнтується в кількісних характеристиках „багато”, „мало”. Відображує нескладні сюжетні побудови – перекриття типу „ворота”, „хатки”, „лавочки”. Переступає через палицю або перешкоду висотою 5 см. Частково знімає одяг із допомогою дорослого (черевики, шапку). Допомагає в простій роботі (за інструкцією). Імітує дії дорослих з побутовими предметами.
1 рік 10 місяців - 2 роки Слухаючи розповіді дорослого розуміє (без показу) події, які знайомі, уявляє людей. При спілкуванні з дорослими користується 3-х слівними реченнями, вживаючи іменники та займенники. Підбирає по зразку та слову 3-4 контрастних кольори, суміщає предмети та їх частини за формою, розміром, кольором. В грі відтворює ряд послідовних дій. Переступає через палицю або перешкоду висотою 10 см. Частково одягає одяг (черевики, шапку, шкарпетки). Активно використовує жести. Гостра реакція на відсутність матері. Дитина починає описувати свої дії: „ я сідаю”, „моя іграшка”.

Оцінка психомоторного розвитку дитини третього року життя

Віковий інтервал Активна мова граматика Активна мова запитання Сенсорний розвиток Гра Рухи Навички Емоції, соціальна поведінка
2 роки - 2 роки 6 місяців Говорить складними реченнями більше 3-х слів. Починає вживати складні підрядні речення. За зразком складає складні геометричні фігури. Підбирає за зразком різні предмети 4-х основних кольорів. Гра має сюжетний характер. Дитина відображує взаємозв’язок і послідовність дій із навколишнього життя. Самостійно робить прості сюжетні побудови та називає їх. Переступає без підтримки через палицю чи перешкоду висотою 15 см. Повністю одягається. Їсть акуратно. Знає частини свого тіла і називає їх (голова, очі, ніс). Дитина може повідомити про свій стан.
2 роки 6 міс. - 3 роки З’являються питання „де?”, “куди?” Появляються питання „чому?”, „коли?” В своїй діяльності вірно використовує геометричні фігури за призначенням Називає 4 основні кольори. Появляються елементи рольової гри. Вводить у гру замість себе іграшку. Появляються складні сюжетні перебудови. За допомогою пластиліну, олівця зображує прості предмети та називає їх. Може гратися з однолітками. Переступає без підтримки через палицю чи перешкоду висотою 20 см. Самостійно одягається, може защипнути ґудзики, зав’язати шнурівки з незначною допомогою дорослого. Користується серветкою. З’являється розуміння та використання в мові займенників „я”, „моє”, „ти”, „твоє”. Має уявлення про статеву належність.

Заступник начальника Управління

материнства, дитинства та санаторної справи В. Б. Педан


Додаток 5 до клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років

 

Пам’ятка з техніки миття рук

 

 

Заступник начальника Управління

материнства, дитинства та санаторної справи В. Б. Педан

 


Додаток 6 до клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...