Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тести до практичного заняття з теми: «Знайомство з клінікою профхвороб. Принципи діагностики профхвороб»1. Яка лікувальна установа в найбільш повному обсязі подає кваліфіковану лікувально-профілактичну допомогу робітникам промислових підприємств?

1. Лікарський здравпункт

2.+ Медикосанітарна частина

3. Територіальна полікліника

4. Об'єднана лікарня з полікліникою

5. Санаторій-профілакторій

2. Основним завданням медикосанітарної частини є:

1. Подання кваліфікованої і спеціалізованої допомоги робітникам промислових підприємств

2. Диспансерне спостереження за станом здоров'я працюючих

3. Організація та проведення періодичних і цільових медичних оглядів

4. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності робітників і аналіз захворюваності

5.+ Все перераховане

3. Яка головна задача періодичного медичного огляду трудівників, які наражаються на вплив шкідливих виробничих факторів?

1. Діагностика захворювань з метою взяття хворих на диспансерний нагляд і проведення лікувально-профілактичних заходів

2.+ Виявлення і рання попередня діагностика професійних захворювань

3. Виявлення захворювань, що є протипоказаними до продовження роботи за умов її шкідливих факторів,

4. Гігієнічна оцінка стану виробничого середовища,

5. Зниження захворюваності з тимчасовою втратою працездатності

4. Яка головна задача попереднього медичного огляду трудівників, які наражаються на вплив шкідливих виробничих факторів?

1. Діагностика захворювань з метою взяття хворих на диспансерний нагляд,

2. Діагностика захворювань з метою лікування хворих,

3.+ Діагностика захворювань, що є протипоказаними для продовження роботи з шкідливими умовами праці,

4. Діагностика захворювань з метою направлення на санаторно-курортне лікування

5. Виявлення захворювань з метою направлення на обстеження в стаціонар

5. Які процеси забезпечують зовнішнє дихання, т, е, газообмін між зовнішнім повітрям і кров'ю легеневих капілярів?

1. Безперервна легенева вентиляція

2. Дифузія газів через альвеолярно-капілярну мембрану

3. Легеневий кровоток

4.+ Все перераховане

6. Які показники легеневої вентиляції можна визначити з допомогою спірографії?

1. Індекс Тиффно

2. Життєву ємкість легень ЖЕЛ

3. Об'єм форсованого видоху за одну секунду (ОВФ-1)

4. Максимальну вентиляцію легень (МВЛ)

5.+ Все перераховане

7. Зниження якого спірографічного показника є найбільш характерно для дихальної недостатності по рестриктивному типу?

1. Об'єму форсованого видоху за одну секунду

2. Максимальної вентиляції легень

3.+ Життєвої ємкості легень

4. Індексу Тиффно

8. Чим зумовлений обструктивний тип порушення вентиляції легень?

1.+ Звуженням рухомості бронхів

2. Зменшенням подвижности діафрагми3. Розвитком спайок в плевральній щілині

4. Порушенням перфузії

9. Який варіант вентиляційних порушень діагностується при зниженні спірографіческих показників в рівній мірі?

1. Обструктивний

2. Рестриктивний

3.+ Змішаний

4. Зумовлений порушенням перфузії

10. Який рівень кількості лейкоцитів слід розцінювати як початкову лейкопенію?

1. Менш 7,0 х109/л

2. Менш 6,0 х109/л

3. Менш 5,0 х109/л

4.+ Менш 4,0 х109/л

5. Менш 3,0 х109/л

11. Який рівень кількості тромбоцитів слід розцінювати як початкову тромбоцитопенію?

1. Менш 300х 109/л

2. Менш 250х 109/л

3. Менш 200х 109/л

4.+ Менш 180х 109/л

5. Менш 150х 109/л

12. Який рівень кількості еритроцитів у чоловіків слід розцінювати як початкову анемію?

1. Менш 5,0 х1012/л

2. Менш 4,5 х1012/л

3.+ Менш 4,0 х1012/л

4. Менш 3,7 х1012/л

5. Менш 3,5 х1012/л

13. Які патоморфологічні зміни печінки є характерними для гострого токсичного гепатиту легкого ступеня?

1.+ Жирова інфільтрація і жирова дистрофія центрів печінкових дольок

2. Жирова дегенерація і некроз центрів печінкових дольок

3. Масивний некроз паренхіми печінки

4. Великовузловий цироз печінки

5. Дрібновузловий цироз печінки

14. Які патоморфологічні зміни печінки є характерними для гострого токсичного гепатиту середньої тяжкості?

1. Жирова інфільтрація і жирова дистрофія центрів печінкових дольок

2.+ Жирова дегенерація і некроз стінок центрів печінкових дольок

3. Масивний некроз паренхіми печінки

4. Великовузловий цироз печінки

5. Дрібновузловий цироз печінки

15. Які лікувальні заходи слід проводити на ранньому етапі важкої форми токсичної нефропатії з гострою ниркової недостатністю?

1. Антидотна і видільна терапія

2. Паранефральна новокаїнова блокада

3. Засоби, що покращують ниркову гемодинаміку

4. Кортикостероїди

5.+ Все перераховане

 

Тести до практичного заняття з теми: «Пневмоконіоз».

 

1. Яка патологія може спостерігатися у робітників виробництва скловолокна?

1. Бронхіальна астма

2. Мікротравматизація шкіри

3. Кон'юнктивіт

4. Гепатит

5.+ Все перераховане

2. Які трудові рекомендації слід дати хворому з пневмоконіозом першій стадії від впливу пилу пластмас без порушень функцій дихання?

1.+ Працездатний в своїй професії при дотриманні санітарно-гігієнічних норм праці

2. Працездатний в своїй професії з деякими обмеженнями

3. Потребує в тимчасового переводу на іншу роботу

4. Потребує раціонального працевлаштування, перекваліфікації

5. Непрацездатний

3. Який пил найбільш коніозонебезпечний?

1. Свинцева

2.+ Вугільна

3. Деревна

4. Цукрова

5. Тютюнова

4. Який пил викликає розвиток альвеоліту?

1.+ Комбікормова

2. Азбестова

3. Мідна

4. Графітна

5. Слюдяна

5. Який засіб рентгендослідження є основним при діагностиці пневмоконіозу?

1. Рентгеноскопія

2.+ Рентгенографія

3. Томографія

4. Брохографія

5. Сцинтиграфія

6. Який рентгенологічний симптом є найбільш характерним для інтерстиціальної форми пневмоконіозу?

1. Округлі тіні

2. Великоплямісті тіні

3. Гіллясті тіні

4.+ Чарункуваті тіні

5. Кільцевидні тіні

7. Який рентгенологічний симптом є найбільш характерним для пилового бронхіту?

1.+ Надмірність легеневого малюнку в прикорневих зонах

2. Дільниця затемнення

3. Мілкоплямисті тіні

4. Фокусні затемнення

8. Який тип дихальної недостатності найбільш характерний для пневмоконіозу 1 стадії?

1. Обструктивний

2.+ Рестриктивний

3. Дифузійний

4. Рестриктивно-обструктивний

5. Все перераховане

9. Який тип дихальної недостатності найбільш характерний для пневмоконіозу, ускладненого бронхітом?

1. Обструктивний

2. Рестриктивний

3. Дифузійний

4.+ Рестриктивно-обструктивний

5. Відсутність порушення дихальної функції

10. Який тип дихальної недостатності найбільш характерний для беріліоза?

1. Обструктивний

2. Рестриктивний

3.+ Дифузійний

4. Рестриктивно-обструктивний

5. Відсутність порушення дихальної функції

11. Які скарги характерні для силікозу 1 стадії?

1. Задишка при фізичному навантаженні

2. Неінтенсивний і мінливий кашель

3. Помірно виражені болі в грудях

4. Втома в кінці робочої зміни

5.+ Все перераховане

12. Які симптоми характерні для силікозу 2 стадії?

1. Задишка при помірному фізичному навантаженні

2. Помірно виражені болі в грудях

3. Легеневий звук з коробковим відтінком

4. Плямисті тіні 1,5-3 мм в діаметрі на рентгенограмі легень

5.+ Все перераховане

13. Які симптоми характерні для силікозу 3 стадії?

1. Задишка при невеликому фізичному навантаженні

2. Акроціаноз, блідість шкіряних покровів

3. Відмінність перкуторного звуку і дихальних шумів

4. Затінення на рентгенограмі легень

5.+ Все перераховане

14. Які трудові рекомендації слід дати хворому антракосилікозом 1 стадії, хронічним бронхітом з бронхоектазами, емфіземою легень 2-3 ступеня, дихальною недостатністю 3 ступеня, легеневим серцем 2Б-3 ст,?

1. Працездатний в своїй професії з деякими обмеженнями

2. Тимчасово (до 2 місяців) перевести на іншу роботу

3. Працездатність обмежена, Потребує раціонального працевлаштування і перекваліфікації

4.+ Непрацездатний

15. Яке експертне рішення слід прийняти при вперше встановленому діагнозі пневмоконіозу електрозварювальника без порушення функції дихання?

1.+ Працездатний в своїй професії, але поза закритими ємкостями і при дотриманні санітарно-гігієнічних норм праці

2. Видати профбюлетень на 2 місяця на період перекваліфікації

3. Видати лікарняний лист

4. Направити на МСЕК

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...