Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тести до практичного заняття з теми: «Пиловий бронхіт» 

1. Який механізм розвитку обструктивних порушень у хворих хронічним бронхітом?

1. Надмірний вміст слизу в просвіті бронхів

2. Бронхоспазм

3. Потовщення слизової і подслизової оболонок в зв'язку з гіперпластичними і фіброзними змінами

4. Дистонія мембранозної стінки трахеї і бронхів

5.+ Все перераховане

2. Який синдром не є характерним для пилового бронхіту?

1. Обструктивний синдром

2. Синдром 'емфізема-бронхіт"

3. Помірно виражений інфекційно-запальний синдром

4.+ Виражений інфекційно-запальний синдром

5. Ядушний синдром

3. Який фактор є основним в розвиненні синдрому "емфізема-бронхіт" у хворих на пиловим бронхіт?

1. Певний вид промислового пилу

2. Паління

3. Інфекція

4.+ Спадкова схильність

5. Несприятливі кліматичні умови

4. Для якої стадії пилового бронхіту є характерними: сухий кашель, сухі хрипи в період загострення але зникаючі фазі ремісиї, атрофічні зміни слизової оболонки бронхів по даним брохоскопії?

1.+ 1 стадія

2. 2 стадія

3. 3 стадія

4. Відсутність захворювання

5. Для якої стадії пилового бронхіту є характерними: слабість, пітливість, субфебрильна температура, слизево-гнійна мокрота (не менше 30-50 "мл), задишка у стані спокою, часті приступи ядухи, стійкі сухі і вологі хрипи в легенях?

1. 1 стадія

2. 1-2 стадія

3. 2 стадія

4.+ 3 стадія

6. Які критерії є основними для діагностики пилового бронхіту?

1. Тривалий стаж роботи в умовах підвищеної концентрації пилу понад 10 років

2. Несприятливі погодні умови на виробництві

3. Відсутність в анамнезі пневмонії і інших інфекційно-запальних захворювань

4. Поступовий початок захворювання

5.+ Все перераховане

7. Які ускладнення є найменьш частими у хворих на пиловий бронхіт?

1. Емфізема легень

2. Вторинна бронхіальна астма

3.+ Абсцес легень

4. Легеневе серце

5. Бронхоектази

8. Які показання до застосування антибіотиків у хворих на пиловий бронхіт?

1. Виділення великої кількості гнійно-слизової мокроти

2. Погіршення загального стану, слабість

3. Фебрильна і субфебрильна температура

4. Лейкоцитоз, підвищена РОЕ

5.+ Все перераховане

9. Які показання до застосування глюкокортикідів у хворих на пиловий бронхіт?

1. Для профілактики пневмонії

2. Наявність бронхоектазів

3.+ Виражений ядушний синдром, який не піддається лікуванню бронхолітичними препаратами

4. Декомпенсація легеневого серця

5. Наявність эмфиземи легень

10. Які трудові рекомендації слід дати хворому при первинно встановленому діагнозі пилового бронхіту 2-3 стадії, вторичної бронхіальної астми важкої течії гормонозалежної, емфіземи легень 2 ст,, дихальної недостатності 2-3 ст,, легеневого серця Н 2А ступеня?1. Працездатний в своїй професії при дотриманні санітарно-гігієнічних норм праці

2. Тимчасово (до 2 місяців) перевести на іншу роботу

3. Обмежено працездатний, потребує раціонального працевлаштування

4.+ Непрацездатний

11. Яке експертне рішення слід прийняти при первинно встановленому діагнозі пилового бронхіту 1-2 стадії, ДН 1 ступеня?

1.+ Працездатний в своїй професії при дотриманні санітарно-гігієнічних норм праці

2. Видати профбюлетень

3. Видати лікарняний лист

4. Направити на МСЕК

12. Яке експертне рішення слід прийняти за наявності пилового бронхіту 1-2 стадії, ДН 1-2 ст,?

1. Працездатний в своїй професії при дотриманні санітарно-гігієнічних норм праці

2. Видати лікарняний лист для проведення лікування амбулаторно

3. Видати лікарняний лист для проведення лікування в стаціонарі

4.+ Направити на МСЕК

13. Яке експертне рішення слід прийняти за наявності пилового бронхіту 2 стадії, помірно вираженого бронхоспастичного синдрому, емфіземи легень 1-2 стадії, ДН 1-2 ст,?

1. Працездатний в своїй професії при точному дотриманні санітарно-гігієнічних норм праці

2. Видати лікарняний лист для проведення амбулаторного лікування

3. Видати лікарняний лист для проведення лікування в стаціонарі

4.+ Направити на МСЕК

14. Яке експертне рішення слід прийняти за наявності: пилового бронхіту 2-3 стадії, вториної бронхіальної ядуги важкої течії, дихальної недостатності 2-3 ст,, легеневого серця Н 2А ст,?

1. Видати лікарняний лист для проведення амбулаторного лікування

2. Видати профбюлетень

3. Видати лікарняний лист для проведення лікування в стаціонарі

4.+ Направити на МСЕК

15. Які трудові рекомендації слід дати хворому при первинно встановленому діагнозі пилового бронхіту 1 стадії без порушення функції дихання?

1.+ Працездатний в своїй професії при дотриманні санітарно-гігієнічних норм праці

2. Тимчасово (до 2 місяців) перевести на іншу роботу

3. Обмежено працездатний, потребує раціонального працевлаштування

4. Непрацездатний

 

Тести до практичного заняття з теми: «Отруєння свинцем та тетраєтілсвинцем»

 

1. Який основний шлях надходження свинцю в організм на виробництві?

1. Органи травлення

2.+ Органи дихання

3. Шкіра

4. Органи травлення і шкіра

5. Все перераховані

2. В яких органах або тканинах свинець утворює найбільш стійке депо?

1. Печінці

2. Нирках

3. Центральній нервовій системі

4. Легенях

5.+ Кістковій тканини

3. Який основний механізм токсичної дії свинцю?

1. Утворення метгемоглобіну

2. Гемолітична отрута

3.+ Тіолова отрута

4. Гіпоксична отрута

5. Блокатор холінестерази

4. До кардинальних симптомів свинцевої інтоксикації відноситься:

1. Свинцева кайма по краю ясен

2. Блідість шкіри ("свинцевий колорит")

3. Підвищені показники регенерації еритроцитів

4. Підвищене виділення свинцю з сечою

5.+ Все перераховане

5. Які форми свинцевої інтоксикації зустрічаються на виробництві?

1. Гостра

2. Підгостра

3.+ Хронічна

4. Гостра і підгостра

5. Все перераховане

6. Порушення якого виду обміну ричовин найбілш характерне свинцевої інтоксикації?

1. Білкового

2.+ Порфіринового

3. Вуглеводного

4. Ліпідного

5. Мінерального

7. Який метаболіт виділяється з сечою при свинцевій інтоксикації?

1. Сечова кислота

2.+ Амінолевулінова кислота

3. Глюкуронова кислота

4. Фосфати

5. Сульфати

8. Який з проміжних продуктів синтезу гема виділяється з сечою при свинцевій інтоксикації?

1. Гліцин

2. Порфобіліноген

3.+ Копропорфірин

4. Протопорфірин

5. Уропорфірин

9. Які зміни показників клінічних аналізів крові найбільш характерні для свинцевої інтоксикації?

1. Ерітроцитоз

2. Лейкоцитоз

3. Ретикулоцитоз

4. Збільшення кількості базофільнозернистих еритроцитів

5.+ Ретикулоцитоз і збільшення базофільнозернистих еритроцитів

10. Які патологічні клітини еритроцитарного ряду найбільш часто зустрічаються при свинцевій інтоксикації?

1. Пойкілоцити

2. Мікроцити

3. Макроцити

4.+ Базофільнозернисті еритроцити

5. Нормобласти

11. Який вид анемії розвивається при свинцевій інтоксикації?

1. Апластична

2. Залізодефіцитна

3. Перниціозноподібна

4. Гемолітична

5.+ Сидероахристична

12. Які кліничні синдроми зустрічаються при свинцевій інтоксикації?

1. Астеновегетативний

2. Вегетативно-сенсорна поліневропатія

3. Шлунково-кишковий

4. Анемічний синдром

5.+ Все перераховане

13. Яке поєднання клінічних синдромів є характерним для свинцевої інтоксикації?

1.+ Інтенсивні болі в животі без певної локалізації, диспепсичні явища, відсутність випорожнення, підвищений АТ, брадикардія

2. Інтенсивні болі в животі, позитивні симптоми поразнення очеревини, диспепсичні явища, відсутність випорожнення, понижений АТ, тахікардія

3. Інтенсивні болі в животі, здебільшого в ділянці правого підребер'я з ірадіюванням в ділянку поперека і правої лопатки, диспепсичні явища, тахікардія, підвищення температури тіла

4. Інтенсивні болі в животі, здебільшого в ділянці лівого підребер'я з іррадіюванням в ліву клубову ділянку, диспепсичні і дизурічні явища

5. Раптовий "кінжальнаий" біль в животі, різко позитивні перітонеальні симптоми, колаптоідний стан

14. Які кліничні синдроми характерні для початкової форми хронічної свинцевої інтоксикації?

1. Астеновегетативний синдром

2. Токсична анемія

3. Вегетативно-сенсорна поліневропатія

4. Свинцева коліка

5.+ Підвищені показники регенерації червоної крові ретикулоцитоз, збільшена кількість базофільнозернистих еритроцитів

15. Застосування якого препарату є найбільш ефективним для видільної терапії при хронічній свинцевій інтоксикації?

1. Метиленовий синій

2. Тіосульфат натрію

3.+ Унітіол

4. Діпіроксим

5. Натрию йодид

 

Тести до практичного заняття з теми: «Хронічна інтоксикація бензолом та його сполуками»

1. Якого характеру токсична дія бензолу при гострому інгаляційному отруєнні?

1. Гепатотоксична

2. Нефротоксична

3. Гемолитітчна

4.+ Наркотична

5. Подразлива

2. Які лікувальні заходи або препарати слід застосувати при гострому отруєнні парами бензолу?

1. Припинення контакту з бензолом

2. Оксигено і карбогенотерапія

3. Стимулятори дихального центру (лобелін або цитітон)

4. Серцево-судинні засоби

5.+ Все перераховане

3. Які препарати протипоказані при гострому отруєнні бензолом?

1. Кофеін

2.+ Адреналін

3. Кордіамін

4. Сульфокамфокаін

5. Лобелін

4. Яке експертне рішення слід прийняти при гострому інгаляційному отруєнні бензолом середньої тяжкості, що закінчилося видужанням?

1.+ Видати лікарняний лист на 5-7 днів

2. Видати лікарняний лист на 25 днів

3. Видати профбюлетень

4. Направити на МСЕК

5. Який здебільшого характер дії бензолу при хронічній інтоксикації?

1. Ураження нирок

2.+ Пригнічення гемопоезу

3. Ураження нирок

4. Ураження ЦНС

5. Ураження органів дихання

6. Які зміни крові спостерігаються при хронічній інтоксикації бензолом 1 стадії?

1. Лейкоцитоз

2.+ Лейкопенія

3. Ретікулоцитоз

4. Ерітроцитоз

5. Анемія

7. Які зміни крові спостерігаються при хронічній інтоксикації бензолом 2 стадії?

1. Лейкоцитоз і ретикулоцитоз

2.+ Лейкопенія, тромбоцитопенія

3. Еозинофілія і лейкоцитоз

4. Лейкоцитоз і еозинопенія

5. Анемія і лейкопенія

8. Які зміни крові спостерігаються при хронічній інтоксикації бензолом 3 стадії?

1. Лейкоцітоз, нейтрофільоз, еозинопенія

2.+ Лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія

3. Ерітроцитоз, ретикулоцитоз, лейкоцитоз

4. Анемія, лейкоцитоз, еозинопенія

5. Лейкоцитоз, еозинофілія

9. Які клінічні синдроми є найбільш характерними при виражених формах хронічної бензольной інтоксикації?

1. Печінквий синдром

2. Токсична нефропатія

3. Токсична енцефалопатія

4. Шлунково-кишковий синдром

5.+ Геморагічний синдром

10. Яке ускладнення при хронічній інтоксикації бензолом 4 стадії веде до летального кінця?

1. Гостра ниркова недостатність

2. Гепатаргія

3. Легенева недостатність

4. Порушення мозкового кровообігу

5.+ Септикопіємія

11. Які препарати в першу чергу застосовуються при хронічній інтоксикації бензолом?

1. Транквілізатори

2. Седативні

3. Ліпотропні

4. Комплексони

5.+ Гемостимулятори

12. Яке експертне рішення слід прийняти після ефективного лікування в стаціонарі з приводу хронічної бензольної інтоксикації легкого ступеня в формі помірної лейкопенії?

1. Продовжувати роботу при дотриманні санітарно-гігієнічних норм праці

2.+ Видати профбюлетень для закріплення ефекту лікування терміном на 2 місяця

3. Видати лікарняний лист на 2 місяця

4. Направити на МСЕК

13. Яке експертне рішення слід прийняти після проведеного лікування з приводу хронічної бензольної інтоксикації середньої тяжкості в формі стійкої лейкопенії і тромбоцитопенії з геморагічним синдромом?

1. Продовжувати роботу при дотриманні санітарно-гігієнічних норм праці

2.+ Видати профбюлетень для закріплення ефекту лікування терміном на 2 місяця

3. Видати лікарняний лист на 2 місяця

4. Направити на МСЕК

14. Які трудові рекомендації слід дати при легкій формі хронічної бензольній інтоксикації після лікування з хорошим ефектом?

1. Працездатний в своїй професії

2.+ Тимчасово (до 2 місяців) перевести на іншу роботу

3. Обмежено працездатний, потребує раціонального працевлаштування і перекваліфікації

4. Непрацездатний

15. Які трудові рекомендації слід дати при хронічній бензольній інтоксикації середній тяжкості при наявності лейкопенії і тромбоцитопенії після проведеного лікування?

1. Працездатний в своїй професії

2. Тимчасово (до 2 місяців) перевести на іншу роботу

3.+ Обмежено працездатний, потребує раціонального працевлаштування і перекваліфікації

4. Непрацездатний

 

Тести до практичного заняття з теми: «Гострі токсичні ураження сполуками дратуючої дії»

 

1. Який основний шлях надходження хлору в організм?

1. Органи травлення

2.+ Органи дихання

3. Шкіра

4. Все перераховане

2. Яка токсична речовина уражає здебільшого слизові оболонки верхніх дихальних шляхів?

1.+ Аміак

2. Окисли азоту

3. Фосген

4. Сульфат берілію

5. Перфторизобутилен

3. Яка токсична речовина уражає здебільшого глибокі відділи дихальних шляхів?

1. Хлористий водень

2. Сірчистий газ

3.+ Окисли азоту

4. Аміак

5. Фтористий водень

4. Для якої токсичної речовини є характерним розвиток токсичного набряка легень?

1. Аміак

2. Хлор

3. Окис хрому

4. Сірководень

5.+ Фосген

5. Для якої отрути подразнюючої дії характерна найбільш важка поразка очей?

1.+ Хлорпікрин

2. Сульфат берилію

3. Окис хрому

4. Сірчистий газ

5. Окисли азоту

6. Який з додаткових засобів дослідження найбільш важливий для підтвердження діагнозу токсичного набряку легень?

1. Електрокардіографія

2.+ Рентгенографія легень

3. Дослідження крові на кількість еритроцитов і гемоглобіну

4. Дослідження крові на карбоксигемоглобін

5. Дослідження функції зовнішнього дихання

7. Яке дослідження необхідно зробити для вчасної діагностики "німого" токсичного набряку легень?

1. Аналіз мокроти

2. Дихальні проби

3.+ Рентгенографія легень

4 30 Визначення кількості еритроцитів в крові

5 10 Електрокардіографія

8. Для якого періоду розвитку токсичного набряку легень характерні явища подразнення слизових оболонок дихальних шляхів?

1.+ Початкового

2. Прихованого

3. Наростання

4. Завершення

5. Зворотного розвитку

9. Яка найчастіша тривалість прихованого періоду токсичного набряку легень?

1. 10-30 хв.

2. 1-3 години

3.+ 4-6 годин

4. 8-12 годин

5. 20-24 години

10. Для гострого токсичного бронхіоліту характерні:

1. Болісний кашель з мокротой

2. Температура тіла 38-390С

3. Сухі і вологі хрипи

4. Дифузний ціаноз

5.+ Все перераховане

11. Яка рентгенологична картина є найбільш характерною для токсичної пневмонії?

1. Змін немає

2. Підсилення легеневого малюнку

3. Бідність легеневого малюнку

4.+ Очагово-інфильтративні тіні затінони

5. Все перераховане

12. Для якого періоду токсичного набряку легень характерні різко виражена задишка, клокочуще дихання, піниста мокрота?

1. Початкового

2. Прихованого

3. Нарастання

4.+ Завершеного

5. Зворотного розвитку

13. Який варіант лікування більш прийнятий при гострій інтоксикації аміаком з явищами помірно вираженого ринофаринголарингіту?

1. Амбулаторне лікування без звільнення від роботи

2.+ Амбулаторне лікування зі звільненням від роботи

3. Лікування в стаціонарі

4. Санаторно-курортне лікування

14. Які трудові рекомендації слід дати хворому, що переніс гостру інтоксикацію хлором з явищами легкого кон'юнктивіту?

1.+ Працездатний в своїй професії при дотриманні санітарно-гігієнічних норм праці

2. Працездатний в своїй професії з деякими обмеженнями

3. Тимчасово перевести на іншу роботу

4. Потребує раціонального працевлаштування, перекваліфікації

5. Непрацездатний

15. Які трудові рекомендації слід дати хворому з важкою декомпенсированою формою хронічного токсичного бронхіту

1. Працездатний в своїй професії

2. Працездатний в своїй професії з деякими обмеженнями

3. Потребує тимчасового переведення на іншу роботу

4. Потребує раціонального працевлаштування, перекваліфікації

5.+ Непрацездатний

 

Тести до практичного заняття з теми: «Інтоксикація отрутохімікатами»

 

1. Який можливий шлях надходження в організм фосфор-, хлор -, ртутьорганічних і інших пестицидів:

1. Органи дихання

2. Шкіра

3. Органи травлення

4. Органи дихання і шкіра

5.+ Все перераховане

2. Яка форма інтоксикації пестицидами можлива в умовах виробництва?

1. Гостра

2. Підгостра

3. Хронічна

4. Гостра і підгостра

5.+ Все перераховане

3. Якій групі пестицидів притаманна спроможність до кумуляції?

1. Фосфорорганічні сполуки

2.+ Хлорорганічні сполуки

3. Синтетичні піретроіди

4. Похідні карбамінових кислот

5. Все перераховане

4. Який патогенетичний механізм є основним при інтоксикації фосфорорганичними сполуками?

1.+ Інактивація холінестерази

2. Утворення метгемоглобіну

3. Блокада сульфгідрильних груп

4. Блокада ферментів тканинного дихання

5. Блокада холінорецепторів

5. Який патогенетичний механізм є основним при інтоксикації хлорорганічними пестицидами?

1. Інактивація холінестерази

2. Утворення метгемоглобіну

3. Блокада сульфгідрильних груп

4.+ Блокада ферментів тканинного дихання

5. Блокада холінорецепторів

6. Який патогенетичний механізм є основним при інтоксикації ртутьорганічними пестицидами?

1. Інактивація холінестерази

2. Утворення метгемоглобіну

3.+ Блокада сульфгідрильних груп

4. Блокада ферментів тканинного дихання

5. Блокада холінорецепторів

7. Який ефект дії фосфорорганічних пестицидов на нервову систему?

1. Нікотиноподобний

2. Мускариноподібний

3. Центральний

4. Нікотино - і мускариноподобний

5.+ Все перераховане

8. Який симптом звичайно має місце при легкій формі гострої інтоксикації ФОС?

1. Металевий смак в роті

2. Відчуття наявності волосся, ниток в роті

3. Спрага

4.+ Відчуття нестачі повітря

5. Все перераховане

9. Яка скарга характерна при гострій інтоксикації ФОС середньої тяжкості?

1. Підвищена пітливість

2. Підвищене слюновиділення

3. Колікоподібні болі в животі

4. Утруднення дихання

5.+ Все перераховане

10. Який симптом звичайно має місце при гострій інтоксикації ФОС?

1. Блефароспазм

2.+ Міоз

3. Сухість шкіри і слизових оболонок

4. Підвищення активності холінестерази в сиворотці крові і ерітроцитах

11. Який симптом має місце при гострій інтоксикації ФОС середньої тяжкості?

1. Міоз

2. Загальний гіпергідроз

3. Бронхоспазм

4. Гіпертермія

5.+ Все перераховане

12. Який препарат застосовують при гострій інтоксикації ФОС?

1. Аміназін

2. Прозерін

3. Резерпін

4. Хромосмон

5.+ Атропін

13. Які препарати застосовують при гострій інтоксикації ФОС з переважно нікотиноподібною дією?

1. Комплексони

2.+ Ганглиоблокатори

3. Адреноблокатори

4. Ангіопрнабряктори

5. Транквілізатори

14. Яке експертне рішення слід прийняти після проведеного курсу лікування з приводу інтоксикації пестицидами за наявності стійкого астеновегетативного синдрому?

1. Продовжувати роботу при дотриманні санітарно-гігієнічних норм праці

2. Видати профбюлетень терміном на 1-2 місяця для закріплення результатів лікування

3. Видати лікарняний лист для проведення амбулаторного лікування

4.+ Направити на МСЕК

15. Яке експертне рішення слід прийняти після курсу лікування з приводу інтоксикації пестицидами за наявності вираженої вегетативно-сенсорної поліневропатії?

1. Продовжувати роботу при дотриманні санітарно-гігієнічних норм праці

2. Видати профбюлетень терміном на 1-2 місяця для закріплення результатів лікування

3. Видати лікарняний лист для проведення амбулаторного лікування

4.+ Направити на МСЕК

 

Тести до практичного заняття з теми: «Вібраційна хвороба»

 

1. Який патогенетичний механізм вібраційної хвороби?

1. Нейрогуморальні порушення

2. Зміни судинного тонусу

3. Порушення мікроциркуляції

4. Виникнення осередку застійного збудження

5.+ Все перераховане

2. Який спектр локальної вібрації раніше інших викликає синдром холодового ангіоспазму пальців рук?

1. Низькочастотний

2. Средньочастотний

3.+ Високочастотний

4. Низько- і середньочастотний

5. Все перераховане

3. Який спектр локальної вібрації сприяє ранній появі симптому ангіогіпотонії ("синіх пальців")?

1.+ Низькочастотний

2. Середньочастотний

3. Високочастотний

4. Високо- і середньочастотний

5. Все перераховане

4. У робітників якої професії можлива рання поява холодового ангіоспазму пальців рук?

1.+ Шліфувальники

2. Обрубувальники

3. Карбувальники

4. Клепальники

5. Прохідники

5. У робітників якої професійної групи найбільш імовірним є розвиток патології опорно-рухового апарату верхніх кінцівок?

1. Заточувальники

2. Полірувальники

3. Свердлувальники

4. Рихтувальники

5.+ Свердлувальники шпурів ручним перфоратором

6. Яка скарга найбільш характерна при вібраційній хворобі від впливу локальної вібрації 1 ст,?

1. Постійні болі і парестезії в руках

2.+ Болі і парестезії в руках після роботи

3. Ангіоспазми пальців кистей і стоп

4. Зниження сили в руках

5. Судоми пальців кистей

7. Яка скарга найбільш характерна при вібраційній хворобі від впливу локальної вібрації 1 ст,?

1.+ Мерзлякуватість кистей

2. Часті ангіоспазми пальців рук

3. Набряк пальців кистей

4. Судоми пальців рук

5. Зниження сили рук

8. Яка скарга найбільш характерна при вібраційній хворобі від впливу локальної вібрації 2 ст,?

1.+ Часті ангіоспазми пальців рук

2. Ангіоспазми пальців кистей і стоп

3. Перемежна кульгавість

4. Порушення рівноваги

5. Все перераховане

9. Яка скарга найбільш характерна при вібраційній хворобі від впливу локальної вібрації 3 ст,?

1. Постійні болі і парестезії в руках

2. Зниження сили в руках

3. Ангіоспазми пальців кистей і стоп

4. Мерзлякуватість кистей і стоп

5.+ Все перераховане

10. Який симптом часто має місце при вібраційній хворобі від впливу локальної вібрації 1 ст.?

1.+ “Мармуровидність" долоней

2. Гіпотрофія м'язів кисті

3. Набряк кистей

4. Часті ангіоспазми пальців рук

5. Ангіоспазми пальців кистей і стоп

11. Який симптом може мати місце при вібраційній хворобі від впливу локальної вібрації 2 ст,?

1. Гіпертермія кистей

2.+ Ангіоспазми пальців рук

3. Ангіоспазми пальців кистей і стоп

4. Ангіоспазми пальців кистей і стоп

5. Все перераховане

12. Який симптом може мати місце при вібраційній хворобі від впливу локальної вібрації 3 ст,?

1. Підвищення тонусу м'язів кінцівок

2. Гіпертермія кистей і стоп

3.+ Ангіоспазми пальців кистей і стоп

4. Гіперкінези

5. Все перераховане

13. Який варіант лікування доцільніший при раніше діагностованій вібраційній хворобі від впливу локальної вібрації 2 ст,?

1. Амбулаторне лікування без звільнення від роботи

2. Амбулаторне лікування з переходом на легку роботу поза впливом вібрації терміном на 1 місяць

3.+ Амбулаторне лікування з переходом на легку роботу поза впливом вібрації терміном до 2 місяців або лікування в стаціонарі

4. Амбулаторне лікування зі звільненням від роботи

14. Яке експертне рішення слід прийняти в випадку відсутності поліпшення після проведеного курсу лікування з приводу вібраційної хвороби від впливу локальної вібрації 2 ст, і наявності частих ангіоспазмів пальців рук?

1. Продовжувати роботу при дотриманні санітарно-гігієнічних норм праці

2. Видати профбюлетень терміном на 1-2 місяця для закріплення результатів проведеного курсу лікування

3. Видати лікарняний лист для проведення амбулаторного лікування

4.+ Направити на МСЕК

15. Які трудові рекомендації слід дати хворому у випадку відсутності ефекту від проведеного курсу лікування з приводу вібраційної хвороби від дії локальної вібрації 2 ст, і наявності вираженого неврастеничного синдрому?

1. Працездатний в своїй професії

2. Тимчасово (на 1-2 місяця) перевести на іншу роботу

3.+ Обмежено працездатний, потребує раціонального працевлаштування, перекваліфікації

4. Непрацездатний

 

Тести до практичних занять з теми: «Кесона та висотна хвороби»

1. Яка тяжкість декомпресійної хвороби можлива при сучасних умовах праці

1. Легкого ступеня

2. Середньої тяжкості

3. Тяжкого ступеня

4. Легкої і середньої тяжкості

5.+ Все перераховане

2. Коли розвиваються клінічні симптоми гострої декомпресійної хвороби тяжкого ступеня?

1. В початковому періоді декомпресії

2. Під час декомпресії

3. В перші хвилини після закінчення декомпресії

4.+ Все перераховане

3. Коли звичайно з'являються клінічні симптоми гострої декомпресійної хвороби легкого ступеня?

1. В початковому періоді декомпресії

2. Під час декомпресії

3. Перші хвилини після закінчення декомпресії

4.+ Через декілька годин після закінчення декомпресії

4. Яка скарга характерна при легень формах гострої декомпресійної хвороби?

1. Легке нездужання

2. Шкіряний зуд

3. Болі в м'язах

4. Болі в суглобах кінцівок

5.+ Все перераховане

5. Який симптом може мати місце при тяжких формах гострої декомпресійної хвороби?

1. Запаморочення

2. Порушення зору

3. Ністагм

4. Парези і паралічі

5.+ Все перераховане

6. Який синдром буде відстуній при тяжкій формі гострої декомпресійної хвороби?

1. Синдроми ураження м'язів і суглобів

2. Вестибулярні порушення

3.+ Синдром Рейно

4. Синдроми ураження легень, серця і інших органів

5. Все перераховане

7. Що може бути застосоване при лікуванні гострої декомпресійної хвороби?

1. Лікувальна рекомпресія

2. Інгаляції кисню

3. Аналептики дихання і серцевої діяльності

4. Аналгетики

5.+ Все перераховане

8. Основним засобом лікування гострої декомпрессионной хвороби є:

1. Інгаляції кисню

2.+ Лікувальна рекомпресія

3. Застосування гепарину

4. Застосування стимуляторів серцево-судинної системи

5. Застосування стимуляторів дихання

9. В яких суглобах звичайно розвиваються синдроми асептичного остеонекрозу і остеоартрозу при хронічній формі декомпресійної хвороби?

1. Тазостегновому і колінному

2. Плечовому і ліктьовому

3. Тазостегновому і плечевому

4. Колінному і ліктьовому

5.+ Все перераховане

10. Які трудові рекомендації слід дати хворому після проведеного курсу лікування з приводу гострої декомпресійної хвороби з нижньою параплегією і сфінктерними розладами?

1. Працездатний в своїй професії

2. Тимчасово (на 1-2 місяця) перевести на іншу роботу

3. Обмежено працездатний, потребує раціонального працевлаштування, перекваліфікації

4.+ Непрацездатний

11. Які трудові рекомендації слід дати хворому після проведеного курсу лікування з приводу гострої декомпресійної хвороби з дисциркуляторною енцефалопатією і вираженим синдромом Меньєра?

1. Працездатний в своїй професії

2. Тимчасово (на 1-2 місяця) перевести на іншу роботу

3. Обмежено працездатний, потребує раціонального працевлаштування, перекваліфікації

4.+ Непрацездатний

12 Які трудові рекомендації слід дати хворому після проведеного курсу лікування з приводу хронічної форми декомпресійної хвороби зі змінами в кістках і суглобах, які в незначній мірі порушують функції кінцівок?

1. Працездатний в своїй професії

2. Тимчасово (на 1-2 місяця) перевести на іншу роботу

3.+ Обмежено працездатний, потребує раціонального працевлаштування, перекваліфікації

4. Непрацездатний

13. Які трудові рекомендації слід дати хворому після проведеного курсу лікування з приводу хронічної форми декомпресійної хвороби зі змінами в кістково-суглобовому апараті, які в значній мірі порушують функції кінцівок?

1. Працездатний в своїй професії

2. Тимчасово (на 1-2 месяца) перевести на іншу роботу

3. Обмежено працездатний, потребує раціонального працевлаштування, перекваліфікації

4.+ Непрацездатний

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...