Главная Обратная связь

Дисциплины:


Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї та бойової технікиАДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ № 200 від “ 21 ” жовтня 2003 року

«Про затвердження Інструкції про застосування зброї,бойової техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків івертольотів Державної прикордонної служби України, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони України»

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ

ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

М. Київ

Жовтня 2003 року № 200

Про затвердження Інструкції
про застосування зброї,
бойової техніки, озброєння
кораблів (катерів), літаків і
вертольотів Державної

прикордонної служби

України, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони України

 

Відповідно до статті 21 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", пункту 7 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого Указом Президента України від 4 серпня 2003 року №797/2003,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Інструкцію про застосування зброї, бойової техніки,
озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів Державної прикордонної
служби України, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу під час
охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони
України (додається).

2. Начальникам регіональних управлінь, органів охорони державного
кордону, загонів Морської охорони, навчальних прикордонних загонів,
ректору Національної академії Державної прикордонної служби України
організувати вивчення цієї Інструкції з усім особовим складом Державної
прикордонної служби України. Особливу увагу приділити питанням, що стосуються прийняття рішення про застосування до порушників законодавства України про державний кордон зброї, бойової техніки, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу.

До 10 грудня 2003 року прийняти від" усього офіцерського складу Державної прикордонної служби України заліки на знання цієї Інструкції і вміння практично застосовувати її в охороні державного кордону України.

3. Наказ Голови Державного комітету у справах охорони державного
кордону України від 29 жовтня 1998 року № 450 "Про затвердження Правил
застосування зброї, бойової техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і
вертольотів Прикордонних військ, спеціальних засобів та заходів
фізичного впливу під час охорони державного кордону та виключної
(морської) економічної зони України", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 16 листопада 1998 р. за №730/3170, вважати таким, що втратив
чинність.4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Державної прикордонної служби України - директора
Департаменту охорони державного кордону.

 

Голова Державної прикордонної служби України

генерал-полковник М.М.Литвин


Затверджено

наказ Адміністрації Державної

прикордонної служби України

21.10.2003 № 200

Інструкція

про застосування зброї, бойової техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів Державної прикордонної служби України, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони України

Загальні положення

1.1.Ця Інструкція розроблена відповідно до статті 21 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" та розділу НІ Закону України "Про міліцію", постанови Ради Міністрів Української РСР від 21 лютого 1991 року № 49 "Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку", постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 1996 року № 642 "Про затвердження Положення про порядок охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні".

1.2. Цією Інструкцією встановлюється порядок застосування зброї, бойової техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів Державної прикордонної служби України, спеціальних засобів та використання заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони України Державною прикордонною службою України.

1.3. В Інструкції вживаються терміни, що мають таке значення:
прикордонники - військовослужбовці, а також працівники Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх службових повноважень залучаються до оперативно-службової діяльності під час виконання завдань з охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;

зброя- предмети та пристрої, що призначені для ураження живих цілей, кораблів, літаків (вертольотів) та інших об'єктів і не мають іншого призначення; зброя (озброєння) Державної прикордонної служби України - табельна вогнепальна та інша зброя (ракетна, реактивна тощо), що є на озброєнні в Державній прикордонній службі України;

напад -- насильницькі дії або погроза вчинення насильницьких дій стосовно прикордонників у зв'язку з їх службовою діяльністю або щодо результатів службової діяльності, що вчиняються приховано або відкрито (спричинення тілесних ушкоджень, відібрання зброї, зв'язування, вбивство тощо). Напад як такий не перестає ним бути, якщо його лише зупинено і в кожну мить він може розпочатися знову. Напад вважається закінченим, якщо він перерваний захистом або припинений самим нападником;

напад на будівлі, приміщення, споруди й транспортні засоби насильницькі дії, які виявляються у вторгненні (тобто відкритому проникненні в приміщення всупереч установленому режиму роботи об'єкта, діючим правилам пропускного режиму, вимогам посадових осіб або волі осіб, які в цих приміщеннях мешкають, чи волі власників транспортних засобів, які їм належать), а також насильницькі дії, що не пов'язані зі вторгненням у приміщення, транспорт, але спрямовані на їх пошкодження або знищення;

збройний опір - це активна протидія будь-якої особи здійсненню прикордонником своїх службових повноважень, поєднана із застосуванням вогнепальної, холодної зброї, а також інших речей та предметів, що можуть бути застосовані як зброя, а також такий опір, що здійснюється із застосуванням явно не придатної зброї або її імітатора, якщо в обстановці, що склалася, прикордонник не міг і не повинен був сприймати її як непридатну або імітаційну зброю;

заручник особа, яка насильно позбавлена воді (захоплена та утримується в такому стані проти її волі будь-якою особою або групою осіб) під загрозою вбивства, спричинення тілесних ушкоджень, подальшого утримування або скоєння інших насильницьких дій з метою примушення третьої сторони до будь-яких дій;

транспортний засіб - пристрій, призначений для перевезення людей або вантажу, а також такий, на якому встановлено спеціальне обладнання або механізм (усі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби);

необхідна допомога потерпілій особі - долікарська допомога, яка полягає в зупиненні кровотечі, виклику швидкої медичної допомоги або доставленні особи, яка постраждала, до медичної установи;

погроза застосування зброї - приведення зброї правопорушником у положення приготування до застосування або усна погроза застосування зброї;

заходи фізичного впливу -- дії прикордонника, що виявляються у застосуванні мускульної сили та механічного впливу на будь-який орган, частину тіла або весь організм правопорушника без допомоги спеціальних засобів та зброї;

прийоми рукопашного бою - удари, захоплення, способи звільнення від них, способи обшуку і конвоювання, блоки, відходи з лінії атаки тощо;

втеча осіб, затриманих за порушення державного кордону України, - самовільне залишення затриманою особою місця тримання або перебування під охороною з метою постійного чи тимчасового ухилення від подальшого перебування в ньому, тобто навмисне самовільне перетинання (подолання) лінії охорони з метою втечі.

Лінією охорони вважається:

в ізоляторі тимчасового тримання (спеціально обладнаному місці для тримання) - стіни, стеля, підлога, вікна та двері камер і приміщень або огорожа двору для прогулянок;

у кабінеті посадової особи Державної прикордонної служби України, що проводить перевірку (дізнання), - стіни, стеля, вікна, двері;

при конвоюванні в легковому автомобілі - салон автомобіля;

при конвоюванні у вантажному автомобілі - борти й підлога кузова;

при конвоюванні в залізничному, пасажирському вагоні - стіни, стеля, підлога, вікно, двері купе;

при конвоюванні вертольотом (літаком) - салон, двері (люки);

при конвоюванні на кораблі (катері) - внутрішні приміщення корабля, двері (люки), ілюмінатори;

при конвоюванні пішки - умовна лінія розміщення найближчих до правопорушника (колони правопорушників) конвоїрів.

Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї та бойової техніки

2.1. Озброєння військовослужбовців Державної прикордонної служби України.

2.1.1. Прикордонники, які призначаються на службу з охорони державного кордону, озброюються закріпленою за ними штатною стрілецькою зброєю. Боєприпаси видаються із розрахунку на кожний автомат - 60 патронів, на кожний пістолет - 16 патронів і споряджаються у два магазини. Зброя має бути справною та приведеною до нормального бою.

В окремих випадках особовий склад підрозділів Державної прикордонної служби України, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, може озброюватись спеціальними видами стрілецької зброї, у тому числі іноземного виробництва.

Прикордонники можуть зберігати, носити та застосовувати спеціальні засоби і зброю, згідно з цією Інструкцією, у позаслужбовий час відповідно до Законів України "Про міліцію", "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".

2.1.2. З урахуванням специфіки виконуваних завдань прикордонники можуть екіпіруватися спеціальними засобами:

засобами індивідуального захисту - шоломами, бронежилетами, одягом, виготовленим з кевлару, протиударними та броньованими щитами;

засобами активної оборони - гумовими кийками, наручниками, засобами зв'язування, електрошоковими пристроями, пістолетами (револьверами) під патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії з розрахунку 16 (12) патронів на кожний пістолет (револьвер), упаковками з препаратами сльозоточивої та дратівної дії (газові балончики), газовими пістолетами (револьверами) та патронами до них з розрахунку 8 патронів на кожний пістолет (револьвер);

засобами для примусової зупинки автотранспорту.

2.1.3.Порядок озброєння та екіпірування спеціальними засобами кожного виду прикордонного наряду щороку визначається наказом начальника органу охорони державного кордону (загону морської охорони), а в окремих випадках - рішенням начальника регіонального управління або Голови Державної прикордонної служби України. При цьому враховуються особливості ділянки, яка охороняється, обстановка, доцільність озброєння наряду з урахуванням покладених на нього завдань та забезпечення особистої безпеки.

2.1.4.У разі потреби рішенням начальників регіональних управлінь прикордонні наряди можуть бути озброєні кулеметами, гранатометами, ручними гранатами та додатковим запасом боєприпасів.

Бойова техніка при несенні служби з охорони державного кордону використовується в разі ускладнення обстановки на кордоні за рішенням Голови Державної прикордонної служби України.

2.2. Умови й межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, службових собак і вогнепальної зброї

2.2.1. Прикордонники мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, службових собак і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених цією Інструкцією.

2.2.2. Застосуванню сили, спеціальних засобів, службових собак і зброї повинно передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю громадян або прикордонників.

2.2.3.Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, службових собак і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків учинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, зокрема прикордонників, або збройного нападу чи збройного опору.

2.2.4.У разі неможливості уникнути застосування сили вона не повинна перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на прикордонників обов'язків, і має зводитись до мінімуму можливості завдання шкоди здоров'ю правопорушників та інших громадян. При заподіянні шкоди прикордонники забезпечують подання необхідної допомоги потерпілим у найкоротший строк.

2.3.Використання заходів фізичного впливу

2.3.1.Перед застосуванням зброї, бойової техніки та спеціальних засобів або одночасно з їх застосуванням до порушників законодавства про державний кордон України з метою припинення правопорушення, затримання правопорушника та відвернення небезпеки, що загрожує життю і здоров'ю
людей, прикордонниками можуть використовуватися заходи фізичного впливу, у тому числі прийоми рукопашного бою.

2.3.2.Рішення про використання заходів фізичного впливу, їх вид та інтенсивність використання приймається кожним прикордонником самостійно, виходячи з ситуації, що склалася.

2.3.3. Використання засобів фізичного впливу для захисту буде правомірним лише тоді, якщо обстановка свідчить про те, що ненасильницькі дії не будуть ефективними для виконання завдань, що виконуються.

2.3.4. Якщо є підстави для застосування зброї без попередження, прикордонник може використовувати будь-які заходи фізичного впливу. За інших обставин застосування засобів фізичного впливу повинен мати оборонний, стримувальний характер, бути спрямованим на здійснення контролю за діями правопорушника.

2.4. Застосування спеціальних засобів та службових собак

2.4.1. Спеціальні засоби (наручники, засоби зв'язування, гумові кийки, сльозоточиві речовини, світлошумові пристрої відвертальної дії, пристрої примусової зупинки транспорту, інші спеціальні засоби) застосовуються спеціально підготовленими прикордонниками в тому разі, якщо використані і не дали бажаних результатів інші форми попереднього впливу на порушників, для:

1) захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю;

2) припинення масових безпорядків і групових порушень громадського порядку;

3) відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення у разі захоплення;

4) затримання і доставки в підрозділ або інше службове приміщення Державної прикордонної служби України осіб, які вчинили правопорушення, а також для конвоювання і тримання осіб, затриманих і взятих під варту, якщо зазначені вище особи чинять опір прикордонникам або якщо є підстави вважати, що вони можуть учинити втечу чи завдати шкоди оточенню або собі;

5) припинення масового захоплення землі та інших дій, що можуть призвести до зіткнення груп населення, а також дій, які паралізують роботу транспорту, життєдіяльності населених пунктів, посягають на громадський спокій, життя і здоров'я людей;

6) припинення опору прикордонникам та іншим особам, які виконують службові або громадські обов'язки з охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю;

7) звільнення заложників.

2.4.2. Службові собаки використовуються під час несення служби з охорони державного кордону для:

1) пошуку і затримання людей на місцевості і в транспортних засобах;

2) пошуку наркотичних засобів, зброї, боєприпасів, вибухових речовин у пасажирських та вантажних транспортних засобах, різних вантажах і багажі пасажирів;

3) подолання протидії законним вимогам прикордонників;

4) затримання, конвоювання і охорони правопорушників, для підтримання режиму державного кордону, прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску через державний кордон.

2.4.3. Під час охорони державного кордону використовуються службові собаки, які пройшли курс дресирування, визнані придатними для службового використання і перебувають у штаті Державної прикордонної служби України. Право використання службових собак надається спеціально підготовленим прикордонникам, які несуть з ними службу. Службові собаки використовуються на довгому та короткому повідках, без повідка, у наморднику і без нього, виходячи з конкретної ситуації, що склалася.

2.4.4. Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обстановки, що склалася, характеру правопорушення й особи правопорушника.

2.4.5. Використанню спеціальних засобів та службових собак, за винятком випадків відбиття раптового нападу на прикордонників та звільнення заложників, має передувати попередження про намір їх застосування.

Попередження може бути здійснено голосом, а при значній відстані або зверненні до великої групи людей - через гучномовні установки та підсилювачі українською мовою не менше двох разів з наданням часу, достатнього для припинення правопорушення.

2.4.6. Під час застосування спеціальних засобів прикордонники зобов'язані:

1) не допускати завдання ударів гумовим кийком по голові, шиї, ключичній ділянці, животу, статевих органах;

2) не застосовувати світлошумових засобів відвертальної дії на відстані ближче двох метрів від людини;

3) не застосовувати пристроїв для примусової зупинки: автобусів і вантажних автомобілів, що здійснюють перевезення людей; мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопедів; на гірських шляхах або ділянках шляхів з обмеженою видимістю, залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях;

4) у разі застосування наручників здійснювати періодичну (не менше як через 2 години) перевірку стану фіксації замків.

2.4.7. Пристрої для примусової зупинки застосовуються в пунктах пропуску через державний кордон, а також на стаціонарних і пересувних (тимчасових) контрольних постах, розташованих на шляхах поза пунктами пропуску через кордон.

2.4.8. При застосуванні патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, упаковок з препаратами сльозоточивої та дратівної дії (газових балончиків) і патронів до газових пістолетів (револьверів) прикордонники
мають керуватися обмеженнями щодо мінімальної відстані застосування, які визначаються технічними характеристиками для кбнкретного виду спеціального засобу.

2.4.9. Рішення про застосування гумових кийків, газових балончиків, газових пістолетів (револьверів), пістолетів (револьверів) під патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, приймається кожним прикордонником
самостійно, зважаючи на оцінку обстановки, що склалася.

Рішення про застосування наручників, засобів зв'язування, світлошумових пристроїв відвертальної дії, пристроїв примусової зупинки транспорту, інших спеціальних засобів та службових собак приймає старший прикордонного наряду або посадова особа, відповідальна за виконання завдань з охорони державного кордону. Прикордонники, які діють індивідуально, приймають такі рішення самостійно.

2.4.10. У кожному разі застосування спеціальних засобів та службових собак прикордонники зобов'язані, окрім подання потерпілим необхідної допомоги, повідомити лікарів і медичні заклади про те, який засіб було застосовано в кожному конкретному випадку.

2.5. Застосування зброї та бойової техніки

2.5.1. Службу з охорони державного кордону прикордонники несуть із зарядженою зброєю, при цьому патрон у патронник не досилається.

Заряджання зброї здійснюється перед виходом (заступанням) на службу в установленому та обладнаному для цього місці за командою та під наглядом чергового по підрозділу або офіцера (прапорщика), який очолює наряд.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...