Главная Обратная связь

Дисциплины:


Прикінцеві положення6.1.Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, бойової техніки у випадках, зазначених у цій Інструкції, має бути адекватним ступеню суспільної небезпеки дій правопорушників. Прикордонники повинні використовувати наявні можливості розв'язувати завдання з охорони державного кордону ненасильницькими методами.

6.2.Після застосування зброї, бойової техніки та спеціальних засобів проводиться огляд приміщень і місцевості з метою виявлення потерпілих, можливих пожеж, пошкоджень об'єктів життєзабезпечення, а також збирання спеціальних засобів, що не спрацювали, а за потреби -*- дегазація. Усім потерпілим особам подається необхідна допомога. Під час подання допомоги потерпілим прикордонники повинні дотримувати заходів безпеки з метою недопущення спроб раптового нападу.

Прикордонники, які не подали допомогу потерпілим особам, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

6.3. У кожному разі після застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів для здійснення силового затримання правопорушників, зброї та бойової техніки прикордонники, які їх застосували, подають рапорт безпосередньому начальнику.

У рапорті мають бути відображені: підстави та обставини застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів (місце, час, наявність людей на місці події, кількість прикордонників, які застосовували силу), правопорушення, які вчинила особа, ким прийнято рішення або відданий наказ, вид та інтенсивність застосування спеціальних засобів, що використовувалися, скільки і які боєприпаси були використані, відомості про осіб, щодо яких було застосовано силу, наслідки її застосування, дані про можливих свідків, яку допомогу подано потерпілим.

6.4. Якщо застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів спричинило поранення або смерть, а також у всіх випадках застосування зброї прикордонник зобов'язаний негайно письмово доповісти безпосередньому начальнику для повідомлення прокурору. Начальник органу охорони державного кордону повідомляє прокурора, негайно доповідає начальнику регіонального управління. За потреби він інформує керівників місцевих органів виконавчої влади.

6.5. Після застосування заходів фізичного впливу - та спеціальних засобів для силового затримання правопорушників проводиться службове розслідування.

У всіх випадках застосування зброї та якщо в результаті застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів спричинено поранення або смерть особи, службове розслідування проводиться керівництвом органів охорони державного кордону, начальниками відділів регіональних управлінь

або Адміністрації Держприкордонслужби, а в разі потреби - керівництвом регіональних управлінь Державної прикордонної служби України.6.6. Про результати розслідування посадова особа, яка його проводила, у встановлені терміни доповідає по команді та подає копії матеріалів розслідування в регіональні управління та в Адміністрацію Держприкордонслужби.

6.7. Військовослужбовець, який не згоден з висновками службового розслідування щодо правомірності застосування ним спеціальних засобів та зброї, має право оскаржити їх у порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.8. У разі порушення встановленого порядку застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, бойової техніки, озброєння вертольотів (літаків), кораблів та катерів Державної прикордонної служби України прикордонники несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

Перший заступник Голови Державної

прикордонної служби України -

директор Департаменту охорони державного кордону

генерал-полковник П.А.Шишолін

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...