Главная Обратная связь

Дисциплины:


майор служби цивільного захистуНачальник Луцького

МРВ Управління ДСНС України

У Волинській області

майор служби цивільного захисту

В.В.Оліферчук

«____»______________2014 р.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

Проходження стажування курсанта 51 взводу 5-го курсуЛьвівського державного унiверситету безпеки життєдiяльностi на посаді провідного інспектора управління запобігання надзвичайним ситуаціям Луцького МРВ Управління ДСНС України у Волинській області

Богути Дмитра Володимировича

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відмітка про виконання
1. Ознайомитись з:
1.1. Положенням про Управління (Відділ) запобігання НС. 12.03.14  
1.2. Нормативно-правовою базою з питань пожежної і техногенної безпеки. 12.03.14  
1.3. Пожежною та техногенно-екологічною характеристикою району (міста).. 13.03.14  
1.4. Оглядомстану службової діяльності органів Державного нагляду у сфері пожежної безпеки та у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки області за 2013 рік. 13.03.14    
1.5. Переліком ОПН та ПНО затвердженим обласною комісією ТЕБ та НС. 14.03.14  
1.6. Організацію взаємодії з Державною комісією ТЕБ та НС. 14.03.14  
2. Ознайомитись та законспектувати основні положення діяльності інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям з:
2.1. Структурою та основними завданнями органів районного (міського) відділу (сектору) запобігання НС. 17.03.14  
2.2 Типовими функціональними обов’язками інспектора районного (міського) відділу (сектору) запобігання НС. 17.03.14  
2.3. Плануванням роботи (управлінь) відділів запобігання НС (видами планів, порядком розробки, затвердження, змістом). 18.03.14  
2.4. Документами обліку наглядово-профілактичної роботи, формами і термінами звітів. 18.03.14  
2.5. Порядком здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту органами місцевого самоврядування, об’єктами всіх форм власності. 19.03.14  
2.6. Переліком платних адміністративних послуг, які надаються ДІТБ (розпорядження КМУ від 09.06.2011 року). 19.03.14  
3. Вивчити та законспектувати основні нормативні документи:
3.1. Наказ МНС України № 863 від 25.05.2012 р. «Про затвердження Порядку проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки України» 20.03.14  
3.2. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 р. № 2245-ІІІ. 20.03.14    
3.3. Постанову КМУ від 11.07.2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки». 21.03.14  
3.4. Наказ комітету по нагляду за охороною праці України та Міністерства праці та соціальної політики України від 17 червня 1999 року № 112 «Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій». 21.03.14  
3.5. Наказ МНС України від 16.08.2005 р. № 140 «Про внесення змін до наказу МНС України від 18.12.2002 р. № 338».. 24.03.14  
3.6. Наказ МНС України від 15.08.2007 р. № 557 «Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в установах, в організаціях та на небезпечних територіях». 24.03.14  
3.7. Постанова КМУ від 29 березня 2001 р. N 308 „Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків”. 24.03.14  
3.8. Кодекс цивільного захисту України. Прийнятий Верховною Радою України 2 жовтня 2012 № 5403-VI. (Розділ V, Глави 11-14) 25.03.14  
3.9. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року // Відомості Верховної Ради України. – 2007. - № 29. – Ст. 389 25.03.14  
3.10 Постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 року № 136 «Про затвердження Положення про добровільну пожежну дружину (команду)». 25.03.14  
3.11. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 306“ Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки.”. 26.03.14  
3.12. Закон України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» від 23.02.2012 № 4448-VI 26.03.14  
3.13. Правила пожежної безпеки для об’єктів площею до 300 м2, затверджені наказом МНС України від 24 лютого 2012 року № 537 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 16 березня 2012 року за № 4014/20727. 27.03.14  
4. Прийняти участь в:
4.1. Оформленні 4-х справ про накладення адміністративного стягнення на осіб, які учинили адміністративне правопорушення за статтями: 164, 175, 188-8, 188-16. 28.03.14    
4.2. В підготовці 2-єї постанови про застосування запобіжних заходів. 31.03.14  
4.3. Проведенні професійно - орієнтаційної роботи серед населення та учнів по відбору кандидатів на навчання до ЛДУ БЖД. 31.03.14  
4.4. Здійсненні державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту на об’єктах високого ступеня ризику: 01.04.14  
4.4.1 ПНО та ОПН-2; 02.04.14  
4.4.2 Промислових та складських будівель з категоріями «А», «Б», «В»-2; 02.04.14  
4.4.3 Об’єктів нового будівництва та реконструкцій-2; 03.04.14  
4.4.4 Об’єктів з масовим перебуванням людей: 03.04.14  
4.4.5 Навчальний заклад-1 ; 04.04.14  
4.4.6 Готель - 1; 07.04.14  
4.4.7 Торгово-розважальний центр -1; 07.04.14  
4.4.8 Лікувально-профілактичний заклад зі стаціонаром – 1; 08.04.14  
4.4.9 Складські будівлі із зберіганням зернових культур (за їх наявності) ; 08.04.14  
4.4.10 Житлового будинку підвищеної поверховості – 1. 09.04.14  

 Згідний:

Провідний інспектор Луцького МРВ

Управління ДСНС у Волинській області

майор служби ЦЗ Р.М. Дмитирчук

 

 

Курсант-стажист взводу ПБ-51 Д.В. Богута

рядовий служби цивільного захисту

 

«_____»______________2014 р.

 

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...