Главная Обратная связь

Дисциплины:


У разі потреби (для надання копії наказу юридичної сили) підпис особи, яка оформила відповідну відмітку, може бути засвідчений відбитком печаткиОформлення витягу з наказу

Витяги із наказу –це засвідчена копія частини тексту наказу. Уніфіковану форму витягу з наказу з основної діяльності організації наведено у додатку 1.

У тексті наказу з особового складу може бути зафіксовано кілька пов’язаних між собою питань. Якщо ж виникає потреба долучити до певної справи розпорядчий документ, зміст якого стосується лише одного питання (управлінської дії щодо однієї посадової особи), то доцільно оформити витяг із наказу. Так, наприклад, зведе5ни наказ з особового складу може містити пункти щодо призначення , переведення, заохочення та звільнення різних працівників однієї організації, проте до особових справ кожного з цих працівників має бути долучено відповідний витяг зі зведеного наказу (додаток 2).

Витяг із наказу оформлюють на загальному чи спеціальному бланку або на аркуші паперу формату А4 чи А5 (залежно від обсягу тексту) з відтворенням таких обов’зкових реквізитів:

ü назва організації;

ü назва виду документа (ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ);

ü дата;

ü реєстраційний індекс;

ü місце складання або видання;

ü гриф обмеження доступу до документа (за наявності цього реквізиту в наказів);

ü заголовок до тексту;

ü текст;

ü підпис;

ü відмітка про засвідчення копії;

На практиці також часто доводиться готувати витяг із наказів основної діяльності та з адміністративно-господарських питань, що подаються на виконання безпосереднім виконавцям, зазначеним у розпорядчій частині.

Зверніть увагу! Констатуючу частину тексту наказу переносять до витягу цілком, а з розпорядчої частини беруть лише потрібний пункт чи кілька пов’язаних між собою пунктів (додаток 3).

Засвідчення копій та витягів з наказу

Відмітку про засвідчення копії наказу проставляють як безпосередньо на копії для підтвердження її відповідності оригіналу, так і на витягах із наказу. Цю відмітку розташовують, відступивши на два міжрядкові інтервали нижче від реквізиту «Підпис». При цьому, якщо копію виготовлено не шляхом ксерокопіювання вже підписаного керівником організації наказу, а надруковано на принтері як другий, третій чи наступні примірники, то наявність особистого підпису керівника організації на цьому примірнику документа також не потрібна; у реквізиті «підпис» зазначають лише назву посади керівника, його ініціал(и) та прізвище.

Відмітка про засвідчення копії складається з таких елементів:

ü словосполучення Згідно з оригіналом(без лапок);

ü назва посади особи, яка засвідчує копію, її особистий підпис, розшифрування підпису (ініціал(и) і прізвище);

ü дата засвідчення.У разі потреби (для надання копії наказу юридичної сили) підпис особи, яка оформила відповідну відмітку, може бути засвідчений відбитком печатки.

Зазвичай з цією метою використовують просту круглу печатку служби діловодство (канцелярії, секретаріату, загального відділу тощо) або служби кадрів, залежно від того, з якого питання видано наказ і на кого покладено обов’язок щодо засвідчення копії документів – на працівника, відповідального, або на кадровика. Відбиток основної круглої печатки з індетифікаційним кодом організації у відмітці про засвідчення копії проставляють лише у тих випадках, коли копію наказу надсилають до сторонньої організації, особливо – до державного органу.

Відбиток печатки в жодному разі не повинен зачіпати елементів реквізиту «Підпис». Його проставляють суворо у реквізиті «Відмітка про засвідчення копії» таким чином, щоб він охоплював кілька літер назв посади особи, яка власне засвідчила відповідну копію.

Копію наказів, призначені для внутрішнього користування в організації, засвідчувати відбитком печатки необов’язково.

Слід зазначити, що аналогічним способом оформлюють і відмітку про засвідчення у витягу із наказу.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...