Главная Обратная связь

Дисциплины:


B070800- Мұнайгаз ісі мамандығының студенттеріне арналған «Мұнайгаз ісі негіздері» пәнінен 450 тест сұрақтары 1 страница1. Газ, су және мұнай қоспасы түрінде болатын қабат сұйықтығы қалай аталады?

А. Флюидтар

Б. Эмульсия

В. Суспензия

Г. Лас мұнай

Д. жуу сұйықтығы

2. Қабаттардың су қаннықтылығы оның өтімділігіне қалай ықпал етедi?

А. өткізгіштігін азайтады

Б. әсер етпейді

В. мәлiмет жоқ

Г. едәуiр

Д. өткізгіштігін жоғарлатады

3. Органикалық болжам бойынша мұнай және газдың пайда болуының негiзгi материалы болып не табылады?:

А. өсiмдiк және организмдердің қалдықтары

Б. теңiз жануаларының органикалық қалдықтары

В мұнай өздігінен пайда болады

Г. жер гүлдерінің органикалық қалдықтары

Д. минералды заттар

4. Қабаттың коллекторлық қасиеттерi?

А. кеуектi ортаның меншiктi бетi, өткізгіштігі, кеуектілігі

Б. кеуектi ортаның меншiктi бетi және құмның грануло түйіршіктелген құрамы

В. бұрғылау кезіндегі жыныстың тұрақтылығы

Г. ұңғыманың қисаюы

Д. бұрғылау кезіндегі жердің иілімділігі

5. Жыныстардың суды, сонымен бiрге сұйық және газ тәрiздi көмiрсутектердi орналастыру қабiлеттiлiгi, олардың қандай қасиетін анықталады?

А. кеуектілігімен

Б. өткізгіштігімен

В. абсолютті қаттылығымен

Г. жыныстардың химиялық қасиеттерiмен

Д. беттілігімен

6. Кеуектердің жалпы көлемінің тау жыныстарының жалпы көлеміне қатынасы қалай аталады?

А. толық кеуектілік коэффициенті

Б. араласқан кеуектілік

В. кеуектілік коэффициенті

Г. қысымның қанығудың коэффициенті

Д. динамикалық тұрақтылық

7. Тау жыныстарының өткізгішітігі дегеніміз олардың өз бойынан нені өткізу қабілеттілігін түсенеді?

А. сұйықтықтарды немесе газдарды

Б. су немесе сұйықтарды

В. тек мұнайды

Г. химиялық түзілімдегі жыныстарды

Д. магмалық жыныстарды

8. Жыныстардың меншiктi беті дегеніміз не?

А. беттiк ауданының қосындысы

Б. толық кеуектілік коэффициенті

В. салыстырмалы өтiмдiлiкпенГ. қабатты суландыру

Д. қабаттың иімділігі

9. Қысымды өзгерту кезінде өзінің көлемін өзгерту қабілеттілігі қалай аталады?

А. қабаттың серпімділігі

Б. салыстырмалы өткізгіштік

В. меншікті беті

Г. қабаттың иімділігі

Д. көлемдік коэффициент

10. Серпімді қабат қандай мәнді өзгертуге қабілетті?

А. қысым өзгерген кезде өзінің көлемін

Б. өзгерiссiз қалады

В. өзінің көлемін

Г. өзінің салмағын

Д. қысымы өзгерген кезде өзінің салмағын

11. Мұнайқанықтылық қандай қорды сипаттайды?

А. мұнай

Б. газ

В. су

Г. уран

Д. бензин

12.Қысым астында қабатта болатын сұйықтар мен газдар қалай аталады?

А. қабат

Б. қалдық

В. шеткі

Г. бастапқы - қабатты

Д. дұрыс жауап жоқ

13. Қабат қысым жоғары, ал қабаттағы температурасы төмен болатын кен орындарын қалай аталады?

А.мұнайлы

Б. газды

В. уран кен орындары

Г. көмiр кен орындары

Д. сулы

14. Таза газды кен орындарында метанның мөлшері қанша пайызды құрайды?:

А. 90% жоғары

Б. 25, 3% жоғары

В. 78, 6% жоғары

Г. 32, 5% жоғары

Д. 99% жоғары

15. Төменгі бөлігі қабат суларымен тірелетін, өнiмдi қабат қалай аталады?

А. табандық

Б. шеткі

В. байланысты

Г. шөгінді

Д. резервті

16. Кеніш сыртынан үлкен аудандарға созылатын қабат сулары қалай аталады?

А. шекті

Б. табанды

В. қалдық

Г. байылынқан

Д. мұнайлы

17. Мұнай кенорындағы қабат суларының мөлшері, %

А. 10-30

Б. 75-80

В. 60-80

Г. 90-100

Д. 90-95

18. Өндірілетін 1 куб метрде мұнайда қанша куб метр ілеспе газы болады?

А. 100;

Б. 10

В. 200

Г. 250

Д. 300

19. Әдеттегiдей мұнайбитумды жыныстар қандай тереңдiкте жатады, м:

А. 500

Б. 600

В. 650

Г. 700

Д. 720

20. Газдарды тазалау үшін әртүрлі конструкциядағы сепараторлар қолданылады, әрекет ету принципі бойынша олар қаплай бөлінеді:

А. ортадан тепкіш

Б. турбулентіті

В. толқынды

Г. ауалы

Д. гравитациялық

21. Газдың қоры жөнінен Үш жетілік елдерді кему реттілігі бойынша көрсетіңіз

А. Ресей, Иран, Катар

Б. Катар, Иран, Ресей

В. Ресей, Катар, Иран

Г. Иран, Катар, Ресей

Д. Катар, Ресей, Иран

22. Атырау облысындағы Мақат өлкесіндегі, Досор темір жолынан оңтүстік- шығыста 25 шақырым жерде орналасқан мұнай кенорнын көрсетіңіз:

А. Бесбөлек

Б. Байбөлек

В. Байкоңыр

Г. Бескоңыр

Д. Бестөбе

23. Атырау облысындағы Мақат өлкесіндегі, Досор темір жолынан оңтүстік- шығыста 42 шақырым жерде орналасқан мұнай кенорнын көрсетіңіз:

А. Оңтүстік Қошқар

Б. Солтүстік Қошқар

В. Батыс Қошқар

Г. Шығыс Қошқар

Д. Ұзын Қошқар

24. Атырау облысындағы Мақат өлкесіндегі, Досор темір жолынан оңтүстік- шығыста 20 шақырым жерде орналасқан мұнай кенорнын көрсетіңіз:

А. Сағыз

Б. Сарысу

В. Құмкөл

Г. Жаңабай

Д. Ырғыз

25. Атырау облысындағы Ембен өлкесіндегі, Атырау облысынан оңтүстік-шығысқа қарай 160 шақырым жерде орналасқан мұнай-газ кенорнын көрсетіңіз:

А. Құлсары

Б. Мұнайшы

В. Мұнайлы

Г. Сағыз

Д. Жаңабай

26. Атырау облысындағы Ембен өлкесіндегі, Атырау облысынан оңтүстік- шығысқа қарай 270 шақырым жерде орналасқан мұнай-газ кенорнын көрсетіңіз:

А. Қосшағыл

Б. құлсары

В. Құмколь

Г. Мұнайлы

Д. Сағыз

27. Өткізгіш болатын тау жыныстары қалай аталады?

А. коллектор

Б. ұстағыштар

В. қақпақ

Г. жапқыштар

Д. табандар

28.Тігінен мұнай мен газдың қозғалысын шектейтін, өткізбейтін тау жыныстары – бұл:

А. жабын

Б. ұстағыштар

В. коллектор

Г. табандар

Д. тығындар

29. Мұнай мен газ шоғырларын өз бойына жинап, қоршап, сақтауға қабілеті бар тау жыныстарының жиынтығы қалай аталады?

А. ұстағыштар

Б. қақпақ

В. коллектор

Г. табандар

Д. жапқыштар

30. Қақпанға түскенде гравитация күшінің әсерінен газ, мұнай және судың қабаттануы қалай өтеді? Жоғарыдан төменге қарай болатын реттілікте көрсетіңіз:

А. газ, мұнай, су

Б. су, газ, мұнай

В. газ, су, мұнай

Г. мұнай, газ, су

Д. мұнай, су, газ

31. Кең таралған қақпандар?

А. антиклинальдi

Б. тектоникалық - экрандалғаны

В. стратиграфиялық - экрандалған

Г. литологиялық - экрандалған

Д. экрандалған

32. Тектоникалық бұзылуы бар жерде қабат коллектордың өткізбейтін тау жынысымен жанасуы қандай түрдегі тұтқыштың түзілуіне алып келеді?

А. тектоникалық - экрандалған

Б. антиклиналдi

В. стратиграфы - экрандалған

Г. литологиялығы - экрандалған

Д. нашар - экрандалған

33. Жаңаөзен мұнай кенорны қай облыста орналасқан:

А. Маңғыстау

Б. Атырау

В. Қызылорда

Г. Қарағанды

Д. Ақтөбе

34. Қабат жабынымен беттiк байланыстың қиылысу сызығы қалай аталады?

А. сыртқы контур

Б. iшкi контур

В. жоғарғы контур

Г. төменгi контур

Д. газды контур

35 Қабат табанымен беттiк байланыстың қиылысу сызығы қалай аталады?

А. iшкi контур

Б. сыртқы контур

В. жоғарғы контур

Г. төменгi контур

Д. газды контур

36.Мұнайгаз қабатының жабыны мен табанының арасындағы ең қысқа арақашықтық қалай аталады?

А. қалыңдық

Б. ұзындық

В.биiктiк

Г.ені

Д. диагональды

37.Көлденең сурет нені көрсетеді? (изогипс рельеф жабуы немесе өнімді қабаттың табаны)

А. құрылымдық карта

Б. географиялық карта

В. физикалық карта

Г. саяси карта

Д. сейсмикалық карта

38.Тiк жазықтықтағы жер қабығының берілген бөлігінің геологиялық құрылысының көрінісі қалай аталады?

А. геологиялық қима

Б. геосаясат қима

В. географиялық қима

Г. құрылымдық қима

Д. тектоникалық қима

39. Мұхит түбінен 6 км-ден тау астынан 70 км-ге дейінгі қалыңдықтағы жер қабығының сыртқы қатты қабығы қалай аталады?

А. литосфера

Б. гидросфера

В. атмосфера

Г. ноосфера

Д. биосфера

40. Жаратылысы бойынша тау жынысы қанша топқа бөлінеді?:

А. үшке

Б. екiге

В. беске

Г. жетiге

Д. тiптi бөлшектенбейдi

41. Магманың суытылуы нәтижесінде пайда болған және негізінен кристалды мәні бар, жыныстар қалай аталады?

А. магмалық

Б. шөгінді

В. жарықшақты

Г. метаморфты

Д. аралас

42. Материк бетінде және су бассейнінің түбінде органикалық және бейорганикалық заттардың тұнуының нәтижесінде пайда болған, жыныстар қалай аталады ?:

А. шөгінді

Б. магмалық

В. жарықшақты

Г. метаморфты

Д. аралас

43.Ұсақ бөлшектерге бұзылған жыныстардың шөгуі нәтижесінде пайда болған жыныстар, қалай аталады ?

А. жарықшақты

Б. магмалық

В. шөгінді

Г. метаморфты

Д. аралас

44. Жер қабыршағында химиялық реакция нәтижесінде немесе су ерiтiндiлерінен тұздың бөлінуі салдарынан пайда болған жыныстар қалай аталады ?

А. жаратылысы химиялық жыныстар

Б. магмалық

В. шөгінді

Г. метаморфты

Д. аралас

45. Жануар және өсiмдiк қалдықтарының тасқа айналуынан пайда болған жыныстар қалай аталады ?

А. жаратылысы органикалық жыныстар

Б. магмалық

В. шөгінді

Г. метаморфиялық

Д. аралас

46. Жаратылысы химия, органикалық және шөгінді материалдардан құралған жыныстар қалай аталады ?

А. жаратылысы аралас жыныстар

Б. магмалық

В. шөгінді

Г. метаморфты

Д. органикалық

47. Жер қабығында жоғары температура мен қысымның әсерiнен магмалық және шөгінді жыныстардан түзілген жыныстар қалай аталады ?

А. метаморфты

Б. магмалық

В. шөгінді

Г. аралас

Д. органикалық

48. Дөңес бөлігі төмен қарай бағытталған қабаттың майысуы қалай аталады?

А. синклиналь

Б. жабуы

В. табаны

Г. антиклиналь

Д. қыртыс

49. Шөгінді жыныстардың қабаттары көлденең ғана емес және .... түрде жата алады:

А. қыртысты

Б. қабу

В.табандар

Г. антиклинальды

Д. синклинальді

50. ОПЕК құрамына ұанша ел кіреді?

А. 14

Б. 13

В. 15

Г. 12

Д. 16

51. Өткізгіштігі бойынша тау жыныстары өткізетін және өткізбейтін тау жыныстары болып бөлінеді. Өткізетін тау жыныстарды атаңыз?

А. коллекторлар

Б. корректорлар

В.инжекторлар

Г.протекторлар

Д. дұрыс жауап жоқ

52. Өткізгіштігі бойынша тау жыныстары өткізетін және өткізбейтін тау жыныстары болып бөлінеді. Өткізбейтін тау жыныстарды атаңыз?

А. қақпақтар

Б. корректорлар

В.коллекторлар

Г.протекторлар

Д. дұрыс жауап жоқ

53. Сұйықтықты және газды бере алатын және өзiне қабылдай алатын, сонымен қатар қысым түскен кезде оларды өз бойынан өткізе алатын тау жыныстары, қалай аталады?:

А. коллекторлар

Б. корректорлар

В. протекторлар

Г. қақпақтар

Д. дұрыс жауап жоқ

54. Түйіршікті материалдардан тұратын коллекторлардың типтері (құм, тас құмдар және т.б.) қалай аталады?

А. қуысты

Б. каверналы

В. жарықшақтыи

Г. аралас

Д. дұрыс жауап жоқ

55. ОПЕК құрамына кiретiн елдi көрсетiңiз:

А. Ирак

Б. Қазақстан

В.США

Г. қытай

Д. дұрыс жауап жоқ

56. ОПЕК құрамына кiрмейтiн елдi көрсетiңiз:

А. Ресей

Б. Иран

В. Ирак

Г. Қатар

Д. Кувейт

57. Өткізбейтін тау жыныстар – бұл?

А. жапқыш

Б. коллектор

В. протекторлар

Г. инжекторлар

Д. кеуектер

58. Кеніштің көлемі мен құрылымын зерттеу, мұнай мен газ қорын есептеуге қажетті бастапқы мәліметтерді алу үшін, сондай-ақ оны игеруді жобалауға арналған кәсіпшілік мұнайгаздылығы орнатылған алаңдарда бұрғыланатын ұңғымалар қалай аталады?

А. барлау

Б. параметрлiк

В. тiректі

Г. құрылымдық

Д. iздеу

59. Кенішті игеру сұлбасына сәйкес тұрғызылатын және жер қабатынан мұнай мен газды өндіруге арналған ұңғыманы қалай атаймыз?

А. пайдалану

Б. параметрлiк

В.тiректі

Г.құрылымдық

Д. iздеу

60. Әртүрлі агенттермен пайдалау қабатына әсер ету кезінде қолданылатын ұнғымалар (суды, газды айдау) қалай аталады?

А. айдау

Б. пайдалану

В. тiректі

Г. құрылымдық

Д. параметрлiк

61. Төменде аталған авторлардың қайсысы крекинг әдiсін ойлап тапқан?

А.В.Г.Шухов және С.Гаврилов

Б.А.С.Быстров және С.Пономарев

В.В.Г.Глухов және С.Гавриловолар

Г.В.Г.Шухов және С.Свиридов

Д.В.Г.Сухов және С.Гавриленко

62. Крекинг процесі қай жылы ойлап табылған?

А. 1891

Б. 1991

В. 1791

Г. 1881

Д. 1981

63. Қай жылы және кім крекинг процессін ойлап шығарған?

А. 1891 В.Г.Шухов және С.Гавриловолар

Б. 1991 А.С.Быстров және С.Пономаревке

В. 1791 В.Г.Глухов және С.Гавриловолар

Г. 1881 В.Г.Шухов және С.Свиридовқа

Д. 1981 В.Г.Сухов және С.Иванов

64. Қай жылы крекинг қондырғысы жасалды?:

А. 1926

Б. 1936

В. 1716

Г. 1846

Д. 1956

65. 2011 жылы Қазақстанда өндірілген мұнай көлемі, млн, тонна атаңыз:

А. 83

Б. 61

В. 75

Г. 80

Д. 90

66. Мұнайды өңдеу кезінде кандай зат алынбайды?

А. металлдар

Б. отындар

В. битум

Г. ерiткiштер

Д. мұнай майлары

67. Барлық дизель отындары қандай түрлерге бөлінеді?

А. қысқы және жазғы

Б. көктемгi және жазғы

В. күзгi және жазғы

Г. қысқы және көктемдегi

Д. қысқы және күзгi

68. Жанармайлардың ең маңызды пайдалану сипаттамаларының бiрі болып …табылады?

А. детонациялық тұрақтылық

Б.анти детонациялық тұрақтылық

В. стационарлы тұрақтылық

Г. дистанциялық тұрақтылық

Д. денатурирленген тұрақтылық

69. Жанармайдың детонациялық тұрақтылығы құрамында қандай заттың болуына тәуелді?

А. изооктан

Б. пентан

В. гексан

Г. изопентан

Д. гептан

70. Жанармайды октандық санның мөлшері бензин құрамындағы ненің бар екенін көрсетеді?

А. изооктан

Б. декан

В. бутан

Г. изопентан

Д. изогептан

71. Октандық санды қай әдiстермен анықтайды:

А. моторлы

Б. химиялық

В. физикалық

Г. газды

Д. пайдалану

72. Ілеспе газдарға қайсысы жатады:

А. этан

Б. метан

В. пентан

Г. этилен

Д. бутилен

73. Олефиндерге қайсысы жатады:

А. пропилен

Б. метан

В. пентан

Г. бутанол

Д. бутилен

74. Сығылу нәтижесінде жанатын қозғалтқышта қолданылатын отынды атаңыз?

А. дизелді

Б. бензин

В. керосин

Г. мазут

Д. майлар

75. Отты жақындатқанда қоспадағы отын булары ауамен әрекеттесу нәтижесіндегі жану температурасы қалай аталады?

А. жану температурасы

Б. тұтану температурасы

В. жалындау температурасы

Г. шаңдану температурасы

Д. дұрыс жауап жоқ

76. Ұшақтар мен тiк ұшақтардың газтурбинді қозғалтқыштарында қолданылатын отындар қалай аталады?

А. реактивтi

Б. деактивті

В. дизелді

Г. белсендi

Д. деструкциялы

77. Авиация, автомобиль және дизелді қозғалтқыштарды майлау үшiн қолданылатын майларды атаңыз?

А. моторлы

Б. индустриалды

В. цилиндрлiсi

Г. компрессорлық

Д. бiлiктi

78. Электр тогының генераторын және турбоагрегатының әртүрлі подшипниктерін салқындату және майлау үшін қолданатын майларды атаңыз?

А. турбиналы

Б. индустриалды

В. цилиндрлi

Г. компрессорлық

Д. бiлiктi

79. Мұнайхимия өндірісіне шикізатты алу мақсатында атмосфералық қысымға жақын қысымда және 750-9000С температурада өткізілетін термиялық крекинг қалай аталады?

А. пиролиз

Б. кокстеу

В.гидролиз

Г.ректификация

Д. деструкция

80. Қол жетімді және арзан жуу сұйықтығы, қалай аталады?

А. техникалық су

Б. техникалық сода

В. технологиялық су

Г. техникалық спирт

Д. техникалық қышқыл

81. Суда бұрғыланатын, тау жыныстарының шламын диспергирлеу нәтижесінде ұңғымада түзілетін сулы суспензия қалай аталады?

А. табиғи бұрғылау ерiтiндiсі

Б. табиғи емес бұрғылау ерiтiндiсі

В. мүмкiн бұрғылау ерiтiндiсі

Г. техникалық бұрғылау ерiтiндiсі

Д. технологиялық бұрғылау ерiтiндiсі

82. Ерітіндінің белгілі бір жағдайда кеуектіжыныстарға суды беру қабілеті қалай аталады?

А. фильтрациялау көрсеткiші

Б. бұрғылау көрсеткiші

В. активация көрсеткiшi

Г. деградация көрсеткiші

Д. стагнация көрсеткiшi

83. Термиялық әдіске қай әдістер жатпайды?

А. дұрыс жауап жоқ

Б. кокстеу

В. пиролиз

Г. термиялық крекинг

Д. риформинг

84. 4-6 МПа қысымда және 470-5500С температура кезінде жоғарымолекулярлы көмірсутектің ыдырау процесі қалай аталады?

А. термиялық крекинг

Б. кокстеу

В. пиролиз

Г. риформинг

Д. дұрыс жауап жоқ

85. 0,1-0,6 МПа қысымда және 470-5500С температура кезінде термиялық крекинг формасының атауының көрсетiңiз?

А. кокстеу

Б. термиялық крекинг

В. пиролиз

Г. риформинг

Д. дұрыс жауап жоқ

86. Мұнайхимия өндірісіне арналған шикізатты алу мақсатында, қысымы атмосфераға жақын және 750-9000С температурада жүретін процесс қалай аталады?

А. пиролиз

Б. термиялық крекингпен

В. кокс айырумен

Г. риформингпен

Д. дұрыс жауап жоқ

87. Мұнайды екінші реттік өңдеудің каталитикалық әдісіне қайсысы жатады?

А. каталикалык крекинг және риформинг

Б. термиялық крекинг және пиролиз

В. кокстеу және риформинг

Г. риформинг және крекинг

Д. пиролиз және риформинг

88. Мұхит түбінен 6 км-ден тау астынан 70 км-ге дейінгі қалыңдықтағы жер қабығының сыртқы қатты қабығы қалай аталады?

А. литосфера

Б. гидросфера

В. атмосфера

Г. ноосфера

Д. биосфера

89. Химиялық, органикалық және шөгінді материалдарынан құралған жыныстар қалай аталады ?

А. жаратылысы аралас жыныстар

Б. магмалық

В. шөгінді

Г. метаморфты

Д. органикалық

90. Мұнайдың 1 барреллі қанша литрге тең?

А. 159

Б. 169

В. 146

Г. 149

Д. 160

91. Мұнай эмульсиясын бұзу үшін қолданылатын, затты атаңыз:

А. деэмульгатор

Б. депрессаторы

В. диспергаторлар

Г. дистилляттар

Д. стабилизаторлар

92. Түйіршікті материалдардан тұратын коллекторлардың типтері (құм, тас құмдар және т.б.) қалай аталады?

А. қуысты

Б. каверналы

В. жарықшақтыи

Г. аралас

Д. дұрыс жауап жоқ

93. Өткiзбейтiн тiректерден түзілген, бірақ көптеген микро және макро жарықшақтар есебінен газ немесе сұйықтықты өз бойына сыйдыратын коллекторлардың түрі қалай аталады?

А. жарықшақты

Б. каверналы

В. кеуекті

Г. аралас

Д. дұрыс жауап жоқ

94. Құрамында 2,5% күкiрті бар мұнайды қалай атайды?

А. жоғары күкiрттi

Б. аз күкiрттi

В. күкiрттi

Г. парафинді

Д. дұрыс жауап жоқ

95. Жер қабатының пайда болу уақыты:

А. 4,6 млрд.жыл бұрын

Б. 3,6 млрд.жыл бұрын

В. 5,6 млрд. жыл бұрын

Г. 2,5 млрд. жыл бұрын

Д. жаңа дәуірге дейін

96. «Апат теориясы» геологияда қай уақытта үстемдік етті?

А.XIX ғ. басында

Б. XIX ғ. ортасында

В. XIX ғ. соңында.;

Г. XX ғ.басында.;

Д. жаңа дәуірге дейін;

97. Бұрғылау мұнарасының жоғарғы негізінің өлшемі қандай?

А. 2 х 2

Б. 3 х 3

В. 2 х 4

Г. 8 х 8

Д. 10 х 10

98. Бұрғылау мұнарасының төменгі негізінің өлшемі қандай?

А. 8 х 8

Б. 2 х 4

В. 3 х 3

Г. 2 х 4

Д. 3 х 3

99. Геологиялық колонка (тізбек) - бұл:

А. теориялық және абстрактiлi сұлба

Б. химиялық және физикалық сұлба

В. практикалық және геофизикалық сұлба

Г. геофизикалық және геохимиялық сұлба

Д. дұрыс жауап жоқ

100. Коллекторлар дегеніміз не?

А. өтiкізгіш тау жыныстар

Б. өткiзбейтiн тау жыныстар

В. ерекше пішінді қабаттар

Г. қақпақтар

Д. дұрыс жауап жоқ

101. Қай жылы «Мұнайгаз ісі » кафедрасы ашылды?

А. 2008 жыл қыркүйек айы

Б. 2009 жыл қыркүйек айы

В. 2008 жыл қазан айы

Г. 2009 жыл қазан айы

Д. 2008 жыл қараша айы

102. Бұрғылау кезінде қашауды салқындату үшін .... қолданады:

А. бұрғылау ерiтiндiні

Б. сілті ерiтiндiсі

В. техникалық суды

Г. вакуумды газойль

Д. қышқыл ерiтiндiсi

103. Гидроциклон не үшiн арналған:

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...