Главная Обратная связь

Дисциплины:


B070800- Мұнайгаз ісі мамандығының студенттеріне арналған «Мұнайгаз ісі негіздері» пәнінен 450 тест сұрақтары 2 страницаА. бұрғыламаны тазарту

Б. қашауды салқындату

В. бұрғыланған жыныстарды шығару

Г. бұрғылама ерiтiндiнi салқындату

Д. бұрғылама ерiтiндiнi айдау

104. Жартылай суға бататын бұрғылама платформалары тереңдiктерде қолданады, м:

А. 300-600

Б. 500-800

В. 400-800

Г. 800-900

Д. 700-900

105. Теңіз кен орны қай облыста орналасқан

А. Атырау

Б. Маңғыстау

В. Актөбе

Г. Батыс қазақстан

Д. Кызылорда

106. Досор кен орны қай облыста орналасқан

А. Атырау

Б. Актөбе

В. Кызылорда

Г. Батыс Қазақстан

Д. Карағанды

107. Жетібай мұнай кенорны облыста орналасқан

А. Маңғыстау

Б. Атырау

В. Кызылорда

Г. Карағанды

Д. Актөбе

108. Қашаған мұнай кенорны қай облыста орналасқан

А. Атырау

Б. Актөбе

В. Карағанды

Г. Кызылорда

Д. Батыс қазақстан

109. Мұнайды жоғары кабатты қысым кезінде кай әдiспен өндіреді:

А. фонтанды

Б. компрессорлы

В. сорапты

Г. араласқан

Д. штангалы

110. Ұңғыманың саға жабдығына жатады:

А. фонтанды арматура

Б. сорап-компрессорлық құбырлар

В. қашау

Г. бұрғылау сорабы

Д. кондуктор

111. Топтық өлшеу қондырғысына ұнғыма өнімі түсетін құбырлар жүйесін қалай атаймыз:

А. манифольд

Б. кондуктор

В. вертлюг

Г. штангалы сорап

Д. протектор

112 Шикі мұнайды тұрақтандыру кезінде одан не бөлінеді:

А. пропан

Б. октан

В. гептан

Г. бензол

Д. толуол

113. Жабдықтағы коррозияның жылдамдығын төмендететiн заттарды қалай атайды:

А. ингибиторлар

Б. активаторлар

В. депрессаторы.

Г. тұрақтандырғыштар

Д.эмульгаторлар

114. Мұнайдағы күкiрттi қосындыларды жою үшiн қандай әдiстердi пайдаланады:

А. гидротазалау

Б. депарафинизациялау

В. ингибиторлеу

Г. деасфальтизациялау

Д. тұрақтандыру

115. Әлемдегі үлкен мұнай кен орындарын атаңыз:

А. Гавар (Сауд Аравия)

Б. Ромашкинское (Ресей)

В. Үлкен Бурган (Кувейт)

Г. Закум (Абу-Даби)

Д. Тенгиз (Қазақстан)

116. Көрсетілген мәліметтер бойынша жер қабатындағы газдың көлемі 48,14 трлн. м3 болатын немесе әлемдегі газ ресурсының 31% құрайтын елді көрсетіңізА. Ресей

Б. Иран

В. Турікменістан

Г. Ирак

Д. Кувейт

117. Әлемдегі көрсетілген мәліметтер бойынша газдың қоры жөнінен Солтүстік және Латын Америка елдері нешінші орын алады ?

А. 3

Б. 2

В. 1

Г. 5

Д. 7

118 Әлемдегі көрсетілген мәліметтер бойынша газдың қоры жөнінен Таяу және Орталық Шығыс елдері нешінші орын алады ?

А. 2 орын

Б. 1 орын

В. 5 орын

Г. 6 орын

Д. 4 орын

119. Көрсетілген мәліметтер бойынша газдың қоры жөнінен қай аймақ 3-орын алады?

А. Солтүстік және Латын Америка

Б. Таяу Шығыс

В. Орталық Азия

Г. Батыс Еуропа

Д. Африка

120. Әлемдегі газдың коры төмен аймақты көрсетіңіз ?

А. Батыс Еуропа елдері

Б. Таяу Шығыс елдері

В. Африка елдері

Г. Солтүстік және Латын Америка елдері

Д. Шығыс Еуропа елдері

121. Дизель отынынан күкіртті жою үшін қандай тазалау әдісін қолданады?

А. гидротазалау

Б. абсорбция

В. маймен тазалау

Г. сумен тазалау

Д. химялық тазалау

122. Мұнайдың пайда болуы туралы алғашқы теорияны кім және қашан ашқан?

А. 950ж араб ғалымы Их-Ван-эс-Сафа

Б. XVII итальян ғалыми П.С.Беккон

В. XVIII немес ғалыми П.Ф. Генкель

Г. XVII неміс ғалыми Шпилман

Д. Дұрыс жабауы жоқ

123. Мұнайдың пайда болуы туралы қанша гипотеза бар?

А. 2

Б. 1

В. 4

Г. 3

Д. 5

124. Мұнайды жануар организмінен алу мүмкіндігін кім дәлелдеді?

А. Г.Гефер және К. Энглер

Б. М.В. Ломоносов

В. Д.И. Менделеев

Г. П.Ф. Генкель

Д. дұрыс жабауы жоқ

125. Мұнайды басқа жолмен алудың бейорганикалық гипотезасы қалай аталады?

А. карбидті

Б. айдау

В. тасты

Г. металогиялық

Д. дұрыс жауабы жоқ

126. Академигк И.М. Губкиннің кітабы қашан жарық көрді?

А.1932

Б. 1920

В. 1925

Г. 1930

Д. 1935

127. Қай жылы американдық зерттеушілер қазіргі заманғы шөгінділерден көмірсутектерді тапты?

А. 1950 ж

Б. 1951 ж

В. 1952 ж

Г. 1953 ж

Д. 1954ж

128. Мұнайдың пайда болуы туралы бейорганикалық гипотезаны кім ашқан?

А. Д.И. Менделеев

Б. М.В. Ломоносов

В. И.М. Губкин

Г. П.В. Смитом

Д. Н.Б. Вассоевич

129. Әлемдік нарыққа мұнайдың негізгі тасымалдаушысын атаңыз?

А. Жақын және Орта Батыс елдері

Б. Америка

В.Африка

Г.Австралия

Д. дұрыс жауабы жоқ

130. Коллекторлар қанша түрге бөлінеді?

А. 4

Б. 2

В. 3

Г. 2

Д. 6

131. Ұстағыштардың қанша түрі бар?

А. 4

Б. 1

В. 2

Г. 2

Д. 6

132. Игеруге жеткілікті мөлшерде тұтқышта жиналатын мұнай мен газдың жиынтығы қалай аталады?

А. кеніш

Б. үстінгі шоғыр

В. шоғыр

Г. газды шапка

Д.мұнай таңбасы

133. Қабат қабуымен беттiк байланыстың қиылысуы сызығы қалай аталады ?:

А. сыртқы контур;

Б. iшкi контур;

В. жоғарғы контур;

Г. төменгi контур

Д. газды контур;

134. Қабат жабынымен беттiк байланыстың қиылысу сызығы қалай аталады?

А. сыртқы контур

Б. iшкi контур

В. жоғарғы контур

Г. төменгi контур

Д. газды контур

135.Ұнғыманың жоғарғы бөлігі бұл:

А. саға

Б. түп

В.оқпан

Г.кондуктор

Д.дұрыс жауабы жоқ

136. Ұнғыманың бастапқы бөлігін атаңыз:

А. бағыттаушы

Б. кондуктор

В. оқпан

Г. саға

Д.түптік

137. Бұрғылау құбырлары мен тальді жүйені біріктіретін механизм қалай аталады?

А. вертлюг

Б. ротор

В. күштік жетекші

Г. қолғап ағымы

Д. элеватор

138. Бұрғылау инструментіне айналу қозғалысын беретін механизмді атаңыз?

А. ротор

Б. элеватор

В. вертлюг

Г. кондуктор

Д. күштік жетекші

139. Тау жыныстарын бұзушы инструмент қалай аталады?

А. қашау

Б. центратор

В. элеватор

Г. вертлюг

Д. калибатор

140. Бұрғылау құбырының ұзындығы қандай, м:

А. 6,8-11,5

Б. 3,8-5,1

В. 10,2-8,7

Г. 7,3-7,6

Д. 9,1-9,6

141. Бұрғылау құбырының қалыңдығы қандай, мм:

А. 7-11

Б. 5-10

В. 6-7

Г. 7-15

Д. 6-15

142. Бұрғылау қондырғысын беттік тозудан қорғау үшін қолданылатын затты атаңыз

А. протектор

Б. вертлюг

В.манифольд

Г. центратор

Д. калибратор

143. Ұнғыма оқпанының қисаюын болдырмауда қолданылатын затты атаңыз?

А. центратор

Б. өткізгіш

В.калибратор

Г.амортизатор

Д. манифольд

144. Бұрғылау ерітіндісінің өз қозғалысына кедергі болу қасиеті қалай аталады?

А. тұтқырлық

Б. тығыздық

В. тұрақтылық

Г. тұнба

Д. фильтрлеу

145. 30-1800С температурада айдалған мұнай фракциясы қалай аталады?

А. бензин

Б. гудрон

В. керосин

Г. газойль

Д. мазут

146. 120-3150С температурада айдалған мұнай фракциясын атаңыз?

А. керосин

Б. газойль

В.бензин

Г.гудрон

Д.мазут

147. 180-3500С температурада айдалған мұнай фракциясы қалай аталады?

А. дизельді

Б.керосинді

В.газойлді

Г.мазут

Д.майлы

148. Мұнайды атмосфералық айдаудан кейінгі қалдығы қалай аталады?

А. мазут

Б. кокс

В. дизель

Г. ксилол

Д. толуол

149. Мазутты вакуумды айдаудан кейінгі қалған қалдығы қалай аталады?

А. гудрон

Б. кокс

В. дизель

Г. ксилол

Д. толуол

150. Каталитикалық крекингке арналған шикізат:

А. вакуумды газойл

Б. жеңіл дистиллят

В. гудрон

Г. кокс

Д. толуол

151. Каталитикалық крекингтің өнімі:

А. бензин

Б. гудрон

В. толуол

Г. газойл

Д. май

152. Мұнайдың күкіртті органикалық қосындысы қалай аталады?

А. меркаптан

Б. нафтен

В. циклоалкан

Г. арендер

Д. циклопарафин

153. Мұнай фракциясынан қатты көмірсутектерді шығару процесі қалай аталады?

А. депарафинизациялау

Б. дегидрогенизациялау

В. деароматизациялау

Г. дегидратациялау

Д. деалкилирлеу

154. Бензиннің октан санының жоғарлау процесі қалай аталады?

А.риформинг

Б.висбрекинг

В.пиролиз

Г.озонолиз

Д.гидрогенолиз

155. Гудроннан алынған майды атаңыз?

А. қалдық

Б. дистиллятты

В. компаундирленген

Г. моторлы

Д. трансформаторлы

156. Майды селективті тазалау үшін қолданылатын затты атаңыз?

А.фурфурол

Б. бензол

В. толуол

Г. ксилол

Д. стирол

157. Бұрғылау құбырын ілуге арналған құрылғы:

А. штроп

Б. кілт

В. вертлюг

Г. манифольд

Д. центратор

158. Қабаттың түп маңы аймағына жарылу арқылы әсер етуді қалай атаймыз?

А. торпедалау

Б. перфорация

В. гидроайыру

Г. термоөңдеу

Д.дұрыс жауабы жоқ

159. Бұрғылау құбырларын біріктіру үшін қолданатын құрылғы?

А. бұрғылау құлыпы

Б. бұрғылау кілті

В.қашау

Г.элеватор

Д.құлып нипелі

160. Қашау мен бұрғылау құбырының арасында орналасқан затты атаңыз?

А. калибратор

Б. центратор

В. стабилизатор

Г. протектор

Д. вертлюг

161.Ұнғымадан бұрғыланған жынысты шығару үшін қолданылатын затты атаңыз?

А. бұрғылау ерітіндісі

Б. қышқыл ерітіндісі

В. сілті ерітіндісі

Г. вакуумды газойл

Д. мазут

162. «Қазақстан-Қытай» мұнайқұбырын қосатын пунктер қалай аталады?

А. Атасу-Алашанькоу

Б. Бейнеу-Пекин

В. Атасу-Урумчи

Г. Атасу-Жаркент

Д. Атасу-Харбин

163. «Қазақстан-Россия» мұнайқұбырын қосатын пунктер қалай аталады?

А. Омск-Шымкент

Б. Новосибирск-Шымкент

В. Томск-Шымкент

Г. Москва-Шымкент

Д. Атасу-Шымкент

164. ҚР мұнайөңдеу зауытттарының санын көрсетіңіз

А. 3

Б. 5

В. 4

Г. 2

Д. 6

165. Ұңғыма дегеніміз не?

А. ұзындығы енінен бірнеше есе үлкен тау кен құрылысын атайды

Б. жер бетінде қазылған саңылау

В. үлкен құдық

Г. түп

Д. саға

166. Жер бетіндегі ұңғыма бөлігін қалай атайды?

А. саға

Б. түп

В. саңылау

Г. түп

Д. тереңдетуді бағыттаушы

167. Ұңғыманың түбі қалай аталады?

А. түп

Б. саға

В. башмак

Г. барлық жауап дұрыс

Д. оқпан

168. Мұнайгаз кәсіпшілігінде ұңғыманың қанша түрі бұрғыланады?

А. 6 түрі

Б. 5 түрі

В. 4 түрі

Г. 3 түрі

Д. 2 түрі

169. Құрылымдық-іздеу ұңғымасының тағайындалуы:

А. Өнімді горизонттын мүмкіндігін бағалау

Б. Мұнайды іздеу

В. Қысым арттыру үшін су айдау

Г. Ұңғыманы пайдалану

Д. Қабат қысымын бағалау үшін

170. Тіректі ұңғыманың тағайындалуы:

А. Геологиялық құрылымын анықтау және мұнайды іздеу жұмыстарының бағытталуын анықтау

Б. Қабат мүмкіндігін бағалау үшін

В. Мұнайды іздеу

Г. Мұнай мен газды өндіру

Д. Қабаттағы қысымды ұстап тұру үшін

171. Барлау ұңғымасының тағайындалуы:

А. Өнімді горизонттарды анықтау және олардың кәсіпшілік мәнін орнату

Б. Қабаттағы қысымды ұстап тұру үшін

В. Қабат мүмкіндігін бағалау үшін

Г. Мұнай мен газды өндіру

Д. Көмірсутектерді іздеу

172. Пайдалану ұңғымасының тағайындалуы:

А. тұтынуға қажетті мұнай мен газды өндіру

Б. кенорынды бағалау

В. қабаттағы қысымды ұстап тұру үшін

Г. барлау

Д. қабат қысымын өлшеу

173. Айдау ұңғымасының тағайындалуы:

А. қабат қысымын ұстау

Б. мұнайды өндіру

В. газды өндіру

Г. мұнай мен газды өндіру

Д. қабат қысымын өлшеу

174. Бағалау ұңғымасының тағайындалуы:

А. Қабаттың коллекторлық мүмкіндігін бағалау үшін

Б. Газды өндіру үшін

В. Барлау жұмыстарын өткізу үшін

Г. Қабат қысымын ұстап тұру үшін

Д. Ұңғыманы цементтеу үшін

175. Қабат өнімділігін бағалау үшін бұрғыланған ұңғыма қалай аталады?

А. Құрылымдық-іздеу

Б. Пайдалану

В. Айдау

Г. Бағалау

Д. Тіректі

176. Қабаттың геологиялық құрылымын бағалау үшін бұрғыланған ұңғыманы қалай атайды?

А. Тіректі

Б. Барлау

В. Айдау

Г. Бағалау

Д. Құрылымдық-іздеу

177. Қабат өнімділігін анықтау үшін бұрғыланған ұңғыманы қалай атайды?

А. Барлау

Б. Құрылымдық-іздеу

В. Бағалау

Г. Роторлы

Д. Пайдалану

178. Кенорыннан мұнай мен газды өндіруге арналған ұңғыманы қалай атаймыз?

А. Пайдалану

Б. Айдау

В. Дебитті

Г. Мұнайгазды

Д. Барлау

179. Қабат қысымын ұстап тұруға арналған ұңғыманы қалай атаймыз?

А. Айдау

Б. Пайдалану

В. Кондукторлы

Г. Аралық

Д. Бағалау

180. Қабаттың коллекторлық мүмкіндігін бағалау үшін бұрғыланған ұңғыманы қалай атаймыз?

А. Бағалау

Б. Пайдалану

В. Айдау

Г. Кондукторлы

Д. Барлау

181. Бұрғылау әдістері:

А. Айналмалы, соққылама, аралас

Б. Айналмалы, аралас

В. Соққылама, аралас

Г. Айналмалы, соққылама

Д. Аралас

182. Бұрғылаудың қай түрінде тау жынысы айналмалы қашаумен бұзылады?

A. Айналмалы

Б. Соққылама

В. Аралас

Г. Турбобұрғымен

Д. Электробұрғымен

183. Бұрғылаудың қай түрінде тау жынысы соққылама әсердің нәтижесінде бұзылады?

A. Соққылама

Б. Айналмалы

В. Аралас

Г. Электробұрғымен

Д. Турбобұрғымен

184. Бір уақытта бірнеше тәсіл қолданылатын әдіс қалай аталады?

A. Аралас

Б. Пайдалану

В. Әмбебеп

Г. Кумулятивті

Д. Оқты.

185. Қашауға берілетін айналу бұрғылау құбырларының тізбегімен берілетін айналмалы бұрғылау қалай аталады?

A. Роторлы

Б. Аралас

В. Элеваторлы

Г. Турбобұрғымен

Д. Электробұрғымен

186. Қашауға берілетін айналым электрлі қозғалтқыштан берілетін айналмалы бұрғылауды қалай атаймыз?

A. Электробұрғымен

Б. Турбобұрғымен

В. Роторлы

Г. Аралас

Д. Элеваторлы

187. Қашауға берілетін айналым турбинадан берілетін айналмалы бұрғылауды қалай атаймыз?

A. Турбобұрғымен бұрғылау

Б. Электробұрғымен бұрғылау

В. Роторлы бұрғылау

Г. Аралас

Д. Элеваторлы

188. Бұрғылау процесінің негізгі операциялары:

A) Қашаумен бірге бұрғылау құбырларын түсіру, шеген құбырларын түсіру

Б. Бұрғылау, шеген құбырларын түсіру

В. Қашаумен бірге бұрғылау құбырларын түсіру, бұрғылау

Г. Бұрғылау, цементтеу

Д. Бұрғылау, цементтеу, перфорация

189. Мұнайгаз кенорынын игеру мен пайдаланудың толық циклы қанша кезеңнен тұрады?

A. 6 кезең

Б. 5 кезең

В. 4 кезең

Г. 1 кезең

Д. 3 кезең

190. Мұнайгаз кенорнын игерудің 1 кезеңі:

A. Мұнара мен бұрғылау жабдықтарының монтажы және мұнара маңындағы құрылымдарды тұрғызу

Б. Ауданды дайындау, мұнараның монтажы

В. Мұнара мен бұрғылау жабдықтарының монтажы

Г. мұнара маңындағы құрылымдарды тұрғызу

Д. Мұнара монтажы, мамандарды жинау

191. Мұнайгаз кен орынның игеру циклінің 2 кезеңі?

А. ұңғыманы бұрғылау үшін алдын-ала жұмыстары

Б. мұнараны монтаждау

В. мұнаралық құрылыстарын құру

Г. алаңды дайындау

Д. мұнараны монтаждау, мамандарды жинау

192. Мұнайгаз кен орынның игеру циклінің 3 кезеңі?

А. ұңғыманы бұрғылау процесі

Б. жабдықтарды монтаждау

В. цементтеу

Г. мұнарны демонтаждау

Д. жабдықтарды демонтаждау

193. Мұнайгаз кен орынның игеру циклінің 4 кезеңі?

А. ұңғыманың қабырғаларын цементтеу

Б. ұңғыманы пайдалану

В. жабдықтарды демонтаждау

Г. шегендеу құбырларын түсіру

Д. мұнараны демонтаждау

194. Мұнайгаз кен орынның игеру циклінің 5 кезеңі?

А. мұнаймен газдың ағынына ұңғыманы сынау

Б. цементтеу

В. мұнараны тексеру

Г. бұрғылау сорапты тексеру

Д. перфорациялау

195. Мұнайгаз кен орынның игеру циклінің 6 кезеңі?

А. жабдықтарды және мұнараны демонтаждау

Б. перфорациялау

В. ұңғыманы тексеру

Г. мамандарын жинау

Д. ұңғыманы пайдалану

196. Бұрғылау барысында қолданылатын бұрғылау мұнаралары?

А. мұнаралық, мачталы

Б. жылжымалы

В. роторлы бұрғылаумен

Г. соққылы бұрғылаумен

Д. электробұрғы бұрғылаумен

197. Бұрғылау мұнарасы не үшін керек?

А. бұрғылау бағанасымен шегендеу құбырларын көтеріп-түсіру үшін

Б. цементтеу үшін

В. бұрғылау бағытын келтіру үшін

Г. тәлді блок үшін

Д. полиспасты жүйе үшін

198. Бұрғылау бағанасымен шегендеу құбырларын көтеріп-түсіруге арналған қондырғы?

А. бұрғылау мұнарасы

Б. полиспасты жүйе

В. тәлді блок

Г. бұрғылау ілмегі

Д. элеватор

199. Бұрғылау бағанасымен шегендеу құбырларын көтеру-түсіру жұмыстары қандай құрылғы көмегімен орындалады?

А. бұрғылау шығыры, полиспасты жүйе

Б. бұрғылау ілмегі

В. бұрғылау шығыры

Г. полиспасты жүйе

Д. штроп

200. Бұрғылау шығыры не үшін керек?

А. бұрғылау мен шегендеу құбырларын көтеріп-түсіру үшін

Б. ерітіндіні айдау үшін

В. мұнараны монтаждау үшін

Г. цементтеу үшін

Д. шегендеу құбырларын көтеріп түсіру үшін

201. Полиспасты жүйе нені қамтамасыз етеді?

А. мұнараның жүк көтергіштігін арттырады

Б. қашаудың айналу жылдамдығын арттырады

В. ұңғымаға түсетін жүктемені төмендетеді

Г. құбырлардың көтеру-түсіру жылдамдығын реттейді

Д. бұрғылаудың остілігін қамтамасыз етеді

202. Бұрғылау бағананың элементтері қандай материалдардан жасалады?

А. металлдан

Б. пластмассадан

В. мыстан

Г. ағаштан

Д. алюминийден

203. Полиспасты жүйенің негізгі бөлшектері

А. кронблок, тәлді блок

Б. элеватор, ілмеблок

В. шкив, арқан

Г. кронблок

Д. тәлді блок.

204. Полиспасты жүйенің жылжымайтын бөлігі қалай аталады?

А. кронблок

Б. тәлді блок

В. бұрғылау ілмек

Г. шкив

Д. штроп

205. Полиспасты жүйенің жылжымалы бөлігі қалай аталады?

А. тәлді блок

Б. кронблок

В. бұрғылау ілмек

Г. шкив

Д. штроп

206. Бұрғылау кезіндегі «свеча» термині нені білдіреді?

А. бір кезде көтерілетін бұрғылау құбырларының секциясы

Б. бір құбыр

В. екі құбыр

Г. үш құбырдан тұратын секция

Д. шегендеу құбырларын секциясы

207. 1200-1300м тереңдікке дейін бұрғылау кезінде бұрғылау мұнарасының ұзындығы қандай болады?

А. 28м

Б. 27м

В. 26м

Г. 25м

Д. 24м

208. 1300-3500м тереңдікке дейін бұрғылау кезінде бұрғылау мұнарасының ұзындығы қандай болады?

А. 41-42м

Б. 40-41м

В. 39-40м

Г. 20-28м

Д. 14-15м

209. 3500м жоғары тереңдікке шейін бұрғылау кезінде бұрғылау мұнарасының ұзындығы қандай болады?

А. 53 және жоғары

Б. 43м

В. 33м

Г. 23м

Д. 13м

210. Мұнаралық мұнара қанша секциядан турады?

А. 7-10

Б. 2-4

В. 1-2

Г. 11-12

Д. 1

211. Мұнаралық мұнара секцияларын құрастыру кезінде қандай бөлшектер қолданылады?

А. жасалынған бұрғылау құбырлары, болатты бұрышты прокат

Б. алюминийлі құбырлар

В. жаңа құбырлар

Г. ағаш

Д. мыс құбырлар

212. А-тәрізді мұнаралар қалай аталады?

А. мұнаралық мұнара

Б. мачталы мұнара

В. 4 бұрышты мұнара

Г. конусті мұнара

Д. биіктікті мұнара

213. Мұнаралы мұнарамен салыстырғанда мачталы типтегі мұнараның қанша артықшылығы бар?

А. 4

Б. 3

В. 2

Г. 1

Д. жоқ

214. Қай типті мұнараны пайдалану барысында жұмыстың ыңғайлылығы қамтамасыз етіледі?

А. мұнаралы мұнара

Б. мачталы мұнара

В. горизонтальды

Г. тікті

Д. қиғашты

215. Өзіннің салмағы кіші болғанымен жағдайда ілмектегі жүк көтерілімі жоғары болатын мұнара?

А. мачталы мұнара

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...