Главная Обратная связь

Дисциплины:


B070800- Мұнайгаз ісі мамандығының студенттеріне арналған «Мұнайгаз ісі негіздері» пәнінен 450 тест сұрақтары 3 страницаБ. мұнаралық мұнара

В. өте жоғары

Г. жоғары емес

Д. барлық мұнаралар бірдей

216. Қай типті мұнараның монтаждау және демонтаждау жұмыстары тез болады?

А. Мачталы мұнара

Б. Мұнаралық мұнара

В. Биіктігі 40 м жоғары мұнаралар

Г. Биік емес мұнаралар

Д. Барлық мұнаралар бірдей.

217. Мұнараны құрастыру мен бөлшектеудің қандай тәсілдерін білесіз?

А. Кершенбаум және Духнин тәсілдері

Б. Вадецкий және Шамазов тәсілдері

В. Элементті тәсіл

Г. Біріктірілген тәсіл

Д. Әмбебап тәсіл

218. Кершенбаум тәсілі қай типті мұнара үшін қолданылады?

А. Мұнаралық мұнара

Б. Мачталы мұнара

В. Горизонталды құрастыру

Г. Тік құрастыру

Д. Барлық типтегі мұнаралар үшін

219. Кершенбаум тәсілі бойынша мұнараны жинаудың мәні?

А. Мұнаралық мұнараны «жоғарыдан-төменге» қарай монтаждайды

Б. Мұнаралық мұнараны секциялап «төменнен-жоғарыға» қарай монтаждайды

В. Горизонтальды түрде монтаждайды

Г. Жерде монтаждайды

Д. Секциямен монтаждайды

220. Духнин тәсілі бойынша мұнараны жинаудың мәні?

А. Мұнараны жерде жинайды, ал одан кейін полиспаст көмегімен тігінен көтереді.

Б. «Жоғарыдан-төменге» қарай секциялап жинайды

В. Горизонтальды түрде монтаждайды

Г. Тігінен монтаждайды

Д. Жерде монтаждайды

221. Қай тәсілмен мұнараны тігінен құрастырады?

А. Кершенбаум тәсілі

Б. Духнин тәсілі

В. Вадецкий тәсілі

Г. Біріктірілген тәсіл

Д. Универсальды тәсіл

222. Қай тәсілде мұнараны горизонтальды түрінде құрастырады?

А. Духнин тәсілі

Б. Кершенбаум тәсілі

В. Вадецкий тәсілі

Г. Біріктірілген тәсіл

Д. Әмбебеп тәсіл

223. Жүктеменің қай түрі бойынша мұнараны таңдайды?

А. Тік жүктемелер бойынша

Б. Бұрғылау құбырлардың саны бойынша

В. Бұрғылау тереңдігіне қарай

Г. Жүйелер бойынша

Д. Статистика бойынша

224. Бұрғылау шығырлары қалай таңдалады?

А. Талап етілетін тартылыс күші бойыншаБ. Тік жүктемелер бойынша

В. Горизонтальды жүктемелер бойынша

Г. Айналмалы қозғалысы бойынша

Д. Жүк көтергіштігі бойынша

225. Тәлдік жүйеде 2х3, сандар нені білдіреді?

А. 2-тәл блогындағы шкивтің саны, 3 - кронблоктағы шкивтің саны

Б. 2-шкивтің саны, 3 – штроптың саны

В. 2-салмағы, 3 – шкивтің диаметрі

Г. 2-бұрғылау шығырлары,3 - бағаналары

Д. 2- муфтаның саны, 3-штроптың саны

226. 2х3, 3х4 тәлді жүйелер қай жүк көтергіштікке арналған?

А. 0,3 - 0,5 Мн

Б. 0,2 - 0,3 Мн

В. 0,5 - 0,6 Мн

Г. 0,4 - 0,5 Мн

Д. 0,1 - 0,2 Мн

227. 4х5, 5х6, 6х7 тәлді жүйелер қай жүк көтергіштікке арналған?

А. 100-300 т

Б. 100-200 т

В. 50-100 т

Г. 40-50 т

Д. 30-70 т

228. 4х5 тәлді жүйедегі жылжымалы тәлблогындағы шкивтің саны?

А. 4 шкив

Б. 5 шкив

В. 2 шкив

Г. 1 шкив

Д. 2,5 шкив

229. 6х7 тәлді жүйедегі жылжымайтын кронблоктағы шкивтің саны?

А. 7 шкив

Б. 6 шкив

В. 5 шкив

Г. 4 шкив

Д. 3 шкив

230. Бұрғылау ілмектері не үшін қолданылады?

А. Бұрғылау және шегендеу құбырлардың бағаналарын ілу үшін

Б. Қашауды ілу үшін

В. Бұрғылау құбырларды ауыстыру үшін

Г. Жұмыс жасап болған қашауды ауыстыру барысында

Д. Қашауды ілу үшін

231. Бұрғылау ілмектерінің қандай конструкциялары қолданылады?

А. Бір ілмекті, екі ілмекті және үш ілмекті

Б. Тек қана бір ілмекті

В. Төрт ілмекті және бес ілмекті

Г. Тек қана үш ілмекті

Д. Тек қана екі ілмекті

232.Үш ілмекті ілмектердің артықшылықтары?

А. Қосымша операциялардың орындауын қысқартады.

Б. Үлкен жүктемелердің шыдамдылығын қамтамасыз етеді

В. Бұрғылау уақытын арттырады

Г. Пайдалануға өте тиімді

Д. Дұрыс жауабы жоқ

233. Бұрғылау ілмектері қалай таңдалады?

А. Тік максималды жүктеме бойынша

Б. Статикалық жүктеме бойынша

В. Тік минималды жүктемелер бойынша

Г. Динамикалық жүктеме бойынша

Д. Дұрыс жауабы жоқ

234. Бұрғылау құбырлардың бағаналарын көтеру-түсіру операциялары жалпы бұрғылау уақытының қанша % қамтиды?

А. 30 %

Б. 20%

В. 25%

Г. 15%

Д. 28%

235. Бұрғылау құбырларын ұстауда және көтеруде қандай механизмдер қолданылады?

А. Элеватор, клинді қысқыш

Б. Элеватор

В. Штроп

Г. Тәлді механизм

Д. Тәлді блок

236. Бұрғылау және шегендеу бағаналарын бұрау мен шешу үшін қандай құралдар қолданылады?

А. Машина кілттері, домалақ кілттер

Б. Газды кілттер

В. Шешу кілттері

Г. Шайб

Д. Дұрыс жауабы жоқ

237. Штроптар қалай таңдалады?

А. Тік максималды жүктеме бойынша

Б. Статикалық жүктеме бойынша

В. Динамикалық жүктеме бойынша

Г. Бұрғылау бағананың салмағы бойынша

Д. Шегендеу бағананың салмағы бойынша

238. Тау жыныстарын бұрғылау және ұңғыманың оқпанын жасау үшін қолданылатын құрылар қалай аталады?

А. Бұрғылау қашаулар

Б. Элеватор

В. Кілт

Г. Шығыр

Д. Штроп

239. Бұрғылау барысында қашаулардың қандай түрлері қолданылады?

А. Қалқалы, шарошкалы және алмазды

Б. Қалқалы

В. ДИР қашаулар

Г. Қалқалы және шарошкалы

Д. Шарошкалы және алмазды

240. Қанқаның конструкциясына тәуелді үш шарошкалы қашаулар қандай топтарға бөлінеді?

А. А және Б тобы

Б. А тобы

В. Б тобы

Г. В тобы

Д. Г тобы

241. «М» типтегі шарошкалы қашаулар қандай тау жыныстарға арналған?

А. Өте жұмсақ тау жыныстарға

Б. Қатты тау жыныстарға

В. Өте қатты тау жыныстарға

Г. Таулы тау жыныстарға

Д. Құмды тау жыныстарға

242. Қандай тау жыныстарын бұрғылау барысында ұңғымаларды шаю үшін техникалық суды пайдаланады?

А. Таулы және шайылмайтын жыныстарға

Б. Жұмсақ тау жыныстарға

В. Орташа қатты тау жыныстарға

Г. Барлық типтегі тау жыныстарға

Д. Құмдақтарға

243. Қай температураға дейін тұзды ерітінділер қатпайды?

А. -20/-50

Б. -12/-21

В. -18/-22

Г. -47/-72

Д. -31/-44

244. Аэрирленген жуу сұйықтарды қашан пайдаланады?

А. Тау жыныстарды бұрғылау барысында қабат пен сұйықты сіңіру кезінде

Б. Сағаны цементтеу кезінде

В. Барлық жағдайда

Г. Арзан ерітінділер жоқ кезінде

Д. Су кен орындарын бұрғылау кезінде

245. Ингибирленген ерітінділерді әзірлеу кезінде сұйыққа нені қосады?

А. Сұйық шыңы ерітіндісі, гипс, піскен әктас, хлорлы кальций

Б. Сұйық шыңы ерітіндісі, белила

В. Органикалық бояғыш зат

Г. Піскен әктас

Д. Магний сульфаты

246. Ингибирленген силикатты ерітіндінің құрамына не кіреді?

А. Сұйық шыны ерітіндісі

Б. Магнезит

В. Хлорлы әктас

Г. Фторлы сутегі

Д. Кальцийдің тұздары

247. Ингибирленген шыны ерітіндінің құрамына не кіреді?

А. Піскен әктас

Б. Магний

В. Натрий

Г. Йод

Д. Тұз

248. Мұнай, су және газды өткізу қабілеті бар қабатты қалай атайды?

А. Коллекторлар

Б. Құмдақтар

В. Саздар

Г. Әктастар

Д. Аралық қабат

249. Ұңғыманы күрделі жөндеу жұмыстары қандай жағдайда орындалады?

А. Ұңғыманың герметизациясының бұзылуы кезінде

Б. Қабырғалардың құлауы кезінде

В. Кіру кезінде қисайту

Г. Шегендеу бағананың қабырғалары овал пішінді болғанда

Д. Барлық жауаптар дұрыс емес

250. Ұңғыманың герметизациясының бұзылуы қай кездерде болады?

А. Коррозия, абразивті тозу

Б. Басқа тозулар

В. Қызуы

Г. Қысыммен жарылуы

Д. Дұрыс жауабы жоқ

251. Ұңғыманы пайдалану кезінде флюидті жоғарыға көтерудің қандай тәсілдерін білесіз?

А. фонтанды, газлифты, сорапты

Б. шахталы

В. сорапты айнамалы

Г. күштеп және газлифті

Д. гравитациялы және ортадан тепкіш

252. Жобалау кезінде ұнғыманы игеру реттілігі?

А. пайдалану бағанадан бағыттаушыға қарай

Б. бағыттаушыдан пайдалану бағансына қарай

В. ұнғыманың тереңдігіне тәуелді

Г. дұрыс жауабы жоқ

Д. мұнайдың табиғатына байлынысты

253. Түсірілетін қашау түсірілетін шегендеу құбырының ішкі диаметрі қандай болу керек?

А. қашау диаметрінен 5-7мм улкен болу керек

Б. қашау диаметрінен 13-16мм үлкен болу керек

В. қашау диметрінен 5,6-5,8мм үлкен болу керек

Г )қашау диаметрінен 3,5-4мм үлкен болу керек

Д. қашау диаметрінен 5-8,9мм үлкен болу керек

254. Ұнғымадағы шегендеу құбырлары қалай қосылады?

А. муфтамен немесе дәнекерлеу арқылы

Б. резьбалы қосылыспен

В. желімдеу арқылы

Г. тек кана пісіу арқылы

Д. тек кана болтты қосылыспен

255. Ұнғыманы конструкциялау кезінде құбырлардың диаметрін қалай тандайды?

А. Бірінші пайдалану құбырдың диаметрін, ал кейін кондуктордың және бағыттаушы құбырдың диаметрлерін береді

Б. Қашаудың ұзындығына байланысты

В. Қашаудың диаметріне байланысты

Г. Қабаттағы қысымға байланысты

Д. Температураға байланысты

256. Пайдалану құбырының диаметрін қалай тандалады?

А. Ұнғымадағы алынатын мұнайдың мөлшеріне тәуелді

Б. Бурдың диаметріне тәуелді

В. Қашаудың диаметріне тәуклді

Г. Қабаттағы қысымына тәуелді

Д. Температураға тәуелді

257. Шегендеу және бұрғылау құбырларының салмағын анықтауға арналған формуладағы «q» мәні нені білдіреді?

А. 1м құбырдың салмағы

Б. 2м құбырдың салмағы

В. 3м құбырдың салмағы

Г. 4м құбырдың салмағы

Д. 5м құбырдың салмағы

258. Шегендеу және бұрғылау құбырларының салмағын анықтауға арналған «qм» мәні нені білдіреді?

А. Муфтаның салмағы

Б. Элеватордың салмағы

В. Блоктың салмағы

Г. Ілмектің салмағы

Д. Құбырдың салмағы

259. Шегендеу және бұрғылау құбырларының салмағын анықтауға арналған «L» мәні нені білдіреді?

А. Бір бұрғылау құбырдың ұзындығын

Б. Екі құбырдың ұзындығын

В. Бірнеше құбырдың ұзындығы

Г. Ұнғыманың ұзындығы

Д. Ұнғыманың ұзындығы

260. Шегендеу және бұрғылау құбарларының салмағын анықтауға арналған «Н» мәні нені білдіреді?

А. Ұнғыманың тереңдігі

Б. Ұнғыманың ұзындығы

В. Ұнғыманың биіктігі

Г. Ұнғыманың диаметрі

Д. Ұнғыманы мұнаймен толтыпудың биіктігі

261. 1,4Мн жүк көтергіш мұнаралар, бұл қанша тонна?

А. 140т

Б. 1,04т

В. 14т

Г. 1,004т

Д. 1,40т

262. Керн алуға арналған қашаулар қалай аталады?

А. Колонкалы қашау

Б. Лопасты қашау

В. Шарошкалы қашау

Г. Алмазды қашау

Д. ДИР типтегі қашау

263. Шарошкалы қашауда қай бөлшек жынысты бұзады?

А. Шарошка

Б. Лапа

В. Қанқа

Г. Цапфа

Д. Келте құбыр

264. Шарашкалы қашаудың қай конструкциясы кеңінен қолданылады?

А. Үшшарошкалы

Б. Екішарошкалы

В. Біршарошкалы

Г. Лопасты

Д. Алмазды

265. Мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдаудың қандай тәсілдері қолданылады?

А. Құбыр, теміржол, су арқылы

Б. су арқылы

В. теміржол арқылы

Г. құбыр арқылы

Д. ауа арқылы

266. Ең тиімді тасымалдау тәсілі қандай параметр бойынша анықталады?

А. Ең аз жылдық шығын

Б. Ең аз капитальды шығын

В. Ең аз пайдалану шығын

Г. Келтірілген ең жоғарғы шығын

Д. Тиімді капитальды нормалы салым

267. Кәсіптен тұтынушыға дейін теміржол, канал, өзен жоқ. Мұндай жағдайда теміржол және су арқылы тасымалдау тәсілін бағалау керек пе?

А. Бұл жағдай үшін бағалау қажет емес

Б. Тек теміржол

В. Тек су арқылы

Г. Бағалау керек

Д. Тек теңіздік

268. Теміржол арқылы тасымалдау кезінде капитальды шығын неден туындайды?

А. цистерна парктерін және локомотивтерді үлкейтуден

Б. теміржол салудан

В. цистерна парктерін ұлғайтуда

Г. локомотив парктерін ұлғайтуда

Д. резервуарлы парктерін салудан

269. Магистральды құбыр өткізгіштердің тағайындалуы

А. мұнай және газды тұтынушыларға жеткізу және орналастыру

Б. газды тұтынушылар арасында реттеу

В. мұнайды тұтыушыларға тасымалдау

Г. мұнайды тұтынушылар арасында реттеу

Д. газды тұтынушыларға тасымалдау

270. Магистральды құбыр өткізгіштер деп нені атайды?

А. Пайдаланудың ұзақ мерзіміне есептелген капиталды инженерлі құрылым

Б. Табиғи және жасанды газды тасымалдауға арналған инженерлік ғимарат

В. Мұнай және мұнайөнімдерін үлкен қашықтықтарға тасымалдауға арналған құбыр желісі

Г. Үлкен ұзындықты құбыр желісі

Д. Мұнай және газды үлкен арақашықтыққа тасымалдауға арналған құбыр желісі

271. Магистральды газ құбырларын қандай белгілері бойынша топтайды?

А. қысым

Б. диаметр

В. тасымалданатын өнім түріне

Г. төсеуіш шарты

Д. құбыр ұзындығына байланысты

272. Жұмыс қысымы Р<25 кг/см2 магистральды газқұбыры қандай классқа жатады?

А. 1-ші топқа

Б. 2-ші топқа

В. 4-ші топқа

Г. 3-ші топқа

Д. 0-ші топқа

273. 300<D<500мм магистральды мұнай құбыры қай топқа жатады?

А. 3-ші топқа

Б. 1-ші топқа

В. 4-ші топқа

Г. 0-ші топқа

Д. 2-ші топқа

274. Не үшін газ құбыры арқылы шығынды есептеген кезде қысымды ескеру керек?

А. Газ сығылатын кеңістік

Б. Қысым газдың тұтқырлығын өзгертеді

В. Қысым газдың температурасын өзгертеді

Г. Қысым тасымалдауға әсерін тигізеді

Д. Газ сығылмайтын кеңістік

275. Не үшін газ құбыры арқылы шығынды есептегенде қысым ескерілмейді?

А. мұнай сығылмайтын кеңістік

Б. қысым мұнайдың тұтқырлығын өзгертеді

В. қысым мұнайдың температурасын өзгертеді

Г. қысым тасымалдауға әсерін тигізеді

Д. мұнай сығылатын кеңістік

276. Қазіргі заманғы магистральды газқұбырларында қандай максимальды қысым ұсталады?

А. 7,4 мПа

Б. 4 мПа

В. 6,4 мПа

Г. 3,5 мПа

Д. 2 мПа

277. Кеуектілік дегеніміз не?

А. жасанды кептірілетін жыныстар

Б. магмалық жыныстардың қасиеті

В. өз бойынан сұйықтарды өткізбейтін тау жыныстар

Г. шөгінді тау жыныстарының мұнай, су және газды өз бойына сіңіру қасиеті

Д. метаморфты жыныстардың қасиеті

278. Магистральды газды құбыр желісінің қай классын мекен – жайдан және кәсіпорындардан неғұрлым алыс қашықтықта орналастыру керек?

А. 1-ші класс

Б. 2-ші класс

В. 4-ші класс

Г. 3-ші класс

Д. 0-ші класс

279. Магистральды құбыр өжелісінде қандай құрылымдық сұлба қолданылады?

А. жер асты; жартылай жер асты; жер беті мен жер асты

Б. жер асты және жер үсті жасанды тунельдерді қолдану арқалы

В. жер үсті құрылым

Г. жабын астындағы жабын құрылымы

Д. жер үстіндегі ілмелі құрылым

280. Жер асты төсеу кезінде құбырларды қандай тереңдікте төсейді?

А. құбыр диаметрінен жоғары тереңдікке

Б. құбыр диаметр тереңдігіне

В. құбыр диамертінің жартылай тереңдігіне

Г. бес құбыр диаметрінің тереңдігіне

Д. жеті құбыр диаметрінің тереңдігіне

281. Құбырдың қандай сипаттамасы пайдалану болып табылады?

А. Температура, мұнайөнімінің қысымы мен қоршаған орта температурасы

Б. Құбыр диаметрі

В. Құбыр ұзындығы

Г. Температура, мұнайөнімінің қысымы

Д. Қоршаған орта температурасы

282. Қандай есептеуден құбыр диаметрі анықталады?

А. Технологиялық

Б. Беріктік

В. Гидродинамикалық

Г. Тұрақтылықты есептеу кезінде

Д. Құбыр қалыңдығын есептеу кезінде

283. Магистральды мұнай құбырындағы мұнайөнімінің қозғалысы кезіндегі ағынның жоғалуы неднің салдарынан түзеледі?

А. Үйкелу мен кедергіге кететін жоғалудан

Б.Құбыр ұштарының түрлі деңгейін өтуде кететн жоғалудан

В. Үйкелуге кеткен жоғалудан

Г. Кедергіге кеткен жоғалудан

Д. Мұнайөнімдері тығыздығының өзгеруіне негізделген жоғалудан

284. Құбыр желісінде сұйық пен газ қозғалысының қанша режимі бар?

А. Төрт

Б. үш

В. бір

Г. бес

Д. екі

285. Тұтқырлық қандай коэффициентпен сипатталады?

А. кинематикалық және динамикалық тұтқырлық коэффициентімен

Б. ағын коэффициентімен

В. кинематикалық тұтқырлық ағынымен

Г. үйкеліс коэффициентімен

Д. динамикалық тұтқырлық ағынымен

286. Құбырларды төсеу кезінде құбырдың қандай типтері қолданылады?

А. спиральды

Б. дәнекерленген және тігіссіз немесе біркелкі

В. тігіссіз

Г. дәнекерленген

Д. тұзу тігісті

287. Магистралды құбыр желілерінің құбырлары қандай болаттан жасалады?

А. аз лигирленген және көміртекті болаттан

Б. темірден

В. шойыннан

Г. пластмастан

Д. түрлі-түсті металдан

288. Құбырдағы 800х7 сандары нені білдіреді?

А. сыртқы диаметр мен қабырға қалындығы

Б. орташа диаметр мен қабырға қалындығы

В. биіктік пен қалындықты

Г. радиус пен құбыр периметрін

Д. ішкі диаметр мен қабырға қалындығы

289. Магистральды құбырларды төсеу кезінде кездесетін жер бедерінің түрлері:

А. таулар, шөлді жерлер, батпақты, сулы, ойпатты және ұзақ мерзімді тоң жатқан жерлер

Б. таулар, сулар мен шөлді жерлер

В. батпақ пен сулы жерлер

Г. шөл – шөлейт жерлер

Д. көп жылғы қатпаған учаскілер

290. Пайдалану участкесі деп нені атайды?

А. алу-беру операциялары орындалатын мұнай құбырындағы участкені айтады

Б. мүнай өнімдері түсіру операциялары орындалатын мұнай құбыр участкесін айтады

В. құбырдың белгіленген жері

Г. белгіленбеген жері

Д. мұнайөнімдерін қабылдау операциялары орындарын мұнай құбырындағы учаскені айтады

291. Магистральды құбыр желісіндегі жүктеменің қандай түрлері орын алады?

А. тұрақты, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді

Б. бүлкілдеуші және қысқа мерзімді

В. ауыспалы

Г. созылмалы

Д. мерзімді

292. Магистральды құбыр желісіндегі тұрақты жүктемеге нелер жатады?

А. құбырдың салмағы, алдын-ала тарту әсері, грунт қысымы, судың гидравликалық қысымы

Б. құбырдың өз салмағы

В. грунт қысымы

Г. судың гидравликалық қысымы

Д. алдын ала тарту әсері

293. Құбырға түсетін қысқа мерзімді салмаққа не жатады

А. қар мен жел салмағы

Б. температура әсері

В. грунт қысымы

Г. өнім салмағы

Д. судың гидравликалық салмағы

294. Магистральды мұнай құбырдың инфрақұрылымы?

А. ұнғымалар, мұнайды жинау және дайындау орталық пункт, басты және аралық сорап станциялары, мұнай базасы

Б. мұнай жинау мен дайындау орталық пункті, басты және аралық сорап станциялары

В. басты және аралық сорап станциялары, біліктеу мұнай базасы

Г. ұнғымалар, мұнайды жинау және дайындау орталық пункті, басты және аралық сорап станциялары

Д. басты және аралық сорап станциялары, тарату мұнай базасы

295. Сорапты станциялар орташа есептеп алғанда қандай аралық сайын магистралды мұнай құбырына орналастырылады

А. әр100-150 км сайын

Б. әр 40-50км сайын

В. әр200-250 км сайын

Г. әр 20-35км сайын

Д. әр 300-350 км сайын

296. Мұнайды жинау және дайындау орталық пункті қандай функцияларды орындайды?

А. газды сепараттау, есептеу сусыздандыру және тұзсыздандыру

Б. сусыздандыру мен тұзсыздандыру

В. механикалық қоспалардан тазалау

Г. газды сепараттау, механикалық қоспаларды тазалау, сусыздандыру

Д. мұнай сапасын анықтау

297. Магистральды мұнай құбырдың инфрақұрылымы?

А. ұнғымалар, мұнайды жинау және дайындау орталық пункт, басты және аралық сорап станциялары, мұнай базасы

Б. мұнай жинау мен дайындау орталық пункті, басты және аралық сорап станциялары

В. басты және аралық сорап станциялары, біліктеу мұнай базасы

Г. ұнғымалар, мұнайды жинау және дайындау орталық пункті, басты және аралық сорап станциялары

Д. басты және аралық сорап станциялары, тарату мұнай базасы

298. Газды жер асты сақтау қоймалары не үшін арналған?

А. тұтынудың біркелкі болмауын теңестіру үшін

В. газды тазалау үшін

Б. газдың апатты қорын жинау үшін

Г. газды адорациялау үшін

Д. газ құбырының үзіліссіз жұмыс істеуі үшін

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...