Главная Обратная связь

Дисциплины:






Залишки по аналітичних рахунках бухгалтерського обліку ТОВ «Атланта» на 01.02. 201_р



 

Залишки по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

№ з/п Назва покупця Номер докум. Дата виник. заборг-сті Варіанти
ТОВ «Фокус» 23.11.20_р -
ТОВ «Домбуд» 14.12.20_р. -
ВАТ «Стріла» 16.10.20-р. -
                           
Усього за рах. 361    

Продовження таблиці 4.1.2

Залишки по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

Реєст. номер Номер докум. Назва постач-ка Дата виник. заборг. Варіанти
ПП «Лакмус» 21.12.20_р. - - -
ТОВ «Квадрат» 16.11.20_р. - -  
ПП «Кристал» 29.10.20_р. - - - -
Усього за рах. 631  

Залишки по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами», субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами»

Номер докум. Найменування дебітору Дата виник. заборг. Варіанти
Дуда А.О. (Дт 372) 30.01.20__р. - - - - - -
Туров С.Т. .(Дт 372) 30.01.20__р. - - - - - -
Терешко Н.О.(Кт 372) 31.01.20__р. - - - - - - -
Паланін Р.Д.(Кт 372) 31.01.20__р.   - - - - - -
Усього за рах. 372 (Дт)   - - - - - -
Усього за рах. 372 (Кт)   - - - - - - -



 

Таблиця 4.1.3

Зміст фінансово-господарських операцій ТОВ «Атланта» за поточний місяць

Дата № з/п Зміст операції Док-т № Варіанти
01.02. Перераховано з поточного рахунку кошти постачальникам, усього, в т.ч. Платіж. доруч. №№ 21,22,
- ПП «Лакмус» (накл. №237) - - -
- ТОВ «Квадрат» (накл. №96) - - -
- ТОВ «Кристал»(накл. №131) - - - -
02.02 Отримано в касу від Дуди А.О. невикористана сума (звіт № 46) Приб.КО № _ - - - - - -
Отримано в касу від Турова С.Т. невикористана сума (звіт № 48) Приб.КО №_ - - - - - -
Отримано з банку по чеку 092345 Приб.КО № - - - -
Видано з каси усього:   - - -
- по звіту № 49 Терешко Н.О. ВКО № _ - - -   -   -
- по звіту 50 Паланіну Р.Д. ВКО №_   - -   -   -
- на відрядження Терешко Н.О. ВКО № _ - - - - - -
Здана готівка в банк ВКО № _ - - - - - -
04.02 Отримано від ПП «ТУР» МШП в т.ч. ПДВ 20% Реєс. №41 Накл.№14
Відображено розрахунки з бюджетом. по ПДВ Податкова накл.№39 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Видано зі складу паливо на потреби виробництва Накладна -вимога -

Продовження таблиці 4.1.3




Дата № з/п Зміст операції Док-т № Варіанти
05.02 Погашено з поточного рахунку короткостроковий кредит банку Платіжнедор. №24 - - - - -
06.02   Сплачено з поточного рахунку ПП «ТУР» за МШП (н. №14) Платіжне дор. № 25
Отримано від ВАТ «Стандарт» сировину і матеріали , в т.ч ПДВ Реєс. №42 Накл.№25
Відображено розрахунки поПДВ Податков. накл. №68 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
06.02 Видана сировина у вироб-цтво Нак. №9
07.02 Отримано готівку з банку по чеку № 092346 Приб.КО № _
    Видано з каси на господарські потреби, усього  
в т.ч. - Боркову М.Б. ВКО № _ - - - -
- Бакун Н.О. ВКО № _ - - - - - -
08.02   Отримано з банку по чеку № 092347 на зарплату і відпускні Приб.КО № _
Видано з каси,усього  
- з/плата за попередній місяць : по платіжній відомості № 22 ВКО № _
- відпускні Проніну В.Д. ВКО № _
Затверджені звіти на суму використаних коштів:  
- Боркова М.Б. (придбані запчастини в т.ч. ПДВ 20%) Звіт № 6 - - - -

Продовження таблиці 4.1.3


  № з/п Зміст операції Док-т №
Бакун Н.О. (придбані запчастини в т.ч. ПДВ)   - - - - - -
Відображено розрахунки з бюджетом. по ПДВ Чеки, квитанції
Повернуті в касу невикористана сума Борковим М.Б.(звіт № 6) Приб.КО № _ - - - -
Видана з каси сума перевитрат Бакун Н.О. (звіт № 7) Видат.КО № _ - - - - - - -
09.02 Сплачено з поточного рахунку податок на прибуток Плат..дор. № 26-31 - - - -
Сплачено з поточного рахунку соціальний внесок Плат.дор. № 32-35
Отримано від ТОВ «Турбо» паливо, в т.ч. ПДВ 20% Реєс. №43 Накл.№31
09.02 Відображено розрахунки з бюджетом. по ПДВ Податкованакл. № 90 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
17.02 Отримано з банку по чеку № 092348 на відрядження Приб.КО №_
Виданий аванс на відрядження виробничому робітнику Орлову В.Ф. Видат.КО № _
24.02 Отримано на поточний рахунок кошти від покупців, усього, Платіжні доручен:
в т.ч ТОВ «Фокус» (накл. № 248) № 56 -
ТОВ «Домбуд»(накл. № 151) № 29 -
ВАТ «Стріла»(накл. № 112) № 42 -


Продовження таблиці 4.1.3


25.02 № з/п Зміст операції Док-т №
Затверджено звіт Орлова В.Ф по відрядженню (сума без ПДВ) Звіт № 8 від 25.02
Відображено розрахунки з бюджетом. по ПДВ Чеки, квитанції
Нарах. амортизація основних засобів для виробництва пр.- ції Розрах. бухг-рії
27.02 Передана з виробництва на склад готова продукція за с/стю Накладні внутріш.
27.02 Відвантажена прод-ція пок-цям за цінами продажу з ПДВ, усього Накладні  
в т.ч. -ТОВ «Арбат»; № 27
- ТОВ «Домбуд» № 28
- ВАТ «Стріла « №29
- ТОВ «Фокус» №30
Відображено зобов’язання бюджету по ПДВ Податк.онакладні
Повернута в касу невикористана сума Орловим В.Ф.(звіт № 8) Приб.КО № _ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
27.02 Здана в банк готівка Вид.КО № _ - - - -
27.02 Отримано на поточний рахунок від покупців продукції, усього: Платіжні доручен.
-в.т.ч.ТОВ «Фокус» (накл.№ 30); № 47
- ТОВ «Домбуд»(накл.№ 28); № 61
- ТОВ «Арбат» (накл.№ 27); № 32

 

Продовження таблиці 4.1.3

28.02 Нарахована з/плата виробничим робітникам підприємства Розрах. бухг-рії
Нараховано на з/плату єдиний соціальний внесок
Утримано із з/плати єдиний соціальний внесок.
Утриманий із з/плати ПДФО
Перераховано з поточного рахунку постачальникам, усього Платіжні доручен.
в т.ч.ВАТ «Стандарт»(накл.№ 25) № 36
- ТОВ «Турбо» (накл.№ 31) № 37
28.02 Списана зі складу реалізована продукція за фактичною собівартістю на рах.901 Розрах. бухг.
28.02 Списана собівартість реалізованої продукції на рах. 79 «Фінансовий результат» Розрах. бухг.
28.02 Списаний доход від реалізації продукції на рах 79»Фінансовий результат» Розрах. бухг.
28.02 Списана різниця оборотів по рахунку 79 «Фінансовий результат» на рах. 44 Розрах. бухг. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 


Таблиця 4.1.4

Вихідні дані для обчислення витрат на відрядження Орлова В.Ф.

 

№ вар1 Документи, що підтверджують витрати під час відрядження Показники
Відрядна посвідка з відмітками з 18.02 по 23.02
Квиток на нічний потяг Дн-ськ - Київ від 18.02 124,00 грн (в т.ч. ПДВ 17,00)
Проживання: з одноразовим харчуванням 1602,00 грн ( в т.ч. ПДВ 267,00)
Квиток на нічний потяг Київ – Дн-ськ від 22.02 130,00 грн(в т.ч. ПДВ 18,00)
Квитанція за послуги камери зхову 9,00 грн *в т.ч. ПДВ 1,50)
Білет до театру опери і балету 600,00 грн (в т.ч. ПДВ 100,00)
Рахунок за телефонні розмови з виробничих питань 48,00 грн (в т.ч. ПДВ 8,00)
Добові 156, 00 грн
Відрядна посвідка з відмітками з 19.02 по 24.02
Квиток на нічний потяг: Дн-ськ - Київ від 19.02 110,00 грн (в т.ч. ПДВ 15,00)
Проживання: з дворазовим харчуванням 1830,00 грн ( в т.ч. ПДВ 305,00)
Квиток на нічний потяг Київ – Дн-ськ від 23.02 120,00 грн(в т.ч. ПДВ 17,00)
Рахунок за міжміські телефонні розмови з особистих питань 24,00 грн (в т.ч. ПДВ 4,00)
Квиток на виставку народної творчості 36,00 грн (в .т.ч ПДВ 6.00)
Добові 132,00 грн
Відрядна посвідка з відмітками з 17.02 по 22.02
Квиток на потяг Дн-ськ - Харків від 17.02 115,00 грн (в т.ч. ПДВ 16,00)
Проживання: з одноразовим харчуванням з 17.02 по 22.02 1554,00 грн ( в т.ч. ПДВ 259,00
Квиток на автобус Дн-ськ –Харків від 22.02 60,00 грн(в т.ч. ПДВ 7,00)
Фіскальний чек на придбання періодичних видань 12,00 грн (в т.ч. ПДВ 2,00)
Квитанція про послуги готелю (вентилятор) 18,00 грн (в т.ч. ПДВ 3,00)
Рахунок за курс лікувального масажу 300,00 грн (в т.ч. ПДВ 50,00)
Добові 198,00 грн
Відрядна посвідка з відмітками з 17.02 по 24.02
Квиток на нічний потяг Дн-ськ - Київ: від 17.02 124,00 грн (в т.ч. ПДВ 17,00)
Проживання: з одноразовим харчуванням 1860,00 грн ( в т.ч. ПДВ 310,00)
Квиток на нічний потяг Київ – Дн-ськ від 23.02 130,00 грн(в т.ч. ПДВ 18,00)
Квитанція за оплату послуги камери зхову 6,00 грн *в т.ч. ПДВ 1,00)
Рахунок за міжміські телефонні розмови з виробничих питань 48,00 грн (в т.ч. ПДВ 8,00)
Фіскальні чеки аптеки № 3546 78,00 грн (в т.ч. ПДВ 13,00)
Добові 204,00 грн

Продовження таблиці 4.1.4

Відрядна посвідка з відмітками з 17.02 по 23.02
Квиток на нічний потяг: Дн-ськ Львів від 17.02 198,00 грн (в т.ч. ПДВ 30,00)
Проживання: з одноразовим харчуванням у готелі м. Львова 1602,00 грн ( в т.ч. ПДВ 267,00)
Квиток на нічний потяг Львів–Дн-ськ від 22.02 130,00 грн(в т.ч. ПДВ 18,00)
Рахунок за міжміські телефонні розмови з особистих питань 9,00 грн (в т.ч. ПДВ1,50)
Рахунок за користування праскою в готелі 18,00 грн (в т.ч. ПДВ 3,00)
Два квитки до аквапарку 120,00 грн (в т.ч. ПДВ 20.00)
Добові 198,00 грн
Відрядна посвідка з відмітками з 17.02 по 23.02
Квиток на нічний потяг Дн-ськ - Симферополь від 17.02 156,00 грн (в т.ч. ПДВ 23,00)
Проживання: з дворазовим харчуванням 1800,00 грн ( в т.ч. ПДВ 300,00)
Квиток на нічний потяг Симферополь –Дн-ськ від 22.02 160,00 грн(в т.ч. ПДВ 24,00)
Фісукальний чек на придбання продуктів харчування 36,00 грн ( в т.ч. ПДВ 6,00)
Рахунок за послуги готелю із прання одягу 24,00 грн (в т.ч. ПДВ 4,00)
Фіскальний чек аптеки «Борис» 42,00 грн ( в т. ч. ПДВ 7,00)
Добові 150,00 грн
Відрядна посвідка з відмітками з 19.02 по 25.02
Квиток на нічний потяг Дн-ськ - Чернігів від 19.02 168,00 грн (в т.ч. ПДВ 25,00)
Проживання без харчування 1398,00 грн ( в т.ч. ПДВ 233,00)
Квиток на нічний потяг Чернігів –Дн-ськ від 24.02 160,00 грн(в т.ч. ПДВ 24,00)
Фіскальний чек аптеки «Руан» 108,00 грн (в т.ч. ПДВ 18,00)
Рахунок за телефонні розмови з виробничих питань 18,00 грн (в т.ч. ПДВ 3,00)
Фіскальний чек на придбання періодичних видань 24,00 грн (в т.ч. ПДВ 4,00)
Добові 210,00 грн
Відрядна посвідка з відмітками з 18.02 по 24.02
Квиток на автобус Дн-ськ - Донецьк від 18.02 48,00 грн (в т.ч. ПДВ 6,00)
Проживання з одноразовим харчуванням з 18.02 по 24.02 1524,00 грн ( в т.ч. ПДВ 254,00)
Квиток на автобус Донецьк –Дн-ськ від 24.02 60,00 грн(в т.ч. ПДВ 8,00)
Рахунок за курс лікувального масажу 240,00 грн (в т.ч. ПДВ 40,00)
Рахунок за користування праскою в готелі 9,00 грн (в т.ч. ПДВ 1,50)
Квитанція майстерні по ремонту одягу 28,00 грн (в т.ч. ПДВ 4,67)
Добові 198,00 грн

Продовження таблиці 4.1.4

Відрядна посвідка з відмітками з 19.02 по 25.02
Квиток на нічний потяг Дн-ськ - Чернігів від 19.02 180,00 грн (в т.ч. ПДВ 27,00)
Проживання з дворазовим харчуванням 1680,00 грн ( в т.ч. ПДВ 280,00)
Квиток на нічний потяг Чернігів –Дн-ськ від 24.02 190,00 грн(в т.ч. ПДВ 18,00)
Квитанція майстерні по ремонту взуття 30,00 грн (в т.ч. ПДВ 5,00)
Рахунок за міжміські телефонні розмови з виробничих питань 36,00 грн (в т.ч. ПДВ 6,00)
Квиток до музею 30.00 грн (в т.ч. ПДВ 5,00)
Добові 150,00 грн
Відрядна посвідка з відмітками з 17.02 по 23.02
Квиток на нічний потяг Дн-ськ - Київ від 17.02 120,00 грн (в т.ч. ПДВ 17,00)
Проживання з дворазовим харчуванням 1600,00 грн ( в т.ч. ПДВ 300,00)
Квиток на нічний потяг Київ –Дн-ськ від 24.02 130,00 грн(в т.ч. ПДВ 18,00)
Рахунок за міжміські телефонні розмови з апарату у номері готелю з виробничих питань 18,00 грн (в т.ч. ПДВ 3,00)
Добові 386, 00 грн

 





sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...